ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.08.2011 р. N 652

Про результати оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку області у 2010 році

Результати оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів та районів, проведеної згідно Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 476 "Про запровадження оцінки міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів" свідчать, що завдяки вжитим заходам із запобігання поглибленню диференціації у 2010 році в області вдалось забезпечити зростання показників, що мали мінімальне значення у 2009 році серед регіонів держави, а саме: обсяг валового регіонального продукту на одну особу (10240 гривень, що становить 105,7 % до попереднього року), обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу (1939 гривень, що у 1,5 рази більше, ніж у 2009 році), обсяг експорту товарів на одну особу (121,3 дол. США, що на 2,4 % більше, ніж у 2009 році).

Водночас, порівняно з іншими регіонами України, в області зафіксовано: найменший обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу (59,9 дол. США); найнижчу суму податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, мобілізованих органами Державної податкової служби (1246,1 гривень); найменший обсяг доходів місцевих бюджетів без трансфертів на одну особу (902,2 гривень); найнижчий розмір середньомісячної заробітної плати (1659 гривень) та пенсій (950,3 гривень); максимальне співвідношення чисельності пенсіонерів до середньооблікової чисельності працюючих (129 %).

Найбільше у 2010 році вплинули на рівень міжрегіональної диференціації області та поглиблення диспропорцій показники внутрішньорегіональної диференціації таких районів: за обсягом реалізованої промислової продукції на одну особу мінімальне значення зафіксовано у Монастирському районі - 416,4 гривень; за обсягом інвестицій в основний капітал на одну особу у Підгаєцькому районі - 244,6 гривень; за обсягом виконаних будівельних робіт на одну особу у Монастириському районі - 6,1 гривень; за сумою податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, мобілізованих органами Державної податкової служби, у Підгаєцькому районі - 444,9 гривень; за обсягом доходів місцевих бюджетів без трансфертів у Монастириському районі - 334,1 гривень; за розміром середньомісячної заробітної плати у Підволочиському районі - 1467 гривень; за рівнем забезпечення населення житлом загальної площі на одну особу у Бучацькому районі - 19 кв. м загальної площі на одну особу; за середнім розміром пенсій у Підгаєцькому районі - 871,8 гривень. За розміром заборгованості з виплати заробітної плати зафіксовано максимальне значення на одного працівника у Монастириському районі - 9917 гривень; за рівнем зареєстрованого безробіття у Гусятинському районі - 4,8 %; за рівнем злочинності у розрахунку на 10 тис. населення у Гусятинському районі - 54,8 одиниці; за співвідношенням чисельності пенсіонерів до середньооблікової чисельності працюючих у Підгаєцькому районі - 221,9 %.

Враховуючи результати оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку області у 2010 році з метою запобігання скороченню диспропорцій у розвитку регіону та забезпечення рівноцінного покращення добробуту населення:

1. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям:

1.1. Проаналізувати причини допущення заборгованості із виплати заробітної плати, стану дотримання керівниками господарюючих суб'єктів чинного законодавства з питань своєчасності виплати заробітної плати та вжиття негайних заходів щодо їх усунення, у тому числі розірвання контрактів із керівниками, які допустили порушення чинного законодавства.

1.2. Заслухати на комісіях з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати керівників підприємств - боржників та розробити заходи щодо повної її ліквідації.

1.3. На постійній основі забезпечити проведення роботи щодо додержання роботодавцями мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених законодавством, Генеральною, галузевими та регіональною угодами та вжити відповідних заходів до керівників підприємств-порушників чинного законодавства з оплати праці із залученням контролюючих і правоохоронних органів.

2. Головному управлінню економіки, управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації, Головному управлінню Держкомзему у Тернопільській області, районним державним адміністраціям активізувати роботу з питань залучення інвестицій, зокрема, шляхом створення привабливого інвестиційного клімату та міжнародного образу регіону як такого, що надає інвестору кращі, ніж інші регіони, можливості; спрощення бюрократичних процедур оформлення земельних ділянок, отримання дозволів; проведення інвентаризації вільних земельних ділянок, придатних для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення їх підготовки до передачі інвесторам через земельні аукціони.

3. Головному управлінню Держкомзему у Тернопільській області, районним державним адміністраціям:

3.1. Під час підготовки місцевих бюджетів на 2012 рік передбачити кошти для поновлення нормативної грошової оцінки земель, оскільки в окремих населених пунктах вона не переглядалася протягом 11 - 12 років, що суперечить вимогам Закону України "Про оцінку землі", яким визначено термін її проведення не рідше як один раз у 5 - 7 років.

3.2. Опрацювати питання щодо перегляду розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності в договорах оренди, де він нижче 3-кратного розміру земельного податку та привести у відповідність до вимог Закону України "Про оренду землі".

4. Районним державним адміністраціям:

4.1. Під час розроблення проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку на 2012 рік передбачити комплекс заходів щодо активізації промислової діяльності підприємств районів.

4.2. Спільно з управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації провести аналіз реальних джерел фінансування будівництва житла в містах та районах області з метою добудови об'єктів незавершеного будівництва та активізації будівельної діяльності.

4.3. Спільно з правоохоронними органами проаналізувати причини зростання злочинності та вжити заходів щодо скорочення її рівня, у тому числі шляхом розроблення заходів із сприяння соціально-виховній роботі із засудженими в установах кримінально-виконавчої служби.

5. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, районним державним адміністраціям відповідно до компетенції провести роботу щодо покращення показників, за якими здійснюється міжрегіональна диференціація згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 476.

6. Виконавцям цього розпорядження інформувати про його реалізацію Головне управління економіки облдержадміністрації до 10 вересня 2011 року.

7. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації узагальнювати матеріали і готувати в установленому порядку інформацію у Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до 15 вересня 2011 року.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали