Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про розгляд проекту Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності з метою зниження адміністративного тиску на суб'єктів господарювання"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 7 травня 2019 року N 213

Про розгляд проекту Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності з метою зниження адміністративного тиску на суб'єктів господарювання"

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 N 1861-VI, листа Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку від 15.04.2019 N 04-21/18-155 (74726) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо недоцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності з метою зниження адміністративного тиску на суб'єктів господарювання", реєстраційний номер 10207 від 08.04.2019, у зв'язку із зауваженнями до нього, що додається.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07 травня 2019 року N 213

ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ до проекту Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності з метою зниження адміністративного тиску на суб'єктів господарювання", реєстраційний номер 10207 від 08.04.2019

Проект Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності з метою зниження адміністративного тиску на суб'єктів господарювання", реєстраційний номер 10207 від 08.04.2019 (далі - законопроект), спрямований на врегулювання відносин, пов'язаних з одержанням документів дозвільного характеру, зокрема процедури видачі документів дозвільного характеру в частині визначення способів подання і отримання документів у паперовій та електронній формі, здійснення функцій погоджень та прийняття рішень про відмову у видачі документів дозвільного характеру.

За результатами опрацювання законопроекту Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила висловити позицію про недоцільність його прийняття у зв'язку із такими зауваженнями.

1. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), відповідно до яких документ дозвільного характеру - запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення дозвільного органу щодо надання суб'єкту господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

З вказаного вбачається, що з дня прийняття відповідного рішення НКРЗІ та внесення відповідного запису в ЄДР суб'єкт господарювання матиме право на провадження певних дій.

Однак, відповідно до статті 70 Закону України "Про телекомунікації" рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо виділення або відмови у виділенні номерного ресурсу приймається з урахуванням ефективності використання раніше виділеного номерного ресурсу і протягом трьох робочих днів доводиться до операторів телекомунікацій.

Дозвіл на використання номерного ресурсу видається оператору телекомунікацій після надання документів, що підтверджують оплату, протягом трьох днів.

Отже, Законом України "Про телекомунікації" уже встановлено вид дозвільного документа - дозвіл на використання номерного ресурсу.

При цьому, право на використання номерного ресурсу виникає не з дня прийняття НКРЗІ рішення про виділення номерного ресурсу чи появи запису про це в ЄДР, а протягом трьох днів після надання документів, що підтверджують оплату.

2. Законопроектом вносяться зміни до статті 1 Закону щодо визначення терміну дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій дозвільного органу та органу державної влади, визначеного законом, у межах строку видачі документа дозвільного характеру, щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, експертиза, обстеження або інші наукові та технічні оцінки, необхідні для прийняття дозвільним органом рішення щодо видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру, та здійснюється без залучення суб'єкта господарювання.

Змінами, які пропонується законопроектом до частини п'ятої статті 4-1 Закону визначається, що до рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру додається копія зазначеного у абзаці четвертому цієї частини негативного висновку, що став підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Зазначені зміни не враховують особливостей здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, визначених Законом України "Про телекомунікації" та створюють додаткові перешкоди в отриманні суб'єктом господарювання дозволу на використання номерного ресурсу, оскільки прийняття рішення НКРЗІ про видачу чи відмову у видачі дозволу на використання номерного ресурсу (виділення чи відмову у виділенні номерного ресурсу) не потребує додаткових дій, таких як одержання погоджень, висновків, наукових оцінок та інших документів запропонованих законопроектом.

3. Зміни до частини шостої статті 4-1 Закону щодо автоматичного набуття права на провадження певних дій суб'єктом господарювання не враховують вищенаведених норм статті 70 Закону України "Про телекомунікації" щодо необхідності оплати грошових коштів за видачу дозволу.

Крім того, враховуючи, що номерний ресурс є технічно обмеженим ресурсом держави, один і той же номерний ресурс не може бути використаний різними суб'єктами господарювання навіть у разі набуття ними відповідних прав, як це запропоновано змінами до частини шостої статті 4-1.

У той же час, частиною дев'ятою статті 70 Закону України "Про телекомунікації" встановлено, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, визначає порядок розподілу і використання номерного ресурсу.

4. Змінами до частини другої статті 6 Закону, які пропонуються законопроектом передбачено, що дозвільні органи формують та ведуть на своєму офіційному веб-сайті реєстр документів дозвільного характеру.

Порядок формування, ведення реєстру документів дозвільного характеру на офіційному веб-сайті дозвільного органу та перелік відомостей, що міститься в ньому, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи, що зміни до статті 1 Закону передбачають, що документ дозвільного характеру - це запис в ЄДР (щодо чого зауваження наведено вище), вказані норми не узгоджуються між собою, та унеможливлюють однозначне розуміння змісту законопроекту.

Враховуючи наведене, до врегулювання вказаних зауважень дія Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" не може поширюватись на відносини, пов'язані з дозволом на використання номерного ресурсу, у зв'язку з чим необхідним є доповнення проекту Закону відповідними змінами до статті 2 вказаного Закону.

Крім того звертаємо увагу на необхідність в цілому перегляду з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, законодавчих актів, що регулюють відносини, пов'язані з дозволом на використання номерного ресурсу, зокрема, законів України "Про телекомунікації", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI).

Так, 11.12.2015 у Верховній Раді України за N 3549-1 зареєстровано проект Закону України "Про електронні комунікації", який враховує результати такого перегляду та визначено Президентом України як невідкладний.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали