АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 9 жовтня 2017 року N 568-р

Про результати розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу N 24-26.13/56-17 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання компанією "Penobscot Ltd" (м. Нікосія, Кіпр) частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер" (далі - ТОВ "Лідер") (смт Калита, Броварський р-н, Київська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

1. СТИСЛИЙ ЗМІСТ СПРАВИ

(1) Зазначена концентрація була здійснена 21 липня 2016 року відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Лідер", який було укладено між товариством з обмеженою відповідальністю "Віста" та компанією "Penobscot Ltd" 19 липня 2016 року;

концентрація полягала у придбанні компанією "Penobscot Ltd" частки у статутному капіталі ТОВ "Лідер", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Компанія "Penobscot Ltd".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.04.2017 N 02/89-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/56-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 21.04.2017 N 24-26/02-4441 уповноваженого представника Відповідача повідомлено про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(5) До Антимонопольного комітету України надійшла заява від 15.03.2017 N 15-01/102-ЕКк про надання дозволу компанії "Penobscot Ltd" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Лідер", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(6) Зазначена концентрація була здійснена 21 липня 2016 року відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Лідер", який було укладено між товариством з обмеженою відповідальністю "Віста" та компанією "Penobscot Ltd" від 19 липня 2016 року.

(7) За наявною інформацією, відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2015 рік, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(8) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(9) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(10) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(11) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу компанії "Penobscot Ltd" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Лідер", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 15 березня 2017 року, тобто вже після здійснення зазначеної концентрації.

(12) Враховуючи викладене, дії компанії "Penobscot Ltd" у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Лідер", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.3. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

(13) За інформацією, наданою заявниками, на дату здійснення концентрації:

товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер" (смт Калита, Броварський р-н, Київська обл.) не здійснювало господарської діяльності та було пов'язане відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю "Віста" (м. Київ), міжнародною комерційною компанією "Евербрук Лтд" (Беліз), компанією з обмеженою відповідальністю "Ренгтон Ентерпрайзес Лімітед" (Кіпр) та фізичною особою - громадянином України.

(14) На дату подання заяви товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер" здійснює діяльність на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних станціях, та пов'язане відносинами контролю із:

компанією "Penobscot Ltd", яка здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю, та не здійснює господарської діяльності на території України;

суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних станціях;

суб'єктами господарювання - резидентами України, які не здійснюють господарської діяльності та планують здійснювати діяльність на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних станціях;

суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю, та не здійснюють господарської діяльності на території України;

фізичною особою - громадянином України.

(15) Фізична особа - громадянин України разом з іншою фізичною особою - громадянином України здійснюють контроль над:

суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснюють діяльність із: надання в оренду нерухомого майна; роздрібної реалізації в неспеціалізованих магазинах переважно продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів; суб'єктом господарювання - резидентом України, який не здійснює господарської діяльності;

суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю, та не здійснюють господарської діяльності на території України.

(16) Учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(17) ТОВ "Лідер" на момент здійснення концентрації не здійснювало господарської діяльності, а на момент подання заяви здійснює діяльність на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних станціях.

(18) Частка на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних станціях, за підсумками 6 місяців 2017 року становить близько 2 відсотків.

(19) Враховуючи зазначене, заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках України.

(20) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції":

пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання; вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль; суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

(21) Отже, під час розгляду справи було встановлено, що компанія "Penobscot Ltd" та суб'єкти господарювання - фізичні та юридичні особи, які пов'язані з нею відносинами контролю, є пов'язаними особами, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(22) Дохід (виручка) компанії "Penobscot Ltd" та суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, за підсумками 2016 року становить 3977340387,57 гривень.

(23) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені дії або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.

(24) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.

(25) При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією "Penobscot Ltd" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що компанія "Penobscot Ltd" звернулась за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

(26) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що компанія "Penobscot Ltd" (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер" (смт Калита, Броварський р-н, Київська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію "Penobscot Ltd" штраф у розмірі 153000 (сто п'ятдесят три тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл компанії "Penobscot Ltd" на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали