ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 листопада 2011 року N 165

Про Робочу групу з питань створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 N 956 "Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (Постанова N 956) з метою створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" наказую:

1. Утворити Робочу групу з питань створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі - Робоча група) під головуванням радника Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України на громадських засадах Броніна Сергія Вадимовича (за згодою).

2. Визначити, що основними завданнями Робочої групи є:

- проведення моніторингу виконання завдань і заходів програми;

- проведення аналізу і комплексної оцінки результатів виконання завдань і заходів програми, цільового використання коштів, підготовка звітів про хід виконання програми;

- підготовка пропозицій щодо уточнення переліку завдань і заходів на наступний бюджетний період;

- оприлюднення на веб-сайті інформації про хід виконання програми.

3. Голові Робочої групи Броніну С. В. в місячний строк подати на затвердження Положення про Робочу групу з питань створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" та персональний склад членів Робочої групи.

4. До складу Робочої групи включити представників державних замовників, заінтересованих органів виконавчої влади, Національних академій наук, Національних бібліотек, Книжкової палати України імені Івана Федорова, програми "Бібліоміст", підприємств, установ та організацій, до компетенції яких відноситься це питання.

5. Надати Голові Робочої групи право у разі потреби вносити зміни до її складу.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. П. Семиноженко


 

Додаток
до наказу Держінформнауки
23.11.2011 N 165


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Голова Держінформнауки
Семиноженко В. П.
__________
"___" 2011 р.


СКЛАД
Робочої групи з питань створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Голова Робочої групи:

БРОНІН
Сергій Вадимович

Держінформнауки

Радник Голови на громадських засадах (за згодою)

Заступники Голови Робочої групи:

АРХИПСЬКА
Олеся Ігорівна

ДП "Державний центр інформаційних ресурсів"

заступник Генерального директора (за згодою)

МАКОВСЬКИЙ
Дмитро Васильович

Держінформнауки

Головний спеціаліст відділу моніторингу розвитку інформаційного суспільства та ІТ-індустрії

Секретар Робочої групи:

КНИШОВА
Ірина Юріївна

Держінформнауки

Головний спеціаліст відділу інфраструктури інформатизації

Члени Робочої групи:

ГЛАДКОВ
Олексій Васильович

Держінформнауки

Заступник начальника управління науково-технічного розвитку - начальник відділу організаційного регулювання науково-технічного розвитку

ВИЛЕГЖАНІНА
Тамара Ізмайлівна

Національна парламентська бібліотека України

Генеральний директор (за згодою)

ЯРОШЕНКО
Тетяна Олександрівна

Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

Директор (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Ірина Олександрівна

Українська бібліотечна асоціація

Президент (за згодою)

ПОПИК
Володимир Іванович

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Перший заступник генерального директора,директор Інституту біографічних досліджень (за згодою)

ЯРОВА
Іванна

ВГО "Українська асоціація фахівців інформаційних технологій"

Директор з розвитку (за згодою)

СТРІХА
Максим Віталійович

Громадська рада при Держінформнауки

Голова (за згодою)

НОВАК
Матей

Програма "Бібліоміст"

Директор (за згодою)


 

Радник Голови

С. В. Бронін


 

Додаток
до наказу Держінформнауки
23.11.2011 N 165


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Голова Держінформнауки
Семиноженко В. П.
__________
"___" 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з питань створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

1. Загальні положення

1.1. Робоча група з питань створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі - Робоча група) є консультативно-дорадчим органом, створена при Держінформнауки з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 N 956 "Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (Постанова N 956).

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

1.3. Підставою для припинення діяльності Робочої групи є виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 N 956 "Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (Постанова N 956).

2. Основні завдання Робочої групи

2.1. Проведення моніторингу виконання завдань і заходів Програми (Постанова N 956) створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі - Програма);

2.2. Проведення аналізу і комплексної оцінки результатів виконання завдань і заходів Програми (Постанова N 956), цільового використання коштів, підготовка звітів про хід виконання Програми;

2.3. Підготовка пропозицій щодо уточнення переліку завдань і заходів на наступний бюджетний період;

2.4. Оприлюднення на веб-сайті Держінформнауки інформації про хід виконання Програми (Постанова N 956).

3. Права Робочої групи

3.1. Утворювати експертні та робочі підгрупи із залученням міжнародних і провідних українських експертів, учених, представників підприємств, установ та організацій.

3.2. Запрошувати посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій до участі в засіданнях Робочої групи з правом дорадчого голосу.

3.3. Одержувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на Робочу групу завдань.

3.4. Вносити пропозиції щодо залучення до створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" експертів, наукових і технічних спеціалістів.

3.5. Готувати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у відповідності до покладених на Робочу групу завдань.

4. Організаційне забезпечення роботи Робочої групи

4.1. Робочу групу очолює Голова.

4.2. Робоча група діє за принципом самоорганізації.

4.3. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться в міру необхідності.

4.4. Засідання Робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

4.5. У разі відсутності на засіданні Голови Робочої групи його повноваження виконує його заступник.

4.6. У разі відсутності на засіданні Голови Робочої групи та його заступників, головуючий обирається із присутніх на засіданні членів Робочої групи.

4.7. Рішення Робочої групи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

4.8. Члени Робочої групи, які є представниками однієї юридичної особи, мають у сукупності один голос для голосування.

4.9. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Робочої групи або голос головуючого на засіданні у разі відсутності на засіданні Голови Робочої групи.

4.10. Рішення Робочої групи, прийняті на засіданні, оформляються протоколом, який підписує Голова та секретар Робочої групи.

4.11. У разі відсутності члена Робочої групи без поважних причин на засіданнях три рази поспіль, такий член Робочої групи виключається із її складу з письмовим повідомленням про факт та причини такого рішення керівництва установи, яка делегувала його до складу Робочої групи.

4.12. Робоча група може утворювати в установленому порядку тимчасові робочі підгрупи за тематичними напрямами роботи.

4.13. Тимчасові робочі підгрупи очолюють члени Робочої групи за визначенням Голови Робочої групи.

5. Прикінцеві положення

5.1. Забезпечення роботи Робочої групи здійснює Держінформнауки.

 

Радник Голови

С. В. Бронін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали