Додаткова копія: Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

від 12 червня 2018 року N 14-1

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7 (Закон N 576-VIII), 25 (Закон N 576-VIII), 26 (Закон N 576-VIII), 35 (Закон N 576-VIII) і 36 Закону України "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

За результатами розгляду Рахункова палата встановила:

1. Міністерство оборони України та відповідальний виконавець за формування і виконання бюджетної програми "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України (далі - ГоловКЕУ) у 2016 - 2017 роках не забезпечили ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України у загальній сумі 1247,3 млн гривень.

Управлінські рішення щодо розпоряджання цими коштами у встановлених аудитом випадках не узгоджувалися з дійсними потребами військовослужбовців, які перебували на квартирному обліку Міноборони, та містили ознаки протиправних дій.

1.1. Через прийняття керівництвом Міноборони непослідовних і несистемних рішень щодо використання бюджетних асигнувань кошти:

• розпорошувалися між об'єктами власного будівництва (реконструкції), що призвело до зростання вартості незавершеного житлового будівництва більш як на 110 млн грн до майже 650 млн гривень. Водночас підрядними організаціями за бездіяльності посадових осіб Міноборони допускалися випадки завищення вартості виконаних робіт;

• спрямовувалися на оплату отриманого житла за недостовірними актами приймання-передачі житла, які ставали підставою для перерахування на рахунки забудовників сотень мільйонів гривень.

Внаслідок цього не досягнено визначених паспортами бюджетної програми "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" показників щодо кількості квартир, які мали бути збудовані (придбані) у 2016 - 2017 роках для нагальних потреб військовослужбовців Збройних Сил України. Із 2200 квартир Міноборони фактично отримало тільки 1083 квартири, або менше 50 відс. від запланованих. Разом з тим з державного бюджету на оплату піднайому житла військовослужбовцями витрачено понад 670 млн грн (53,9 відс. від використаних Міноборони коштів на будівництво та придбання житла).

Всього аудитом ідентифіковано непродуктивного, нерезультативного та неекономного використання бюджетних коштів на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України у загальній сумі понад 600 млн грн, що становило 50 відс. від використаних у 2016 - 2017 роках асигнувань.

1.2. Рахунковою палатою ідентифіковано проблеми, що перешкоджали вирішенню питання забезпечення житлом військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку:

• системне недофінансування видатків на будівництво (придбання) житла в обсягах, визначених Комплексною програмою забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби, Міністерства внутрішніх справ та членів їх сімей, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.99 N 2166 (далі - Комплексна програма);

• незастосування механізмів довгострокового, іпотечного кредитування та інших джерел, зокрема використання земельних ділянок для ведення інвестиційного будівництва;

• неналежний фаховий рівень керівництва відповідального виконавця Міноборони за реалізацію державної політики з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України;

• ігнорування рекомендацій Рахункової палати та неврахування застережень внутрішнього аудиту Міноборони при здійсненні видатків на будівництво (придбання) житла;

• громіздка система розподілу коштів на будівництво (придбання) житла із залученням Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, що не забезпечувала своєчасне ухвалення ефективних управлінських рішень;

• непрозора діяльність конкурсної комісії з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України і затягування строків запровадження експерименту з використанням електронної системи закупівель для відбору конкурсних пропозицій під час придбання житла;

• неефективність управлінських рішень та відсутність у Міноборони стратегічного плану дій стосовно вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, що перебувають на квартирному обліку.

1.3. З урахуванням встановлених результатів аудитом наголошується на необхідності вжиття невідкладних кардинальних заходів з метою дійсного розв'язання проблеми забезпечення житлом військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку, вирішення якої фактично загнано у глухий кут. Нагальним є розроблення, затвердження та виконання нової дієвої державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців із реалістичними джерелами бюджетного фінансування, із застосуванням механізмів кредитування та інших альтернативних джерел.

2. Через відсутність належної координації між Міноборони, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів України мета Комплексної програми щодо забезпечення житлом військовослужбовців, надання їм та членам їхніх сімей грошової компенсації для отримання належного їм жилого приміщення не досягнена. Завдання, серед яких були збільшення обсягу будівництва житла за рахунок не заборонених законодавством джерел фінансування, не виконані, а очікувані результати, головним із яких було забезпечення житлом 45 тис. військовослужбовців Збройних Сил України, які перебували на квартирному обліку на 01.01.2010, не отримані.

2.1. За 2011 - 2017 роки Міноборони на вирішення житлової проблеми військовослужбовців отримало 2845,6 млн грн або 21,2 відс. від передбачених (більш як 97 відс. цих видатків становили кошти держбюджету), в результаті використання яких здійснено будівництво (придбання, виплата грошової компенсації) 4518 квартир, або 10 відс. від затверджених. За таких умов чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку, збільшилася більш як на 2 тис. осіб і на 01.01.2018 становила 47,1 тис. осіб. Замість поповнення фонду службового житла, що було одним із основних завдань Комплексної програми, у 2011 - 2017 роках з його числа виключено 1634 квартири, у результаті чого він у цілому зменшився на 300 квартир і при потребі 21886 квартир становив 7751 квартиру, або 35,4 відсотка.

3. Керівництво Міноборони не забезпечило належного реагування на рекомендації Рахункової палати за результатами попереднього контрольного заходу, що стосувалися мінімізації ризиків неекономного, непродуктивного, нерезультативного використання бюджетних коштів при будівництві (придбанні) житла, а також забезпечення ефективного використання земельних ділянок, переданих під інвестиційне будівництво. Причини допущених порушень не усунені, мають сталий системний характер і є перешкодою для вирішення гострої соціальної проблеми забезпечення житлом понад 47 тис. військовослужбовців Збройних Сил України, а посадові особи, які допустили зловживання при витрачанні бюджетних коштів, до відповідальності не притягнуті. За таких умов у 2016 - 2017 роках кошти продовжували використовуватися з недотриманням вимог чинного законодавства та неефективно. Військовослужбовці, які перебували на квартирному обліку, втрачали нагоду отримати житло, а із державного бюджету, разом із здійсненням видатків на будівництво (придбання) житла, додатково витрачалися кошти на оплату піднайому житла.

3.1. Невідомими залишаються результати кримінальних проваджень, відкритих за результатами контрольного заходу Рахункової палати - відповіді від Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України, на адреси яких у 2015 - 2016 роках були надіслані матеріали Звіту Рахункової палати з питань ефективності використання коштів Державного бюджету України, передбачених Міноборони на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, та стану виконання рекомендацій, наданих Колегією Рахункової палати, не надходили.

3.2. Безкарність і безвідповідальність посадових осіб Міноборони продукували подальші рішення, які містили ознаки протиправних дій. У 2015 році, за наявності непереданого з боку ТОВ "БУДКАПІТАЛС" (директор Пінчук Є. В.) житла (96 квартир) у будинку за адресою: с. Михайлівка-Рубежівка, Київської обл., директор ГоловКЕУ Берназ А. М. уклав з ТОВ "БУДКАПІТАЛС" ще одну угоду на придбання у цьому ж будинку 13 квартир вартістю 8 млн грн (з яких 4,8 млн грн були перераховані цій приватній структурі на підставі недостовірного акта приймання-передачі житла, підписаного від Міноборони т. в. о. начальника квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковником Саковим П. В.). У результаті таких управлінських рішень державі завдано матеріальної шкоди (збитків) на 41,6 млн грн, оскільки оплачене у 2015 році житло (109 квартир) Міноборони не отримано до розподілу серед військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку, через його неготовність. Разом з тим Пінчук Є. В. є головою комітету із забезпечення військовослужбовців житлом Громадської ради при Міноборони.

3.2.1. Міноборони в особі т. в. о. директора Департаменту капітального будівництва Шраменко Л. А., за бездіяльності керівництва Міноборони (колишній заступник Міністра оборони України Гусєв Ю. В.), у 2015 році використало 15,8 млн грн на придбання 30 квартир за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Чорновола, 14-а, незважаючи на депресивний статус території, за цілковитої відсутності попиту на житло саме у цьому районі та бажаючих отримати це житло військовослужбовців, які мали право на нього згідно з чергою. За фактом зазначеної закупівлі, яка містила ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 410 КК України, військовою прокуратурою Львівського гарнізону відкрито та здійснюється кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N 42016140410000271 від 19.10.2016. Встановлено, що загалом неекономні витрати державного бюджету при купівлі згаданого житла становили майже 6,5 млн гривень.

4. Міноборони у 2016 - 2017 роках не створило ефективної системи використання бюджетних коштів, передбачених на будівництво і придбання житла. Через відсутність чіткої вертикалі управління, стратегічного плану дій щодо розв'язання житлової проблеми, дієвого внутрішнього контролю, та наявність багаторівневої системи розподілу коштів процес будівництва житла гальмувався. Бюджетні кошти перерозподілялися з власного будівництва на придбання житла у комерційних та приватних структурах, незважаючи на те, що вартість комерційного житла у два рази дорожче власного будівництва.

4.1. Діяльність Управління будівництва та придбання житла ГоловКЕУ, відповідального за реалізацію Міноборони державної політики щодо будівництва (придбання) житла, як і попереднього відповідального виконавця - Департаменту капітального будівництва, здійснювалася в умовах постійної зміни керівництва, що не сприяло ефективній організації процесу будівництва і придбання житла, а відсутність протягом довготривалого часу затверджених функціональних обов'язків особового складу Управління створювало ризики неякісного виконання завдань з вирішення житлової проблеми.

4.2. Через неефективну та непрозору діяльність конкурсної комісії з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України і бездіяльність квартирно-експлуатаційних органів Міноборони придбавало житло, віддалене від місць проходження військової служби (що є неприйнятним в умовах участі Збройних Сил України у ліквідації терористичних загроз), щодо якого існували суперечки, які розглядалися у судах, і неналежної якості. Внаслідок цього існували ризики відмови від такого житла, а всього аудитом ідентифіковано придбання житла, яке протягом тривалого часу залишалося (залишається) незаселеним - 201 квартира загальною вартістю 168,4 млн гривень.

4.2.2. Протягом 2016 - 2017 років не забезпечувалося проведення передбаченого розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 N 452-р (Розпорядження N 452-р), від 07.06.2017 N 387-р (Розпорядження N 387-р) експерименту з використанням електронної системи закупівель для відбору конкурсних пропозицій під час придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку для військовослужбовців. Зазначене відтерміновувало застосування відкритих процедур з метою забезпечення прозорості закупівель житла для військовослужбовців у подальшому.

4.3. Керівництво ГоловКЕУ, ігноруючи рекомендації Рахункової палати, у 2015 - 2017 роках продовжило розпочату колишнім т. в. о. директора Департаменту капітального будівництва Храмченко Л. Ф. діяльність, що містила ознаки неправомірних дій, з підписання недостовірних актів приймання-передачі житла, яке було непридатним для проживання навіть після офіційного введення будинків в експлуатацію. До підписання таких актів посадові особи відповідального виконавця за участю забудовників (власників) житла змінювали умови договорів, які затверджувалися конкурсною комісією Міноборони, що оголошувала переможців конкурсу саме на умовах затвердженої конкурсної документації. Такі дії дозволили перерахувати на рахунки забудовників (ТОВ "БУДКАПІТАЛС", ПАТ "ХК "Київміськбуд", ТОВ "БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ", ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП", ПрАТ "Будівельний торговий будинок", ТОВ "ПГ ІНВЕСТ", ПАТ "ФК "СТС-ІНВЕСТ", ТОВ "ДОБРОБУТ+") 338,6 млн гривень.

При цьому створені істотні ризики незабезпечення відстоювання інтересів оборонного відомства у судових органах (спонукання постачальників житла до усунення недоліків, сплати штрафних санкцій тощо), оскільки останніми не задовольнялися позови з посиланням на наявність підписаних актів приймання-передачі житла.

4.4. Через прорахунки в організації процесу виділення земельних ділянок з метою проведення інвестиційного будівництва, наявність проблем із землевпорядною документацією у 2016 - 2017 роках не було забезпечено укладання і виконання інвестиційних угод відповідно до вимог Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців на земельних ділянках, що належать до земель оборони (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 N 715 (Постанова N 715)), положення якого залишаються недосконалими.

Водночас укладені у попередні роки інвестиційні угоди впродовж тривалого часу не виконуються (переважно у зв'язку з проблемами із землевпорядною документацією, довготривалим погодженням рішень на будівництво житлових об'єктів місцевими органами влади), чим відтерміновується можливість отримання 120 тис кв. м житла, яке має бути збудованим згідно з умовами діючих інвестиційних угод.

У результаті відсутності або низької якості претензійно-позовної роботи з боку Міноборони існують суттєві ризики неотримання житла у найближчій перспективі.

4.4.1. За відсутності контролю з боку ГоловКЕУ діяльність замовників будівництва Міноборони щодо розпоряджання земельними ділянками, переданими їм у попередні роки для ведення інвестиційного будівництва, здійснювалася на власний розсуд, без урахування державних інтересів - була запроваджена практика непрозорого, без проведення будь-яких публічних конкурсів, економічно необґрунтуваного надання у користування комерційних структур інвестиційно привабливих земельних ділянок у м. Києві, Одесі, Львові, Ужгороді, Мукачевому, з метою здійснення інвестиційного будівництва.

В результаті створювалися істотні ризики втрати земельних ділянок та нанесення шкоди державі в особливо великих розмірах. Така діяльність, яка містила ознаки кримінальних правопорушень, вже стала предметом відкриття кримінального провадження за фактом укладання т. в. о. начальника Західного управління капітального будівництва Винарським В. В. семи інвестиційних договорів на передання у користування комерційним структурам 88 га землі, та предметом розгляду у судах в частині перегляду частки житла, що має бути передана для потреб Міноборони за договорами, укладеними Центральним територіальним управлінням капітального будівництва.

4.4.2. Аудитом ідентифіковано ризики невиконання договорів, укладених Центральним територіальним управлінням капітального будівництва, через проблеми із правовстановлюючими документами на земельні ділянки та відсутність чітко визначених термінів будівництва, а також ризики нанесення шкоди державі у сумі 10 млн грн за договором, укладеним з ТОВ "РЕАЛБУД ІНВЕСТ", яким не передбачено компенсації Міноборони здійснених витрат з ведення будівництва об'єктів, які передано інвестору під забудову.

Разом з тим до укладених у попередні роки інвестиційних угод без будь-якого економічного обгрунтування укладалися додаткові угоди, якими зменшувалася частка житла в інтересах Міноборони. За додатковою угодою від 16.10.2015 N 3/70СП, укладеною Південним управлінням капітального будівництва до договору від 25.11.2004 N 227/УПБ-70Д з ТОВ "УВГП-Система", Міноборони втратило можливість отримати понад 9 тис. кв. м житла у м. Одесі.

4.4.3. Має бути переглянута роль державних підприємств Міноборони, наділених активами у сумі понад 500 млн гривень. Діяльність цих підприємств здійснюється за відсутності стратегічних планів розвитку, доведених до них завдань (інвестиційних планів), є збитковою та не враховує нагальні потреби оборонного відомства, зокрема в частині забезпечення житлом військовослужбовців.

4.4.4. Аудитом наголошується на необхідності неухильного виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 N 1407 (Порядок N 1407), оскільки несвоєчасне зарахування до доходів та видатків державного бюджету вартості отриманого за інвестиційними угодами житла призводить до викривлення бюджетної звітності Міноборони.

У 2016 - 2017 роках до доходів державного бюджету не зараховано вартість отриманих 103 квартир усього на 65,6 млн гривень. Також потребує приведення у відповідність із фактичними витратами облік незавершеного житлового будівництва, щодо якого аудитом встановлено розбіжності у загальній сумі 44,5 млн гривень.

4.5. За наявності значних обсягів незавершеного житлового будівництва Міноборони не забезпечило ефективне управління коштами спеціального фонду, залишок яких протягом 2016 - 2017 років збільшився з 64,2 млн грн до 74,8 млн грн, або на 12,6 млн гривень.

4.6. Ураховуючи встановлені факти низької ефективності претензійно-позовної роботи, прийняття судових рішень на користь суб'єктів господарювання, а також непоодинокі факти довготривалого забезпечення житлом військовослужбовців, що перебували на квартирному обліку, аудитом наголошується на посиленні претензійно-позовної роботи щодо комерційних та приватних структур, які не забезпечували виконання зобов'язань перед Міноборони, та оптимізації процесу розподілу побудованого (придбаного) житла, фактичний розподіл якого у встановлених аудитом випадках здійснювався від 3 місяців до 1,5 року.

4.7. Прорахунки квартирно-експлуатаційних органів в організації забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас та відставку, створили ризики додаткових неекономних витрат державного бюджету при виплаті грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

Через відсутність контролю з боку квартирно-експлуатаційних органів Міноборони за своєчасним забезпеченням квартирами військовослужбовців, звільнених у запас, були створені передумови для реєстрації на отриманій від держави площі квартир членів родин військових пенсіонерів. У результаті за рахунок кошторису Міноборони вирішувалися питання покращення житлових умов не військовослужбовців, а сімей військових пенсіонерів. Усього у 2016 - 2017 роках Міноборони зазначеній категорії осіб компенсована вартість 791,7 кв. м житла у сумі 6,4 млн гривень.

4.7.1. Невідкладним є вирішення питання щодо забезпечення ведення обліку військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони безпосередньо у квартирно-експлуатаційних органах цього управління, зважаючи, що воно є головним розпорядником коштів та отримує бюджетні асигнування на будівництво та придбання житла. Існуючий в Міноборони порядок забезпечення житлом військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони з урахуванням вимог Закону України від 22.03.2001 N 2331 "Про розвідувальні органи України" створює ризики протиправного використання бюджетних коштів.

4.8. Міноборони у встановлених аудитом випадках не забезпечило здійснення будівельної діяльності відповідно до вимог Закону України від 17.02.2011 N 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), згідно з яким право на виконання будівельних робіт надається замовнику та підряднику після отримання дозволу на виконання будівельних робіт (на оплату будівельних робіт, виконання яких здійснювалося за відсутності дозволів, використано 1 млн грн бюджетних коштів) та вимог Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), відповідно до якого істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, допустивши протиправне збільшення договірної ціни договорів підряду на 9,4 млн гривень.

5. Визначені пунктом 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 147 (Постанова N 147), умови проведення розрахунків за договорами пайової участі є недосконалими та неоднозначними через наявність розмежованих розрахунків після підписання акта приймання-передачі житла та після надання документів, що підтверджують введення об'єкта в експлуатацію.

5.1. Недосконалими є накази Міноборони від 02.06.2014 N 346 "Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міноборони з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України" (Положення N 346), від 02.06.2014 N 347 "Про затвердження Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України" (Порядок N 347), якими не регламентовано механізму та критеріїв відхилення конкурсних пропозицій; норм, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції переможця процедури, визначеного за результатами конкурсу, а також, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата вирішила:

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України затвердити.

2. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, поінформувати Президента України.

3. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, поінформувати Верховну Раду України.

4. Звіт Рахункової палати направити Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

5. Відомості про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, у формі рішення надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати:

• розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України за участю Рахункової палати питання виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.99 N 2166, та фактичної діяльності Міноборони щодо розв'язання проблеми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України;

• доручити Міноборони за участю зацікавлених державних органів, Мінекономрозвитку та Мінфіну невідкладно розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України державну цільову програму забезпечення житлом військовослужбовців із реалістичними джерелами фінансування, із застосуванням механізмів іпотечного, довгострокового кредитування та інших альтернативних джерел;

• внести зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 147 (Постанова N 147), передбачивши такі умови розрахунків за договорами пайової участі:

- попередня оплата здійснюється в розмірі до 30 відс. визначеної в договорі ціни не більш як на три місяці згідно з графіком фінансування;

- подальші розрахунки здійснюються в розмірі до 95 відс. визначеної в договорі ціни після підписання акта приймання-передачі житла та надання документів, що підтверджують введення об'єкта в експлуатацію (нотаріально засвідченої копії сертифіката або декларації про готовність об'єкта до експлуатації);

- остаточні розрахунки здійснюються після реєстрації за державними замовниками права власності на нерухоме майно.

6. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати до Міністерства оборони України і рекомендувати:

• провести службові розслідування за фактами, викладеними в звіті про результати аудиту та зафіксованими в акті аудиту Міноборони, з розглядом зазначеного питання на Колегії Міноборони;

• за результатами проведеного розслідування прийняти рішення щодо притягнення до передбаченої чинним законодавством відповідальності осіб, винних у бездіяльності, протиправному використанні бюджетних коштів, з відшкодуванням завданої державі шкоди;

• вжити невідкладних заходів щодо усунення встановлених аудитом порушень та недоліків у системі використання бюджетних коштів на будівництво (придбання) житла з урахуванням ідентифікованих аудитом ризиків, які перешкоджають ефективному використанню бюджетних коштів, а також повноцінного врахування пропозицій, які надавалися за результатами аудитів Рахункової палати за цим напрямом діяльності Міноборони;

• вжити невідкладних заходів щодо забезпечення ведення інвестиційного будівництва відповідно до вимог Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 N 715 (Постанова N 715);

• провести комплексний аналіз стану виконання інвестиційних договорів на будівництво житла на землях Міноборони та забезпечити вжиття невідкладних заходів претензійно-позовного характеру, із можливим залученням правоохоронних органів, щодо спонукання інвесторів до виконання взятих перед Збройними Силами України зобов'язань з будівництва житла;

• вжити невідкладних заходів щодо повернення Міноборони у судовому порядку земельних ділянок, що передавалися для проведення будівництва житла, яке фактично не здійснювалося, а самі ділянки були заморожені в інтересах комерційних структур;

• привести облік незавершеного житлового будівництва у відповідність із фактичними затратами та прийняти стратегічне рішення щодо подальшого розпоряджання цими об'єктами (добудова, передача під інвестиційне будівництво, реалізація або списання). Прийняти рішення щодо обліку не підтверджених документально незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи у сумі 142,9 млн грн, які рахуються за Кримським управлінням капітального будівництва;

• вжити невідкладних заходів щодо запровадження експерименту із придбання житла з використанням електронної системи закупівель;

• внести зміни в Положення про Конкурсну комісію Міноборони з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України в частині формування конкурсних лотів з визначенням конкретних населених пунктів, у яких необхідно придбати житло, з визначенням кількості одно-, дво-, три-, чотири- тощо кімнатних квартир (із зазначенням квадратури житла), яка повинна враховувати черговість надання постійного житла та потребу у службовому житлі;

• з метою оптимізації порядку закупівель житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку забезпечити розроблення та затвердження механізму відхилення конкурсних пропозицій і норм, в яких визначити, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції переможця процедури, визначеного за результатами конкурсу, а також, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі;

• забезпечити передання справ квартирного обліку військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони безпосередньо до квартирно-експлуатаційних органів Головного управління розвідки Міноборони;

• посилити претензійно-позовну роботу щодо комерційних структур, які не забезпечують виконання зобов'язань перед Міноборони;

• оптимізувати процес розподілу побудованого (придбаного) житла, нормативно встановивши терміни розподілу житла;

• забезпечити ведення будівництва з урахуванням вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), а виконання договорів на будівництво житла привести у відповідність із вимогами Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

• вжити заходів щодо неухильного виконання вимог Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 N 1407 (Порядок N 1407), в частині відображення за дохідною та видатковою частинами державного бюджету вартості отриманого за інвестиційними угодами житла. Забезпечити невідкладне подання до органів Державної казначейської служби України документів щодо повного зарахування вартості квартир, отриманих у 2016 - 2017 роках за договорами спільної діяльності та як благодійна допомога;

• вжити невідкладних заходів щодо доведення до державних підприємств Міноборони завдань (інвестиційних програм, проектів) із будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України та забезпечити контроль за ефективністю їх діяльності з урахуванням мети діяльності і виділених активів.

7. Матеріали аудиту (Звіт та Акт Рахункової палати), враховуючи виявлені ознаки протиправних дій посадових осіб Міноборони, неналежного реагування щодо кримінальних проваджень, відкритих за результатами попереднього контрольного заходу Рахункової палати, надіслати Генеральній прокуратурі України, Національній поліції України та Національному антикорупційному бюро України для відповідного реагування.

8. Матеріали аудиту Рахункової палати в частині придбання житла за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-а, надіслати військовій прокуратурі Львівського гарнізону Західного регіону.

9. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту оприлюднити на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Яремчука І. М.

 

Голова

В. В. Пацкан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали