ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.05.2011 р. N 229

Про робочий план організації контролю за виконанням зобов'язань облдержадміністрації, визначених Угодою між обласною державною адміністрацією, обласним об'єднанням організацій роботодавців та федерацією профспілок області на 2011 - 2012 роки

1. Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення реалізації зобов'язань обласної державної адміністрації, визначених Угодою між обласною державною адміністрацією, обласним об'єднанням організацій роботодавців та федерацією профспілок області на 2011 - 2012 роки (далі - Угода), укладеною 28 січня 2011 року:

1.1. Затвердити робочий план організації контролю за виконанням зобов'язань облдержадміністрації, визначених Угодою між обласною державною адміністрацією, обласним об'єднанням організацій роботодавців та федерацією профспілок області на 2011 - 2012 роки (далі - робочий план), що додається.

1.2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

- забезпечити своєчасне виконання зобов'язань, визначених Угодою, згідно з робочим планом;

- про хід реалізації зобов'язань облдержадміністрації, визначених Угодою, щороку інформувати Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації за підсумками роботи за півроку та рік до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом. У разі невиконання положень Угоди, термін реалізації яких минув, указувати про причини та заходи, що вживаються для забезпечення їх виконання.

1.3. Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації подавати узагальнену інформацію облдержадміністрації до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
31.05.2011 N 229


РОБОЧИЙ ПЛАН
організації контролю за виконанням зобов'язань облдержадміністрації, визначених Угодою між обласною державною адміністрацією, обласним об'єднанням організацій роботодавців та федерацією профспілок області на 2011 - 2012 роки

N
з/п

Зміст заходів Угоди

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

 

У сфері соціально-економічних та виробничих відносин:

 

 

1.

Уживати заходів щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах, в установах та організаціях, зокрема реалізації проектів у рамках Державної цільової економічної програми енергофективності на 2010 - 2015 роки (впровадження конгераційних технологій, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого постачання)

протягом терміну дії Угоди

головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2.

Сприяти вирішенню завдань щодо впровадження курсу економічних реформ, модернізації інфраструктури і базових секторів економіки області

протягом терміну дії Угоди

головні управління економіки промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області

3.

Надавати допомогу сільгоспвиробникам в отриманні строкових замовлень на їх продукцію для бюджетних установ та сприяти розвитку інфраструктури ринків збуту сільськогосподарської продукції через ярмарки та мережу підприємств споживчої кооперації

протягом терміну дії Угоди

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

4.

Підтримувати пріоритетні напрямки підвищення конкурентноспроможності територій (село, місто, район, область) за рахунок упровадження структурних реформ, інновацій, залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій, а також через створення кластерів

протягом терміну дії Угоди

головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області

5.

У разі потреби, але не рідше одного разу на рік розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі

щопівроку

управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області

6.

Сприяти реалізації проектів, пов'язаних з будівництвом соціальної інфраструктури, доступного житла, відновленню будівельної галузі області, поліпшенню інвестиційного клімату та залученню інвестицій у будівельну галузь

протягом терміну дії Угоди

головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області

7.

Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних розслідувань з боку іноземних країн

протягом терміну дії Угоди

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області

8.

Забезпечити проведення моніторингу щодо створення в області ефективного контролю за якістю і безпекою харчових продуктів, маркування продукції, яка містить генетично модифіковані добавки, перегляд стандартів якості продуктів харчування, забезпечення відповідності систем виробництва вимогам щодо захисту споживачів від ризиків як від самих харчових продуктів, так і від недобросовісної практики їх збуту

протягом терміну дії Угоди

обласне управління у справах захисту прав споживачів, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області

9.

Залучати представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі регіональної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

протягом терміну дії Угоди

управління економіки облдержадміністрації, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

10.

Проводити консультації з Сторонами соціального діалогу стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку області до їх схвалення

протягом терміну дії Угоди

управління економіки облдержадміністрації, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

11.

Уживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

протягом терміну дії Угоди

Волинський регіональний центр з інвестицій та розвитку

12.

Сприяти підвищенню інноваційної активності регіону, залученню власних коштів підприємств та іноземних інвестицій у розвиток пріоритетних галузей та удосконаленню управлінських функцій з питань трансферу технологій і процесу їх передачі бізнесу

протягом терміну дії Угоди

управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Головне управління економіки облдержадміністрації

13.

Постійно здійснювати контроль за розробленням містобудівної документації (в межах повноважень)

протягом терміну дії Угоди

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

У сфері забезпечення продуктивності зайнятості

 

 

14.

Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів визначати у колективних договорах)

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

15.

Сприяти продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо регулювання ринку праці. Вивільнення працівників проводити у відповідності до чинного законодавства. Якщо кількість вивільнених працівників становитиме понад 5 відсотків до числа працюючих (стосується середніх і великих підприємств з чисельністю працюючих понад 50 чол. і які є значимими для економіки регіону у частині створення валового продукту), то це вивільнення вважати масовим. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців області щодо подолання негативних наслідків від групового вивільнення, надавати консультації з правових питань і шляхів щодо їх недопущення. Створювати робочі групи для здійснення заходів швидкого реагування і надавати потенційним особам, що підлягають вивільненню, адаптаційні послуги. З метою пом'якшення наслідків такого вивільнення проводити консультації з профспілками

протягом терміну дії Угоди

обласний центр зайнятості, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області

16.

Уживати заходів щодо скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

17.

Уживати заходів для зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15 - 70 років не менш як на 0,3 відсотка. Пропагувати зайнятість під гаслом "Живи і працюй в Україні"

постійно

обласний центр зайнятості, Головне управління праці соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласне об'єднання організацій роботодавців та федерація профспілок області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

18.

Уживати заходів для зменшення щорічного рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 - 70 років), не менш як на 0,4 відсотка

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

19.

Визначити сфери можливого застосування незайнятого населення в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

20.

Щокварталу аналізувати стан ринку праці в регіоні. Вносити пропозиції щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості

постійно

обласний центр зайнятості, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

21.

Уживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення таких міст

протягом терміну дії Угоди

головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, економіки, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

22.

Координувати роботу щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

постійно

управління освіти і науки, головні управління економіки, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

23.

Сприяти працевлаштуванню випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

протягом терміну дії Угоди

управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

24.

Здійснювати постійний контроль за діяльністю суб'єктів господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном.

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

 

Оплата праці:

 

 

25.

Забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати в цілому по області в 2011 році не нижче, ніж на 15 відсотків у порівнянні з 2010 роком, в 2012 році - на 16 відсотків у порівнянні з 2011 роком

постійно

головні управління праці соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, обласне об'єднання організацій роботодавців, федерація профспілок області

26.

Забезпечити за період з 2011 по 2013 рік середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту (за розрахунковими даними)

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

27.

Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладення встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів), заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

28.

Передбачати у колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців

29.

Установити на підприємствах, в установах та організаціях перелік й розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств, організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), не нижче за прийняті в чинній Генеральній угоді (додаток)

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

30.

Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності:
- домагатися на законодавчому рівні посилення відповідальності власників і роботодавців за несвоєчасну виплату заробітної плати та недотримання гарантованого рівня заробітної плати;
- несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати спільних невідкладних заходів відповідно до законодавства

протягом терміну дії Угоди

територіальна державна інспекція праці в області, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

31.

Спільно з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування обласним об'єднанням організацій роботодавців, федерацією профспілок області сприяти вирішенню колективних трудових спорів та використовувати у межах своїх повноважень усі можливості для своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню

постійно

відділення національної служби посередництва і примирення в області, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

32.

Здійснювати державний контроль щодо реалізації прав і гарантій працівників у сфері зайнятості та оплати праці. Уживати ефективних заходів щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці

постійно

територіальна державна інспекція праці в області, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

33.

Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше, ніж один раз на квартал надавати соціальним партнерам інформацію про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень

щоквартально

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

 

Охорона праці та відпочинку, охорона навколишнього середовища

 

 

34.

Рекомендувати встановлювати у колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

35.

Передбачати у розділі "Охорона праці та здоров'я" колективних договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності:
- зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства;
- перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;
- умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

36.

Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладення передбачати можливість створення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працівників більше 500 чол.

протягом терміну дії Угоди

управління охорони здоров'я, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

37.

Надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на підприємствах державної та комунальної форми власності заходів щодо:
- належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);
- проведення згідно з законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;
- своєчасного проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

постійно

управління охорони здоров'я, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

38.

Сприяти профілактиці ВІЛ-інфекції на робочих місцях. Брати участь в інформуванні та запобіганні інфікуванню ВІЛ серед працівників. Формувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих. Розвивати форми соціальної підтримки і допомоги ВІЛ-інфікованих працівників і їх родин

протягом терміну дії Угоди

територіальна державна інспекція праці в області, управління охорони здоров'я, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

 

Соціальний захист працівників:

 

 

39.

Передбачати щороку під час розроблення обласного бюджету на відповідний рік кошти для оздоровлення дітей, часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

постійно

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

40.

Забезпечити застрахованих осіб та членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування у т. ч. до реабілітаційних відділень санаторіїв у межах коштів, передбачених на ці цілі бюджетом обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

протягом терміну дії Угоди

виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

41.

Сприяти бюджетному забезпеченню коштів на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення для працівників закладів охорони здоров'я, освіти і культури

протягом терміну дії Угоди

управління охорони і здоров'я, освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму облдержадміністрації

42.

Сприяти забезпеченню санітарним транспортом сільських амбулаторій. З метою закріплення медичних кадрів у сільській місцевості сприяти забезпеченню житлом медпрацівників, які направляються на роботу в райони області

постійно

управління охорони і здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

43.

Сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом унесення відповідних змін до колективних договорів, проведення системних цілеспрямованих інформаційних кампаній для роз'яснення населенню та роботодавцям питання щодо необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління пенсійного фонду України в області

44.

Рекомендувати передбачати під час укладення колективних договорів включення до них зобов'язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

45.

Рекомендувати передбачати під час укладення колективних договорів включення положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

 

У сфері задоволення духовних потреб населення:

 

 

46.

Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в області, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей

протягом терміну дії Угоди

управління у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

47.

Щороку вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

протягом терміну дії Угоди

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

48.

Зберегти мережу оздоровчих таборів для дітей, учнівської та студентської молоді, позашкільних установ, закладів спорту, культури й мистецтва. Сприяти організації і діяльності дитячих та молодіжних громадських спортивних, культурних, військово-патріотичних об'єднань та установ, спрямованих на всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління.

протягом терміну дії Угоди

управління освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

49.

Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей на базі культурно-освітніх закладів

протягом терміну дії Угоди

управління культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

50.

Дотриматись виконання взятих зобов'язань Угоди "Про основні засади врегулювання ситуації щодо санаторію матері і дитини "Пролісок", укладеної 29.12.2009, схвалених рішенням обласної ради від 22.12.2010 року N 2/27 та рішенням господарського суду області від 22.02.2010 по справі N 6/56/92.
Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства протягом 2011 року виготовити та затвердити в установленому порядку проектну документацію на реконструкцію позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Супутник" обласної організації профспілки працівників освіти і науки та до 31.12.2012 виконати необхідний обсяг робіт

протягом терміну дії Угоди

Головне управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

51.

Уживати заходів щодо ліквідації неповної зайнятості працівників культури, при цьому не допускати скорочення мережі закладів культури та чисельності їх працівників, зміцнювати матеріально-технічну базу закладів освіти, культури, спорту

протягом терміну дії угоди

управління культури і туризму, освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

52.

Надавати матеріальну допомогу студентам-сиротам і студентам, позбавленим батьківської опіки, за рахунок видатків, що передбачаються на цю мету у кошторисах відповідних установ освіти та у межах реалізації програм і заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей

протягом терміну дії угоди

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

53.

Брати участь в організації та проведенні культурно-масових та спортивних заходів, свят, змагань, які проводяться на території області

постійно

управління культури і туризму облдержадміністрації райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

54.

Забезпечити виконання Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 2007 - 2011 роки

протягом терміну дії угоди

управління у справах сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

55.

Забезпечити проведення заходів із відзначення у 2012 році в Україні Року спорту та здорового способу життя, оголошеного Радою голів країн Співдружності Незалежних Держав

протягом терміну дії Угоди

управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

 

З молодіжних питань

 

 

56.

Проводити роботу, спрямовану на дотримання та розширення прав і гарантій молоді щодо професійного росту, гідного рівня заробітної плати, створення умов для її духовного і фізичного розвитку

постійно

управління у справах сім'ї молоді та спорту, освіти і науки, культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

57.

Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді

постійно

управління у справах сім'ї, молоді та спорту, облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

 

Соціальний діалог

Визначаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці облдержадміністрації, об'єднань профспілок і роботодавців на принципах рівноправного партнерства, з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його розвиток і ефективність,

Сторони домовилися:

58.

Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, нарад, робочих зустрічей тощо

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців

59.

Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів

протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою координації діяльності, пов'язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин, та вдосконалення соціального діалогу періодично забезпечувати висвітлення реалізації положень Угоди у засобах масової інформації

60.

Періодично забезпечувати висвітлення реалізації положень Угоди у засобах масової інформації

протягом терміну дії угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців

61.

Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

62.

Рекомендувати сторонам колективних договорів приводити їх норми та положення у відповідність до Генеральної та цієї Угод

за потреби

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, федерація профспілок області, обласне об'єднання організацій роботодавців

63.

Здійснювати у рамках своїх повноважень контроль за виконанням цієї Угоди.
Виконання положень Угоди аналізувати щопівроку, інформацію про стан виконання направляти Сторонам соціального діалогу.
Вирішувати спірні питання, що виникають під час виконання цієї Угоди, шляхом проведення консультацій та переговорів

щопівроку

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали