Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про робочу групу з питань залучення інвестицій та розвитку природних курортних територій селища Затока Одеської області

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 квітня 2017 року N 570

Про робочу групу з питань залучення інвестицій та розвитку природних курортних територій селища Затока Одеської області

Відповідно до підпункту 23013 пункту 4 (Постанова N 459) та абзацу третього пункту 12 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Постанова N 459), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459, наказую:

1. Утворити робочу групу з питань залучення інвестицій та розвитку природних курортних територій селища Затока Одеської області у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань залучення інвестицій та розвитку природних курортних територій селища Затока Одеської області, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.04.2017 N 570

СКЛАД
робочої групи з питань залучення інвестицій та розвитку природних курортних територій селища Затока Одеської області

ТІТАРЧУК
Михайло Іванович

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи

ЛІПТУГА
Іван Леонідович

- директор департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку, заступник голови робочої групи

Члени робочої групи:

АЗАРОВА
Людмила Володимирівна

- член територіальної громади селища Затока (за згодою)

АЛЬБА
Олександр Юрійович

- комерційний директор ТОВ "ДЖОІН-АП!" (за згодою)

БАРАНОВСЬКА
Галина Борисівна

- депутат Затоківської селищної ради (за згодою)

БЕРЕЗА
Борислав Юхимович

- народний депутат України, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською Республікою (за згодою)

ВАХКА
Тонно

- фінансовий директор компанії FTT Ukraina OU (за згодою)

ВЕРНИГОРА
Наталія Вікторівна

- депутат Затоківської селищної ради (за згодою)

ДЕМЧУК
Андрій Васильович

- директор департаменту залучення іноземних інвестицій Мінекономрозвитку

ДІМЧОГЛО
Юрій Дмитрович

- заступник голови Одеської обласної ради (за згодою)

ЗЕМЦЕВ
Олексій Артурович

- начальник відділу інвестицій в інфраструктурні проекти та будівництво управління залучення, супроводу і моніторингу інвестиційних проектів департаменту "Агентство з питань інвестицій та розвитку" Одеської обласної державної адміністрації (за згодою)

КИСИЛЕВСЬКА
Альона Юріївна

- керівник "Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів" державної установи "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою)

ЛАЗУКІН
Валерій Олександрович

- директор бази відпочинку "Електрон" Одеської національної академії зв'язку ім. О. Попова (за згодою)

МАНЖЕЛІЙ
Алла Володимирівна

- заступник директора департаменту - начальник відділу розвитку туристичних дестинацій та курортів департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку

МОКІЄНКО
Андрій Вікторович

- керівник "Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів" державної установи "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою)

НАДЕМ'ЯНОВА
Ірена Гуріївна

- начальник управління з питань економіки, бюджету та міжнародного співробітництва апарату Одеської обласної ради (за згодою)

ПОГОРІЛИЙ
Олександр Юрійович

- адвокат, представник естонського інвестора Марселя Віхманна (за згодою)

УРБАНСЬКИЙ
Анатолій Ігорович

- голова Одеської обласної ради (за згодою)

 

Директор департаменту
туризму та курортів

І. Л. Ліптуга

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14 квітня 2017 року N 570

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань залучення інвестицій та розвитку природних курортних територій селища Затока Одеської області

1. Робоча група з питань залучення інвестицій та розвитку природних курортних територій селища Затока Одеської області (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Мінекономрозвитку з метою вивчення проблемних питань залучення інвестицій та розвитку природних курортних територій селища Затока Одеської області (далі - Затока).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

розроблення пропозицій щодо налагодження рівноправної відкритої співпраці всіх заінтересованих сторін за напрямом розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу Затоки;

розроблення пропозицій та надання рекомендацій щодо визначення пріоритетів стратегічного розвитку природних курортних територій Затоки;

вивчення проблемних питань оголошення природної території Затоки курортною;

визначення інструментів стимулювання залучення інвестицій у розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу Затоки;

забезпечення збирання, оброблення та аналіз інформації про стан рекреаційно-туристичного потенціалу Затоки.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подані до Мінекономрозвитку пропозиції щодо стимулювання залучення інвестицій, а також оголошення природної території Затоки курортною;

проводить аналіз наданих пропозицій;

надає експертно-консультативну допомогу щодо визначення пріоритетів розвитку Затоки;

готує рекомендації щодо приведення природних територій Затоки до рівня та вимог національних і міжнародних стандартів;

розробляє рекомендації щодо стимулювання залучення інвестицій у розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу Затоки;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників громадських об'єднань та незалежних експертів (за згодою).

6. Робоча група зобов'язана забезпечувати об'єктивність і неупередженість під час прийняття рішень.

7. Персональний склад робочої групи затверджується наказом Мінекономрозвитку.

За поданням голови робочої групи (далі - голова) до персонального складу можуть уноситися зміни.

8. Голова відповідно до наданих йому повноважень визначає та затверджує порядок денний, підписує протоколи засідань робочої групи.

9. Члени робочої групи вивчають матеріали, подані на розгляд робочої групи, та голосують з питань порядку денного.

10. Формою діяльності робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови.

11. Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її персонального складу.

Члени робочої групи беруть участь у її засіданні особисто.

Делегування членами робочої групи своїх повноважень іншим особам забороняється.

Рішення робочої групи приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови.

12. Рішення робочої групи оформлюється протоколом.

13. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації) робочої групи, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер та подаються на розгляд керівництву Мінекономрозвитку з метою прийняття рішення щодо реалізації пропозицій та рекомендацій робочої групи.

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює департамент туризму та курортів Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту
туризму та курортів

І. Л. Ліптуга
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали