КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24 травня 2012 року N 641/7978

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від 06.01.2012 N 05/3-3-вих-12 на рішення Київської міської ради від 27.11.2009 N 788/2857 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 10.08.2005 N 72-6-00305, укладеного на підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "РІАЛТІНВЕСТ" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва"

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 06.01.2012 N 05/3-3-вих-12 на рішення Київської міської ради від 27.11.2009 N 788/2857 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 10.08.2005 N 72-6-00305, укладеного на підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "РІАЛТІНВЕСТ" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва", вважає неможливим його задоволення у зв'язку з нижченаведеним.

У своєму протесті заступник прокурора міста Києва вимагає скасувати рішення Київської міської ради від 27.11.2009 N 788/2857 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 10.08.2005 N 72-6-00305, укладеного на підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "РІАЛТІНВЕСТ" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва", яким продовжено термін оренди земельної ділянки площею 0,75 га для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва, яка передавалась в оренду рішенням Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235, на підставі того, що не виконані вимоги, викладені в листах контролюючих органів, які надавались у зв'язку з погодженням проекту відведення земельної ділянки.

Рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 приймалось в установленому законодавством України порядку, зокрема із дотриманням статей 123, 124 Земельного кодексу України, на підставі належним чином погодженого проекту відведення земельної ділянки. На момент прийняття рішення Київської міської ради проект відведення земельної ділянки відповідав вимогам законодавства України, в тому числі в частині виконання умов погоджень, викладених в листах контролюючих органів.

На підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "РІАЛТІНВЕСТ" 08.08.2005 було укладено договір оренди земельної ділянки на 3 роки, який зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.08.2005 за N 72-6-00305. Рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 є індивідуальним правовим актом або актом ненормативного характеру.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 16.04.2009 N 7-рп/2009 (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання.

Таким чином, на підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 уже виникли та існують правовідносини користування земельною ділянкою. Умови користування земельною ділянкою визначались договором оренди земельної ділянки. У вищевказаному договорі немає будь-яких умов, які викладались у листах контролюючих органів та невиконання яких є обґрунтуванням протесту заступника прокурора міста Києва.

Враховуючи те, що орендарем земельної ділянки площею 0,75 га на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва - товариством з обмеженою відповідальністю "РІАЛТІНВЕСТ" належно виконувались умови договору оренди земельної ділянки від 10.08.2005 N 72-6-00305 та договором не передбачено підстав для його припинення, пов'язаних з вимогами, які містились у листах контролюючих органів та надавались для погодження проекту відведення земельної ділянки, припинення права користування можливе лише шляхом припинення договору оренди земельної ділянки в порядку, передбаченому договором або законодавством України.

Враховуючи те, що орендар належно виконував умови договору оренди, відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про оренду землі" (в редакції від 25.03.2005) договір оренди земельної ділянки від 10.08.2005 за N 72-6-00305 було поновлено та до нього внесено зміни щодо продовження терміну оренди на 7 років, про що укладено угоду до договору оренди земельної ділянки від 10.08.2005 N 72-6-00305, яку зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2007 N 76-6-00478.

Таким чином, рішенням Київської міської ради від 27.11.2009 N 788/2857 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 10.08.2005 N 72-6-00305, укладеного на підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "РІАЛТІНВЕСТ" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва" було внесено зміни в чинний договір оренди земельної ділянки.

Враховуючи те, що при прийнятті рішення Київської міської ради від 27.11.2009 N 788/2857 було допущено технічну помилку, а саме: вказано, що підлягають зміні слова та цифри "Договір укладено на 3 (три) роки", а не слова та цифри "Договір укладено на 7 (сім) років", та те, що в установленому порядку в 2007 році було укладено угоду від 28.11.2007 N 76-6-00478, якою продовжено термін оренди земельної ділянки на 7 років, твердження заступника прокурора про те, що не дотримано вимог частини третьої статті 33 Закону України "Про оренду землі" спростовується.

Спростовується й твердження заступника прокурора міста Києва про те, що не враховані громадські інтереси при плануванні та забудові території, оскільки Генеральним планом міста Києва передбачалось, що ця земельна ділянка відноситься до сельбищної багатоповерхової забудови, тобто використання цієї території для містобудівних потреб визначалось відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804 (із змінами та доповненнями), та громадське обговорення якого проводилось. Крім того, з метою визначення параметрів об'єкта містобудування було розроблено та погоджено містобудівне обгрунтування щодо визначення параметрів окремого об'єкта містобудування - житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва. Відповідно до абзацу шостого підпункту 2.1.3 пункту 2 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 N 11/2587 (чинних на момент погодження містобудівного обґрунтування), для врахування громадських і приватних інтересів Головкиївархітектура забезпечує розгляд та громадське обговорення матеріалів містобудівної документації на архітектурно-містобудівній раді при Головкиївархітектурі за участю представників громадських організацій, органів самоорганізації населення відповідної території, створених в установленому порядку. Містобудівне обґрунтування щодо визначення параметрів окремого об'єкта містобудування житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва було розглянуто на засіданні архітектурно-містобудівної ради (протокол від 01.11.2007 N 650-а-07 та лист від 20.02.2008 N 15-1970).

Вимога заступника прокурора міста Києва скасувати рішення Київської міської ради у зв'язку із тим, що орендар не приступив до використання земельної ділянки, відхиляється нижченаведеним. Відповідно до підпункту 2.22 пункту 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин" (Постанова N 6) (із змінами та доповненнями) розірвання договору оренди земельної ділянки, наданої для будівництва об'єкта містобудування, у зв'язку із порушенням терміну будівництва можливе лише у випадку, коли ця обставина є істотним порушенням умов договору оренди, що встановлюється з урахуванням якісних характеристик об'єкта будівництва, обсягу будівництва, а також реальних термінів здачі в експлуатацію об'єкта, що має визначатися проектом будівництва. Київською міською радою не було виявлено істотних порушень умов договору оренди земельної ділянки, пов'язаних з порушенням терміну будівництва.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада вирішила:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 06.01.2012 N 05/3-3-вих-12 на рішення Київської міської ради від 27.11.2009 N 788/2857 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 10.08.2005 N 72-6-00305, укладеного на підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 825/2235 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "РІАЛТІНВЕСТ" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Волгоградській у Солом'янському районі м. Києва".

2. Доручити заступнику міського голови - секретарю Київради про результати розгляду протесту повідомити заступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали