МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 травня 2017 року N 236

Про робочу групу з питань розвитку сільських територій

Відповідно до підпункту 4 пункту 6 (Постанова N 1119), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, наказую:

1. Утворити робочу групу з питань розвитку сільських територій та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань розвитку сільських територій, що додається.

3. Робочій групі у місячний строк з моменту її утворення подати на затвердження Міністру аграрної політики та продовольства України план роботи на 2017 рік.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. Кутовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
04 травня 2017 року N 236

СКЛАД
робочої групи з питань розвитку сільських територій

КОВАЛЬОВА
Олена Вікторівна

- заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова робочої групи

ПУГАЧОВ
Микола Іванович

- заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України, заступник голови робочої групи (за згодою)

КОРІНЕЦЬ
Роман Ярославович

- експерт Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, координатор робочої групи

ВІТВІЦЬКА
Ольга Іванівна

- головний спеціаліст відділу координації дорадництва та кооперативних відносин на селі Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

 

БАШИНСЬКИЙ
Віталій Володимирович

- експерт Громадської організації "Незалежне експертне партнерство" (за згодою)

БОРОДІНА
Олена Миколаївна

- голова координаційної ради Громадської спілки "Українська мережа сільського розвитку" (за згодою)

ВАСИЛЬЄВ
Володимир Павлович

- голова правління Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (за згодою)

ВОСКОБІЙНИК
Юлія Сергіївна

- експерт Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, експерт робочої групи

ГУТНІЧЕНКО
Людмила Миколаївна

- голова правління Асоціації підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" (за згодою)

ДІДУХ
Марія Миколаївна

- виконувач обов'язків генерального директора Всеукраїнського громадського об'єднання "Українська аграрна конфедерація" (за згодою)

ІЩЕНКО
Тетяна Дем'янівна

- виконувач обов'язків директора державної установи "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" (за згодою)

КІНЩАК
Андрій Андрійович

- директор Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України

МАЙДЕБУРА
Микола Петрович

- Заступник голови Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад", Красносільський сільський голова ОТГ (за згодою)

МОРОЗ
Микола Анатолійович

- директор Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

НОВІКОВ
Геннадій Володимирович

- голова Громадської спілки "Аграрний союз України" (за згодою)

ПАНЬКІВ
Іван Ярославович

- президент Всеукраїнської громадської організації "Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України" (за згодою)

ПОЄДИНОК
Микола Сергійович

- заступник голови - керівник Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (за згодою)

ПРОКОПА
Ігор Васильович

- головний науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень Державної установи "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України" (за згодою)

ПРОКОПЕНКО
Світлана Степанівна

- керівник напряму сільського розвитку Проекту USAID "Підтримка аграрного і сільського розвитку" ("Агросільрозвиток") (за згодою)

СТЕФАНОВИЧ
Андрій Миколайович

- директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України

ТОМИЧ
Іван Федорович

- президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація фермерів та приватних землевласників України" (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
04 травня 2017 року N 236

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань розвитку сільських територій

1. Робоча група з питань розвитку сільських територій (далі - робоча група) є консультативно-дорадчим органом Міністерства аграрної політики та продовольства України, який діє з метою створення сприятливих умов для формування та реалізації політики розвитку сільських територій (сільського розвитку) задля підвищення добробуту та якості життя сільських мешканців, збалансованого соціально-економічному розвитку сільських територіальних громад, формування економічного середовища для розвитку аграрного та несільськогосподарського підприємництва, розширення зайнятості, покращання знань та навичок сільського населення, підвищення його поінформованості та обізнаності, зокрема з питань реформи децентралізації влади, сільського розвитку на основі лідерства громади, а також збереження місцевих традицій і культурної спадщини.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністра аграрної політики та продовольства України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

розроблення пропозицій щодо удосконалення формування та реалізації державної політики та законодавства у сфері сталого розвитку сільських територій (сільського розвитку);

організація проведення експертизи проектів правових актів у сфері сталого розвитку сільських територій (сільського розвитку);

організація вивчення та поширення кращих світових та вітчизняних практик сталого розвитку сільських територій (сільського розвитку);

залучення інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, недержавних та міжнародних організацій, закладів науки та освіти, проектів міжнародної технічної допомоги, вітчизняних і міжнародних експертів до розроблення пропозицій, координація їх діяльності у частині підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики та законодавства у сфері сталого розвитку сільських територій (сільського розвитку);

організація та проведення публічних заходів з обговорень актуальних проблем та шляхів їх вирішення у сфері сталого розвитку сільських територій (сільського розвитку).

4. Робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідну для її роботи інформацію;

утворювати тимчасові експертні групи для підготовки проектів нормативно-правових актів, інших документів з питань, віднесених до її сфери діяльності;

утворювати редакційну підгрупу із залученням експертів Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України для узагальнення опрацьованих та схвалених робочою групою пропозицій і ініціатив;

залучати до роботи спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками), провідних учених, експертів, іноземних фахівців.

5. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Офісом підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, утвореним відповідно до наказу Мінагрополітики від 21 липня 2016 року N 241 "Про утворення Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України" (Положення N 241), державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів робочої групи.

7. Рішення робочої групи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні робочої групи та секретарем робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер.

Рішення робочої групи доводяться до відома Міністра аграрної політики та продовольства України головою робочої групи.

9. Роботу з оформлення протоколів засідань робочої групи та їх підписання забезпечує секретар робочої групи.

10. Робочу групу очолює керівник, яким за посадою є заступник Міністра аграрної політики та продовольства України.

Керівник робочої групи має заступника, який виконує окремі його доручення та виконує обов'язки керівника у разі його відсутності.

Організацію поточної діяльності робочої групи забезпечує координатор робочої групи.

11. Порядок денний, місце проведення і час початку засідань робочої групи визначається керівником робочої групи за поданням координатора робочої групи, сформованого на основі пропозицій її членів.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали