Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про результати аналізу ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 1 жовтня 2019 року N 455

Про результати аналізу ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування

Відповідно до пункту 10-1 частини першої статті 18 Закону України "Про телекомунікації", Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 11.12.2018 N 640 (Порядок N 640) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за N 54/33025, а також, враховуючи результати аналізу ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування, у тому числі висновки про стан економічної конкуренції на цьому ринку (додаток до цього рішення), проведеного згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 11.06.2019 N 278 "Про проведення аналізу ринків" (Рішення N 278), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Встановити, що на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування, вказаних у додатку до цього рішення, накладаються з 01.01.2020 зобов'язання, передбачені Законом України "Про телекомунікації" для операторів з істотною ринковою перевагою.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 24.10.2017 N 549 "Про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку" (Перелік N 549).

3. Департаменту економічного аналізу забезпечити направлення в установленому порядку цього рішення на погодження до Антимонопольного комітету України.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020.

 

В. о. Голови НКРЗІ

О. Бісюк

 

Додаток
до рішення НКРЗІ
01.10.2019 N 455

РЕЗУЛЬТАТИ
аналізу ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування

Аналіз ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування (далі - аналіз ринку) проведено на виконання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ, Комісія), від 11.06.2019 N 278 "Про проведення аналізу ринків" (Рішення N 278).

Хронологія попередніх аналізів ринку термінації трафіку:

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) від 25.08.2011 N 444 (Порядок N 444) було затверджено Порядок аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.09.2011 за N 1078/19816 (далі - Порядок). Цей Порядок встановлював організаційні засади та механізм визначення переліку ринків послуг пропуску трафіка, проведення їх аналізу та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на цих ринках, в тому числі на ринках послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку.

Протягом 2011 - 2017 років були проведені аналізи зазначених ринків, які здійснювались згідно з вимогами вказаного Порядку (Порядок N 444), за результатами яких були прийняті відповідні рішення (таблиця 1).

Таблиця 1

Дата та номер рішення

Назва рішення

Кількість операторів з ІРП*

Рішення НКРЗ від 20.10.2011 N 585 (Перелік N 585)

Про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку

8

Рішення НКРЗІ від 29.10.2013 N 699 (Перелік N 699)

Про результати аналізу ринків послуг пропуску трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку і накладення на операторів з істотною ринковою перевагою регуляторних зобов'язань

7

Рішення НКРЗІ від 27.10.2015 N 561 (Перелік N 561)

Про деякі питання аналізу ринків послуг пропуску трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку і накладення на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою регуляторних зобов'язань

6

Рішення НКРЗІ від 24.10.2017 N 549 (Перелік N 549)

Про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку

6


* кількість операторів телекомунікацій, яких визначено операторами з істотною ринковою перевагою ринку послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку

Рішенням НКРЗІ від 11.12.2018 N 640 (Порядок N 640) Порядок (Порядок N 444) визнано таким, що втратив чинність, та затверджено Порядок проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг (Порядок N 640), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за N 54/33025 (далі - Порядок проведення аналізу).

Порядком проведення аналізу (Порядок N 640) визначено Перелік ринків телекомунікаційних послуг (Порядок N 640) (далі - Перелік), який сформований відповідно до Індикативного переліку України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Ринок послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування (далі - ринок послуг термінації трафіку) є 16 ринком із зазначеного Переліку.

Відповідно до Порядку проведення аналізу (Порядок N 640) визначено наступні характеристики ринку послуг термінації трафіку:

• тип мережі - рухома (мобільна);

• географічні межі ринку - територія всієї країни;

• споживачі послуг - оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного телефонного фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку;

• оператори, провайдери телекомунікацій, що надають послуги - оператори телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку;

• види послуг, що надаються на ринку - послуги термінації голосового трафіку (місцевого, міжміського, міжнародного, рухомого (мобільного)) на мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку.

Етапи проведення аналізу ринку

Черговий аналіз ринку проведено згідно з вимогами Порядку проведення аналізу (Порядок N 640), який включав такі етапи:

збір даних для проведення аналізу ринку;

оцінку стану економічної конкуренції на ринку послуг термінації трафіку;

визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації трафіку.

Збір даних для проведення аналізу ринку

Відповідно до пункту 10 статті 18 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон) НКРЗІ отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, обсягах, формах і порядку.

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації затверджено рішенням Комісії від 05.04.2016 N 180 (Порядок N 180), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 N 739/28869 (далі - Порядок звітності).

Порядок звітності (Порядок N 180) встановлює процедуру надання НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності, необхідної для виконання НКРЗІ своїх повноважень, зокрема, для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу.

Аналіз ринку здійснювався на основі показників діяльності операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку за 2016 - 2018 роки (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

Для проведення аналізу ринків 7 операторам телекомунікацій, що мали діючі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку були направлені відповідні запити.

За даними Публічного акціонерного товариства "Укртелеком", товариство припиняє здійснення діяльності за ліцензією від 21.07.2011 серії АВ N 583383 на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України (лист ПАТ "Укртелеком" від 25.07.2019 N 758-ВИХ-80D731-80D922).

Відповідно аналіз ринку проводився за даними 6 операторів рухомого (мобільного) зв'язку.

Оцінка стану економічної конкуренції на ринку послуг термінації трафіку

Відповідно до пункту 1 розділу IV Порядку проведення аналізу (Порядок N 640) НКРЗІ з метою встановлення доцільності визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, до яких будуть застосовуватися зобов'язання, встановлені Законом проводить оцінку стану економічної конкуренції на ринку певних телекомунікаційних послуг, за трьома критеріями:

1) рівень концентрації ринку (зосередження частки доходів від надання послуг на ринку послуг у окремої кількості операторів, провайдерів таких послуг);

2) наявність значних (високих та постійних) бар'єрів для входження на ринок послуг інших операторів, провайдерів телекомунікацій;

3) наявність проблем, що існують на ринках телекомунікаційних послуг, щодо регулювання взаємодії операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж та наданні телекомунікаційних послуг (початок з'єднання та пропуск трафіку, доступ до телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв'язку), розв'язання яких належать до компетенції НКРЗІ та які не можуть бути вирішені у повному обсязі лише із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції.

1. Оцінка рівня концентрації ринку послуг термінації трафіку

Основними показниками для оцінки рівня ринкової концентрації на ринку послуги термінації трафіку є коефіцієнт ринкової концентрації (CR) та індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ), які розраховуються за допомогою ринкової частки оператора телекомунікацій на ринку послуги термінації трафіку.

Коефіцієнти CR та індекси ННІ на ринку послуг термінації трафіку наведені на рис. 1.

  

Рис. 1.

За період, що підлягав аналізу, значення коефіцієнтів ринкової концентрації та індексу Герфіндаля-Гіршмана майже не змінилися. У 2016 році коефіцієнт CR становив 99,77 %, у 2018 - 99,75 %, відповідно індекс ННІ у 2016 році становив 3813, у 2018 році - 3821.

Значення коефіцієнта ринкової концентрації перевищує 45 %, а значення індексу Герфіндаля-Гіршмана перевищує 1000, що свідчить, що за критерієм рівня концентрації ринку ринок сприятливий до застосування попереднього регулювання і є необхідність визначення наявності структурних, стратегічних та адміністративних бар'єрів для входження на ринок.

2. Оцінка наявності значних (високих та постійних) бар'єрів для входження на ринок послуг інших операторів телекомунікацій

Аналіз умов входження на ринок послуг термінації трафіку нових учасників вказує на наявність значних (високих та постійних) бар'єрів, а саме: структурних (технологічних), стратегічних та адміністративних (регулятивних).

Структурні (технологічні) бар'єри. Специфіка технології надання послуг термінації трафіку створює асиметричні умови для діючих на ринку операторів телекомунікацій та їх потенційних конкурентів. Для надання зазначеної послуги необхідно забезпечити наявність елементів мережі або інфраструктури, які не можуть бути дубльовані та вартість дублювання яких конкурентами є економічно невигідною. Існує ймовірність того, що собівартість одиниці товару у оператора телекомунікацій з розвиненою мережею нижче собівартості одиниці товару в невеликій мережі. Оператор телекомунікацій, що виходить на ринок, буде змушений значно знизити ціни порівняно з цінами діючих операторів для того, щоб збільшити свою ринкову частку, що призведе до ускладнення або неможливості відшкодування постійних витрат.

Адміністративні (регулятивні) бар'єри випливають із законодавчих, нормативних або регулювальних вимог, що здійснюють безпосередній вплив на умови входження на ринок, зокрема, обмежена кількість дозволів на використання номерного ресурсу; заходи щодо контролю за цінами тощо.

Згідно з пунктом 1.4 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 26.01.2006 N 179, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019, суб'єкти господарювання, які надають послуги мобільного телефонного зв'язку, мають право здійснювати свою діяльність тільки за наявності ліцензій на здійснення відповідного виду діяльності в сфері телекомунікацій, на користування радіочастотним ресурсом України та відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів.

Згідно з пунктами 2 та 3 статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі, зокрема, ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг.

У разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах відповідно до вимог закону.

Тобто, існують адміністративні бар'єри для входження на ринок послуг інших операторів телекомунікацій.

Стратегічні бар'єри мають місце, якщо існують тривалі господарські зв'язки значущих суб'єктів господарювання з постачальниками і покупцями, довгострокові угоди щодо постачання (збуту) певного товару (послуги) тощо.

Структура ринку послуги термінації трафіку вказує на неможливість ефективної конкуренції у відповідній перспективі.

Оскільки плата за термінацію трафіку встановлюється оператором телекомунікацій мережі рухомого (мобільного) зв'язку, до абонента якої ініціюється виклик, то сторона, яка викликає, в цілому, не має можливості впливати на плату за термінацію. Це стосується принципу який в даний час є загальноприйнятним у європейських країнах, коли за виклик сплачує ініціатор виклику. Оператор телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв'язку, має своє коло абонентів, для яких виключно він може надавати послуги термінації трафіку на мережах рухомого (мобільного) зв'язку.

Враховуючи наявність структурних та/або стратегічних та адміністративних бар'єрів для входження на ринок аналіз було продовжено з метою оцінки відповідності третьому критерію.

3. Оцінка наявності проблем, що існують на ринку послуг термінації трафіку

Відповідно до пункту 4.1 розділу IV Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗ від 09.07.2009 N 1586, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.2009 за N 880/16896, (зі змінами), послуги термінації трафіку надаються операторами телекомунікацій у точці взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

Згідно з пунктом 2.1 розділу II Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за N 71/11945 (у редакції рішення НКРЗІ від 31.03.2015 N 174 (Рішення N 174), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за N 667/27112), взаємоз'єднання операторів встановлюється у точках взаємоз'єднання, місце розташування, технічні характеристики та порядок експлуатації яких визначаються договорами про взаємоз'єднання.

У відносинах між операторами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів ймовірні випадки, коли вони не можуть досягнути взаємоузгоджених позицій щодо умов договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж. Зокрема, проблемні питання виникають щодо економічних умов взаємоз'єднання, існують випадки розірвання взаємоз'єднання в односторонньому порядку.

В таких ситуаціях, виникає небезпека сталості та цілісності функціонування телекомунікаційної мережі загального користування, за допомогою якої забезпечується повсюдне надання телекомунікаційних послуг та задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги достатнього асортименту, обсягу та якості.

Такі проблеми не можуть бути вирішені в повному обсязі із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, оскільки згідно із принципом регулювання ex-post, вжиття відповідних заходів застосовується до суб'єктів господарювання, які по факту зловживали монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що призвело до усунення чи обмеження конкуренції або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів. Вони стосуються вже минулих подій та не матимуть впливу на майбутні події та зміни на ринку.

Проблеми вирішуються шляхом проведення НКРЗІ аналізу ринків за принципом попереднього регулювання (регулювання ex-ante), який передбачає вжиття регуляторних заходів на ринку з урахуванням майбутнього стану ринків та їх стану в теперішній час. За результатами аналізу ринків визначаються оператори телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг, які повинні виконувати зобов'язання, визначені Законом, що спрямовані на розвиток економічної конкуренції на ринках.

Відповідно до повноважень, визначених Законом та Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), НКРЗІ:

• регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка;

• забезпечує досудове вирішення спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка;

• здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері телекомунікацій, в тому числі встановлює розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку пропуску трафіка;

• затверджує і публікує в офіційному бюлетені не менше одного разу на рік каталог пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання з їх телекомунікаційними мережами.

Висновок про стан економічної конкуренції на ринку послуг термінації трафіку

За результатами оцінки стану економічної конкуренції на ринку послуг термінації трафіку зроблено висновок, що виконуються у сукупності три критерії.

Враховуючи пункт 9 розділу IV Порядку проведення аналізу (Порядок N 640) та виконання на ринку послуг термінації трафіку сукупності трьох критеріїв, аналіз було продовжено з метою встановлення істотної ринкової переваги одного чи кількох операторів телекомунікацій на ньому, до яких застосовуватиметься попереднє регулювання.

Визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації трафіку

Згідно із Законом оператор, провайдер телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку телекомунікаційних послуг - оператор, провайдер телекомунікацій, частка доходу якого на визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ринку певних телекомунікаційних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу ринку, перевищує 25 відсотків сумарного доходу всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, отриманого на цьому ринку за той самий період часу, або якщо внаслідок технологічного процесу надання послуги іншому оператору, провайдеру телекомунікацій її може бути надано тільки в мережі певного оператора, провайдера телекомунікацій.

Ринок послуг термінації трафіку на мережах рухомого (мобільного) зв'язку є оптовими ринками, тобто послуги надаються на оптовому рівні операторами телекомунікацій операторам телекомунікацій для надання ними телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам (абонентам).

Для забезпечення можливості успішного з'єднання абонента одного оператора телекомунікацій з абонентом іншого оператора телекомунікацій, оператор телекомунікацій, на мережу якого ініціюється виклик, повинен надати послугу термінації трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв'язку.

Попит на послуги термінації трафіку на оптовому ринку безпосередньо залежить від попиту на роздрібному ринку. Так, оператор телекомунікацій, абоненти якого генерують трафік, не має свободи вибору оператора телекомунікацій, на мережі якого відбудеться термінація трафіку.

Враховуючи особливості технологічного процесу надання послуг термінації трафіку на мережах рухомого (мобільного) зв'язку, для оцінки істотної ринкової переваги на ринку послуг термінації трафіку на мережах рухомого (мобільного) зв'язку використовувалася технологічна ознака.

Оператор телекомунікацій, який надає послугу термінації трафіку на власній телекомунікаційній мережі рухомого (мобільного) зв'язку є єдиним суб'єктом господарювання, що може надати таку послугу.

Враховуючи, що оператор телекомунікацій, який надає послуги термінації трафіку на власній телекомунікаційній мережі рухомого (мобільного) зв'язку, є єдиним суб'єктом господарювання, що може надати таку послугу і внаслідок технологічного процесу надання послуги іншому оператору, провайдеру телекомунікацій її може бути надано тільки в мережі певного оператора телекомунікацій, то кожний оператор телекомунікацій, який здійснює діяльність на ринку послуг термінації трафіку на мережах рухомого (мобільного) зв'язку визначається оператором телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації трафіку.

Перелік операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації трафіку наведений в додатку до цих Результатів аналізу ринку.

 

Директор Департаменту
економічного аналізу

А. Барабін

 

Додаток
до Результатів аналізу ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування

Перелік
операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації голосового трафіку на мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування

N
з/п

Код ЄДРПОУ

Назва оператора

1

14333937

Приватне акціонерне товариство "ВФ Україна"

2

21673832

Приватне акціонерне товариство "Київстар"

3

22599262

Приватне акціонерне товариство "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"

4

30109015

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональні телекомунікації"

5

22859846

Товариство з обмеженою відповідальністю "лайфселл"

6

37815221

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб"
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали