Додаткова копія: Про розгляд проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311 від 21.11.2018, та альтернативних проектів законів України за реєстраційними номерами 9311-1 від 05.12.2018, 9311-2 від 07.12.2018, 9311-3 від 07.12.2018, 9311-4 від 07.12.2018, 9311-5 від 10.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 26 грудня 2018 року N 671

Про розгляд проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311 від 21.11.2018, та альтернативних проектів законів України за реєстраційними номерами 9311-1 від 05.12.2018, 9311-2 від 07.12.2018, 9311-3 від 07.12.2018, 9311-4 від 07.12.2018, 9311-5 від 10.12.2018

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 N 1861-VI, листів Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку від 05.12.2018 N 04-21/18-662 (255159), від 12.12.2018 N 04-21/18-678 (260845) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо недоцільності прийняття проектів законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311 від 21.11.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-2 від 07.12.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності та щодо посилення протидії рейдерству", реєстраційний номер 9311-4 від 07.12.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-5 від 10.12.2018, у зв'язку із зауваженнями до них, що додається.

2. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проектів законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-1 від 05.12.2018, та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-3 від 07.12.2018, що додається.

3. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
26 грудня 2018 року N 671

ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, до проектів законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311 від 21.11.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-2 від 07.12.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності та щодо посилення протидії рейдерству", реєстраційний номер 9311-4 від 07.12.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-5 від 10.12.2018

Проекти законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311 від 21.11.2018 (далі - законопроект), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-2 від 07.12.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-4 від 07.12.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-5 від 10.12.2018 (далі - проекти Законів), розроблені з метою створення законодавчих передумов для посилення гарантій захисту державою права власності фізичних та юридичних осіб на нерухоме майно, корпоративних прав, права власності на частку у статутному капіталі юридичної особи; розвитку та спрощення для громадян процедури отримання нотаріальних послуг; уникнення маніпуляцій під час спадкування; продовження руху у напрямку реформування найбільш важливих сфер суспільного життя з урахуванням досвіду інших країн та вивченням проблемних ситуацій в Україні.

За результатами опрацювання проектів Законів Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила висловити позицію про недоцільність їх прийняття у зв'язку із такими зауваженнями.

1. Запропонованою редакцією статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (підпункт 7 пункту 9 розділу I законопроекту) встановлюється, що відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) на підставі, зокрема, рішень, прийнятих органами ліцензування, спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільними органами, а також з інших підстав, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

До відомостей ЄДР про юридичну особу (крім громадських формувань, державних органів і органів місцевого самоврядування) та фізичну особу - підприємця щодо документів дозвільного характеру пропонується віднести такі відомості:

дата прийняття заяви про одержання (переоформлення, анулювання);

назва документа дозвільного характеру;

об'єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії документа);

дата і номер рішення дозвільного органу про видачу документа дозвільного характеру; про переоформлення документа дозвільного характеру; про анулювання документа дозвільного характеру;

дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру, у тому числі на підставі судового рішення;

найменування та ідентифікаційний код дозвільного органу, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи, що вносила відомості до ЄДР.

Водночас, у статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (пункт 13 розділу I законопроекту) документ дозвільного характеру пропонується визначити як відомості ЄДР про рішення дозвільного органу щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Запропонованою редакцією частини другої статті 6 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (підпункт 4 пункту 13 розділу I законопроекту) передбачено, що дозвільні органи вносять до ЄДР рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до цього Закону, у день їх прийняття.

З вказаного вбачається, що з дня прийняття відповідного рішення НКРЗІ та внесення відповідних відомостей до ЄДР суб'єкт господарювання матиме право на провадження передбачених цими відомостями дій.

Однак, відповідно до статті 70 Закону України "Про телекомунікації" рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо виділення або відмови у виділенні номерного ресурсу приймається з урахуванням ефективності використання раніше виділеного номерного ресурсу і протягом трьох робочих днів доводиться до операторів телекомунікацій.

Дозвіл на використання номерного ресурсу видається оператору телекомунікацій після надання документів, що підтверджують оплату, протягом трьох днів.

Тобто право на використання номерного ресурсу виникає не з дня прийняття НКРЗІ рішення про виділення номерного ресурсу, а протягом трьох днів після надання документів, що підтверджують оплату.

2. Запропонованою частиною шостою статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (підпункт 3 пункту 13 розділу I законопроекту) передбачено, що у разі якщо у встановлений законом строк не прийнято рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру, через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання набуває право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Відомості в ЄДР про дату прийняття заяви є підтвердженням подання заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.

Частиною другою статті 70 Закону України "Про телекомунікації" встановлено, що заява оператора телекомунікацій щодо виділення номерного ресурсу розглядається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом місяця з моменту її реєстрації. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо виділення або відмови у виділенні номерного ресурсу приймається з урахуванням ефективності використання раніше виділеного номерного ресурсу і протягом трьох робочих днів доводиться до операторів телекомунікацій. У рішенні про відмову зазначаються відповідні підстави.

У зв'язку з цим, норма частини шостої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" може призвести до набуття суб'єктом господарювання права на використання номерного ресурсу без урахування ефективності використання раніше виділеного номерного ресурсу, що може мати негативні наслідки використання технічно обмеженого ресурсу держави.

Крім того, залишення існуючої дозвільної процедури щодо використання номерного ресурсу потребує узгодження відповідних норм Закону України "Про телекомунікації" із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", яким, у тому числі встановлено, що прийняття від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг. Так, вказане не враховує встановлені Законом України "Про телекомунікації" строки на прийняття рішення щодо відповідного документа дозвільного характеру, а також особливості підготовки матеріалів та розгляду їх державним колегіальним органом.

Також Законом України "Про телекомунікації" не врегульовані окремі положення, які відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" мають бути врегульовані на законодавчому рівні, а саме вказаним Законом встановлено, що:

виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема, перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру;

відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

3. Запропонованою редакцією статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (підпункт 3 пункту 13 розділу I законопроекту) пропонується уточнити чинну норму і передбачити, що порядок внесення до ЄДР відомостей про видачу, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру визначається Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні вказаний порядок Урядом не затверджено, а законопроектом передбачено, що закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.

За відсутності механізму внесення відповідних відомостей до ЄДР державними колегіальними органами прийняття вказаного законопроекту може мати наслідком блокування діяльності НКРЗІ як дозвільного органу щодо дозволів на використання номерного ресурсу, який статтею 69 Закону України "Про телекомунікації" визначено технічно обмеженим ресурсом.

Аналогічні зауваження висловлюємо також до альтернативних проектів законів, а саме:

підпункту 7 пункту 9, підпунктів 1, 3, 4 пункту 12 розділу I законопроекту, р. н. 9311-2 від 07.12.2018;

підпункту 7 пункту 12, підпунктів 1, 3, 4 пункту 16 розділу I законопроекту, р. н. 9311-4 від 07.12.2018:

підпункту 7 пункту 9, підпунктів 1, 3, 4 пункту 13 розділу I законопроекту р. н. 9311-5 від 10.12.2018.

До врегулювання вказаних неузгодженостей дія Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" не може поширюватись на відносини, пов'язані з дозволом на використання номерного ресурсу, у зв'язку з чим необхідним є доповнення проектів Законів відповідними змінами до статті 2 вказаного Закону.

Крім того звертаємо увагу на необхідність в цілому перегляду з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, законодавчих актів, що регулюють відносини, пов'язані з дозволом на використання номерного ресурсу, зокрема, законів України "Про телекомунікації", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI).

Так, 11.12.2015 у Верховній Раді України за N 3549-1 зареєстровано проект Закону України "Про електронні комунікації", який враховує результати такого перегляду та визначено Президентом України як невідкладний.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
26 грудня 2018 року N 671

ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, до проектів законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-1 від 05.12.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-3 від 07.12.2018

Проекти законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-1 від 05.12.2018, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності", реєстраційний номер 9311-3 від 07.12.2018 (далі - проекти Законів), розроблені з метою створення законодавчих передумов для посилення гарантій захисту державою права власності фізичних та юридичних осіб на нерухоме майно, корпоративних прав, права власності на частку у статутному капіталі юридичної особи; розвитку та спрощення для громадян процедури отримання нотаріальних послуг; уникнення маніпуляцій під час спадкування; продовження руху у напрямку реформування найбільш важливих сфер суспільного життя з урахуванням досвіду інших країн та вивченням проблемних ситуацій в Україні.

За результатами опрацювання проектів законів Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила висловити позицію про доцільність їх прийняття.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

О. Животовський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали