Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про робочу групу з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.05.2014 р. N 145

Про робочу групу з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області

Керуючись статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою вдосконалення роботи з питань інвестиційної привабливості господарського комплексу області, поліпшення координації дій органів виконавчої влади області щодо інвестиційного розвитку Рівненщини:

1. Затвердити:

положення про робочу групу з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області (далі - Положення), що додається;

склад робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області (далі - робоча група) згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Приварського Ю. Ю.

 

Голова адміністрації

С. Рибачок

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07 травня 2014 року N 145

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області

1. Загальні положення

Робоча група з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області (далі - робоча група) - це постійно діючий консультативно-дорадчий орган з питань сприяння залученню інвестицій в економіку Рівненської області, налагодження ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у створенні сприятливих умов для діяльності інвесторів, які реалізують інвестиційні, інноваційні та інфраструктурні проекти на території області, а також вирішення проблем, що виникають під час їх реалізації.

У своїй діяльності робоча група керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

2. Основні завдання робочої групи

Основними завданнями робочої групи є внесення пропозицій щодо:

створення сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів, розв'язання проблем, що стримують процес інвестування;

налагодження ефективної взаємодії територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення оперативного розгляду питань, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів на території району;

запобігання виникненню спорів між інвесторами та місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, визначення шляхів позасудового їх врегулювання;

проведення моніторингу та вивчення можливих перспектив інвестиційної діяльності в області;

проектів змін до програми розвитку інвестиційної діяльності області, інвестиційного розділу Стратегії та програми економічного та соціального розвитку області, а також проектів інших управлінських рішень з питань інвестиційної діяльності;

вдосконалення нормативно-правового регулювання інвестиційної діяльності, спрощення та прискорення дозвільно-погоджувальних процедур, впровадження сучасних форм державної підтримки інвестиційної діяльності;

координації діяльності з формування привабливого інвестиційного іміджу області та поліпшення умов діяльності інвесторів.

3. Права робочої групи

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати у встановленому порядку до роботи спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів, зовнішніх консультантів, фахівців-практиків;

Робоча група під час виконання покладених на неї завдань у встановленому чинним законодавством порядку взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, громадянами.

4. Структура та організація роботи робочої групи

Кількісний, персональний склад робочої групи та Положення про неї затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Голова, секретар та члени робочої групи діють на громадських засадах.

Керівництво роботою робочої групи здійснює її голова.

Формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням голови робочої групи.

Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

Прийняте на засіданні робочої групи рішення оформлюється протоколом, який веде секретар робочої групи та підписує голова робочої групи, а у разі його відсутності - інша визначена робочою групою особа з числа її членів.

Рішення робочої групи носять рекомендаційний характер та приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5. Порядок роботи

Робоча група самостійно визначає порядок своєї роботи.

Підставою для внесення питання на розгляд робочої групи є ініціативи членів робочої групи, а також надходження від суб'єктів інвестиційної діяльності, інших зацікавлених юридичних та фізичних осіб інвестиційних ідей, пропозицій, проектів.

Секретар робочої групи у разі потреби має право запитувати у заявника додаткову інформацію, необхідну для підготовки матеріалів на засідання робочої групи.

Голова робочої групи несе персональну відповідальність за виконання покладених на робочу групу завдань.

 

В. о. керівника
апарату адміністрації

А. Швець

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07.05.2014 N 145

СКЛАД
робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області

Ковальчук
Олександр Володимирович

- радник голови облдержадміністрації, голова робочої групи

Гусарова
Ірина Ігорівна

- начальник відділу інноваційно-інвестиційної політики департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Гемберг
Сергій Сергійович

- радник голови облдержадміністрації

Муран
Олександр Григорович

- начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Осовець
Олександр Сергійович

- директор державної бюджетної установи "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку" (за згодою)

Переходько
Надія Іванівна

- директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

Тимошенко
Ігор Олександрович

- директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Трофимчук
Олександр Миколайович

- директор західного регіонального представництва Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (за згодою)

Янушевський
Дмитро Ігорович

- директор Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "ІнвестІнРівне" (за згодою).

 

В. о. керівника
апарату адміністрації

А. Швець
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали