КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 24 квітня 2012 року N 4/12

Про результати виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм у 2011 році та державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм на 2012 рік

Рішення введено в дію наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28 квітня 2012 року N 123 (Наказ N 123)

Заслухавши інформацію директора департаменту телебачення і радіомовлення Абрамова С. О., колегія зазначає, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 673 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт та надання послуг для державних потреб у 2011 році" (Постанова N 673) державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм виконано стовідсотково.

У 2011 році Держкомтелерадіо України здійснив організаційні заходи щодо вдосконалення формування державного замовлення на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб.

Згідно з рішеннями колегії від 9 вересня 2011 року "Про підсумки проведення презентацій змістовного наповнення ефіру державних телерадіокомпаній, підготовки до програмного сезону та пропозицій з розробки тематичних планів на 2012 рік" та "Про вдосконалення взаємодії між ОДТРК з урахуванням переходу на цілодобове мовлення державних телерадіокомпаній у цифровому стандарті розповсюдження сигналу" (Рішення N 9/41):

запроваджено блокову уніфіковану сітку мовлення на 24 години;

забезпечено організацію оперативного реагування щодо висвітлення подій в країні;

започатковано практику обміну інформаційними матеріалами щодо впровадження реформ в регіонах України;

запроваджено практику ефірного програмування циклових програм переважно з періодичністю не рідше, ніж раз на тиждень.

Вжито інших заходів щодо вдосконалення механізму формування державного замовлення та підвищення ефективності роботи ДТРО. Зокрема, у 2011 році державні телерадіоорганізації збільшили виробництво телепрограм за державним замовленням, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху до 5806,5 годин на рік, що становить понад 110 годин на тиждень, із середнім обсягом адаптованого мовлення для кожної компанії 3,7 години на тиждень. Обсяг телепрограм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху, у 2011 році збільшився на 72 % порівняно з 2010 роком.

Колегія зазначає, що вжиті заходи сприяли збільшенню обсягу програм власного виробництва, поліпшенню планування видатків на етапі формування державного замовлення та посиленню контролю на етапі його виконання, покращенню змістового наповнення та технічної якості програм.

Згідно з ліцензіями на мовлення, виданими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, загальний обсяг телевізійного мовлення державних телерадіоорганізацій складає 252470,5 годин на рік, радіомовлення - 209327,7 годин на рік.

У 2011 році державне замовлення на виробництво і розповсюдження телепрограм складало 152267,9 годин, радіопрограм - 129729,1 годин. З них власне мовлення становило 46843,2 години на рік або 31 % від загального обсягу телевізійного мовлення за державним замовленням, що на 6 % більше, ніж у 2010 році.

Високих показників щодо обсягів власного мовлення досягли Національна телекомпанія України (понад 52,3 %), Львівська (56,8 %), Донецька (51,9 %), Житомирська (46,8 %), Закарпатська (45,5 %) обласні державні ТРК. Найнижчі показники власного мовлення має Чернігівська ОДТРК(19,0 %).

Через недофінансування бюджетної програми 1701150 "Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб" станом на 1 січня 2012 року утворилась кредиторська заборгованість НРКУ на суму 4579,1 тис. грн. та ДТРК "Всесвітня служба "УТР" - 97,0 тис. грн. Таким чином, за наведеною програмою у 2011 році недоотримано 4676,1 тис. грн. планових асигнувань.

Головною проблемою виконання державного замовлення з виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм була нестача коштів на трансляцію телерадіопрограм. Водночас колегія зазначає, що державні телерадіоорганізації у 2011 році недостатньо вживали заходів щодо наповнення спеціального фонду. Фінансування теле- та радіопрограм у 2011 році за рахунок спеціального фонду скоротилося на 6519, тис. грн. або на 24 %.

У 2012 році на виробництво телерадіопрограм за загальним фондом передбачено 416,71 млн. грн. або на 16 % менше від минулорічного обсягу фінансування за цією бюджетною програмою.

У державних контрактах на виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм на 2012 рік передбачено обсяги виконання державного замовлення у вартісному виразі.

Колегія зазначає, що 2012 рік має унікальну особливість, яка відрізняє його від попередніх років. Саме у цьому році державні телерадіоорганізації відповідно до отриманих у минулому році ліцензій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на багатоканальне мовлення у цифрових мережах розпочали паралельне виконання державного замовлення як в аналоговому, так і цифровому стандартах. Окрім того, до державного замовлення на трансляцію включено поширення програм НТКУ супутниковими каналами. Одним каналом доставляється телевізійний сигнал з логотипом "ПЕРШИЙ" до наземних передавальних станцій регіонів України, другий канал поширює міжнародну версію першого Національного телеканалу під логотипом "ПЕРШИЙ UKRAINE", третім каналом транслюється україномовна версія міжнародного каналу "EURONEWS".

На трансляцію телерадіопрограм за загальним фондом спочатку було передбачено 85,82 млн. грн., що на 24 % менше відносно минулого року.

12 квітня 2012 року Верховною Радою України прийнято зміни до Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI), яким збільшено кошти на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, на 103,6 млн. грн.

З урахуванням особливостей цього року сформовано державне замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопрограм, яке складає відповідно на:

1) телебачення

129289,0 годин або 51 % від ліцензійного обсягу в аналоговому стандарті;

230220,0 годин або 87 % від ліцензійного обсягу у цифровому стандарті;

35098,1 годин на супутникових каналах.

2) радіомовлення - 137681,0 годин або 65 % від ліцензійного обсягу.

Обсяг власного телевізійного мовлення збільшено до 52819,7 годин, що на 12 % більше, ніж минулого року.

Колегія зазначає, що мовлення у двох стандартах є надзвичайно витратним, але на даному етапі необхідним заходом. Тому період співіснування двох систем мовлення необхідно максимально скоротити. Для цього має бути сформований масовий попит серед населення на телевізійні послуги у цифровому стандарті. Цього не можна досягти без широкого інформування населення про переваги цифрового ефірного мовлення та забезпечення у стислі терміни окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

У зв'язку з переходом з січня 2012 року державних телерадіокомпаній на 24-х годинне телевізійне мовлення у цифровому стандарті значно збільшився обсяг ефірного часу. Держкомтелерадіо України удосконалив критерії щодо змістовного наповнення державного замовлення, переглянув сітки мовлення та програмні концепції творчо-виробничих підрозділів та запропонував телерадіокомпаніям заходи щодо ефективного наповнення їх телеканалів якісним телепродуктом, виробленим для державних потреб. В рамках співпраці ДТРО готуються 15 спільних спеціальних телепроектів, які з II кварталу 2012 року ввійшли до тематичних планів і сіток мовлення всіх обласних та регіональних телерадіокомпаній. Ці телепрограми інформують про розпочаті Президентом України та Урядом України соціальні реформи в усіх сферах громадянського суспільства.

У державному замовленні враховано специфіку року: проведення виборів до Верховної Ради України, висвітлення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, участі українських спортсменів у Літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх у Лондоні, відзначення важливих дат і подій.

Переглянуто підходи щодо висвітлення важливих соціальних тем та заходів, яких вживають Президент та Уряд України для покращення якості життя й добробуту громадян. З метою ширшого роз'яснення нових соціальних ініціатив Глави держави стосовно соціального забезпечення населення всіма державними телерадіоорганізаціями започатковано двічі на тиждень спеціальні рубрики в постійних інформаційно-аналітичних та публіцистичних теле- і радіопрограмах.

Значну частку ефірного часу займатимуть спеціальні нові передачі, пов'язані з висвітленням пам'ятних історичних подій, ювілейних та визначних дат, важливих державних заходів та інших заходів, передбачених відповідними державними програмами і затверджених нормативно-правовими актами.

Чимало ефірного часу присвячено реалізації державної сімейної та дитячої політики. Під час формування державного замовлення на 2012 рік теми виховання дитини, життя української родини та залучення громадян до здорового способу життя стали одними із пріоритетних. Державні телерадіокомпанії збільшили порівняно з минулими роками частку соціальних, дитячих та спортивних програм власного виробництва. Темі зміцнення сімейних відносин, виробництву програм про дітей в державному телеефірі присвячено 33 телепрограми загальною кількістю прем'єрних показів кожного випуску понад 2200 передач на рік, загальним хронометражем їх виробництва близько 1000 годин на рік. Обсяг трансляції цих телепрограм складе майже 4000 годин. Радіопрограм - 28 загальною кількістю прем'єрних показів кожного випуску близько 2000 передач на рік, загальним хронометражем їх виробництва майже 600 годин на рік, обсягом трансляції 1200 годин на рік.

У зв'язку з переходом державних телерадіокомпаній на цифровий стандарт телевізійного мовлення загальний обсяг трансляції соціальних програм, присвячених пропагуванню сімейних цінностей, та програм для дітей у 2012 році складе близько 30000 годин.

Здоровому способу життя присвячено 64 нові телепрограми хронометражем 1800 годин на рік. Трансляція таких програм на всіх державних телеканалах у 2012 році складе майже 6500 годин.

Всього в рамках інформаційної кампанії, присвяченої питанням забезпечення реалізації прав дітей в Україні, створенню належних умов для збереження традиції української сім'ї, пропагуванню здорового способу життя, у нинішньому році вийдуть в ефір телепрограми загальним обсягом трансляції понад 40000 годин на рік, що складає понад 10 % від загального обсягу телепрограм державних телерадіокомпаній, присутніх в ефірі 2012 року.

У 2012 році у державному замовленні збільшились обсяги виробництва телепрограм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху. Крім інформаційних випусків новин, перекладом жестовою мовою або субтитруванням у 2012 році забезпечено також виробництво публіцистичних, тематичних та дитячих програм. Загальний обсяг власного телепродукту на цей рік становить: з перекладом жестовою мовою - 5247,6 годин та з субтитруванням 1006,9 годин (разом - 6254,5 годин). Обсяги трансляції цих телепрограм в сфері державного телерадіомовлення у 2012 році складуть: з перекладом жестовою мовою - 13347,7 годин, з субтитруванням - 3135,7 годин (разом - 16483,4 години).

У зв'язку з переходом на цифровий стандарт мовлення значно посилились вимоги і до художньої та технічної якості підготовки програм. Як свідчить аналіз ходу виконання державного замовлення з виробництва телепрограм у I кварталі 2012 року, якість телепрограм поступово поліпшується. Більшістю керівників вжито заходів з поліпшення графічного оформлення елементів ефірного телевізійного контенту. Ліквідовано багато недоліків, які мали місце у попередні роки.

Обговоривши результати виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм у 2011 році та державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм на 2012 рік, колегія ухвалила:

1. Інформацію про підсумки виконання державного замовлення на виробництво теле- та радіопрограм у 2011 році та формування державного замовлення на виробництво теле- і радіопрограм на 2012 рік взяти до відома.

2. Схвалити обсяги державного замовлення на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм на 2012 рік (додаються).

3. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.): здійснювати постійний контроль за дотриманням державними

телерадіоорганізаціями вимог до змістовного наповнення програмного продукту та відповідності його критеріям формування державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм;

вжити заходів щодо укладання державних контрактів на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм з державними телерадіоорганізаціями до 15 травня 2012 року;

надавати всебічну методологічну допомогу державним телерадіоорганізаціям в організації своєчасних розрахунків з операторами телекомунікацій.

4. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н. В.): здійснювати постійний контроль за дотриманням державними телерадіоорганізаціями фінансової дисципліни та раціонального використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету;

разом з департаментом телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.) здійснити розподіл коштів на трансляцію теле- та радіопрограм відповідно до змін до Державного бюджету України на 2012 рік.

5. Департаменту інформаційної політики (Червак Б. О.) разом з департаментом телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.) забезпечити супровід узгоджувальних процедур центральними органами виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво теле- та радіопрограм".

6. Керівникам НТКУ, НРКУ, ДТРК "Всесвітня служба "УТР", ДТРК "Культура", ДТРК "Крим", обласних і регіональних ДТРК:

забезпечити неухильне виконання умов державних контрактів на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм на 2012 рік та тематичних планів до них;

чітко дотримуватися критеріїв формування державного замовлення на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм;

посилити вимоги до персоналу, який виконує завдання, пов'язані із державним замовленням на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм спільного виробництва;

вжити заходів щодо раціонального використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, впровадження сучасного енергозберігаючого обладнання апаратно-студійних комплексів;

проводити систематичну роботу з інформування населення про переваги цифрового телерадіомовлення;

разом з Укртелерадіопресінститутом організувати регулярні тренінги працівників обласних і регіональних ДТРК, зокрема тих, які співпрацюють у створенні спільних медіа-проектів;

вжити усіх необхідних заходів відповідно до норм чинного законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб з метою здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги з трансляції теле- та радіопрограм;

укласти договори з операторами телекомунікацій на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, з урахуванням змін доДержавного бюджету України на 2012 рік (Закон N 4282-VI).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Кравченка Д. В.

 

Голова колегії

О. В. Курдінович


 

СХВАЛЕНО
Рішення колегії Держкомтелерадіо України
24.04.2012 N 4/12


Обсяги мовлення державних телерадіоорганізацій на виконання державного замовлення на трансляцію теле- та радіопрограм у 2012 році

N

Назва компанії

Обсяг мовлення (годин)

Телебачення

Радіомовлення

Разом на рік

Аналогове

Цифрове

Супутникове

1

Вінницька ОДТРК

5124

8766

0

3778

17668

2

Волинська ОДТРК

5199

8418

0

5430

19047

3

Дніпропетровська ОДТРК

4837

8766

0

4862,3

18465,3

4

Донецька ОДТРК

2819

8766

0

6004

17589

5

Житомирська ОДТРК

4832

8766

0

5431

19029

6

Закарпатська ОДТРК

5490

8766

0

5593,7

19849,7

7

Запорізька ОДТРК

4832

8418

0

5437

18687

8

Івано-Франківська ОДТРК

0

0

0

585

585

9

Київська ДРТРК

5710

8766

0

5124

19600

10

Кіровоградська ОДТРК

4832

8766

0

676

14274

11

Криворізька РДТРК

692

0

0

341

1033

12

ДТРК "Крим"

6588

8418

0

6003

21009

13

Луганська ОДТРК

4832

8766

0

5611

19209

14

Львівська ОДТРК

4392

8766

0

758

13916

15

Миколаївська ОДТРК

4832

8766

0

5155

18753

16

Новгород-Сіверська РДТРК

4832

8766

0

122

13720

17

Одеська ОДТРК

4392

8418

0

2982

15792

18

Полтавська ОДТРК

5128

8766

0

5852

19746

19

Рівненська ОДТРК

4832

8418

0

4199

17449

20

Севастопольська РДТРК

4392

4392

0

719

9503

21

Сумська ОДТРК

3115

8766

0

5443

17324

22

Тернопільська ОДТРК

4759

8766

0

2068

15593

23

Харківська ОДТРК

4502

8766

0

3453

16721

24

Херсонська ОДТРК

4404

8418

0

4827

17649

25

Хмельницька ОДТРК

4832

8766

0

5411

19009

26

Черкаська ОДТРК

4832

8766

0

6368

19966

27

Чернівецька ОДТРК

4832

8766

0

4392

17990

28

Чернігівська ОДТРК

3826

8766

0

569

13161

29

ДТРК "УТР"

0

0

17274

0

17274

30

ДТРК "Культура"

0

0

8712

0

8712

31

НРКУ

0

0

0

30487

30487

32

НТКУ

5600

8766

9112,1

0

23478,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

129289,0

230220,0

35098,1

137681,0

532288,1

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали