НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 3 жовтня 2017 року N 513

Про розгляд проекту Закону України "Про діяльність форекс-компаній"

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 N 1861-VI, листа Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку від 19.09.2017 N 04-21/18-495 (211138), розглянувши проект Закону України "Про діяльність форекс-компаній", реєстраційний номер 3672-д від 08.09.2017, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо недоцільності прийняття проекту Закону України "Про діяльність форекс-компаній", реєстраційний номер 3672-д від 08.09.2017, у зв'язку з зауваженнями до нього, що додається.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
03 жовтня 2017 року N 513

ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, до проекту Закону України "Про діяльність форекс-компаній", реєстраційний номер 3672-д від 08.09.2017

Проект Закону України "Про діяльність форекс-компаній", реєстраційний номер 3672-д від 08.09.2017 (далі - законопроект), спрямований на врегулювання діяльності форекс-компаній в Україні, а також на захист прав фізичних осіб, які користуються їх послугами.

За результатами опрацювання законопроекту Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), вирішила висловити позицію про недоцільність його прийняття, у зв'язку із такими зауваженнями до нього.

1. Відповідно до статті 30 законопроекту Регулятор здійснює розгляд звернень фізичних і юридичних осіб щодо порушення форекс-компаніями вимог цього Закону. За результатами розгляду звернень та виявлення порушень законодавства регулятор має право видати форекс-компаніям розпорядження про усунення порушень, а операторам, провайдерам телекомунікацій, на обладнанні яких розміщені веб-сайти форекс-компаній - припис про обмеження доступу до сайтів таких форекс-компаній.

Оператор, провайдер телекомунікацій, на обладнанні якого розміщено веб-сайт форекс-компанії, зобов'язаний виконати припис протягом семи робочих днів з дня його отримання та протягом десяти робочих днів надати у письмовій формі інформацію про його виконання. У разі невиконання операторами, провайдерами телекомунікацій припису у встановлений строк, Регулятор має право звернутися до суду.

При цьому, згідно з частиною другою статті 6 законопроекту Регулятором є державний орган, який здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) на індивідуальній та консолідованій основі у межах та порядку, передбачених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Однак, Законом України "Про телекомунікації" (далі - Закон), встановлено, що:

оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Крім того, Законом України "Про авторське право і суміжні права" передбачено, що:

веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом;

власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу;

обліковий запис - формалізований згідно зі стандартами мережі Інтернет запис на комп'ютерному обладнанні (комп'ютерах, серверах), підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача (наприклад, власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в себе дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення комп'ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису.

Таким чином, розміщення веб-сайтів форекс-компаній на обладнанні не відноситься до діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій.

Крім того, відповідно до Закону органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, до повноважень якої, зокрема, належить забезпечення державного нагляду за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації.

Згідно із пунктом 3 частини третьої статті 18 Закону для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи мають право давати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку телекомунікацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів.

У зв'язку з цим, вимоги щодо операторів, провайдерів телекомунікацій, передбачені у статті 30 законопроекту потребують виключення.

2. З метою реалізації цілей законопроекту пропонується внести зміни до окремих законодавчих актів України, в тому числі до частини першої статті 39 Закону, доповнивши її пунктом 183, відповідно до якого оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів форекс-компаній, через які провадиться діяльність форекс-компаній без дотримання вимог Закону "Про діяльність форекс-компаній", у тому числі на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до веб-сайтів таких форекс-компаній, через які провадиться зазначена діяльність.

Таким чином, відповідно до норм законопроекту оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані відстежувати роботу веб-сайтів, через які провадиться діяльність форекс-компаній, та самостійно аналізувати діяльність форекс-компаній на предмет дотримання вимог Закону України "Про діяльність форекс-компаній".

Незрозумілим залишається, які заходи, за винятком відповідного обмеження на підставі рішення суду, можуть вживати оператори, провайдери телекомунікацій щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів, через які провадиться діяльність форекс-компаній без дотримання вимог Закону України "Про діяльність форекс-компаній".

Однак такі норми прямо суперечать Закону, оскільки відповідно до частини четвертої статті 40 Закону оператори, провайдери телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами. Оператори, провайдери телекомунікацій лише забезпечують можливість доступу до мережі Інтернет.

Крім того, запропоновані зміни не відповідають законодавству Європейського Союзу.

Так, статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про деякі аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" від 08 червня 2000 року встановлено, що у разі коли надаються інформаційні послуги, які складаються з передачі інформації, що надається одержувачем послуг, всередині мережі зв'язку або надання доступу до мережі зв'язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник:

а) не є ініціатором передачі;

б) не обирає одержувача передачі; та

с) не обирає чи не змінює інформацію, що міститься в передачі.

Одночасно слід врахувати, що відповідно до частини першої статті 247 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) якщо надається послуга в інформаційному суспільстві, яка полягає у зберіганні інформації, яка надається одержувачем послуги, то Сторони гарантують, що постачальник послуги не несе відповідальності за інформацію, яка зберігається на вимогу одержувача послуги, за умови, що:

а) постачальнику фактично невідомо про незаконну діяльність або інформацію, а щодо позову про відшкодування збитків йому невідомо про факти або обставини, з яких випливає незаконна діяльність або інформація; або

б) постачальник після одержання таких відомостей діє оперативно, щоб зняти або зробити неможливим доступ до інформації.

Враховуючи вищезазначене, даний законопроект потребує суттєвого доопрацювання і не може бути підтриманим у поданій редакції.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизацій

О. Животовський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали