Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про результати розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 жовтня 2019 року N 695-р

Про результати розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши справу N 128-26.13/61-19 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" (далі - АТ "ЗНВКІФ "Голдмен") (м. Київ) акцій приватного акціонерного товариства "Газтранзит" з іноземними інвестиціями" (далі - АТ "Газтранзит") (м. Київ), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Зазначена концентрація була здійснена відповідно до договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів (Б-Д) N 790309; БВ-29/01/01; БВ-5/19 від 29.01.2019, відповідно до якого АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" придбало акції АТ "Газтранзит", що забезпечило перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

примусовий продаж акцій АТ "Газтранзит", належних ПАТ "Газпром", на користь покупця було здійснено Міністерством юстиції України на виконання рішення Комітету від 22.01.2016 N 18-р.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" (ідентифікаційний код юридичної особи 42081312), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням першого заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 10.04.2019 N 02/136-р розпочато розгляд справи N 128-26.13/61-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом від 11.04.2019 N 128-29/02-4805 Антимонопольний комітет України повідомив уповноважених представників АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропонував надати інформацію, необхідну для розгляду справи.

(5) Листом від 04.06.2019 N 128-26.13/02-7191 Антимонопольний комітет України направив уповноваженим представникам відповідача копію подання про попередні висновки у справі.

(6) Листом від 14.06.2019 N 14-06/19 (зареєстрований у Комітеті 14.06.2019 за N 8-01/537-кі) відповідачами надано відповідь на подання з попередніми висновками у справі. У відповіді на подання з попередніми висновками у справі відповідач просив встановити мінімальний розмір штрафу за вчинене порушення.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(7) До Антимонопольного комітету України надійшла спільна заява АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" та АТ "Газтранзит" від 04.03.2019 N 04-03/19 (зареєстрована в Комітеті 04.03.2019 за N 8-01/59-ЕКк) про надання дозволу АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" на придбання акцій АТ "Газтранзит", що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(8) Зазначена концентрація була здійснена відповідно до договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів (Б-Д) N 790309; БВ-29/01/01; БВ-5/19 від 29.01.2019.

(9) За наявною інформацією, відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2018 рік, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(10) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(11) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(12) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(13) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" на придбання акцій АТ "Газтранзит", що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 04 березня 2019 року, тобто вже після здійснення зазначеної концентрації.

(14) Враховуючи викладене, дії АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій АТ "Газтранзит", що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.3. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

(15) За інформацією, наданою учасниками концентрації, на дату здійснення концентрації:

АТ "Газтранзит" здійснювало діяльність із реалізації програм фінансування, будівництва та експлуатації нових і реконструкції наявних магістральних газопроводів і компресорних станцій на території України;

акціонерами АТ "Газтранзит" були: публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", публічне акціонерне товариство "Газпром" (Російська Федерація) та підрядно-маркетингове і комерційне акціонерне товариство "Турусгаз Тааххют Пазарлама Ве Тіджарет Анонім Шіркеті" (Турецька Республіка).

(16) На дату подання заяви АТ "Газтранзит" здійснює діяльність із надання послуг компримування природного газу;

акціонерами АТ "Газтранзит" є: публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"; АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" та підрядно-маркетингове і комерційне акціонерне товариство "Турусгаз Тааххют Пазарлама Ве Тіджарет Анонім Шіркеті" (Турецька Республіка).

АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" безпосередньо не здійснює господарської діяльності та опосередковано, через суб'єкта господарювання - резидента України, який здійснює діяльність із переробки гранітної гірничої маси та виробництва й продажу щебеню, контролюється двома фізичними особами - громадянами України.

У свою чергу одна з фізичних осіб - громадянин України здійснює контроль над: суб'єктом господарювання - резидентом України, який здійснює діяльність із видобутку граніту;

суб'єктом господарювання - резидентом України, який не здійснює господарської діяльності.

(17) Учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, які зареєстровані та/або здійснюють господарську діяльність на території України.

(18) Враховуючи, що учасники концентрації здійснюють діяльність на різних несуміжних товарних ринках на території України, зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(19) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції":

пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання;

вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль;

суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

(20) Під час розгляду справи було встановлено, що АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" і суб'єкти господарювання - фізичні та юридичні особи, які пов'язані з ним відносинами контролю, є пов'язаними особами, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(21) Дохід (виручка) АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, за підсумками 2018 року становить [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] тис. грн.

(22) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені дії або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.

(23) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.

(24) Під час визначення розміру штрафу за вчинення АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що:

АТ "ЗНВКІФ "Голдмен" звернулось за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

(25) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 42081312) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій приватного акціонерного товариства "Газтранзит" з іноземними інвестиціями" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 25273549), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" штраф у розмірі 500000 (п'ятсот тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" на придбання акцій акціонерного товариства "Газтранзит" з іноземними інвестиціями", що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали