Додаткова копія: Про роботу агропромислового комплексу в контексті розвитку зрошення, переробки та проведення посіву озимих культур урожаю 2020 року

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.09.2019 р. N 602

Про роботу агропромислового комплексу в контексті розвитку зрошення, переробки та проведення посіву озимих культур урожаю 2020 року

За підсумками 7 місяців 2019 року обсяг валової сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшився на 8 %, у тому числі продукції рослинництва - на 11,8 %, а продукції тваринництва зменшився на 5,6 %.

В середньому на одну особу наявного населення області вироблено продукції на 5597 грн, на одну особу сільського населення - на 14382 грн.

В розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь вироблено продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010 року) на 296 тис. грн.

По рейтингу серед областей України Херсонська область посідає за темпами зростання виробництва валової продукції сільського господарства 16 місце (107,6 %), по виробництву на 1 особу - 1 місце (5597 грн), за обсягом виробництва - 3 місце (5833,3 млн грн).

Питома вага області у загальному обсязі валової продукції сільського господарства по Україні складає 6,0 %.

Індекс промислової продукції за січень - червень 2019 року з виробництва харчових продуктів та напоїв по області порівняно з аналогічним періодом 2018 року становить 98,5 % (по Україні - 102,8 %).

За січень - червень 2019 року порівняно з січнем - червнем 2018 року збільшено виробництво виробів макаронних неварених (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим способом) - на 41,3 %, рису (вибіленого) напівобрушеного чи повністю обрушеного, полірованого чи ні, глазурованого чи ні - на 22,8 %, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) - на 5,8 %, тортів - на 1,4 %.

Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації спільно зі структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій сформовано структуру посівів озимих культур під урожай 2020 року, яка складається з 565,2 тис. га озимих зернових, з них озимої пшениці - 486,8 тис. га, озимого ячменю - 77,7 тис. га, жита - 0,7 тис. га, крім того озимого ріпаку - 73,8 тис. га.

Станом на 15 серпня 2019 року ґрунт під посів озимих культур підготовлено на 91 %.

Одним з найважливіших питань підготовки до посіву озимих культур є забезпеченість насінням. Потреба сільськогосподарських підприємств у насінні озимих зернових культур складає 71,1 тис. тонн.

Для проведення комплексу осінньо-польових робіт потреба у дизельному пальному складає 30,1 тис. тонн, зокрема для сівби озимих культур у 2019 році - 12,4 тис. тонн.

Разом з тим, в області налічується 427 тис. га зрошуваних земель. Станом на 15 серпня 2019 року всього полито 316 тис. га основного зрошення, краплинним зрошенням - 44 тис. га, ділянок-супутників - 42 тис. га.

Проте в області не використовується 28 % наявного зрошення через незадовільний стан внутрішньогосподарської зрошувальної мережі та відсутності дощувальної техніки.

Державні магістральні та розподільчі канали з насосними станціями зрошення і відкритими водовиділами збережені, знаходяться в технічно справному стані та можуть використовуватися на всю проектну потужність, але ефективність їх використання недостатня через незадовільний технічний стан або відсутність внутрішньогосподарської мережі та дощувальної техніки.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки області, керуючись статтею 6, пунктом 5 частини першої статті 13, пунктами 1, 9 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації:

1) сформувати для направлення до Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до законів України щодо ефективного розвитку зрошуваного землеробства;

2) активізувати роботу із залучення коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів, спрямованих на розбудову інфраструктури аграрного ринку на селі, приділивши особливу увагу переробленню сільськогосподарської продукції;

3) надати сільгосптоваровиробникам практичну, консультативно-методичну допомогу у вирішенні питань забезпечення насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами, засобами захисту рослин та мінеральними добривами.

2. Утворити оперативний штаб з координації роботи із забезпечення проведення в області посіву озимих культур урожаю 2020 року в складі згідно з додатком.

3. Затвердити:

- план заходів щодо забезпечення організованого проведення в оптимальні терміни посіву озимих культур урожаю 2020 року в Херсонській області (додається);

- робочий план проведення сівби озимих культур урожаю 2020 року (додається);

- обсяги посіву озимих культур під урожай 2020 року (додається);

- обсяги підготовки ґрунту та чистих парів під посів озимих культур урожаю 2020 року (додається).

4. Головам районних державних адміністрацій рекомендувати міським головам міст обласного значення:

1) під час формування проектів місцевих бюджетів передбачити виділення коштів на виконання заходів, передбачених районними програмами розвитку водного господарства;

2) до 28 серпня 2019 року провести аналіз інвестиційного потенціалу переробної галузі на підпорядкованих територіях та визначити перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій;

3) враховуючи проведений аналіз переробної галузі підпорядкованих територій, до 05 вересня 2019 року сформувати інвестиційні пропозиції, які б при реалізації забезпечили максимально ефективне використання вільного виробничого потенціалу.

Інформацію по підпунктах 2, 3 цього пункту надати Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації до 06 вересня 2019 року;

4) взяти під особистий контроль хід підготовки та проведення сівби озимих культур урожаю 2020 року в господарствах усіх форм власності. Інформацію про хід проведення посівної кампанії щодня до 01 листопада 2019 року надавати Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;

5) забезпечити проведення у вересні 2019 року засідань колегій з питань посіву озимих культур під урожай 2020 року за участю вчених центру наукового забезпечення агропромислового виробництва в області та сільгосптоваровиробників;

6) забезпечити проведення системної роботи із землекористувачами з питань запровадження передових технологій, дотримання основних вимог технологій вирощування озимих культур, які підвищують їх урожайність;

7) організувати проведення міжгосподарського обміну та закупівлю у державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд", науково-дослідних установ насіння високоврожайних сортів, у першу чергу херсонської та одеської селекцій, районованих для степової зони, не нижче другої репродукції;

8) довести завдання, визначені у підпунктах 4, 6, 7 цього пункту, до голів сільських та селищних рад, а також головам рад об'єднаних територіальних громад.

5. Рекомендувати Басейновому управлінню водних ресурсів нижнього Дніпра:

1) забезпечити утримання інженерної інфраструктури державної меліоративної мережі в технічно справному стані для забезпечення безперебійного водозабору аграріями для поливу сільськогосподарських культур;

2) забезпечити своєчасну підготовку державних міжгосподарських меліоративних систем до поливного сезону 2020 року;

3) опрацювати питання щодо встановлення сучасних засобів електроенергії, що використовується водогосподарськими організаціями для потреб зрошення;

4) забезпечити подачу води на проведення вологозарядкових і сходовикликаючих поливів, а також цілодобову безперебійну роботу всієї наявної дощувальної техніки.

6. Рекомендувати ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" в Херсонській області забезпечити постійний контроль за ходом перевірки насіння озимих культур під урожай 2020 року на сільськогосподарських підприємствах області, а також не допускати випадки його нецільового використання.

7. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області встановити контроль за протруєнням насіння озимих культур та фітосанітарним станом посівів.

8. Рекомендувати центру наукового забезпечення агропромислового виробництва в області, з урахуванням особливостей районів області, здійснювати науковий супровід комплексу осінньо-польових робіт та при підготовці площ попередників під посів ярих культур урожаю 2020 року, крім того чорних парів під посів озимих зернових культур урожаю 2021 року.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Чабана В. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Ю. Гусєв

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
04.09.2019 N 602

СКЛАД
оперативного штабу з координації роботи із забезпечення проведення в області посіву озимих культур урожаю 2020 року

Чабан
Вадим Іванович

- заступник голови обласної державної адміністрації, керівник штабу

Паливода
Олександр Миколайович

- директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, заступник керівника штабу

Макарова
Наталя Миколаївна

- заступник начальника управління розвитку агропромислового виробництва та економічного аналізу Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації - начальник відділу продукції рослинництва, розвитку зрошуваного землеробства та інженерно-технічного забезпечення, секретар штабу

 

Члени штабу:

Андрієнко
Ігор Олегович

- начальник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (за згодою)

Балицький
Юрій Броніславович

- голова Херсонської філії НАК "Украгролізинг" (за згодою)

Брагінець
Ігор Васильович

- голова Херсонської обласної організації Аграрного союзу України (за згодою)

Васильєв
Дмитро Леонтійович

- заступник начальника ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" в Херсонській області (за згодою)

Вожегова
Раїса Анатоліївна

- директор Інституту зрошуваного землеробства НААНУ, керівник регіонального південно-степового науково-інноваційного центру (за згодою)

Вознюк
Володимир Анатолійович

- начальник Головного управління статистики у Херсонській області (за згодою)

Гордієнко
Олександр Дмитрович

- голова громадської організації "Асоціація фермерів та землевласників Херсонської області" (за згодою)

Мельник
Михайло Андрійович

- в. о. директора Херсонської філії державної установи "Центрдержродючість" (за згодою)

Неделько
Андрій Миколайович

- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Шевченко
Сергій Анатолійович

- начальник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Херсонській області (за згодою)

 

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

О. Паливода

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
04 вересня 2019 року N 602

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення організованого проведення в оптимальні терміни посіву озимих культур урожаю 2020 року в Херсонській області

N з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Організувати придбання необхідної кількості насіннєвого матеріалу озимих зернових культур. Для повної забезпеченості насінням провести міжгосподарські та міжрайонні обміни, а також закупити елітне насіння у науково-дослідних господарствах і установах та у державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд". Прискорити роботу з перевірки насіння та доведення його до високих посівних кондицій. Забезпечити посів озимих зернових культур сертифікованим насінням з обов'язковим його протруєнням. Враховуючи низьку забезпеченість грунту продуктивною вологою, максимально розмістити насінницькі ділянки на зрошенні, щоб забезпечити область насінням під урожай 2021 року

Серпень - жовтень 2019 року

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" в Херсонській області (за згодою), районні державні адміністрації

2.

Забезпечити підготовку грунту відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій та посів озимих зернових культур по кращих попередниках

До 01 листопада 2019 року

Районні державні адміністрації, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

3.

Вжити додаткових заходів щодо організації страхування агропромисловими підприємствами ризиків, пов'язаних з веденням сільського господарства, зокрема з вирощуванням озимих культур

Постійно

Районні державні адміністрації, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

4.

Забезпечувати проведення моніторингу та інформування споживачів насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, техніки, запасних частин, пально-мастильних матеріалів про наявність цієї продукції на внутрішньому ринку, рівень цін та її постачальників, взяти під контроль їх придбання

Постійно

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

5.

Організувати роботу з технічного обслуговування і ремонту техніки під час збирання урожаю пізніх сільськогосподарських культур та посіву озимих сільськогосподарських культур урожаю 2020 року

До 01 листопада 2019 року

Районні державні адміністрації, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

6.

Забезпечити підготовку зябу на площі 812 тис. га для посіву ярих культур урожаю 2020 року та догляд за чорними парами під посів озимих культур урожаю 2021 року

Вересень - грудень 2019 року

Районні державні адміністрації, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

7.

Сприяти придбанню сільськогосподарської техніки у рамках державної підтримки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130 (Постанова N 130) та на умовах фінансового лізингу

Вересень - грудень 2019 року

Районні державні адміністрації, Херсонська філія НАК "Украгролізинг" (за згодою)

 

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

О. Паливода

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Херсонської державної адміністрації
04 вересня 2019 року N 602

РОБОЧИЙ ПЛАН
проведення сівби озимих культур урожаю 2020 року

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Обсяг робіт

1

2

3

4

1.

Завдання щодо посіву озимих культур - всього

тис. га

639,0

 

у тому числі: озимі на зерно

 

565,2

 

з них: пшениця

 

486,8

 

жито

 

0,7

 

ячмінь

 

77,7

 

озимий ріпак

 

73,8

2.

Протруєння насіння

тис. тонн

114,2

 

Буде працювати агрегатів

одиниць

314

 

Денне завдання на агрегат

тонн

26

 

Денний виробіток усіх агрегатів

тис. тонн

8,2

 

Кількість днів роботи

 

14

3.

Підготовка ґрунту під посів

тис. га

639,0

 

Буде працювати агрегатів

одиниць

3260

 

Денне завдання на агрегат

га

28

 

Денний виробіток усіх агрегатів

тис. га

91,3

 

Кількість днів роботи

 

7

4.

Культивація

тис. га

639,0

 

Буде працювати культиваторів

одиниць

3887

 

Денне завдання на культиватор

га

13,7

 

Денний виробіток усіх культиваторів

тис. га

53,3

 

Кількість днів роботи

 

12

5.

Передпосівна культивація

тис. га

639,0

 

Буде працювати культиваторів

одиниць

3887

 

Денне завдання на культиватор

га

13,7

 

Денний виробіток усіх культиваторів

тис. га

53,3

 

Кількість днів роботи

 

12

6.

Посів

тис. га

639,0

 

Буде працювати сівалок

одиниць

3870

 

Денне завдання на сівалку

га

12,7

 

Денний виробіток усіх сівалок

тис. га

49,2

 

Кількість днів роботи

 

13

7.

Коткування

тис. га

639,0

 

Буде працювати агрегатів

одиниць

661

 

Денне завдання на агрегат

га

69

 

Денний виробіток усіх агрегатів

тис. га

45,6

 

Кількість днів роботи

 

14

8.

Забезпеченість тракторами

 

 

 

Загального призначення - наявність

одиниць

4455

 

Потреба з урахуванням одночасності проведення робіт

одиниць

3389

 

Може працювати з урахуванням коефіцієнта готовності 0,85

одиниць

3787

 

Універсально-просапними - наявність

одиниць

10209

 

Потреба з урахуванням одночасності проведення робіт

одиниць

5795

 

Може працювати з урахуванням коефіцієнта готовності 0,85

одиниць

8677

9.

Потреба у матеріально-технічних ресурсах

 

 

 

Дизпаливі

тонн

12397

 

Бензині

тонн

2764

 

Моторних маслах

тонн

558

 

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

О. Паливода

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
04 вересня 2019 року N 602

ОБСЯГИ
посіву озимих культур під урожай 2020 року

тис. га

Райони, міста

на всіх землях

в тому числі на зрошуваних землях

Всього озимих культур

в тому числі

Всього озимих культур

із них

озимі на зерно

із них

озимий ріпак на зерно

пшениця

ячмінь

пшениця

жито

ячмінь

Бериславський

52,00

41,00

37,0

0,00

4,00

11,00

5,22

4,49

0,74

Білозерський

42,47

36,47

31,6

0,02

4,88

6,00

1,49

1,17

0,32

Великолепетиський

37,40

31,40

27,6

0,00

3,80

6,00

0,60

0,60

0,00

Великоолександрівський

54,00

46,50

36,5

0,00

10,00

7,50

0,00

0,00

0,00

Верхньорогачицький

28,75

26,95

24,0

0,00

2,95

1,80

0,00

0,00

0,00

Високопільський

22,45

21,00

17,0

 

4,00

1,45

0,00

 

 

Генічеський

42,50

41,30

38,0

0,00

3,30

1,20

8,75

8,50

0,25

Голопристанський

38,05

35,15

30,2

0,00

5,00

2,90

12,78

11,45

1,33

Горностаївський

28,40

24,10

20,6

0,00

3,50

4,30

2,25

1,90

0,35

Іванівський

31,43

28,87

26,6

0,00

2,25

2,56

3,72

2,93

0,79

Каланчацький

14,00

13,00

9,0

0,00

4,00

1,00

2,50

1,50

1,00

Каховський

33,40

27,15

22,9

0,00

4,25

6,25

9,73

7,05

2,68

Нижньосірогозький

44,10

42,45

41,2

0,00

1,25

1,65

0,21

0,17

0,04

Нововоронцовський

35,00

30,00

25,6

0,00

4,40

5,00

3,32

3,20

0,12

Новотроїцький

55,64

50,04

42,0

0,04

8,00

5,60

16,60

12,00

4,60

Скадовський

18,65

17,21

14,5

0,01

2,66

1,44

4,19

3,38

0,81

Олешківський

20,70

18,20

14,5

0,60

3,10

2,50

0,50

0,50

0,00

Чаплинський

33,30

28,40

23,2

0,00

5,20

4,90

12,50

9,00

3,50

м. Херсон

5,00

4,23

3,6

0,02

0,61

0,77

0,60

0,60

0,00

м. Нова Каховка

1,79

1,79

1,2

0,00

0,60

0,00

0,81

0,81

0,00

Всього по області

639,0

565,2

486,8

0,7

77,7

73,82

85,76

69,24

16,52

 

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

О. Паливода

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
04 вересня 2019 року N 602

ОБСЯГИ
підготовки ґрунту та чистих парів під посів озимих культур урожаю 2020 року

(тис. га)

Райони та міста

Підготовка грунту під посів озимих культур

в тому числі чистих парів

Бериславський

52,00

22,6

Білозерський

42,47

9,2

Великолепетиський

37,40

14,8

Великоолександрівський

54,00

30,7

Верхньорогачицький

28,75

11,7

Високопільський

22,45

10,9

Генічеський

42,50

33,9

Голопристанський

38,05

7,7

Горностаївський

28,40

16,0

Іванівський

31,43

25,4

Каланчацький

14,00

8,9

Каховський

33,40

9,5

Нижньосірогозький

44,10

27,0

Нововоронцовський

35,00

12,5

Новотроїцький

55,64

38,5

Скадовський

18,65

7,5

Олешківський

20,70

11,3

Чаплинський

33,30

26,5

м. Херсон

5,00

1,1

м. Нова Каховка

1,79

0,8

ВСЬОГО:

639,02

326,3

 

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

О. Паливода
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали