Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про розгляд листа Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо внесення змін та доповнень до Регламенту ВКДКА

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 червня 2019 року N 70

Про розгляд листа Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо внесення змін та доповнень до Регламенту ВКДКА

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С. В. та розглянувши його лист вих. N 1026 від 14.06.2019 року щодо внесення змін та доповнень до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4 - 5 липня 2014 року N 78 (Рішення N 78) (з наступними змінами та доповненнями), з урахуванням пропозицій, зауважень та доповнень членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Розділом II Положення про Раду адвокатів України (Положення), Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4 - 5 липня 2014 року N 78 (Рішення N 78) (з наступними змінами та доповненнями), що додаються.

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів.

 

Голова Ради
адвокатів України

Л. П. Ізовітова

Секретар Ради
адвокатів України

І. В. Колесников

 

Додаток 1
до рішення Ради адвокатів України
26.06.2019 N 70

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ
до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4 - 5 липня 2014 року N 78 (Рішення N 78), зі змінами та доповненнями)

1. Пункт 2.3.11. Розділу III "II. Склад і правомочність ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "2.3.11. Планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов'язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження, створює робочі групи, комісії для вирішення поточних завдань діяльності ВКДКА. Може передоручити іншому члену ВКДКА перевірку, вивчення та доповідь матеріалів справи, розгляд яких був включений до порядку денного засідання ВКДКА у випадку, якщо доповідач не з'явився на засіданні ВКДКА".

2. Виключити пункт 2.7.4.

3. Пункт 3.19. Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.19. Представники засобів масової інформації допускаються в зал до початку засідання ВКДКА після їх попередньої акредитації, за наявності службового посвідчення та за наявності вільних місць".

4. Пункт 3.22.2 Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.22.2. Ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарної справи (матеріалами перевірки) чи матеріалами кваліфікаційної справи".

5. Пункт 3.26 Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.26. Про задоволення або про відмову у задоволенні самовідводу/відводу ВКДКА постановляє протокольне рішення. У разі задоволення відводу член ВКДКА перебуває за межами зали засідань, де відбувається обговорення і голосування із відповідного питання".

6. Пункт 3.29 Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.29. Порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін".

7. В пункт 3.32 після першого абзацу додати наступних 2 абзаци:

"...

Письмова довідка / проект рішення комісії є документами, які містять інформацію, що відноситься до таємниці "нарадчої кімнати".

Письмова довідка / проект рішення комісії не є матеріалами перевірки або матеріалами дисциплінарної чи кваліфікаційної справи, не приєднуються до них та не зберігаються у ВКДКА.

..."

8. Пункт 3.34. Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.34. У протоколі зазначається:

- місце, дата проведення засідання;

- прізвища, імена, по батькові головуючого та всіх присутніх та відсутніх членів ВКДКА;

- питання, включені до порядку денного засідання ВКДКА та виклад їх змісту;

- послідовність дій, проведених ВКДКА;

- прізвища членів ВКДКА, які виступали, суть внесених ними пропозицій;

- клопотання та пояснення запрошених осіб, які брали участь у засіданні;

- зміст резолютивної частини ухваленого ВКДКА рішення, постанови та протокольних рішень, прийнятих ВКДКА;

- результати голосування;

- відомості щодо початку і закінчення розгляду кожного питання порядку денного та засідання у цілому;

Протоколи засідань ВКДКА підписуються головуючим на засіданні ВКДКА та секретарем засідання.".

9. Пункт 3.35. Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.35. Копії рішень ВКДКА та витяги з протоколів засідань ВКДКА виготовляються і видаються на вимогу осіб, стосовно яких прийняті такі рішення, та засвідчуються Головою ВКДКА або заступником Голови ВКДКА".

10. В пункті 3.37. Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту виключити слова: "...та їх спеціалізації...".

11. Пункт 3.39. Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.39. ВКДКА протягом десяти днів із дня отримання скарги, що відповідає вимогам, які визначені у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням Ради адвокатів України N 120 від 30.08.2014 року (Положення N 120) (з наступними змінами та доповненнями), витребовує матеріали дисциплінарної (кваліфікаційної) справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зобов'язана не пізніше десяти календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА".

12. В пункті 3.41 Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту виключити слова "... та підготовка".

13. В пункті 3.45 Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту 2 абзац викласти у наступній редакції:

"3.45. ...

У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.".

14. Пункт 3.46 Розділу III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції: "3.46. Рішення, постанови ВКДКА викладаються письмово з наведенням мотивів їх прийняття і підписуються головуючим на засіданні ВКДКА та секретарем засідання ВКДКА.

Головуючий на засіданні ВКДКА проголошує вступну та резолютивну частини рішення у тому самому засіданні, в якому воно приймалося.

ВКДКА може з власної ініціативи або за заявою особи, яка брала участь у розгляді скарги, чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в рішенні ВКДКА описки.

Питання про внесення виправлень вирішується під час засідання ВКДКА, шляхом прийняття постанови, що підписується головуючим на засіданні ВКДКА та секретарем засідання ВКДКА".

15. Пункт 4.4. Розділу IV "Діяльність ВКДКА з питань узагальнення" Регламенту викласти у наступній редакції: "4.4. За наслідками розгляду узагальнення ВКДКА приймає рішення. Висновки, викладені у рішенні ВКДКА з питань узагальнення практики, носять рекомендаційний характер для кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури при вирішенні дисциплінарних та кваліфікаційних справ".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали