ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

25.02.2009 р.

N 2-а-2907/08/2070

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 18 січня 2010 року) (Ухвала N 2-а-2907/08/2070)

Постанову скасовано(згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 18 жовтня 2011 року) (Постанова N К-9621/10)

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого, судді Данилова М. В., суддів Чалого І. С., Спірідонова М. О., при секретарі судового засідання Ланцевич Я. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ВАТ по газопостачанню та газифікації "Харківміськгаз" до Міністерства палива та енергетики України про зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

Позивач - Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Харківміськгаз" звернувся з адміністративним позовом до Міністерства палива та енергетики України про скасування частково наказу від 19 квітня 2007 р. N 199 "Про затвердження результатів інвентаризації державного майна, яке обліковується на балансі ВАТ "Харківміськгаз".

В обґрунтування позивач послався на те, що за результатами проведеної інвентаризації до Міністерства палива та енергетики України були подані протоколи комісії та форми узагальнення інформації щодо результатів інвентаризації державного майна та власного майна, яке обліковується на балансі позивача. Однак, відповідачем у наказі N 199 було зазначено дані щодо кількості та вартості об'єктів державного майна, які не відповідають поданим документам. Тому позивач просив скасувати наказ N 199 у частині включення до спірного наказу у якості державного майна: 139 інвентаризаційних номерів на суму 819333,25 грн. (прийнятих на баланс та у власність за листуванням та заявами попередніх власників майна, узгодженими рішеннями органів місцевого самоврядування), 34 інвентаризаційних номерів на суму 165204,65 грн. (прийнятих на баланс та у власність за заявами та листуванням попередніх власників майна без рішень органів місцевого самоврядування), 42 інвентаризаційних номерів на суму 1915871,46 грн. (збудованих позивачем).

Позивач в ході слухання справи збільшив позовні вимоги та просить суд скасувати наказ Міністерства палива та енергетики України від 19 квітня 2007 р. N 199 "Про затвердження результатів інвентаризації державного майна, яке обліковується на балансі ВАТ "Харківміськгаз" повністю.

В обґрунтування позивач послався на те, що затверджені наказом показники не підтверджуються жодними документами, які б свідчили та підтверджували найменування (перелік) відповідного майна, що є державним, із зазначенням конкретної вартості такого майна, суми яких склали б визначену спірним наказом N 199 кількість та вартість. Відповідно позивач вважає, що зазначені у спірному наказі N 199 кількість та вартість об'єктів державного майна, яке не підлягає приватизації та знаходиться на балансі позивача, є непідтвердженими.

Відповідач, Міністерство палива та енергетики України, заперечує проти заявлених позовних вимог з посиланням на те, що відповідно до чинного законодавства трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю. Оскільки трубопровідний транспорт має важливе значення для держави, то об'єкти трубопровідного транспорту мають перебувати у державній власності.

Представники третіх осіб в судове засідання не з'явилися, письмових пояснень суду не надали.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

На виконання п. 1 доручення Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2005 р. N 16950/10/1-05 наказом відповідача від 13 січня 2006 р. N 7 відкритим акціонерним товариствам з газопостачання та газифікації було доручено провести інвентаризацію державного майна, яке використовується для забезпечення транспортування, зберігання та розподілу природного газу, функції користування яким здійснює НАК "Нафтогаз України" і яке обліковується на балансі вказаних товариств станом на 31 січня 2006 р.

Наказами N 40 від 1 березня 2006 р., N 45 від 13 березня 2006 р., N 61 від 28 березня 2006 р. позивачем було створено комісію з інвентаризації державного майна, яке використовується для забезпечення транспортування, зберігання та розподілу природного газу, функції користування яким здійснює НАК "Нафтогаз України" і яке обліковується на балансі позивача станом на 31 січня 2006 р.

Листом від 15 березня 2006 року N 12-2/1997 відповідач встановив форму узагальнення інформації про результати інвентаризації державного майна.

За результатами інвентаризації державного майна комісією позивача було складено таблицю 1 "Узагальнення результатів інвентаризації державного майна станом на 31.01.2006 р., функції користування яким здійснює НАК "Нафтогаз України" і яке обліковується на балансі ВАТ по газопостачанню та газифікації "Харківміськгаз". Результати роботи комісії було затверджено протоколом засідання інвентаризаційної комісії від 9 квітня 2006 р.

Відповідно до вказаних протоколу та форми узагальнення результатів інвентаризації державного майна на балансі позивача станом на 31 січня 2006 р. обліковувались 15369 інвентарних об'єктів первісною вартістю 56740323,73 грн. та залишковою вартістю 17645023,15 грн.

Вказані документи було надано до Міністерства палива та енергетики України.

Окремим додатком позивач також надав до Міністерства перелік власного майна, яке у період з 30 листопада 2003 р. по 31 січня 2006 р. було збудоване позивачем за рахунок власних коштів та передане у власність позивача за рішеннями органів місцевого самоврядування, а також прийняте на баланс та у власність позивача за заявами фізичних та юридичних осіб без рішень органів місцевого самоврядування. Відповідачу також були надані копії підтверджуючих документів щодо прийняття на баланс зазначеного майна.

Зокрема, 139 об'єктів первісною власністю 819333,25 грн. були прийняті позивачем на баланс та у власність за заявами попередніх власників майна, узгодженими рішеннями органів місцевого самоврядування; 34 об'єкта первісною власністю 165204,65 грн. були прийняті позивачем на баланс та у власність за заявами попередніх власників майна та актами приймання-передачі без рішень органів місцевого самоврядування; 42 об'єкта первісною власністю 1915871,46 грн. були збудовані позивачем та прийняті на баланс на підставі актів введення в експлуатацію. Всього 215 об'єктів первісною вартістю 2900409,36 грн.

За результатами розгляду зазначених документів відповідачем було видано наказ від 19 квітня 2007 р. N 199 "Про затвердження результатів інвентаризації державного майна, яке обліковується на балансі ВАТ "Харківміськгаз". Вказаним наказом затверджено станом на 31 січня 2006 р. результати інвентаризації державного майна, яке використовується для забезпечення транспортування, зберігання та розподілу природного газу і обліковується на балансі ВАТ "Харківміськгаз", у кількості 15624 (п'ятнадцять тисяч шістсот двадцять чотири) об'єкти первісною балансовою вартістю 59776758,09 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят вісім грн., дев'ять копійок), у тому числі 34 (тридцять чотири) об'єкти незавершеного будівництва первісною балансовою вартістю 114544,00 грн. (сто чотирнадцять тисяч п'ятсот сорок чотири грн.).

У обґрунтування прийняття зазначеного наказу відповідач у запереченнях послався на те, що відповідно до п. 16 Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого Указом Президента від 14 квітня 2000 р. N 598/2000 (зі змінами та доповненнями), саме Міністерство відповідно до покладених на нього завдань здійснює функції управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства. Таким чином, Міністерство є органом, який наділений правом вчинення дій щодо проведення інвентаризації та затвердження відповідного переліку державного майна, що не підлягає приватизації.

Відповідно до п. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, окрім дотримання законодавства щодо повноважень відповідних органів на прийняття рішень, також і чи прийняті вони: обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Отже, при вирішенні питання про правомірність прийняття спірного рішення також перевіряються інші ознаки правомірності такого рішення, окрім дотримання повноважень відповідним органом (у даному випадку - наказу Міністерства палива та енергетики України від 19 квітня 2007 р. N 199).

Як наведено вище, вказані у наказі кількість та вартість об'єктів державного майна (15624 об'єкти первісною вартістю 59776758,09 грн.) не підтверджуються оформленими комісією та отриманими відповідачем результатами інвентаризації (15369 об'єктів первісною вартістю 56740323,73 грн.).

У письмових запереченнях відповідача відсутні пояснення та представник відповідача у судовому засіданні не надав обґрунтування зазначених у наказі показників. Оскільки у наказі N 199 не наведено аналізу зазначених показників (15624 об'єкти первісною вартістю 59776758,09 грн.) та раніше поданих до Міністерства результатів інвентаризації, то можна зробити висновок, що затверджені наказом показники не підтверджуються жодними документами, які б свідчили та підтверджували найменування (перелік) відповідного майна, що є державним, із зазначенням конкретної вартості такого майна, суми яких склали б визначену спірним наказом N 199 кількість та вартість. Зокрема, і у випадку додавання до затверджених комісією позивача результатів інвентаризації (15369 об'єктів) поданих окремим додатком об'єктів власного майна (215 об'єктів) неможливо отримати зазначені у наказі показники (15624 об'єкти).

Посилання відповідача на те, що оскільки трубопровідний транспорт має важливе значення для держави, то об'єкти трубопровідного транспорту мають перебувати тільки у державній власності, не відповідає положенням чинного законодавства.

Так, згідно зі ст. 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" від 15.05.96 р. N 192/96-ВР магістральний трубопровідний транспорт є державною власністю України, та вказаною статтею заборонено відчуження основних фондів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту.

При цьому ст. 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" прямо передбачає, що зміна форм власності промислового трубопровідного транспорту здійснюється згідно з чинним законодавством. Крім того, п. 2 розділу XI Закону України "Про нафту і газ" прямо передбачена можливість перебування об'єктів трубопровідного транспорту, побудованих за кошти приватних або комунальних власників, у приватній або комунальній власності. Зокрема, відповідно до положень ст. ст. 328, 331, 837, 853 та 876 Цивільного кодексу України власником новоствореного об'єкта є особа, яка його безпосередньо створила або виступила замовником за договором підряду.

Отже, чинне законодавство України (зокрема, Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15.05.96 р. N 192/96-ВР та Закон України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 р. N 2665-III) передбачає, що промислові (розподільні) газопроводи (немагістральні трубопроводи в межах виробництв, внутрішньопромислові газо- і продуктопроводи, міські газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо) можуть створюватися фізичними та юридичними особами відповідно до чинного законодавства та набуватися у власність на підставах, не заборонених законодавством України.

Звідси чинним законодавством не заборонено можливості створення промислових (розподільних) газопроводів та відповідно перебування їх у приватній власності (фізичних та юридичних осіб), а також органів місцевого самоврядування (комунальній власності). Зміна форм власності промислового трубопровідного транспорту, який перебуває у приватній та комунальній власності, не заборонена та здійснюється згідно з чинним законодавством України.

З доданих до позовної заяви документів вбачається, що певні об'єкти розподільного трубопровідного транспорту, які обліковувались на балансі позивача станом на 31 січня 2006 р., було збудовано останнім та отримано від органів місцевого самоврядування чи третіх осіб. Таким чином, вказані об'єкти не було отримано позивачем від Міністерства, або Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" чи Дочірньої компанії "Газ України". Відповідачем не надано жодних доказів належності цих об'єктів до об'єктів державного майна, функції користування яким здійснює НАК "Нафтогаз України", а функції управління - відповідач.

При розгляді справи суд також враховує, що згідно з ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень суб'єкта владних повноважень обов'язок доказування правомірності свого рішення покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Однак, на виконання вказаних вимог відповідачем не надано доказів на підтвердження вказаних у наказі N 199 кількості та вартості об'єктів державного майна.

Отже, зазначені у спірному наказі N 199 кількість та вартість об'єктів державного майна, яке не підлягає приватизації та знаходиться на балансі ВАТ "Харківміськгаз" станом на 31 січня 2006 р., є непідтвердженими, а наказ Міністерства палива та енергетики України від 19 квітня 2007 р. N 199 не відповідає вимогам обґрунтованості (п. 3 ч. 3 ст. 2 КАС України).

Також є безпідставними посилання відповідача на відсутність порушень прав та інтересів позивача, оскільки порушення прав та інтересів позивача при затвердженні наказом N 199 результатів інвентаризації (показників щодо кількості та вартості об'єктів державного майна, які обліковуються на балансі позивача) полягає у певних правових наслідках для ВАТ "Харківміськгаз" щодо користування та розпорядження майном з газопостачання та газифікації, оскільки державне майно, що не підлягає приватизації, та майно, що належить позивачу на праві власності, мають відповідно до законодавства різний правовий режим.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог та необхідність їх задоволення у повному обсязі.

На підставі викладеного, Цивільного кодексу України, Закону України "Про нафту і газ", Закону України "Про трубопровідний транспорт" та керуючись ст. ст. 2, 17, 161, 162, 163, 167 КАС України, суд постановив:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Скасувати наказ Міністерства палива та енергетики України від 19 квітня 2007 року N 199 "Про затвердження результатів інвентаризації державного майна, яке обліковується на балансі ВАТ "Харківміськгаз".

Стягнути на користь ВАТ "Харківміськгаз" сплачений при поданні позову судовий збір в розмірі 3,40 грн.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана в строк, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня складення постанови в повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 5 ст. 186 КАС України.

Повний текст постанови складено та підписано 27 лютого 2009 року.

 

Головуючий, суддя

М. В. Данилова

Судді:

І. С. Чалий

 

М. О. Спірідонов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали