ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.08.2011 р.

Справа N 48/448(05-6-48/851(05-5-45/1432))

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Плюшка І. А. - головуючого, Владимиренко С. В., Кролевець О. А., розглянувши касаційні скарги Відкритого акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та Компанії "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) на постанову Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року у справі N 48/448 (Постанова N 48/448) господарського суду міста Києва за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Фонду державного майна України до: 1. Закритого акціонерного товариства "АвтоВАЗ-Інвест", 2. Компанії "VELBAY HOLDINGS LIMITED", 3. Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк", 4. Акціонерного банку "ІНГ Банк Україна", треті особи - 1. Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", 2. Кабінет Міністрів України, 3. Міністерство фінансів України, 4. Міністерство промислової політики України, 5. Державне підприємство з виробництва алюмінієвої фольги та пакувальних матеріалів, 6. Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про розірвання договорів, повернення майна та зобов'язання до вчинення дій (за участю представників: позивача - Легендзевич О. Ю., відповідачів - 1. не з'явився, 2. не з'явився, 3. не з'явився, 4. не з'явився, третіх осіб - 1. Липської Н. В., 2., Андреєвої О. Г., 3. не з'явився, 4. не з'явився, 5. не з'явився, 6. Бугай Д. В., Ващенко В. О., прокуратури - Громадського С. О.), встановив:

Заступник Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Фонду державного майна України звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства "АвтоВАЗ-Інвест", Компанії "VELBAY HOLDINGS LIMITED", Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк", Акціонерного банку "ІНГ Банк Україна" про розірвання договорів, повернення майна та зобов'язання до вчинення дій.

Рішенням господарського суду міста Києва від 27 грудня 2010 року у справі N 48/448 (судді Бойко Р. В., Ващенко Т. М., Самсін Р. І.) змінено відповідача 3 -Акціонерно-комерційно банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" правонаступником - Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", провадження у справі в частині позовних вимог до Закритого акціонерного товариства "АвтоВАЗ-Інвест" припинено, в задоволенні позовних вимог в іншій частині відмовлено. Заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду міста Києва від 7 квітня 2010 року скасовано.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року у справі N 48/448 (Постанова N 48/448) (судді Отрюх Б. В., Михальська Ю. Б., Тищенко А. І.) апеляційні скарги заступника Генерального прокурора України та Фонду державного майна задоволено, рішення господарського суду міста Києва від 27 грудня 2010 року у справі N 48/448 скасовано. Позов задоволено повністю. Розірвано договір купівлі-продажу від 24 березня 2006 року пакета акцій Відкритого акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у кількості 423514923 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 68,01 відсотків статутного фонду товариства, укладений Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк", який діяв від імені Закритого акціонерного товариства "АвтоВАЗ-Інвест", з компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED", погоджений Фондом державного майна України. Розірвано договір купівлі-продажу N КПП-307 від 8 лютого 2001 року пакета акцій Відкритого акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у кількості 423514923 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 68,01 відсотків статутного фонду товариства, укладений між Фондом державного майна України та Закритим акціонерним товариством "АвтоВАЗ- Інвест", та повернуто пакет акцій Відкритого акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у кількості 423514923 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 68,01 відсотків статутного фонду товариства, державі Україна в особі Фонду державного майна України із застосуванням до покупців зазначеного пакета вимог п. 133 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III. Зобов'язано зберігача - Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" списати з рахунку в цінних паперах компанії "VELBAY HOLDINGS LIMITED" 423514923 простих іменних акцій ВАТ "ЗАлК" номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 68,01 відсотків статутного фонду товариства, що були предметом договорів купівлі-продажу від 8 лютого 2001 року і 24 березня 2006 року, та перерахувати зазначену кількість акцій на рахунок у цінних паперах Фонду державного майна України, після чого надати Фонду державного майна України виписку з рахунку у цінних паперах, яка є підтвердженням права власності на зазначений пакет акцій.

Не погодившись з постановою Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року у справі N 48/448 (Постанова N 48/448) Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить: постанову Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року (Постанова N 48/448) скасувати, а рішення господарського суду міста Києва від 27 грудня 2010 року у справі N 48/448 залишити в силі.

В обґрунтування своїх вимог Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" посилається на те, що при винесенні постанови Київським апеляційним господарським судом неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права.

Не погодившись з постановою Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року у справі N 48/448 (Постанова N 48/448) Компанія "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) звернулась до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить: зупинити виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року у справи N 48/448 до закінчення перегляду в порядку касації; постанову Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року скасувати, а рішення господарського суду міста Києва від 27 грудня 2010 року у справі N 48/448 залишити в силі

В обґрунтування своїх вимог Компанія "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) посилається на те, що при винесенні постанови Київським апеляційним господарським судом неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права.

Колегія суддів, обговоривши доводи касаційних скарг, перевіривши матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, вважає, що касаційні скарги Відкритого акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та Компанія "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) підлягають частковому задоволенню.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що між Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" і Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно- імпортний банк", яке діяло як фінансовий агент Кабінету Міністрів України із залучення та обслуговування іноземних кредитів на підставі агентської угоди від 28 травня 1997 року, уклали кредитну угоду N 14/02-145. Відповідно до п. 3 зазначеної кредитної угоди Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк" надає ВАТ "ЗАлК" кредит, який останнє зобов'язалося повернути разом з відсотками, додатковими платежами, страховою премією у розмірі 70 % від загальної суми кредиту, комісією кредитору, на умовах, викладених у кредитній угоді.

За умовами кредитної угоди ВАТ "ЗАлК" надано кредит у сумі 60916 тис. доларів США для фінансування 85 % загальної вартості зовнішньоторговельного контракту від 27 липня 1993 року, укладеного між італійською фірмою "Фата Юропіан Груп С. Р. Л." та Державним підприємством "ЗАлК", щодо купівлі-продажу обладнання розливки, прокатки алюмінію з метою виготовлення упаковок для продуктів харчування.

Відповідно до п. 6 кредитної угоди погашення кредиту, відсотків, додаткових платежів та страхової премії передбачалося здійснювати до 2000 року за рахунок коштів Державного бюджету України, а після 2000 року - за рахунок власних коштів ВАТ "ЗАлК".

Фондом державного майна України та Закритим акціонерним товариством "АвтоВАЗ-Інвест" 8 лютого 2001 року укладено договір N КПП-307 купівлі-продажу (надалі -Договір-1), згідно з яким Закрите акціонерне товариство "АвтоВАЗ-Інвест" придбало пакет акцій ВАТ "ЗАлК" у кількості 423514923 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 68,01 відсотків статутного фонду товариства.

Згідно з ст. 2 Договору-1 Закрите акціонерне товариство "АвтоВАЗ-Інвест" зобов'язалося здійснити рефінансування згідно з додатком N 2 до Договору купівлі-продажу, яким передбачено рефінансування довгострокових зобов'язань ВАТ "ЗАлК" за кредитною угодою N 14/02-145 від 28 травня 1997 року. Статтями 4, 5, 8 Договору-1 визначено зобов'язання Закритого акціонерного товариства "АвтоВАЗ-Інвест" сплатити ціну пакета акцій, здійснити інші платежі, серед яких і рефінансування довгострокових зобов'язань за кредитною угодою.

Відповідно до ст. 10 Договору-1 сторони взяли на себе відповідальність за невиконання зобов'язань згідно з чинним законодавством України, за винятком випадків, установлених договором.

Крім того, ст. 13 Договору-1 передбачено, що у випадку відчуження пакета акцій права покупця обмежуватимуться пунктом 130 Державної програми і приватизації на 2000 - 2002 роки.

24 березня 2006 року Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк", який діяв від імені Закритого акціонерного товариства "АвтоВАЗ-Інвест" на підставі договору доручення N К-201/4273 від 21 березня 2006 року та довіреності, виданої у той же день, уклав з компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED" договір купівлі-продажу (надалі - Договір-2), згідно з яким компанія придбала пакет акцій ВАТ "ЗАлК" у кількості 423514923 простих іменних акцій. У той же день зазначений Договір-2 погоджено Фондом державного майна України.

Розділами 1, 3.2 Договору-2 компанія "VELBAY HOLDINGS LIMITED" стала правонаступником усіх прав і обов'язків Закритого акціонерного товариства "АвтоВАЗ-Інвест" за приватизаційним договором. У зв'язку з цим, як визначено в розділі 6.3 Договору-2, компанія "VELBAY HOLDINGS LIMITED" зобов'язалась здійснити рефінансування довгострокових зобов'язань ВАТ "ЗАлК" за кредитною угодою N 14/02-145 від 28 травня 1997 року на суму, яка відповідає сумі невиконаних зобов'язань (щодо рефінансування, визначеній в акті Фонду державного майна України, в порядку, встановленому в додатку N 3 до цього договору.

Умови Договору-2 в частині невиконаних зобов'язань повторюють зміст Договору-1 з урахуванням додаткових угод N 1196 від 3 серпня 2001 року, N 447 від 23 квітня 2002 року та N 649 від 5 жовтня 2004 року.

Рішенням господарського суду міста Києва від 30 червня 2006 року у справі N 2/241, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22 вересня 2006 року та постановою Вищого господарського суду України від 23 листопада 2006 року розірвано кредитну угоду N 14/02-145 від 28 травня 1997 року, укладену між ВАТ "ЗАлК" та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк".

Задовольняючи позовні вимоги суд апеляційної інстанцій виходив з того, що незважаючи на вимоги чинного законодавства та вищевказані умови договорів, компанія "VELBAY HOLDINGS LIMITED" і Закрите акціонерне товариство "АвтоВАЗ-Інвест", не виконали взятих зобов'язань по рефінансуванню довгострокових зобов'язань ВАТ "ЗАлК" за кредитною угодою N 14/02-145 від 28 травня 1997 року.

Також, суди керувались положеннями ст. 652 ЦК України. Відповідно до частини другої цієї статті зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

У даній справі такою істотною зміною обставин суд апеляційної інстанції вважає те, що рішенням господарського суду міста Києва від 30 червня 2006 року, залишеним без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій, задоволено позов ВАТ "ЗАлК" та розірвано кредитну угоду N 14/02-145, укладену 28 травня 1997 року між ВАТ "ЗАлК" і Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк", яке діяло як фінансовий агент Кабінету Міністрів України.

Відповідно до п. 3 вказаної кредитної угоди Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно- імпортний банк" надає ВАТ "ЗАлК" кредит, який останнє зобов'язалося повернути разом з відсотками, додатковими платежами, страховою премією у розмірі 70 % від загальної суми кредиту, комісією кредитору, на умовах, викладених у кредитній угоді. За умовами кредитної угоди ВАТ "ЗАлК" надано кредит у сумі 60916 тис. доларів США для фінансування 85 % загальної вартості зовнішньоторговельного контракту від 27.07.93, укладеного між італійською фірмою "Фата Юропіан Груп С. Р. Л." та Державним підприємством "ЗАлК", щодо купівлі-продажу обладнання розливки, прокатки алюмінію з метою виготовлення упаковок для продуктів харчування. Відповідно до п. 6 кредитної угоди погашення кредиту, відсотків, додаткових платежів та страхової премії передбачалося здійснювати до 2000 року за рахунок коштів Державного бюджету України, а після 2000 року - за рахунок власних коштів ВАТ "ЗАлК".

Однак, під час прийняття процесуальних документів у справі судами попередніх інстанцій не враховано те, що ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" станом на момент розгляду справи ліквідовано.

Крім того, застосовуючи норми ст. 652 ЦК України судами не досліджувалось питання порушення співвідношення майнових інтересів держави в особі Фонду та ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест", оскільки з матеріалів справи не вбачається та судами не встановлено чи поставлене обладнання увійшло до статутного фонду ВАТ "ЗАлК" чи воно є державною власністю.

Також суди не надали оцінку тому факту, що ні Фонд ні ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" не є сторонами кредитної угоди N 14/02-145 від 28 травня 1997 року, оскільки приписами ст. 651 - 652 ЦК України та ст. 188 ГК України передбачено, що договір може бути змінено чи припинено лише на вимогу сторони договору.

Оскільки передбачені процесуальним законом межі перегляду справи в касаційній інстанції не дають їй права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази, рішення та постанова у справі підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Під час нового розгляду судам попередніх інстанцій необхідно встановити чи поставлене обладнання увійшло до статутного фонду ВАТ "ЗАлК" чи воно є державною власністю.

Судам слід надати оцінку п. 3.3. договору N КПП-307 у редакції додаткової угоди N 447 з урахуванням судових рішень у справі N 2/241.

Також слід з'ясувати чи можливе застосування до спірних правовідносин норм ст. ст. 651 - 652 ЦК України та ст. 188 ГК України.

Крім того, судам слід звернути увагу на акти поточної перевірки умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (т. 5 ар. 109 - 198)

Під час нового розгляду справи господарському суду слід прийняти до уваги викладене в цій постанові, вжити всі передбачені законом засоби для всебічного, повного і об'єктивного встановлення обставин справи, прав і обов'язків сторін і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір.

На підставі наведеного вище та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, постановив:

1. Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" задовольнити частково.

2. Касаційну скаргу Компанії "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) задовольнити частково.

3. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року (Постанова N 48/448) та рішення господарського суду міста Києва від 27 грудня 2010 року скасувати.

3. Справу N 48/448 передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

 

Головуючий

І. А. Плюшко

Судді:

С. В. Владимиренко

 

О. А. Кролевець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали