Додаткова копія: Про розгляд проекту Закону України "Про мораторій на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв'язку"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 23 жовтня 2018 року N 552

Про розгляд проекту Закону України "Про мораторій на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв'язку"

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 N 1861-VI, листа Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку від 01.10.2018 N 04-21/03-542 (203004), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо недоцільності прийняття проекту Закону України "Про мораторій на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв'язку", реєстраційний номер 9128 від 27.09.2018, у зв'язку із зауваженнями, що додається.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
23 жовтня 2018 року N 552

ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, до проекту Закону України "Про мораторій на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв'язку", реєстраційний номер 9128 від 27.09.2018

Проект Закону України "Про мораторій на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв'язку", реєстраційний номер 9128 від 27.09.2018 (далі - законопроект), як визначено автором законопроекту у пояснювальній записці, розроблений з метою захисту конституційного права громадян на доступ до інформації, забезпечення безперешкодного одержання послуг поштового зв'язку, збереження умов для продовження здійснення доставки пенсій та соціальних виплат через відділення "Укрпошти", недопущення масового звільнення листонош.

Для досягнення встановленої мети законопроектом пропонується встановити мораторій на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв'язку строком на п'ять років з наступним продовженням дії на такий самий строк у разі неприйняття окремого рішення про його скасування.

При цьому, протягом дії мораторію на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв'язку забороняється:

ліквідація поштових відділень національного оператора поштового зв'язку, у тому числі розташованих на території сільських населених пунктів;

реорганізація поштових відділень національного оператора поштового зв'язку, зміна порядку та умов надання послуг, у тому числі створення пересувних пунктів замість стаціонарних відділень, що призводить до погіршення умов доступності послуг поштового зв'язку для населення;

скорочення кількості працівників поштових відділень національного оператора поштового зв'язку;

скорочення режиму роботи поштових відділень національного оператора поштового зв'язку.

Згідно з статтею 8 Закону України "Про поштовий зв'язок" ефективність функціонування ринку послуг поштового зв'язку забезпечує національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та користувачів послуг поштового зв'язку.

За результатами опрацювання законопроекту Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила висловити позицію про недоцільність його прийняття у зв'язку із такими зауваженнями.

1. Згідно з статтею 5 Закону України "Про інформацію" реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

2. Відповідно до Закону України "Про поштовий зв'язок" національний оператор поштового зв'язку (національний оператор) - оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Частинами першою та третьою статті 15 вказаного Закону встановлено, що національний оператор забезпечує надання на всій території України універсальних послуг поштового зв'язку за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Пунктом 9 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 270, встановлено, що до універсальних послуг поштового зв'язку належать послуги з пересилання: поштових карток, листів, бандеролей, секограм - простих та рекомендованих; посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.

Національний оператор має виключне право на:

видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу;

офіційне видання каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції;

пересилання простих листів масою до 50 грамів та простих поштових карток;

розміщення та використання поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій території держави відповідно до нормативів, встановлених уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку;

використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним особам;

нанесення зображення Державного Герба України на поштові скриньки, транспортні засоби поштового зв'язку, а також на використання у своїй діяльності контрольно-гербових та страхових печаток із зображенням Державного Герба України.

Отже, доставка друкованих ЗМІ, пенсій, одержання грошових переказів від родичів, отримання газет чи журналів за підпискою, сплата за житлово-комунальні послуги не віднесено ні до універсальних послуг поштового зв'язку, ні до виключних прав національного оператора.

Водночас, відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про поштовий зв'язок" для задоволення державних потреб національний оператор на договірних засадах може здійснювати діяльність, пов'язану з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надавати інші послуги відповідно до законодавства України.

Згідно з статтею 13 Господарського кодексу України державне замовлення є засобом державного регулювання економіки шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для пріоритетних державних потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб'єктів господарювання, незалежно від їх форми власності.

Статтею 25 Закону України "Про поштовий зв'язок" передбачено, що державне замовлення щодо надання послуг поштового зв'язку обумовлюється державним контрактом між уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та оператором.

Оператори надають відповідно до законодавства України послуги на пільговій основі з покриттям пов'язаних з цим витрат за рахунок Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

З вказаного вбачається, що задоволення потреб пенсіонерів, у тому числі в сільській місцевості щодо виплати та доставки пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надання інших послуг відповідно до законодавства України мало б бути, на нашу думку, врегульовано не шляхом втручання в організаційну структуру суб'єкта господарювання (встановленням мораторію на скорочення мережі відділень), а шляхом державного замовлення з покриттям пов'язаних з цим витрат за рахунок Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

3. Згідно з статтею 11 Закону України "Про поштовий зв'язок" розвиток та реконструкція мереж і засобів поштового зв'язку здійснюються відповідно до державних програм розвитку єдиної національної системи зв'язку України з урахуванням її пріоритетних напрямів та на основі сучасних досягнень науково-технічного прогресу в цій сфері.

Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку здійснюється за рахунок інвестицій, джерелами яких є ресурси операторів, кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також залучені або запозичені в установленому законодавством України порядку кошти фізичних і юридичних осіб.

Тобто вказаний Закон не визначає відповідальним за розвиток та реконструкцію мереж і засобів поштового зв'язку виключно національного оператора, а здійснення цього серед іншого передбачено на основі сучасних досягнень науково-технічного прогресу в цій сфері.

4. Також, слід звернути увагу на повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, визначених статтею 12 Закону України "Про поштовий зв'язок" серед яких, у тому числі сприяння операторам у доставці поштових відправлень до віддалених населених пунктів.

5. Разом з тим, у законопроекті та у супроводжувальних до нього документах:

- не обґрунтовано неефективність пілотної програми по заміні сільських відділень поштового зв'язку пересувними пунктами, зокрема, неможливості надання ними послуг поштового зв'язку згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 270, та відповідно до встановлених нормативів якості;

- не наведено фінансово-економічних обґрунтувань щодо доцільності залишення поштових відділень національного оператора поштового зв'язку в повному обсязі, з урахуванням статті 3 Директиви Європейського парламенту та ради 97/67/ЄС від 15.12.97 про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування, якою передбачено, що Держави-члени вживають заходи для того, щоб загальне обслуговування було гарантованим щонайменше протягом п'яти робочих днів на тиждень, окрім обставин або географічних умов, що вважатимуться винятковими, а також щоб зазначене обслуговування включало щонайменше: одну виїмку, одну доставку на домашню адресу для кожної фізичної або юридичної особи або, шляхом відступу від цього правила, на умовах, визначених національним регуляторним органом, - на адресу відповідних об'єктів;

- не передбачено компенсаційний механізм відшкодування збитків у разі їх понесення національним оператором під час утримання та обслуговування цих відділень.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

О. Животовський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали