Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про результати виконання Програми інформатизації області на 2016 - 2018 роки

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шістнадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 26.09.2019 р. N 1541

Про результати виконання Програми інформатизації області на 2016 - 2018 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Національну програму інформатизації", постанов Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року N 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", від 12 квітня 2000 року N 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації", на виконання рішень обласної ради від: 07.06.2018 N 1178 "Про затвердження Порядку обговорення і внесення на розгляд обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання" (Порядок N 1178), 13.12.2018 N 1373 "Про план роботи обласної ради на 2019 рік", обласна рада вирішила:

Затвердити звіт про результати виконання Програми інформатизації області на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 05.01.2016 N 131 (Програма N 131) (із змінами від 30.11.2017 N 972 (Рішення N 972)), що додається.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

Додаток

Звіт
про результати виконання Програми інформатизації області (Програма N 131)

Загальні положення

Програма інформатизації області на 2016 - 2018 роки (Програма N 131) (далі - Програма) визначає концепцію, першочергові напрями діяльності та заходи інформатизації органів виконавчої влади і місцевого самоврядування області.

Метою Програми (Програма N 131) є забезпечення області та суб'єктів необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності, сприяння становленню державності, підвищенню продуктивності суспільного виробництва продукції і послуг на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій, зростанню економічного потенціалу області, поліпшенню соціально-економічних та екологічних умов життя людини.

Головне завдання Програми (Програма N 131) полягає у забезпеченні умов для ефективного управління на усіх рівнях виконавчої влади в області шляхом створення і впровадження елементів загальнонаціональних програм у сфері інформатизації, що забезпечить інформаційну підтримку прийняття стратегічних і тактичних рішень на основі аналізу оперативної та достовірної інформації, моделювання соціально-економічних процесів.

Концепцію інформатизації області створено на основі концепції Національної програми інформатизації, регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року.

Стан і проблеми інформатизації області

Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Позитивний ефект інформатизації суспільства вимірюється прискоренням прийняття управлінських рішень і оптимізацією вибору їх альтернатив, але водночас загострює протиріччя між розширенням масштабів інформаційних потреб і обсягом наявних ресурсів.

Державне управління в умовах інформаційного суспільства передбачає трансформацію системи влади у напрямі її децентралізації, розвиток громадянського суспільства, прав і свобод громадян, норм громадської моралі. У цих умовах процеси інформатизації перестають бути процесами забезпечення і стають основними в управлінні державою.

Впровадження сучасних інформаційних технологій в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області через реалізацію завдань обласної Програми інформатизації (Програма N 131) гальмується через:

незадовільне фінансування Програми (Програма N 131), що зумовлено обмеженими можливостями обласного бюджету;

недостатнє оснащення місцевих органів влади програмно-технічними засобами та нераціональне їх використання;

незадовільну якість телекомунікаційних послуг, особливо в гірських районах;

недостатню кількість відомчих і комерційних інформаційних систем та мереж;

повну відсутність або низький рівень фахівців з інформаційно-комп'ютерного забезпечення у районних структурах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

відсутність вичерпного реєстру інформаційних ресурсів області та доступу до них;

неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів у інформаційній сфері;

невпорядкованість інформаційних відносин, що простежуються у стосунках органів державної влади під час організації інформаційної взаємодії.

Програма інформатизації області (Програма N 131) має створити умови для подолання негативного впливу зазначених чинників і забезпечити ефективну роботу органів державної влади.

Результати інформатизації

Результатом виконання завдань і проектів інформатизації за попередні роки є: побудова структурованої кабельної системи (далі - СКС) в апараті облдержадміністрації та інтеграція до неї локальних обчислювальних мереж (далі - ЛОМ) більшості структурних підрозділів облдержадміністрації;

організація віртуальної приватної мережі (далі - ВПМ) за технологією MPLS органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

впровадження Ip-телефонії, яка за рахунок інтеграції телекомунікаційних послуг та встановлення GSM шлюзів дозволила зменшити витрати на послуги телефонії у п'ять разів;

впровадження системи електронного документообігу органів державної влади області (станом на 1 січня 2019 року до системи підключено структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, частково обласні установи, підприємства та організації - всього 105 автоматизованих робочих місць (далі - АРМ). Система електронного документообігу облдержадміністрації інтегрована з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ). Всі райдержадміністрації, міськвиконкоми області підключені до СЕВ ОВВ;

впровадження корпоративних поштових серверів органів виконавчої влади (домени: carpathia.gov.ua, fd.carpathia.gov.ua) і підключення до них всіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, територіальних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади (за згодою);

розвиток телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади області;

створення внутрішніх інформаційних ресурсів та баз даних з організацією доступу до них;

поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою органів державної влади області;

розширення обласного сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів органів державної влади;

організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, впровадження надання інформаційних послуг через офіційний веб-портал облдержадміністрації;

організація робіт з автоматизації надання адміністративних послуг;

забезпечення доступу до публічної інформації, створення реєстру публічної інформації;

поступова і планова легалізація програмного забезпечення;

переорієнтація на програмне забезпечення з відкритим кодом;

впровадження систем технічного захисту інформації;

забезпечення захисту персональних даних;

впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів в органах державної влади.

Фінансування завдань (робіт) програми інформатизації області у 2016 - 2018 роках

У 2016 - 2018 році на виконання завдань Програми інформатизації області (Програма N 131) витрачено:

2016 рік - 364045,95 грн;

2017 рік - 615094,00 грн;

2018 рік - 1015000,00 грн;

Разом - 1994139,95 грн.

ПАСПОРТ
Програми інформатизації області на 2016 - 2018 роки (Програма N 131)

1. Назва Програми

Програма інформатизації області на 2016 - 2018 роки

2. Розробник Програми

Обласна державна адміністрація

3. Керівник Програми (посада, прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону, факс, електронна адреса)

Керівник апарату обласної державної адміністрації - Натуркач Руслана Павлівна, пл. Народна, 4, м. Ужгород, 0312696005, admin@carpathia.gov.ua

4. Кількість завдань (робіт) у 2016 - 2018 роках

23

5. Кількість завдань у 2018 році

22

6. Обсяг фінансування на 2016 - 2018 роки, у тому числі бюджетні/позабюджетні

2158,0 тис. гривень (передбачено Програмою)
1994,1 тис. гривень (виділено, освоєно)

7. Обсяг фінансування у 2018 році, у тому числі бюджетні/позабюджетні

1015,0 тис. гривень (передбачено Програмою)
1015,0 тис. гривень (виділено, освоєно)

Інформація щодо виконання завдань (робіт) обласної Програми інформатизації (Програма N 131) у 2016 році

Найменування регіональної програми інформатизації

назва завдання (роботи) регіональної програми інформатизації

фактичний обсяг фінансування зазначеної роботи, грн

Примітка

Програма інформатизації області на 2016 - 2018 роки (Програма N 131)

Впровадження єдиної автоматизованої системи електронного документообігу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (п. 2.1)

43700,00

Невиключне право (ліцензії) на використання програмного забезпечення (далі - ПЗ) "Клієнт системи електронного документообігу FossDoc" в кількості 40 (сорока) ліцензій для підключення до серверу документообігу FossDoc - 43700,00 грн.

Технічна підтримка існуючих інформаційних систем (п. 2.2)

15275,00

Програмного забезпечення "Система електронного документообігу FossDoc" - 9900,00 грн, технічна підтримка операційних серверних операційних систем та інших програмних продуктів - 5375,00 грн.

Впровадження системи відеоконференцзв'язку в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області (п. 3.1)

160183,75

Програмна продукція Cisco WebEx MC small biz annual subscription (Europe Only) - 24500,00 грн.
Шафа комутаційна 42U Zpas (BD-014-ZCAA-11-011-U) 42U х 600 х 1000 у комплекті з APC Smart-UPC C 2000 VA LCD 230V (SMC20001) - 41944,00 грн.
Телевізор LG 43LH520V 2 шт, Телевизор PHILIPS 49PUS6101 у комплекті (кабель HDMI 4 шт, Сплітер Energenie DSP-HDMI-81 1 шт) - 47581,80 грн.
Кронштейн Walfix К-411B - 2689,20 грн.
Тумба ITech LK14 - 4860,00 грн.
Проектор Benc MU706 - 38608,75 грн.

Утримання каналів телекомунікацій (п. 3.4)

12000,00

Послуга Е1 потоку для корпоративної телекомунікаційної мережі облдержадміністрації - 12000,00 грн.

Розгортання та модернізація ЛОМ та СКС в в адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації (3.5)

8000,00

Об'єднання сегментів ЛОМ органів державної влади в єдину інформормаційно-телекомунікаційну систему. Впровадження єдиної системи безпеки з централізованим управлінням на базі технологій 802.1q, 802.1р, IPv4 packet filtering - 8000,00 грн.

Забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет на об'єктах проведення засідань та конференцій в адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації (п. 3.6)

15000,00

Монтаж телекомунікаційного обладнання та організація hot spot (wi-fi) точки доступу до мережі Інтернет в сесійному і малому залі засідань адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації - 15000,00 грн.

Закупівля комп'ютерної техніки (п. 5.1)

87887,20

Комутатори DSG1210-28L/m (2 шт.) - 12367,20 грн
ПК у комплекті (2 шт) - 21565,00 грн.
Комплектуючі та розхідні матеріали - 50968,40 грн.
Послуги з діагностики та технічної експертизи комп'ютерного та офісного обладнання, побутових приладів, електронно-обчислювальної техніки - 2986,60 грн

Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах (п. 6.2)

22000,00

Засіб активного захисту автоматизованих систем "Delta-7" (2 шт.) - 22000,00 грн.

Всього:

364045,95

 

Інформація щодо виконання завдань (робіт) обласної Програми інформатизації (Програма N 131) у 2017 році

Найменування регіональної програми інформатизації

назва завдання (роботи) регіональної програми інформатизації

фактичний обсяг фінансування зазначеної роботи, грн

Примітка

Програма інформатизації області на 2016 - 2018 роки (Програма N 131)

Впровадження єдиної автоматизованої системи електронного документообігу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (п. 2.1)

39330,00

Невиключне право (ліцензії) на використання програмного забезпечення (далі - ПЗ) "Клієнт системи електронного документообігу FossDoc" в кількості 36 ліцензій для підключення до серверу документообігу FossDoc - 39330,00 грн.

Технічна підтримка існуючих інформаційних систем (п. 2.2)

23695,00

Програмного забезпечення "Система електронного документообігу FossDoc" - 9900,00 грн., технічна підтримка операційних серверних операційних систем та інших програмних продуктів - 13795,00 грн.

Утримання каналів телекомунікацій (п. 3.4)

60000,00

Організація Е1 потоку, послуги з передачі голосових даних VoIP та віртуальної приватної мережі (далі - ВПМ) за технологією MPLS органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, адміністрування СКС та забезпечення системи безпеки на базі технологій VPN, VLAN та системи фільтрації пакетів - 60000,00 грн.

Розгортання та модернізація ЛОМ та СКС в в адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації (3.5)

35306,00

Послуги у сфері локальних мереж (заміна комплектуючих, ремонт та налаштування СКС) 20000,00 грн.
Професійні послуги у комп'ютерній сфері (встановлення, налаштування та супровід програмного забезпечення) 15306,00 грн.

Забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет на об'єктах проведення засідань та конференцій в адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації (п. 3.6)

15000,00

Організації вільного доступу до мережі Інтернет (Hot-spot) в атріумі будівлі обласної ради та облдержадміністрації - 15000 грн.

Стимулювання розвитку обласного сегменту Інтернет, модернізація, підтримка існуючих та створення нових веб-ресурсів органів виконавчої та місцевого самоврядування (п. 4.1)

49720,00

Розробка програмного забезпечення веб-порталу - 49720,00 грн.

Закупівля та утилізація комп'ютерної техніки (п. 5.1)

292138,00

Сервер Supermicro SYS-5028R-T - 129996,00 грн.
Принтери, БФП - 132834,00 грн
Комплектуючі та розхідні матеріали - 25628,00
Утилізація - 3680,00 грн.

Легалізація та придбання програмного забезпечення (п. 5.2)

74905,00

ПЗ Windows 10 Pro (4 шт.) - 36205,00 грн
Антивірус ПЗ ESET Endpoint Security (на 80 об'єктів) - 38700,00

Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах (п. 6.2)

25000,00

Створення КСЗІ на АС-1 сектору режимно-секретної роботи

Всього:

615094,00

 

Звіт щодо результатів виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Програма інформатизації області на 2018 рік (Програма N 131);

- рішення від 30.11.2017 N 972 (Рішення N 972);

- Заплановане фінансування - 1015,0 тис. грн;

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) обласна державна адміністрація;

- Мета Програми: Забезпечення області та суб'єктів необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності, сприяння становленню державності, підвищенню продуктивності суспільного виробництва продукції і послуг на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій, зростанню економічного потенціалу області, поліпшенню соціально-економічних та екологічних умов життя людини.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

N з/п

Назва, зміст завдання, заходу

КЕКВ

Передбачене фінансування на 2018_ рік, тис. грн

Профінансовано за звітний період, тис. грн

Касові видатки за звітний період, тис. грн

Економія коштів за рахунок процедур держав-
них заку-
півель

Кредитор-
ська заборго-
ваність, тис. грн

Контрагент**

Короткий опис досягнутих результатів

фінан-
сові джерела

у тому числі:

фінан-
сові джерела

у тому числі:

фінан-
сові джерела

у тому числі:

усього

зага-
льний
фонд

спеціа-
льний
фонд

усього

зага-
льний
фонд

спеціа-
льний
фонд

усього

зага-
льний
фонд

спеціа-
льний
фонд

1.

Впровадження системи відеоконференцзв'язку в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

2282

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела*

39,9

39,9

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела*

39,9

39,9

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела*

39,9

39,9

 

 

 

ТОВ "ЕсАй БІС",

Встановлено систему відеоконференцзв'язку

2

Закупівля та утилізація комп'ютерної техніки

2282
3110

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

393,0

 

393,0

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

393,0

 

393,0

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

393,0

 

393,0

 

 

Науково-виробнича фірма "Ербі",
ПП2Реквест"

Придбано 10 комп'ютерів, 15 багатофункціональних пристроїв, 3 комутатори та 2 маршрутизатори для забезпечення роботи органів виконавчої влади в районах

3

Утримання каналів телекомунікацій

2282

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

70,0

70,0

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

70,0

70,0

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

70,0

70,0

 

 

 

Закарпатінфоком

Послуги з передачі голосових даних за технологією MPLS. Адміністрування СКС та забезпечення системи безпеки

4

Впровадження єдиної автоматизованої системи електронного документообігу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

2282
3110

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

23,3
6,6

23,3

 
6,6

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

23,3
6,6

23,3

 
6,6

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

23,3
6,6

23,3

 
6,6

 

 

ПП "Форс-он-Лайн"
ФОП Рогальчук

Ліцензії на використання програмного забезпечення "Клієнт системи електронного документообігу FossDoc", монітор

5

Технічна підтримка існуючих інформаційних систем

2282

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

25,4

25,4

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

25,4

25,4

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

25,4

25,4

 

 

 

ПП "Форс-он-Лайн"
ФОП

Супровід програмного забезпечення "Система електронного документообігу FossDoc"

6

Розширення єдиного телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

2282

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

58,1

58,1

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

58,1

58,1

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

58,1

58,1

 

 

 

ТОВ Інфосфера, Нац. інформ. системи

Ремонт, обслуговування, комплектуючі

7

Легалізація та придбання програмного забезпечення

2282

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

304,5

304,5

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

304,5

304,5

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

304,5

304,5

 

 

 

ТОВ Інфосфера, Реквест, Інформаційно-
правова платформа LIGA ZAKON, ІСпро

Придбано програмне забезпечення

8

Розвиток системи Ip-телефонії в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області

3110

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

30,4

 

30,4

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

30,4

 

30,4

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

30,4

 

30,4

 

 

ППРеквест

Джерело безперебійного живлення

9

Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах

2282

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

43,8

43,8

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

43,8

43,8

 

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

43,8

43,8

 

 

 

Національний університет Львівська політехніка

Отримано дозволи на створення та супровід комплексних систем захисту інформації

10

Стимулювання розвитку обласного сегменту Інтернет, модернізація, підтримка існуючих та сворення нових веб-ресурсів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

3160

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

20,0

 

20,0

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

20,0

 

20,0

- Кошти обласного бюджету
- Інші джерела

20,0

 

20,0

 

 

ФОП п. В. Тризна

Розроблено типовий сайт для районних державних адміністрацій

Усього

1015,0

565,0

450,0

 

1015,0

565,0

450,0

 

1015,0

565,0

450,0

 

Разом з обласного бюджету

1015,0

565,0

450,0

 

1015,0

565,0

450,0

 

1015,0

565,0

450,0

 

Разом з інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

** Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

N з/п

Назва об'єкта

Замовник

Передбачене фінансування на 20_ рік, тис. грн

КЕКВ

Профінансовано,
тис. грн

Виконано робіт,
тис. грн

Оплачено робіт (касові видатки),
тис. грн

Кредиторська забогованість,
тис. грн

Економія за рахунок процедур державних закупівель,
тис. грн

Підрядник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатково вказуються:

- напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель

- зміни до програми (рішення обласної ради, напрями використання коштів, переліки об'єктів, бюджетні призначення)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ
про виконання Програми інформатизації області у 2016 - 2018 роках (Програма N 131)

1. Назва Програми: Програма інформатизації області на 2016 - 2018 роки

2. Номер та дата рішення про прийняття Програми: рішення обласної ради від 05.01.2016 N 131 (Програма N 131) (із змінами від 30.11.2017 N 972 (Рішення N 972)).

3. Передбачено Програмою: 2158,0 тис. гривень тис. грн.

4. Розпорядник коштів: обласна державна адміністрація.

5. Виконавець Програми: управління ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації

6. Мета Програми: забезпечення області та суб'єктів необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності, сприяння становленню державності, підвищенню продуктивності суспільного виробництва продукції і послуг на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій, зростанню економічного потенціалу області, поліпшенню соціально-економічних та екологічних умов життя людини.

7. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у паспорті програми на 2016 - 2018 роки: 2158,0 тис. грн.

8. Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми: 2016 рік - 426,0 тис. грн., 2017 рік - 717,0 тис. грн., 2018 рік - 1015,0 тис. грн. Разом - 1994,1 тис. грн.

9. Касові видатки у звітному періоді: кошти обласного бюджету - 1994,1 тис. грн.

10. Основні результати Програми:

побудова структурованої кабельної системи (далі - СКС) в апараті облдержадміністрації та інтеграція до неї локальних обчислювальних мереж (далі - ЛОМ) більшості структурних підрозділів облдержадміністрації;

організація віртуальної приватної мережі (далі - ВПМ) за технологією MPLS органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

впровадження Ip-телефонії, яка за рахунок інтеграції телекомунікаційних послуг та встановлення GSM шлюзів дозволила зменшити витрати на послуги телефонії у п'ять разів;

впровадження системи електронного документообігу органів державної влади області (станом на 1 січня 2019 року до системи підключено структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, частково обласні установи, підприємства та організації - всього 105 автоматизованих робочих місць (далі - АРМ). Система електронного документообігу облдержадміністрації інтегрована з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ). Всі райдержадміністрації, міськвиконкоми області підключені до СЕВ ОВВ;

впровадження корпоративних поштових серверів органів виконавчої влади (домени: carpathia.gov.ua, fd.carpathia.gov.ua) і підключення до них всіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, територіальних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади (за згодою);

розвиток телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади області;

створення внутрішніх інформаційних ресурсів та баз даних з організацією доступу до них;

поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою органів державної влади області;

розширення обласного сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів органів державної влади;

організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, впровадження надання інформаційних послуг через офіційний веб-портал облдержадміністрації;

організація робіт з автоматизації надання адміністративних послуг;

забезпечення доступу до публічної інформації, створення реєстру публічної інформації;

поступова і планова легалізація програмного забезпечення;

переорієнтація на програмне забезпечення з відкритим кодом;

впровадження систем технічного захисту інформації;

забезпечення захисту персональних даних;

впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів в органах державної влади.

 

Начальник управління
ресурсного забезпечення
апарату облдержадміністрації
(відповідальний виконавець)

В. Малеш
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали