ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.12.2011 р. N 9376/7/15-3417-26

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист <...> щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації банками заставного майна і повідомляє.

Відповідно до статті 572 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Статтею 591 ЦКУ передбачено, що реалізація предмета застави, на який звернене стягнення, провадиться шляхом його продажу з публічних торгів, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічна норма наведена також в статті 20 Закону України "Про заставу".

Таким чином, заставоутримувач відповідно до укладеного договору застави здійснює звернення стягнення на предмет застави:

- або шляхом набуття на нього права власності (предмет застави оприбутковується на баланс заставоутримувача), і відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 593 ЦКУ право застави в такому випадку припиняється;

- або шляхом продажу предмета застави, на який звернено стягнення.

Обидві ситуації для заставодавця розцінюються податковим законодавством як операції з постачання. При цьому і у разі звернення стягнення на предмет застави шляхом набуття на нього заставоутримувачем права власності (предмет застави оприбутковується на баланс заставоутримувача), і у разі звернення стягнення на предмет застави шляхом продажу предмета застави, якщо заставодавець є зареєстрованим платником податку на додану вартість, ним мають бути визначені податкові зобов'язання та виписана податкова накладна (Наказ N 1379) на ім'я заставоутримувача.

Зазначене ґрунтується на наступних нормах Податкового кодексу України (далі - Кодекс):

- під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу);

- об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю (підпункт "а" пункту 185.1 статті 185 Кодексу).

Для банківської установи у разі звернення стягнення на предмет застави шляхом набуття на нього заставоутримувачем права власності (предмет застави оприбутковується на баланс заставоутримувача) відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 593 ЦКУ право застави припиняється, операція з оприбуткування об'єкта застави на баланс заставоутримувача розглядається податковим законодавством як операція з придбання, і подальші дії банківської установи з таким об'єктом є операціями з постачання власного майна, а не майна заставодавця.

У разі отримання заставного майна у власність від суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних чи фізичних осіб), які є зареєстрованими платниками податку на додану вартість, банк має можливість сформувати податковий кредит на підставі отриманої від платника податку податкової накладної (Наказ N 1379) та зобов'язаний визначити податкові зобов'язання. В цьому випадку податкові зобов'язання визначаються у загальновстановленому порядку.

Право на формування податкового кредиту для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно з метою його подальшого продажу зберігається до моменту продажу такого заставленого майна (п'ятий абзац пункту 198.6 статті 198 розділу V Кодексу).

У разі отримання заставленого майна у власність від фізичних осіб або суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних чи фізичних осіб), які є не є зареєстрованими платниками податку на додану вартість, банк не має підстав для формування податкового кредиту, але при реалізації такого майна визначає податкові зобов'язання за правилами, встановленими пунктом 189.3 статті 189 розділу V Кодексу.

Звернення стягнення на предмет застави шляхом його продажу банківською установою без отримання права на таке майно (від свого імені або від імені заставодавця) є операцією з постачання товару як заставодавця, так і банківської установи.

У разі продажу заставного майна суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних чи фізичних осіб), які є зареєстрованими платниками податку на додану вартість, без отримання права власності на таке майно, банк має можливість сформувати податковий кредит на підставі отриманої від платника податку податкової накладної (Наказ N 1379) та зобов'язаний визначити податкові зобов'язання.

Податкові зобов'язання визначаються у загальновстановленому порядку.

У разі продажу заставного майна суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних чи фізичних осіб), які є не є зареєстрованими платниками податку на додану вартість, без отримання права власності на таке майно, слід врахувати наступне.

Пунктом 197.12 статті 197 розділу V Кодексу звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

Таким чином, у разі якщо банк відповідно до чинного законодавства та умов договору застави звернув стягнення на предмет застави шляхом продажу предмета застави, на який звернено стягнення, не набуваючи права власності на таке майно, то операція майна фізичних осіб, приватних підприємців та інших осіб, які не є платниками податку на додану вартість, звільняється від оподаткування ПДВ на підставі пункту 197.12 статті 197 Кодексу.

 

Заступник Голови

С. І. Лекарь

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали