ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.12.2011 р. N 10992/7/15-1217

Державній податковій адміністрації в м. Києві

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула листи Державної податкової адміністрації у м. Києві від 25.11.2011 N 4139/8/31-604 та від 25.11.2011 N 4141/8/31-604 щодо пільгового оподаткування прибутку суб'єктів господарювання, які надають готельні послуги, і повідомляє.

Щодо обкладення податком на прибуток залишку звільнених від оподаткування коштів, не використаних згідно із законодавством

Згідно з частиною "а" п. 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 р. звільняється від оподаткування прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання становить не менше 75 % від сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний період), у якому застосовується пільга).

Разом з тим, відповідно до пункту 21 підрозділу 4 розділу XX Кодексу порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів Україні.

Пунктом 5 Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 299 (Постанова N 299), визначено, що у разі невикористання платником податку залишків вивільнених коштів станом на 1 квітня року, що настає за періодом звільнення від обкладення податком на прибуток підприємств, передбаченим пунктами 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, його податкові зобов'язання із зазначеного податку за I квартал такого року підлягають збільшенню на суму залишку.

Отже, враховуючи, що суб'єкти господарювання відповідно до частини "а" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування податком на прибуток, починаючи з 1 січня 2011 року, строком на 10 років, тому залишок вивільнених та невикористаних коштів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 299 (Постанова N 299) розраховується після закінчення такого 10-річного терміну.

Щодо використання суб'єктами господарської діяльності прибутку, отриманого від надання готельних послуг

Відповідно до частини "а" п. 17 підрозділу 4 розділу XX прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд, звільняється від оподаткування.

Вивільнені кошти спрямовуються платниками податку виключно на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю таких платників податку, та/або на повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними (пункт 2 постанови КМУ N 299 (Постанова N 299)).

Пунктом 1.3 Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 N 19 (далі - Правила), встановлено, що:

готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю;

основні послуги - обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачу згідно з укладеним договором;

замовник - фізична або юридична особа, в тому числі суб'єкт туристичної діяльності, яка укладає відповідний договір на надання готельних послуг від імені та на користь споживача та здійснює оплату за цим договором (надає гарантії щодо оплати за цим договором).

Згідно з пунктом 3.1 Правил готель має право укладати договір з замовником (споживачем) на бронювання номерів (місць) шляхом підписання його двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного або іншого зв'язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну), який дозволяє достовірно встановити належність заявки споживачу або замовнику.

Договір про надання основних готельних послуг може бути укладеним замовником на користь споживача за дорученням останнього (пункт 3.3 Правил).

Таким чином, у випадку, якщо послуги замовників із залучення споживачів до готелю направлено на збільшення обсягів надання готельних послуг (тимчасового проживання в готелі), тобто збільшення обсягів виробництва (надання послуг) як визначено пунктом 2 постанови КМУ N 299 (Постанова N 299), такі послуги можуть компенсуватися за рахунок коштів, вивільнених від оподаткування податком на прибуток. При цьому вартість таких послуг відображається у договорі, який укладається між замовником та готелем на користь споживача за дорученням останнього.

Щодо доходу від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання

Частиною "а" п. 17 підрозділу 4 розділу XX Кодексу для суб'єктів господарської діяльності, прибуток яких звільняється від оподаткування, визначено умову, відповідно до якої дохід від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання повинен бути не менше 75 % від сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний період), у якому застосовується пільга.

Дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням, згідно з пунктом 1.3 Правил, є готельною послугою.

При цьому, готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю. Основні послуги - обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачу згідно з укладеним договором. Додаткові послуги - обсяг послуг, що не належать до основних послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково за окремим договором.

Відповідно до пункту 3.5 Правил ціна номера (місця), вартість додаткових послуг, у т. ч. бронювання, встановлюються готелем самостійно, форма оплати визначається договором між споживачем/замовником та готелем. Готель визначає перелік основних послуг, які входять у ціну номера (місця в номері).

Таким чином, для звільнення від оподаткування прибутку та дотримання 75 відсоткового критерію, який визначений частиною "а" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, суб'єкт господарської діяльності, що надає готельні послуги, включає до складу доходу, отриманого від розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання, дохід, який отриманий від реалізації обсягу основних послуг. Як таких, що включаються до ціни номера (місця) і надаються споживачу без укладання додаткового договору.

При цьому, перелік основних послуг, що входять у ціну номера (місця в номері), відповідно до пункту 2.2 Правил доводить до відома споживача у доступній наочній формі і розміщує у приміщенні, що призначене для оформлення розміщення споживача, у зручному для огляду місці.

 

Заступник Голови

А. П. Ігнатов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали