Додаткова копія: Про розгляд рішення

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.06.2018 р. N 07050-12-21/16356

Кролевецькій районній раді Сумської області

Про розгляд рішення

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.05.2018 N 8292/0/2-18 розглянуло рішення Кролевецької районної ради Сумської області від 20.04.2018 щодо збільшення обсягу медичної субвенції для Кролевецького району для виплати заробітної плати працівникам Кролевецької центральної районної лікарні та придбання медичних препаратів хворим на цукровий та нецукровий діабет і повідомляє.

Відповідно до норм пункту 3 частини першої статті 89 та пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) видатки на надання медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров'я здійснюються з відповідних місцевих бюджетів.

Згідно зі статтею 1034 Кодексу на покриття поточних видатків місцевих бюджетів (крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв), передбачених у пункті 3 частини першої статті 89 та пункту 3 частини першої статті 90 Кодексу, спрямовується медична субвенція.

Головним розпорядником коштів медичної субвенції є Міністерство охорони здоров'я України.

Згідно із Законом України від 07.12.2017 N 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) обсяг коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам становить 57366,7 млн грн і зростає у співставних умовах на 6375,9 млн грн, або на 11,3 % проти показників 2017 року.

Обсяг коштів медичної субвенції з державного бюджету для бюджету Кролевецького району у 2018 році становить 10,2 млн гривень.

У складі зазначених видатків враховано цільові видатки на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року.

З 1 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги передбачені за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2308020 "Надання первинної медичної допомоги населенню" у загальному обсязі 8054,5 млн гривень.

Цільові кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет передбачаються у складі медичної субвенції для обласних бюджетів та бюджету м. Києва.

Загальний обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на 2018 рік становить 701,5 млн грн, у тому числі для Сумської області - 16,5 млн гривень.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 N 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державною бюджету місцевим бюджетам" (Постанова N 11) обласним державним адміністраціям надано право здійснювати у разі потреби розподіл цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, які передбачені в обласних бюджетах, між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області.

При цьому, згідно з пунктом 9 Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 N 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Постанова N 11) (далі - Порядок та умови), передбачено, що відповідні місцеві ради мають право додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків закладів охорони здоров'я, включаючи погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах казначейства, та залишки медичної субвенції можуть використовуватись у наступному бюджетному періоді для поточного утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та виконання програм у сфері охорони здоров'я з урахуванням цільового призначення субвенції.

Таким чином, питання визначення остаточних обсягів видатків на охорону здоров'я і розподілу їх за напрямами використання мають вирішуватися відповідними місцевими органами влади.

Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 N 11 (Постанова N 11) державним адміністраціям доручено, зокрема забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Кодексу щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах для оплати праці працівників бюджетних установ згідно із встановленими законодавством умовами оплати праці та розміром мінімальної заробітної плати.

Також відповідно до статті 51 Кодексу керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

При цьому, відповідно до пункту 5 Порядку та умов (Постанова N 11) обсяг медичної субвенції для бюджету адміністративно-територіальної одиниці, у закладах охорони здоров'я якої допущена заборгованість із заробітної плати, строк виплати якої пройшов, спрямовується насамперед на здійснення обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам.

Видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників закладів охорони здоров'я зазначеної адміністративно-територіальної одиниці, а також незахищені видатки здійснюються виключно після ліквідації заборгованості із заробітної плати, строк виплати якої пройшов.

До погашення такої заборгованості розпорядники бюджетних коштів не беруть бюджетні зобов'язання та не проводять платежі на видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників, та на інші незахищені видатки.

Крім того, за результатами місячного/квартального звіту про виконання місцевих бюджетів обласна держадміністрація має право подати МОЗ як головному розпорядникові бюджетних коштів пропозиції щодо перерозподілу видатків медичної субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетам об'єднаних територіальних громад.

Також для покриття можливих бюджетних диспропорцій у місцевих бюджетах у Державному бюджеті України на 2018 рік (Закон N 2246-VIII) передбачена стабілізаційна дотація в сумі 200,0 млн гривень.

Одночасно зазначаємо, що завдяки новій моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів, відповідно до реформи міжбюджетних відносин, реалізацію якої розпочато в 2015 році, вдалося забезпечити позитивну динаміку надходжень місцевих бюджетів.

Зростання дохідної частини місцевих бюджетів в умовах повної бюджетної самостійності передбачає підвищення ролі та відповідальності місцевих органів влади за ефективне управління ресурсами місцевих бюджетів.

Так, за січень - травень поточного року до загального фонду бюджету Кролевецького району (без урахування трансфертів) надійшло 13,7 млн грн, приріст надходжень до загального фонду проти січня - травня минулого року (у співставних умовах) становив 19,3 % або + 2,2 млн гривень.

Станом на 01.06.2018 обсяг нерозподілених вільних залишків коштів по бюджету Кролевецького району становив 8,1 млн гривень.

Враховуючи зазначене, рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, в першу чергу, залежить від роботи місцевих органів влади щодо вжиття ними дієвих заходів та пошуку оптимальних інструментів і механізмів комплексного вирішення проблем наповнення місцевих бюджетів, а також рішень щодо ефективності використання наявних коштів.

Таким чином, питання фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я Кролевецького району у 2018 році має вирішуватись відповідними місцевими органами влади за рахунок вищезазначених коштів.

 

Заступник Міністра

С. Марченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали