НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 7 березня 2017 року N 119

Про розгляд проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 N 1861-VI, листа Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку від 23.02.2017 N 04-21/13-99(43578), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України", реєстраційний номер 5051 від 17.02.2017 (доопрацьований), що додається.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07 березня 2017 року N 119

ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
до проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України", реєстраційний номер 5051 від 17.02.2017 (доопрацьований)

Проект Закону України "Про радіочастотний ресурс України", реєстраційний номер 5051 від 17.02.2017 (доопрацьований) (далі - законопроект) спрямований на врегулювання відносин у сфері користування радіочастотним ресурсом України з метою його раціонального та ефективного використання.

За результатами опрацювання законопроекту Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила висловити позицію про доцільність його прийняття.

Водночас повідомляємо, що в доопрацьованому законопроекті не були враховані пропозиції НКРЗІ, що надавались листом від 18.10.2016 N 02-7546/143 відповідно до рішення НКРЗІ від 18.10.2016 N 548 (Висновок N 548).

У зв'язку з цим, під час підготовки доопрацьованого законопроекту для розгляду до другого читання пропонуємо звернути увагу на необхідність усунення окремих його недоліків, пропозиції щодо чого додаються.

Додаток: на 10 арк.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації

О. Животовський

 

Додаток
до висновку НКРЗІ до проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України", реєстраційний номер 5051 від 17.02.2017 (доопрацьований), затвердженого рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 N 119

ПРОПОЗИЦІЇ

1. Щодо узгодження між собою окремих норм, що пропонуються у законопроекті

1.1. Норми пунктів 3 та 4 частини другої статті 14 законопроекту, якими визначено підстави користування радіочастотним ресурсом, потребують узгодження із іншими нормами, визначеними у законопроекті, зокрема, з визначенням термінів "загальний дозвіл на використання радіочастот", "присвоєння радіочастоти" та словосполучення "експлуатаційні документи", що зустрічається у тексті законопроекту.

1.2. У статті 1 законопроекту слід видалити термін "загальний дозвіл на використання на використання радіочастот", оскільки процедури експлуатації радіоелектронних засобів без здійснення присвоєнь та без виконання розрахунків електромагнітної сумісності уже врегульовані пунктом 13 частини першої статті 10 законопроекту.

1.3. Також необхідно видалити термін "спільне користування радіочастотним ресурсом загальними та спеціальними користувачами", оскільки визначення терміну побудовано на основі процедур погодження, які уже описуються у відповідних статтях законопроекту.

Відповідні зміни необхідно також внести у статтю 11 законопроекту, визначивши, що ГШ ЗСУ здійснює присвоєння у смугах загального користування за умови їх погодження із діючими РЕЗ загальних користувачів. Для цього пункт 4) частини першої статті 11 законопроекту викласти в такій редакції:

"4) забезпечує присвоєння радіочастот та позивних сигналів спеціальним користувачам у смугах радіочастот спеціального та загального користування за умови погодження із діючими присвоєннями загальних користувачів в порядку, визначеному ГШ ЗСУ та національним регулятором, що використовуються спеціальними користувачами, визначає порядок видачі дозволів на експлуатацію".

1.4. У статті 10 законопроекту слова "суднова радіостанція" замінити словами "суднова станція", оскільки таке формулювання буде відповідати вимогам Регламенту радіозв'язку МСЕ (у всіх статтях та рекомендаціях використовується термін "суднова станція"). Крім того, в статті 22 та 45 законопроекту вже використовується вірний термін.

1.5. У статті 10 законопроекту пропонуємо видалити пункт 19, оскільки видача, оформлення документів на суднові станції та здійснення присвоєнь радіоаматорським станціям потребують проведення узгоджень із ГШ ЗСУ та, в окремих випадках, внесення в Міжнародний довідковий регістр радіочастот. Зазначені роботи виконуються УДЦР та потребують використання автоматизованої інформаційної системи управління радіочастотним ресурсом.

1.6. Частину другу статті 13 доцільно після пункту 7 доповнити новими пунктами 8 та 9 такого змісту:

"8) здійснення оформлення ліцензій на суднові станції, експлуатаційних документів, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України радіоаматорами;"

"9) здійснює технічну експертизу з питань попередньої оцінки можливості виконання умов ЕМС для підготовки національним регулятором рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом", оскільки стаття 27 законопроекту передбачає виконання Державним підприємством такої роботи.

Доцільно також опрацювати питання проведення координації присвоєнь іноземних користувачів, що надходять на міжнародну координацію від адміністрацій зв'язку сусідніх країн. Джерела фінансування опрацювання і здійснення координації присвоєнь, надісланих адміністраціями сусідніх країн на поточний момент не визначені.

1.7. Пункт 3 частини другої статті 14 пропонується викласти в такій редакції: "присвоєння радіочастот - технологічними користувачами, радіоаматорами та для надання безпроводового доступу до мережі Інтернет всередині приміщень барів, кафе, магазинів, офісних центрів, готелів та інших публічних місць, якщо доступ до мережі Інтернет є відкритим для усіх відвідувачів за умови забезпечення електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;", адже в подальших розділах законопроекту застосовується термін "присвоєння радіочастот технологічних користувачів". Це логічно тому, що стаціонарні РЕЗ технологічних користувачів повинні проходити через процедуру розрахунку ЕМС та присвоєння радіочастот. Випадки застосування радіоелектронних засобів без здійснення присвоєнь врегульовані пунктом 13 статті 10 законопроекту.

1.8. Частиною сьомою статті 30 законопроекту пропонується визначити, що не переоформлена в установлений термін ліцензія у випадку, передбаченому, зокрема, пунктом 7 частини першої цієї статті, є недійсною.

Водночас, пункт 7 частини першої статті 30 законопроекту підставою для переоформлення відповідної ліцензії передбачає спільну заяву суб'єктів господарювання щодо перерозподілу між ними частот, визначених в ліцензіях. Термінів та обов'язку подання такої спільної заяви законопроект не передбачає, а отже посилання на пункт 7 частини першої статті 30 законопроекту у частині сьомій цієї статті є недоцільним і потребує виключення.

Також для однозначного розуміння умовою подання спільної заяви, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 30 законопроекту, слід визначити перерозподіл частот виключно у рівній кількості.

1.9. Частиною першою статті 34 законопроекту передбачено, що за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України і яка зараховується до Державного бюджету України. Водночас, частиною четвертою статті 31 законопроекту передбачено, що внесення змін до умов ліцензій у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за умови внесення плати у розмірі, встановленому законом.

У зв'язку з цим, зазначені норми необхідно узгодити між собою в частині встановлення плати.

1.10. Частиною дев'ятою статті 42 законопроекту визначено, що "У разі, якщо протягом 30 робочих днів з дати отримання Генеральним штабом Збройних Сил України документів на погодження Державне підприємство не отримало від Генерального штабу Збройних Сил України результати погодження або непогодження, замовлене присвоєння радіочастот (радіочастотного каналу) вважається погодженим за принципом мовчазної згоди".

У зв'язку з цим, потребує визначення механізм подальших чітких дій та прийняття рішень Державним підприємством та суб'єктами господарювання для реалізації цього принципу або необхідно виключити такий принцип, що в поданій редакції є декларативним.

2. Щодо узгодження окремих норм, що пропонуються у законопроекті, з іншими законодавчими актами

2.1. У пункті 13 статті 10 законопроекту необхідно виключити четвертий та п'ятий абзаци "ввезення на територію України та митне оформлення яких не потребує внесення до Реєстру радіоелектронних засобів;", "для яких не потрібна наявність документа про підтвердження відповідності;", оскільки відносини з питань митного оформлення регулюються Митним кодексом України ( N 4495-VI).

2.2. Пунктом 19 частини першої статті 10 законопроекту передбачено, що національний регулятор здійснює оформлення ліцензій на суднові радіостанції, експлуатаційних документів, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України радіоаматорами.

Проте статтею 35 Кодексу торгівельного мореплавства України передбачено, що судно повинно мати, зокрема, дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв'язку.

У зв'язку з цим, потребує узгодження між собою в законодавчих актах назва документу, що дає право користування судновою радіостанцією.

2.3. Частину другу статті 40 законопроекту, якою передбачено, що "Документальне підтвердження відповідності радіоелектронних засобів технічним регламентам здійснюється згідно з Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII) шляхом декларування виробниками, їх уповноваженими представниками, імпортерами або постачальниками радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв із застосуванням процедури оцінки відповідності, яка здійснюється акредитованими в установленому порядку органами з оцінки відповідності, перелік яких погоджується національним регулятором" пропонуємо виключити у зв'язку зі її неузгодженням з нормами Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII).

3. Щодо врегулювання окремих відносин

з питань ліцензування користування радіочастотним ресурсом України:

3.1) частину другу статті 25 законопроекту після слів "безпроводового доступу до мережі Інтернет" пропонуємо доповнити словосполученням ", відповідно до визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України радіотехнологій та/або смуг радіочастот,";

3.2) частину п'ятнадцяту статті 27 законопроекту, якою передбачено, що зміст ліцензії визначається у ліцензійних умовах користування радіочастотним ресурсом України, які затверджує національний регулятор, пропонуємо доповнити реченням "Для забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу національним регулятором можуть встановлюватись особливі умови у змісті ліцензії.";

3.3) Для усунення зайвих бар'єрів входу на ринок пропонуємо зменшити кількість документів, які необхідно подати для отримання ліцензії, зокрема, виключити пункти 2 та 4 частини другої статті 27 законопроекту.

Крім того, у зв'язку з тим, що документи можуть бути подані та отримані в електронному вигляді частину шосту статті 27 та частину сьому статті 28 законопроекту також доцільно виключити;

3.4) статтю 28 законопроекту пропонуємо доповнити положеннями, згідно з якими строк продовження дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не може бути меншим одного року;

3.5) у статтях 28, 29 законопроекту визначити терміни внесення користувачем радіочастотного ресурсу плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та отримання ліцензії на додаткову смугу частот;

3.6) пункт 3 частини другої статті 36 законопроекту після слів "на радіочастотний ресурс" доповнити словами "та/або не надав документа, що підтверджує внесення плати за її видачу;

3.7) визначити на законодавчому рівні, зокрема, у статті 36 законопроекту розмір відсоткової ставки грошового внеску (суми гарантії) від мінімальної вартості смуги радіочастоти, щодо якої прийнято рішення про проведення конкурсу або аукціону, який вноситься претендентом як засіб забезпечення сумлінності дотримання ним своїх зобов'язань на період проведення конкурсу або аукціону;

3.8) уточнити положення частини шостої статті 37 законопроекту, відповідно до якої розмір плати за отримання ліцензії на умовах конкурсу (аукціону) встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням національного регулятора. Оскільки, проведення аукціону за своєю суттю передбачає змагання пропозицій за ціною: учасник аукціону заявляє максимальний розмір коштів, який він має запропонувати за отримання відповідної ліцензії. З огляду на це, Кабінетом Міністрів України може встановлюватися лише розмір плати за отримання ліцензії на умовах конкурсу та початковий (мінімальний) розмір плати за отримання ліцензії, на умовах аукціону;

3.9) частину четверту статті 39 законопроекту доповнити наступними підставами для відмови в наданні згоди на впровадження нової радіотехнології:

"3) не підтвердження постачальником електронних комунікаційних послуг своєї фінансової та технічної спроможності щодо впровадження нової радіотехнології;

4) в результаті надання згоди на дострокове впровадження нової радіотехнології не буде дотримано основних засад державного управління та регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України, визначених статтею 5 цього Закону (Закон N 124-VIII).";

3.10) доопрацювати положення статті 39 "Оформлення ліцензії при достроковому впровадженні нових радіотехнологій" законопроекту з метою визначення в її змісті порядку оформлення та видачі такої ліцензії.

з питань здійснення нагляду (контролю) за користуванням радіочастотним України:

3.11) з метою забезпечення єдиних підходів до здійснення державного нагляду національним регулятором з урахуванням європейського досвіду, а також забезпечення на законодавчому рівні врегулювання засад щодо здійснення нагляду (контролю) за користуванням радіочастотним ресурсом, зокрема, встановлення повноважень та завдань уповноважених національним регулятором посадових осіб під час здійснення такого нагляду (контролю), пропонуємо у законопроекті передбачити аналогічні норми з цих питань, які встановлені у проекті Закону України "Про електронні комунікації", реєстраційний номер 3549-1 від 11.12.2015 та доповнити пункт 7 розділу VIII "Прикінцеві положення" законопроекту підпунктом 6 такого змісту: "6) у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 із наступними змінами) частину другу статті 2 доповнити словами "нагляду (контролю) у сфері користування радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування"".

Також звертаємо увагу, що пунктом 14 частини першої статті 10 законопроекту визначається, що національний регулятор встановлює Порядок надання розпоряджень (приписів) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України загальними користувачами. При цьому, у тексті законопроекту мова йде лише про розпорядження про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України.

Крім того, необхідно звернути увагу на невизначеність ким саме видається розпорядження - колегіально - національним регулятором (пункт 7 статті 10 законопроекту) або посадовою особою національного регулятора (абзац другий частини сьомої статті 19 законопроекту);

3.12) Пропонуємо частину шосту статті 19 законопроекту викласти у такій редакції:

"6. Захист економічних інтересів держави при користуванні радіочастотним ресурсом України полягає у виявленні та фіксації порушень цього Закону, які призводять до ухиляння (свідомого або несвідомого) фізичними та юридичними особами від сплати ліцензійної плати за користування радіочастотним ресурсом України, та накладання штрафу (адміністративно-господарських санкцій) на цю особу, що здійснює експлуатацію радіоелектронного засобу, а у разі відсутності відомостей про зазначену фізичну або юридичну особу - експлуатаційної організації будівлі, чи власника висотної вежі, що використовується для організації радіозв'язку";.

3.13) З метою посилення відповідальності за невиконання законних вимог регулятора щодо усунення виявлених порушень у встановлені регулятором строки, пропонуємо перелік підстав для анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (стаття 32 законопроекту) доповнити актом про невиконання вимог розпорядження національного регулятора. Також, пропонуємо перелік підстав для анулювання присвоєння радіочастоти доповнити актом про повторну не вмотивовану відмову технологічного користувача радіочастотного ресурсу у проведенні перевірки національним регулятором щодо дотримання законодавства з питань використання радіочастотного ресурсу.

з інших питань:

3.14) пункт 4 статті 10 пропонуємо викласти у наступній редакції: "надання пропозицій ЦОВЗ щодо встановлення рівнів ефективності користування радіочастотним ресурсом для відповідних радіотехнологій" та, у зв'язку з цим, доопрацювати статтю 8 законопроекту, якою передбачені повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

3.15) пункти 15 та 17 статті 10 законопроекту, якими відповідно передбачено покладення на національного регулятора повноважень щодо визначення вимог до органів з оцінки відповідності (призначених органів та акредитованих в Україні лабораторій) на проведення робіт з оцінки відповідності у сфері користування радіочастотним ресурсом України загальними користувачами та підготовки та подання пропозицій щодо призначення органів з оцінки відповідності на проведення робіт з оцінки відповідності у сфері користування радіочастотним ресурсом України пропонуємо виключити, оскільки зазначені повноваження не властиві для національного регулятора;

3.16) пункт 1 частини четвертої статті 22 законопроекту, яким передбачено, що особи, які використовують радіоелектронні засоби для отримання послуг електронних комунікацій, не відносяться до користувачів радіочастотного ресурсу України, пропонуємо доповнити словами "для власних потреб";

3.17) у пункті 3 частини шостої статті 41 законопроекту, якою передбачено, що пріоритетність застосування новітніх вітчизняних, європейських та світових типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв для перспективних радіотехнологій, як одного з принципів, з урахуванням яких здійснюється визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України, пропонуємо виключити слова "та світових";

3.16) абзац другий частини шостої статті 42 законопроекту, яким передбачено, що роботи щодо міжнародної координації, заявлення і реєстрації використання радіочастот здійснюються за рахунок Державного бюджету та їх вартість не покладається на заявника пропонуємо виключити, з метою уникнення покладення на Державний бюджет України додаткового фінансових витрат без джерел їх покриття та фінансово-економічних обгрунтувань;

3.17) потребують визначення в тексті законопроекту права, обов'язки та відповідальність користувача, який отримує радіочастотний ресурс на підставі договору про спільне користування радіочастотним ресурсом, оскільки в законопроекті, зокрема у частині четвертій статті 14, вказані питання врегульовано лише в контексті умов отриманої користувачем радіочастотного ресурсу ліцензії.

3.18) Пропонуємо частину другу статті 42 викласти в редакції:

"2. Таблиці координаційних відстаней, норми частотно-територіального рознесення для спільного використання різними радіотехнологіями та радіослужбами загальних та спеціальних користувачів визначаються або затверджується ЦОВЗ за погодженням з національним регулятором, Генеральним штабом Збройних Сил України.

Для розрахунку електромагнітної сумісності для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв загальних користувачів застосовуються рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку, рекомендації та рішення СЕРТ, що зазначені у Плані використання радіочастотного ресурсу України, результати науково-дослідних робіт.

Необхідність погодження присвоєння радіочастоти у смугах загального користування радіоелектронним засобам загальних користувачів з Генеральним штабом Збройних Сил України та необхідність погодження присвоєння радіочастоти спеціальним користувачам щодо діючих присвоєнь загальних користувачів визначається забезпеченням електромагнітної сумісності між радіоелектронними засобами загальних і спеціальних користувачів та визначається у відповідності до Плану використання радіочастотного ресурсу України та Національної таблиці розподілу смуг радіочастот.

Необхідність здійснення міжнародної координації, заявлення і реєстрації використання радіочастот визначається відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку та міжнародних договорів з урахуванням відповідних рекомендацій на етапі виконання розрахунку електромагнітної сумісності.".

3.19) Частину шосту статті 42 пропонується викласти в такій редакції:

"6. Термін надання суб'єкту звернення розрахунку електромагнітної сумісності для заявленого ним радіоелектронного засобу не повинен перевищувати 7 робочих днів від дати реєстрації замовлення для суб'єктів, що мають ексклюзивні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та подали замовлення в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису, в інших випадках не повинен перевищувати 20 робочих днів від дати реєстрації замовлення, без урахування термінів погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України та міжнародної координації і реєстрації використання радіочастот".

3.20) Законопроектом не врегульовано питання щодо визнання недійсним або анулювання присвоєння радіочастоти у випадку визнання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України недійсною.

Також, не передбачено порядок та підстави внесення змін до присвоєння радіочастоти у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, зміною місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності

4. Щодо термінів, передбачених законопроектом

4.1. У законопроекті (стаття 1) запроваджується термінологія, зокрема, "введення в експлуатацію", "введення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв в обіг на ринку України", "виробник радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв", "імпортер радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв".

Водночас, необхідно враховувати, що відповідно до визначень термінів, що наводяться у частині першій статті 1 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII):

введення в експлуатацію - використання продукції за її призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;

введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз;

виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою;

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни.

4.2. Пунктами 3 та 4 частини третьої статті 22 законопроекту передбачено, що до загальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться, зокрема:

технологічні користувачі - юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання послуг електронних комунікацій;

радіоаматори - фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України з метою взаємного спілкування, самовдосконалення, технічних досліджень, виключно з особистої зацікавленості та без будь-якої матеріальної вигоди.

Натомість, терміни "технологічний користувач радіочастот", "радіоаматор", що наводяться в статті 1 законопроекту мають інші визначення:

технологічний користувач радіочастот - особа, яка здійснює користування радіочастотами для власної господарської діяльності, не пов'язаної з наданням послуг електронних комунікацій;

радіоаматор - фізична особа, яка здійснює користування радіочастотним ресурсом України для особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, без мети отримання прибутку.

У зв'язку з цим, вказані терміни, що наводяться у законопроекті потребують доопрацювання.

4.3. Термін "ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України" пропонуємо доповнити наступним змістом "та накладає на нього зобов'язання щодо ефективного використання наданого йому у користування радіочастотного ресурсу".

Терміни "рефармінг радіочастот" та "технологічна нейтральність" пропонуємо відповідно викласти в такій редакції:

"рефармінг смуг радіочастот - адміністративні, економічні, технічні заходи, направлені на повне або часткове вивільнення діючими користувачами радіочастотного ресурсу з метою подальшого розподілу вивільненого радіочастотного ресурсу для використання тими самими або іншими радіослужбами;

технологічна нейтральність - принцип використання зазначених у ліцензії смуг радіочастот без обмеження використовувати дозволені в Україні радіотехнології, віднесені до одного виду радіозв'язку, за умови дотримання електромагнітної сумісності;".

4.4. З метою встановлення єдиних концептуальних підходів та відповідної термінології у сфері електронних комунікацій та користування радіочастотним ресурсом України пропонуємо окремі положення цього законопроекту узгодити із проектом Закону України "Про електронні комунікації", р. н. 3549-1 від 11.12.2015, зокрема:

- у пункті 1 частини третьої статті 22 цього законопроекту слова "послуг електронних комунікацій" замінити словами "електронних комунікаційних послуг";

- у абзаці другому пункту 1 частини другої статті 27 цього законопроекту слова "у сфері телекомунікацій" замінити словами "у сфері електронних комунікацій".

4.5. У термінах "Реєстр ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України" та "Реєстр радіоелектронних засобів" слова "що створений за допомогою автоматизованої системи надання, збирання, накопичення, захисту, обліку, оброблення та використання інформації" пропонуємо виключити у зв'язку з тим, що зазначені вимоги не відносяться до пояснення термінів цих реєстрів, а також тим, що відповідні відомості до цих реєстрів вносяться за рішеннями національного регулятора, а не в автоматизованому вигляді.

5. Щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачені розділом VIII "Прикінцеві положення" законопроекту

З метою запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом та спонуканню користувачів радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування до приведення своєї діяльності у зазначеній сфері у відповідність до вимог чинного законодавства законопроектом пропонується внесення змін до статей 145, 146, 1486, 243, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, в частині підвищення штрафів та посилення контролю і відповідальності за правопорушення у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

Запропоновані зміни, зокрема, передбачають встановлення відповідальності за введення в експлуатацію (використання) не дозволених (заборонених) для застосування в Україні радіоелектронних засобів (підпункт 1 пункту 7 розділу VIII "Прикінцеві положення" законопроекту).

Разом з цим, стаття 146 Кодексу України про адміністративні правопорушення в запропонованій законопроектом редакції передбачає адміністративну відповідальність за порушення використання радіоелектронних засобів не дозволених (заборонених) в Україні, що фактично дублює запропоновану законопроектом диспозицію статті 1486 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Введення в експлуатацію (використання) не дозволених (заборонених) для застосування в Україні радіоелектронних засобів". Залишення в існуючій редакції цих змін запропонованих до Кодексу України про адміністративні правопорушення створюватиме проблеми у кваліфікації наведених статей.

Слід враховувати, що відповідно до статті 1 цього законопроекту введення в експлуатацію - перше використання радіоелектронного засобу. З огляду на таке визначення, застосування в редакції законопроекту частини другої статті 1486 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає адміністративну відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, стане неможливим.

У зв'язку з цим, та враховуючи те, що відповідно до статті 32 проекту Закону України "Про електронні комунікації", реєстраційний номер 3549-1 від 11.12.2015 та згідно з положеннями статті 41 цього законопроекту умовами застосування технічних засобів електронних комунікацій і радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є внесення до відповідних реєстрів, зміни запропоновані законопроектом до статті 1486 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонуємо викласти у такій редакції:

"Стаття 1486. Порушення умов застосування технічних засобів електронних комунікацій та умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

Порушення умов застосування технічних засобів електронних комунікацій та/або умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України, що застосовуються в електронних комунікаційних мережах загального користування або впливають на роботу цих мереж -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали