РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.04.2012 р. N 165

Про Рівненський обласний контактний центр

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року N 21 "Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя" (Положення N 21), розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 589-р "Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади" (Розпорядження N 589-р), з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування:

1. Утворити Рівненський обласний контактний центр.

2. Затвердити Положення про Рівненський обласний контактний центр, що додається.

3. Райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечити визначення посадових осіб, які здійснюватимуть взаємодію з Рівненським обласним контактним центром.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Лавренчука А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
06.04.2012 N 165


ПОЛОЖЕННЯ
про Рівненський обласний контактний центр

1. Рівненський обласний контактний центр (далі - контактний центр) є бюджетною установою, яка належить до сфери управління Рівненської обласної державної адміністрації та є суб'єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади (далі - Національна система).

2. Контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Положення про контактний центр затверджується головою Рівненської обласної державної адміністрації.

4. Методичне забезпечення діяльності контактного центру здійснює державна установа "Урядовий контактний центр" (далі - Урядовий контактний центр).

5. Основним завданням контактного центру є забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування (далі - заявники) за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

6. Контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує за допомогою програмно-апаратного комплексу Національної системи:

приймання за єдиним телефонним номером та через Інтернет звернень заявників;

опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;

інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики;

2) проводить:

аналіз змісту звернень заявників та подає відповідну інформацію Рівненській обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників органами виконавчої влади та подає відповідну інформацію Рівненській обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інформацію Рівненській обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

3) здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром щодо надходження звернень заявників та стану їх розгляду;

4) надає на запит Рівненської обласної державної адміністрації інформацію щодо звернень заявників та результатів їх розгляду;

5) забезпечує взаємодію з посадовими особами районних державних адміністрацій, що відповідальні за опрацювання звернень заявників;

6) готує інформацію для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, пропозиції щодо його удосконалення та подає їх Урядовому контактному центру;

7) організовує інформування громадськості про роботу контактного центру через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт Рівненської обласної державної адміністрації;

8) організовує відповідно до законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції контактного центру.

7. Контактний центр має право:

1) надсилати одержані звернення заявників органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції інформацію про результати розгляду питань, порушених заявниками у зверненнях, роз'яснення щодо норм законодавства та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Контактний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Урядовим контактним центром, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування та громадянами.

9. Контактний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Рівненської обласної державної адміністрації.

10. Директор контактного центру:

1) здійснює керівництво діяльністю контактного центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на контактний центр завдань, визначає розподіл обов'язків між своїми заступниками;

2) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників контактного центру;

3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4) розпоряджається коштами контактного центру в межах затвердженого кошторису;

5) призначає на посаду і звільняє з посади працівників контактного центру.

11. Утримання контактного центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

12. Контактний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали