Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про результати перевірки дотримання ліцензійних умов з виробництва електричної енергії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та здійснення заходів державного регулювання до ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2019 року N 744

м. Київ

Про результати перевірки дотримання ліцензійних умов з виробництва електричної енергії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та здійснення заходів державного регулювання до ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 14 травня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 08 квітня 2019 року N 145, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року N 1964 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року" (Постанова N 1964) та посвідчення на перевірку від 14 березня 2019 року N 140, установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00131819) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 (Постанова N 309) (далі - Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії, зокрема, відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

абзацу другого пункту 4.2 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 991 (Постанова N 991), у частині обов'язку ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії. У разі необхідності виконання ремонтних робіт, що не були передбачені встановленою структурою тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії, ліцензіат повинен звернутися до НКРЕКП щодо зміни переліку заходів та витрат на їх реалізацію;

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року N 2585 (Порядок N 2585), щодо зобов'язання ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановами від 12 грудня 2016 року N 2173 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)" та від 28 грудня 2017 року N 1494 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)" (Постанова N 1494), інвестиційну програму в частині виробництва електричної енергії в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування;

підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватись визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 28 грудня 2017 року N 1494 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Полтаваобленерго" (Постанова N 1494) (Кременчуцька ТЕЦ)", структури тарифу на відпуск електричної енергії.

Відповідно до статей 17 (Постанова N 309) та 19 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), з урахуванням пункту 1 Угоди N 1528 від 13 травня 2019 року, укладеної між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ", у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" (код ЄДРПОУ 42225136):

1) у строк до 01 жовтня 2019 року завершити виконання (освоєння) заходів схваленої Інвестиційної програми ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) на 2018 рік, які були профінансовані у 2018 році за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії у сумі 2315,88 тис. грн (без ПДВ), про що після закінчення зазначеного терміну виконання протягом 15 робочих днів письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області (з наданням належним чином завірених та структурованих копій підтвердних документів);

2) у строк до 01 липня 2019 року відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року N 2585 (Порядок N 2585), урахувати в Інвестиційній програмі з виробництва електричної та теплової енергії на 2019 рік статтю "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 - 2018 років" без додаткових джерел фінансування на суму 22957,84 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму додатково отриманого доходу за рахунок зменшення витрат на паливо та інших витрат у 2017 році, зменшену на податок на прибуток, у розмірі 656,49 тис. грн (без ПДВ);

суму додатково отриманого доходу за рахунок зменшення витрат на паливо та інших витрат у 2018 році, зменшену на податок на прибуток, у розмірі 22188,54 тис. грн (без ПДВ);

суму економії коштів, що склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів схваленої Інвестиційної програми ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) на 2018 рік у частині виробництва електричної енергії, у розмірі 112,81 тис. грн (без ПДВ).

2. Відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), пункту 4.14 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 991 (Постанова N 991), з урахуванням пункту 1 Угоди N 1528 від 15 травня 2018 року, укладеної між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ", у межах здійснення заходів державного регулювання, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" тарифу на відпуск електричної енергії шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 1001,43 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму економії коштів, що склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів схваленої Інвестиційної програми ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) на 2017 рік у частині виробництва електричної енергії, у розмірі 15,69 тис. грн (без ПДВ),

суму недофінансування Інвестиційної програми ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) на 2018 рік за рахунок коштів тарифу на відпуск електричної енергії у розмірі 8,37 тис. грн (без ПДВ),

суму непрофінансованих заходів за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії, які були передбачені переліком заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії ПАТ "Полтаваобленерго" на 2018 рік постановою НКРЕКП від 28 грудня 2017 року N 1494 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)" (Постанова N 1494), у розмірі 977,37 тис. грн (без ПДВ);

2) у разі невиконання (освоєння) коштів, зазначених у підпункті 1 пункту 1 постановляючої частини цієї постанови, та/або ненадання належним чином завірених та структурованих копій підтвердних документів підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на відпуск електричної енергії ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" шляхом його зміни в бік зменшення на суму 2315,88 тис. грн (без ПДВ);

3) у разі неврахування ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" в Інвестиційній програмі з виробництва електричної та теплової енергії на 2019 рік статті "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 - 2018 років" без додаткових джерел фінансування у розмірі 22957,84 тис. грн (без ПДВ) та/або ненадання у визначений термін відповідного письмового повідомлення, передбаченого підпунктом 2 пункту 1 постановляючої частини цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на відпуск електричної енергії ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" шляхом їх зміни в бік зменшення на суму 22957,84 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали