Додаткова копія: Про розгляд листа Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М. вих. N 176 від 07.02.2019 року

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 14 лютого 2019 року N 6

Про розгляд листа Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М. вих. N 176 від 07.02.2019 року

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М. та розглянувши його лист вих. N 176 від 07.02.2019 року щодо зупинення дії рішення КДКА під час розгляду скарги у ВКДКА та внесення відповідних доповнень до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року N 120 (Положення N 120) (з наступними змінами та доповненнями), Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4 - 5.07.2014 року N 78 (Рішення N 78) (з наступними змінами та доповненнями), Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року N 268 (Рішення N 268) (з наступними змінами та доповненнями), з огляду на аналогію повноважень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії як квазісудового органу та законодавчо визначених повноважень судових органів України, зокрема з питань розгляду заяв про забезпечення позову, а також враховуючи доповнення члена Ради адвокатів України Афанасієва Р. В. та інших членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), розділом II Положення про Раду адвокатів України (Положення), Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року N 120 (Положення N 120) (з наступними змінами та доповненнями) (додаються).

2. Внести зміни та доповнення до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4 - 5 липня 2014 року N 78 (Рішення N 78) (з наступними змінами та доповненнями) (додаються).

3. Внести зміни та доповнення до Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року N 268 (Рішення N 268) (з наступними змінами та доповненнями) (додаються).

4. Внести зміни та доповнення до Регламенту ради адвокатів регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року N 178 (з наступними змінами та доповненнями) (додаються).

5. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів.

 

Голова Ради адвокатів України

Л. П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

П. М. Гречківський

 

Додаток 1
до рішення Ради адвокатів України
14.02.2019 N 6

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність (затверджене рішенням Ради адвокатів України від "30" серпня 2014 року N 120 (Положення N 120), зі змінами та доповненнями)

1. Доповнити Положення статтею 60-1: "60-1. ВКДКА за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката може вжити заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.

Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури остання приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Питання про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги розглядається на найближчому засіданні ВКДКА.

Рішення ВКДКА про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури виготовляється протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення ВКДКА про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше наступного робочого дня після його виготовлення направляється скаржнику, адвокату, кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, дію рішення якої зупинено, та до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката.

Рада адвокатів регіону не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення ВКДКА про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру адвокатів України.

 

Додаток 2
до рішення Ради адвокатів України
14.02.2019 N 6

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ
до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (затверджене рішенням Ради адвокатів України від 4 - 5 липня 2014 року N 78 (Рішення N 78), зі змінами та доповненнями)

1. Пункт 3.12 розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.12. Учасники засідання ВКДКА мають право заявити відвід члену (членам комісії) за наявності підстав, передбачених цим Регламентом та Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність; надавати усні чи письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи; заявляти клопотання; з дозволу головуючого висловлювати свої міркування з питань, що розглядаються; ставити питання іншим учасникам засідання; оголошувати клопотання адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА, висловлювати заперечення. Адвокат має право заявляти клопотання про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке оскаржується до ВКДКА."

2. Доповнити розділ III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту пунктом 3.50. "3.50. ВКДКА за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи може вжити заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Рішення ВКДКА про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури підписується головуючим на засіданні ВКДКА та секретарем засідання ВКДКА.

 

Додаток 3
до рішення Ради адвокатів України
14.02.2019 N 6

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ
до Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону (затверджене рішенням Ради адвокатів України від "17" грудня 2013 року N 268 (Рішення N 268), зі змінами та доповненнями)

1. Пункт 8.10 розділу 8 "Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (палати)" Регламенту викласти у наступній редакції: "8.10 Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти календарних днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дію.

ВКДКА може вжити заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Порядок та підстави прийняття ВКДКА рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або рішення про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймається ВКДКА відповідно до Регламенту ВКДКА, Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність та рішень Ради адвокатів України".

 

Додаток 4
до рішення Ради адвокатів України
14.02.2019 N 6

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ
до Регламенту ради адвокатів регіону (затверджене рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року N 178, зі змінами та доповненнями)

1. Доповнити розділ 15 "Взаємодія ради адвокатів регіону з іншими органами адвокатського самоврядування" пунктом 15.2: "15.2. Рішення ВКДКА про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше наступного робочого дня після його виготовлення направляється скаржнику, адвокату, кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, дію рішення якої зупинено, та до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката.

Рада адвокатів регіону не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення ВКДКА про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру адвокатів України"
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали