ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2015 року N 236

Київ

Про Роз'яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Відповідно до частини другої статті 12 (Закон N 595-VIII), частини третьої статті 20 (Закон N 595-VIII), статті 21 (Закон N 595-VIII), частин першої (Закон N 595-VIII), другої (Закон N 595-VIII), тринадцятої (Закон N 595-VIII), шістнадцятої (Закон N 595-VIII), сімнадцятої статті 22 (Закон N 595-VIII), частин першої - третьої (Закон N 595-VIII), дев'ятої статті 23 (Закон N 595-VIII), пунктів 1 (Закон N 595-VIII), 2 (Закон N 595-VIII), 4 частини першої статті 24 (Закон N 595-VIII), частини другої статті 28 (Закон N 595-VIII), статті 29 (Закон N 595-VIII), частини другої статті 93 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз'яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додаток 1).

2. Встановити форми подань про заміну:

членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим, районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчої комісії, включених до складу виборчої комісії за поданням республіканської в Автономній Республіці Крим, районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній республіці Крим значення) організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання (додаток 2);

членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим, районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчої комісії, включених до складу виборчої комісії за поданням зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці республіканської в Автономній Республіці Крим, районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії (додаток 3);

членів обласної, районної (крім районної в Автономній Республіці Крим), міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі виборчої комісії, включених до складу виборчої комісії за поданням обласної, районної (крім районної в Автономній Республіці Крим), міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання (додаток 4);

членів обласної, районної (крім районної в Автономній Республіці Крим), міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі виборчої комісії, включених до складу виборчої комісії за поданням зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці обласної, районної (крім районної в Автономній Республіці Крим), міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії (додаток 5);

членів міської (міста районного значення), районної у місті (крім районної в містах Києві та Севастополі), селищної, сільської виборчої комісії, включених до складу виборчої комісії за поданням районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання (додаток 6);

членів міської (міста районного значення), районної у місті (крім районної в містах Києві та Севастополі), селищної, сільської виборчої комісії, включених до складу виборчої комісії за поданням зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці районної, міської організації політичної партії (додаток 7);

членів дільничної виборчої комісії, включених до складу виборчої комісії за поданням республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання (додаток 8);

членів дільничної виборчої комісії, включених до складу виборчої комісії за поданням республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному виборчому окрузі (додаток 9);

членів дільничної виборчої комісії, включених до її складу за поданням кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі (додаток 10);

членів дільничної виборчої комісії, включених до її складу за поданням кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (додаток 11);

членів дільничної виборчої комісії, включених до її складу за поданням кандидата на посаду старости села, селища (додаток 12).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 2 грудня 2010 року N 534 "Про уповноваження членів Центральної виборчої комісії повідомляти місцеві організації політичних партій про можливість використання ними пріоритетного права на подання кандидатур до складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у місті Севастополі виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, замість членів комісій, повноваження яких достроково припинено";

від 29 квітня 2014 року N 416 "Про Роз'яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Постанова N 416);

від 4 червня 2014 року N 767 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 квітня 2014 року N 416" (Постанова N 767);

від 9 липня 2014 року N 797 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 квітня 2014 року N 416" (Постанова N 797).

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - виборчі комісії).

1. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або члена виборчої комісії

1.1. Члени територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на чергових та перших місцевих виборах нового складу територіальної виборчої комісії відповідно до Закону (крім випадків дострокового припинення їх повноважень згідно зі статтею 29 Закону (Закон N 595-VIII)).

У разі добровільного об'єднання територіальних громад повноваження відповідних територіальних виборчих комісій припиняються після утворення територіальної виборчої комісії, що здійснюватиме підготовку та проведення відповідних перших місцевих виборів, та сформування складу такої комісії.

1.2. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень дільничної виборчої комісії (крім випадків дострокового припинення повноважень відповідно до статті 29 Закону (Закон N 595-VIII)).

1.3. Повноваження усього складу територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії (утворила дільничну виборчу комісію), Центральною виборчою комісією або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України та законів України.

1.4. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

1.5. Повноваження члена виборчої комісії припиняються достроково з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень комісією, яка сформувала склад такої комісії (утворила таку комісію), у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії, що подається суб'єкту внесення кандидатури відповідного члена комісії;

2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що унеможливлює виконання обов'язків члена комісії;

5) реєстрацією його кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України, кандидатом на пост Президента України, якщо виборчий процес указаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом місцевих виборів;

6) реєстрацією його довіреною особою кандидата в депутати або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, кандидата в народні депутати України, кандидата на пост Президента України, представником політичної партії в Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою політичної партії, представником місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії, уповноваженою особою місцевої організації партії, уповноваженою особою суб'єкта процесу всеукраїнського референдуму, представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, якщо виборчий процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з виборчим процесом місцевих виборів;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків або одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад);

8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;

9) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України, Президента України, комісії з референдуму, якщо процес відповідних виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом зазначених місцевих виборів;

10) визнанням його судом недієздатним;

11) його смертю;

12) відмовою скласти присягу члена комісії.

1.6. У разі виникнення або виявлення підстав, передбачених статтею 21 Закону (Закон N 595-VIII), що позбавляють особу права входити до складу територіальної, дільничної виборчої комісії, повноваження такого члена комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка утворила таку комісію (сформувала її склад).

1.7. Рішення про припинення повноважень члена виборчої комісії приймається виборчою комісією, яка утворила таку комісію (сформувала її склад), після отримання документа (повідомлення), який встановлює (підтверджує) відповідний факт.

1.8. Особиста заява про складення повноважень члена виборчої комісії (пункт 1 частини четвертої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII), підпункт 1 пункту 1.5 цього Роз'яснення) подається членом виборчої комісії суб'єкту, за поданням якого кандидатуру такого члена комісії було включено до її складу.

Якщо члена виборчої комісії включено до складу комісії за поданням голови відповідної виборчої комісії згідно з частиною сімнадцятою статті 22 (Закон N 595-VIII), частиною дев'ятою статті 23 Закону (Закон N 595-VIII), особиста заява про складення повноважень члена виборчої комісії подається ним безпосередньо до виборчої комісії, яка утворила таку комісію (сформувала її склад).

Суб'єкт внесення кандидатури члена виборчої комісії невідкладно, але не пізніш як на наступний день після отримання заяви про складення повноважень цього члена комісії, вносить подання про заміну такого члена виборчої комісії або надсилає цю заяву разом із супровідним листом до відповідної виборчої комісії, яка утворила таку комісію (сформувала її склад).

Зазначена заява чи подання підлягають обов'язковому розгляду під час виборчого процесу протягом п'яти днів з дня надходження, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, а в міжвиборчий період - не пізніше одного місяця.

У випадку надходження до виборчої комісії від суб'єкта внесення кандидатури члена виборчої комісії разом із супровідним листом особистої заяви цього члена комісії про складення його повноважень повноваження такого члена виборчої комісії припиняються відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) (підпункт 1 пункту 1.5 цього Роз'яснення (у зв'язку з особистою заявою про складення повноважень члена комісії) з моменту прийняття рішення виборчою комісією, яка утворила таку комісію (сформувала її склад).

Інша особа замість вибулої до складу виборчої комісії не включається, крім випадку, коли кількість членів виборчої комісії є меншою від мінімальних меж, установлених відповідно частиною першою статті 22 (Закон N 595-VIII), частиною третьою статті 23 Закону (Закон N 595-VIII). У цьому разі до складу виборчої комісії включається інша особа замість вибулої за поданням голови відповідної виборчої комісії, яка утворила таку комісію (сформувала її склад), за пропозиціями членів цієї комісії із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості.

Подання про заміну члена виборчої комісії подається і розглядається в порядку, встановленому розділом 3 цього Роз'яснення.

У разі подання членом виборчої комісії особистої заяви про складення своїх повноважень безпосередньо до виборчої комісії, яка утворила таку виборчу комісію (сформувала її склад), зазначена заява не пізніше наступного дня повертається суб'єкту її подання без розгляду з відповідними роз'ясненнями (крім випадків, коли кандидатуру такого члена комісії було включено до складу виборчої комісії за поданням голови відповідної виборчої комісії згідно з частиною сімнадцятою статті 22 (Закон N 595-VIII), частиною дев'ятою статті 23 Закону (Закон N 595-VIII)).

Особа, яка подала заяву про складення повноважень члена виборчої комісії, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила таку комісію (сформувала її склад).

1.9. Якщо член виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки або грубо порушує законодавство України про місцеві вибори (пункт 7 частини четвертої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII), підпункт 7 пункту 1.5 цього Роз'яснення), відповідна виборча комісія може подати до виборчої комісії, яка утворила таку комісію (сформувала її склад), мотивоване звернення про дострокове припинення повноважень такого члена комісії. До звернення додаються матеріали (постанова комісії, витяги із протоколу засідання, а також інші документи), які підтверджують викладені в ньому обставини. Виборча комісія, до якої подано звернення, розглядає його на підставі отриманих матеріалів, а також витребуваних нею пояснень та інших документів.

Таке звернення підлягає обов'язковому розгляду виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію (сформувала її склад), у період виборчого процесу - не пізніш як на п'ятий день з дня надходження такого звернення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, а в міжвиборчий період - одного місяця з дня його надходження.

1.10. Повноваження члена виборчої комісії у зв'язку з відмовою скласти присягу члена комісії (частина друга статті 28 Закону (Закон N 595-VIII), підпункт 12 пункту 1.5 цього Роз'яснення) припиняються у разі відмови особи поставити свій підпис під текстом присяги на засіданні виборчої комісії або неприбуття такої особи на перші два засідання виборчої комісії після його включення до складу цієї комісії, про які його належним чином повідомлено (листом, телеграмою, телефонограмою, факсограмою тощо).

У випадку неприбуття без поважних причин такої особи на перші два засідання виборчої комісії після її включення до складу цієї комісії рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається виборчою комісією, яка утворила таку комісію (сформувала її склад), після отримання витягів із протоколів засідань виборчої комісії, на яких розглядалося питання про складення присяги члена виборчої комісії та було встановлено відповідний факт.

1.11. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу дільничної виборчої комісії, окремого члена територіальної або дільничної виборчої комісії з підстав, визначених у частині другій статті 28 (Закон N 595-VIII), пунктах 3 - 11 частини четвертої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) (підпункти 3 - 12 пункту 1.5 цього Роз'яснення), не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії включено осіб, повноваження яких достроково припинено, в один з таких способів: врученням такого повідомлення відповідному суб'єкту особисто, електронною поштою, факсимільним повідомленням, телефонограмою, а в разі неможливості - рекомендованою телеграмою.

Повідомлення про дострокове припинення повноважень окремого члена територіальної виборчої комісії може бути здійснено також через політичну партію, за поданням місцевої організації якої кандидатуру такого члена було включено до складу комісії, електронною поштою, факсимільним повідомленням, телефонограмою, а в разі неможливості - рекомендованою телеграмою. День отримання зазначеного повідомлення політичною партією, за поданням місцевої організації якої до складу територіальної виборчої комісії включено особу, повноваження якої достроково припинено, вважається днем отримання такого повідомлення відповідною місцевою організацією партії.

Суб'єкти, за поданням яких до складу комісії включено осіб, повноваження яких достроково припинено, вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання вказаного повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії в порядку, встановленому Законом (Закон N 595-VIII) та розділом 2 цього Роз'яснення.

1.12. У разі дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії новий склад відповідної територіальної виборчої комісії формується у порядку, встановленому статтею 22 Закону (Закон N 595-VIII) та розділом 2 цього Роз'яснення.

Рішення щодо дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії не пізніше наступного дня після його прийняття оприлюднюється виборчою комісією, яка прийняла таке рішення, у визначений нею спосіб.

Суб'єкти, передбачені частиною другою статті 22 Закону (Закон N 595-VIII), вправі не пізніше ніж на другий день з дня дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.

1.13. Подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії, внесене з порушенням строків, установлених частиною шостою статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) (пунктами 1.11, 1.12 цього Роз'яснення), залишається без розгляду, про що суб'єкт його внесення інформується листом за підписом відповідно Голови Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншого члена Комісії або голови чи заступника голови територіальної виборчої комісії.

1.14. У разі внесення подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, виборча комісія, яка утворила таку комісію (сформувала її склад), в порядку, встановленому Законом (Закон N 595-VIII) та розділом 3 цього Роз'яснення, одночасно з достроковим припиненням повноважень члена виборчої комісії включає до складу відповідної виборчої комісії іншу особу замість вибулої від того ж суб'єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинено.

1.15. Якщо до виборчої комісії, яка утворила виборчу комісію (сформувала її склад), надійшло подання про заміну члена виборчої комісії від суб'єкта, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, та за наявності інших підстав для дострокового припинення повноважень члена комісії або підстав для його звільнення від виконання обов'язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії повноваження такого члена комісії припиняються відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) (підпункту 2 пункту 1.5 цього Роз'яснення) - у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії.

1.16. У разі дострокового припинення повноважень членів виборчої комісії з підстав, передбачених пунктом 7 частини четвертої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) (підпунктом 7 пункту 1.5 цього Роз'яснення), або у зв'язку з достроковим припиненням повноважень усього складу виборчої комісії їх кандидатури не можуть бути повторно включені до складу цієї комісії. Подання в частині таких кандидатур підлягає відхиленню, рішення про відхилення кандидатур не приймається.

2. Порядок затвердження нового складу виборчої комісії або включення до складу виборчої комісії інших осіб замість тих, повноваження яких достроково припинено

2.1. У разі дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії відповідна виборча комісія, яка сформувала склад такої комісії, не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, формує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 22 Закону (Закон N 595-VIII), цим Роз'ясненням та Порядком проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року N 163 (Порядок N 163).

Якщо протягом двох днів з дня дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії не надійшли подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу територіальної виборчої комісії осіб не дає змоги сформувати її склад у мінімальній кількості, встановленій частиною першою статті 22 Закону (Закон N 595-VIII) (9 осіб), територіальна виборча комісія формується відповідною виборчою комісією за поданням її голови за пропозиціями членів цієї комісії з тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим), з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур до її складу, крім тих, що підлягають відхиленню з підстав, встановлених Законом та цим Роз'ясненням.

2.2. У разі дострокового припинення повноважень усього складу дільничної виборчої комісії, відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад дільничної виборчої комісії за поданням суб'єктів, від яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено.

Якщо протягом двох днів з дня отримання повідомлення, передбаченого пунктом 1.11 цього Роз'яснення, не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до її складу осіб не дає змоги утворити таку комісію у мінімальній кількості, визначеній частиною третьою статті 23 Закону (Закон N 595-VIII), дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням її голови, з обов'язковим включенням до складу комісії запропонованих кандидатур, поданих відповідними суб'єктами подання (крім тих, що підлягають відхиленню), з тим, щоб кількісний склад такої дільничної виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим) відповідно для:

малих виборчих дільниць - 10 осіб;

середніх виборчих дільниць - 12 осіб;

великих виборчих дільниць - 14 осіб;

малих виборчих дільниць, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, - чотирьох осіб.

2.3. У разі дострокового припинення повноважень члена територіальної або дільничної виборчої комісії з підстав, зазначених у частині другій статті 28 (Закон N 595-VIII), пунктах 3 - 11 частини четвертої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) (підпунктах 3 - 12 пункту 1.5 цього Роз'яснення), відповідна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень члена виборчої комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи у разі надходження відповідного подання в установлений частиною шостою статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) (пунктом 1.11 цього Роз'яснення) строк, із призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

2.4. Якщо в установлений строк не надійшло подання про включення до складу виборчої комісії нового члена виборчої комісії на посаду голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, та за наявності у складі виборчої комісії іншого члена комісії від того самого суб'єкта подання виборча комісія приймає рішення про призначення на відповідну посаду у виборчій комісії іншої особи від того самого суб'єкта подання.

За відсутності у складі виборчої комісії іншого члена комісії від того самого суб'єкта подання на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії призначається інша особа зі складу цієї комісії з урахуванням досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях референдуму.

2.5. У разі якщо внаслідок дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії кількісний склад такої комісії став меншим мінімальної кількості, встановленої частиною першою статті 22 Закону (Закон N 595-VIII) або частиною третьою статті 23 Закону (Закон N 595-VIII) відповідно, та ненадходження подання щодо включення до складу комісії іншої особи замість вибулої інша кандидатура до складу виборчої комісії включається за поданням голови відповідної виборчої комісії за пропозиціями її членів із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим).

2.6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або її окремого члена подання щодо включення нових членів виборчої комісії замість вибулих вносяться за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року N 155 "Про форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ" (Постанова N 155), на паперовому носії та в електронному вигляді.

2.7. У разі невідповідності кандидатур, внесених до складу територіальної чи дільничної виборчої комісії вимогам, зазначеним у статті 21 Закону (Закон N 595-VIII) та пункту 1.16 цього Роз'яснення, а також у разі невідповідності внесеного подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії та доданих до нього документів вимогам статей 22 (Закон N 595-VIII) та 23 Закону (Закон N 595-VIII) відповідно, внесені кандидатури вважаються відхиленими.

Рішення про відхилення кандидатур не приймається.

Технічні описки та неточності, допущені в поданні щодо кандидатур до складу виборчої комісії, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур.

3. Порядок заміни члена виборчої комісії у зв'язку з внесенням відповідного подання про його заміну

3.1. У разі надходження до відповідної виборчої комісії, яка утворила виборчу комісію (сформувала її склад), подання про заміну члена виборчої комісії від суб'єкта, за поданням якого кандидатуру цього члена комісії було включено до складу виборчої комісії, така виборча комісія у період виборчого процесу не пізніш як на п'ятий день з дня внесення такого подання, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, а в міжвиборчий період - не пізніше одного місяця з дня внесення відповідного подання про заміну члена комісії, одночасно з рішенням про дострокове припинення його повноважень приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої кандидатури, внесеної на заміну тим самим суб'єктом подання, із призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

3.2. У разі внесення на заміну кандидатури до складу виборчої комісії, яка не відповідає вимогам, зазначеним у статті 21 Закону (Закон N 595-VIII), або внесення подання про заміну члена виборчої комісії не за встановленою Центральною виборчою комісією формою (додатки 2 - 12 до цієї постанови) та/або відсутності документів, що повинні бути додані до подання про заміну, таке подання залишається без розгляду, про що не пізніше наступного дня (напередодні та у день голосування - невідкладно) інформується суб'єкт його внесення листом за підписом відповідно Голови Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншого члена Комісії або голови чи заступника голови територіальної виборчої комісії, яка утворила таку виборчу комісію (сформувала її склад). У листі вказуються підстави залишення подання про заміну члена виборчої комісії без розгляду та роз'яснюється право суб'єкта його внесення внести інше подання про заміну члена виборчої комісії з дотриманням вимог Закону та цього Роз'яснення.

3.3. Подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, може вноситися у будь-який час після утворення виборчої комісії (сформування її складу).

3.4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні про заміну члена виборчої комісії, не є підставою для залишення такого подання без розгляду.

Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання про заміну члена виборчої комісії.

4. Порядок припинення повноважень голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії

4.1. Рішення про припинення повноважень голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії без припинення його членства в комісії приймається виборчою комісією, яка утворила цю виборчу комісію (сформувала її склад), у разі особистого подання головою, заступником голови чи секретарем виборчої комісії власноручно написаної заяви про складення своїх повноважень без припинення членства в комісії або систематичного невиконання головою, заступником голови чи секретарем виборчої комісії покладених на нього обов'язків.

4.2. У разі подання особою, яка є головою, заступником голови чи секретарем виборчої комісії, власноручно написаної заяви про складення своїх повноважень відповідно голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії без припинення членства в комісії, така особа продовжує виконувати свої обов'язки до моменту прийняття відповідною виборчою комісією, що утворила цю виборчу комісію (сформувала її склад), рішення про її звільнення з керівної посади та призначення в установленому порядку нового голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії.

Про надходження такої заяви виборча комісія, до якої вона надійшла, невідкладно повідомляє суб'єкта, за поданням якого відповідну особу було включено до складу територіальної, дільничної виборчої комісії, у спосіб, передбачений пунктом 1.11 цього Роз'яснення.

4.3. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила (сформувала її склад), з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу комісії. До вказаного рішення обов'язково додається витяг із протоколу засідання виборчої комісії, на якому прийнято рішення про заміну голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії, а також не менш як два рішення виборчої комісії, якими встановлено факт невиконання покладених на голову, заступника голови чи секретаря виборчої комісії обов'язків.

Про надходження рішення щодо заміни голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії виборча комісія, до якої воно надійшло, невідкладно повідомляє суб'єкта, за поданням якого відповідну особу було включено до складу територіальної чи дільничної виборчої комісії, у спосіб, передбачений пунктом 1.11 цього Роз'яснення.

4.4. Заява чи рішення підлягає обов'язковому розгляду виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію (сформувала її склад), під час виборчого процесу не пізніше ніж на п'ятий день з дня надходження такої заяви або рішення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, а в міжвиборчий період - одного місяця.

4.5. Виборча комісія, яка утворила відповідну виборчу комісію (сформувала її склад), приймає рішення про припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії одночасно з рішенням про включення до складу комісії нового члена комісії від того самого суб'єкта подання та його призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії (у разі надходження подання про заміну).

У разі невнесення подання про заміну члена виборчої комісії, який виконує обов'язки голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії, суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена комісії було включено до складу комісії, протягом двох днів з моменту повідомлення, передбаченого пунктами 4.2, 4.3 цього Роз'яснення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії призначається інша особа зі складу комісії від того самого суб'єкта подання.

Якщо від відповідного суб'єкта подання до складу виборчої комісії включено лише одну особу, щодо якої прийнято рішення про припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії без припинення членства в комісії, на відповідну керівну посаду призначається інша особа зі складу цієї комісії з урахуванням досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях референдуму.

Під час призначення іншої особи зі складу комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії також повинні бути дотримані вимоги Закону (Закон N 595-VIII) щодо їх призначення від різних суб'єктів подання.

4.6. Особа, включена до складу виборчої комісії за поданням голови виборчої комісії, яка утворила відповідну виборчу комісію (сформувала її склад), не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків відсутності кандидатур на таку посаду від інших суб'єктів подання.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

 

________
(Верховна Рада Автономної Республіки Крим / виборча комісія Автономної Республіки Крим)

ПОДАННЯ

___
                                                                                       (назва республіканської в Автономній Республіці Крим організації політичної партії /
                                                районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації
___
                                 політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, -
                                                                                                           суб'єкта подання кандидатур до складу виборчої комісії)
просить припинити повноваження таких членів (такого члена) _________
                                                                                                                                                                               (виборча комісія Автономної Республіки Крим / назва районної
___:
                                            в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчої комісії)

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідної виборчої комісії такі кандидатури (таку кандидатуру):

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму
(за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Власноручно написані заяви (написана заява) осіб (особи), запропонованих (запропонованої) до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _________
                                                                                            (назва республіканської в Автономній Республіці Крим організації політичної партії / районної в Автономній Республіці
                                                                                                   Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії, про
                                                                                                                       утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України)

____
(назва посади керівника республіканської в Автономній Республіці Крим організації політичної партії / районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України)

  
М. П.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію республіканської в Автономній Республіці Крим, районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України, засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання.

2. Подання республіканської в Автономній Республіці Крим, районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України, про заміну членів відповідної територіальної виборчої комісії скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

 

________
(Верховна Рада Автономної Республіки Крим / виборча комісія Автономної Республіки Крим)

ПОДАННЯ

___
                  (назва зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці республіканської в Автономній Республіці Крим
                                                                                                                               організації політичної партії / районної
___
                         в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії - суб'єкта подання
                                                                                                                             кандидатур до складу виборчої комісії)
просить припинити повноваження такого члена _________
                                                                                                                                                                (виборча комісія Автономної Республіки Крим / назва районної
___:
                                                     в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчої комісії)

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідної виборчої комісії таку кандидатуру:

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму
(за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропонована особа відповідає вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Власноручно написана заява особи, запропонованої до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _________
                                                                                                   (назва зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці
                                                                                            республіканської в Автономній Республіці Крим організації політичної партії / районної в Автономній Республіці Крим,
                                                                                                          міської (міста республіканського в Автономній республіці Крим значення) організації політичної партії)

____
(назва посади керівника зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці республіканської в Автономній Республіці Крим організації політичної партії / районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії)

  
М. П.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію республіканської в Автономній Республіці Крим, районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання.

2. Подання зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці республіканської в Автономній Республіці Крим, районної в Автономній Республіці Крим, міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичної партії про заміну членів відповідної територіальної виборчої комісії скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ

___
                  (назва обласної, районної (крім районної в Автономній Республіці Крим), міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві,
                                                                                                        Севастополі організації політичної партії, про утворення
___
          депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання - суб'єкта подання кандидатур до складу виборчої комісії)
просить припинити повноваження таких членів (такого члена) _________
                                                                                                                                                         (назва обласної, районної (крім районної в Автономній Республіці Крим), міської (міста
                                                                                                                                                                                                                   обласного значення,
___:
                                                                                          міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі виборчої комісії)

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідної виборчої комісії такі кандидатури (таку кандидатуру):

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму
(за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Власноручно написані заяви (написана заява) осіб (особи), запропонованих (запропонованої) до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _________
                                                                                        (назва обласної, районної, міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі
                                                                                           організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради
                                                                                                                                                                                   України поточного скликання)

____
(назва посади керівника обласної, районної, міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання)

  
М. П.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

"___" 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію обласної, районної, міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання.

2. Подання обласної, районної, міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, про заміну членів відповідної територіальної виборчої комісії, скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня та додатково скріплюється печаткою цієї політичної партії і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ

___
                (назва зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці обласної, районної (крім районної в Автономній
                                                                                                            Республіці Крим), міської (міста обласного значення,
___
            міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії - суб'єкта подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії)
просить припинити повноваження такого члена _________
                                                                                                                        (назва обласної, районної (крім районної в Автономній Республіці Крим), міської (міста обласного значення,
                                                                                                                                                                                              міст Києва, Севастополя),
___:
                                                                                                              районної в містах Києві, Севастополі виборчої комісії)

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідної виборчої комісії таку кандидатуру:

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму
(за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропонована особа відповідає вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Власноручно написана заява особи, запропонованої до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _________
                                                                                      (назва обласної, районної, міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі
                                                                                                                                                                                  організації політичної партії)

____
(назва посади керівника обласної, районної, міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії)

  
М. П.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

"___" 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію обласної, районної, міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання.

2. Подання обласної, районної, міської (міста обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної в містах Києві, Севастополі організації політичної партії про заміну членів відповідної територіальної виборчої комісії скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня та додатково скріплюється печаткою цієї політичної партії і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

 

________
(назва районної, міської (міста обласного значення) виборчої комісії)

ПОДАННЯ

___
           (назва районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного
                                                                                                                                                             скликання -
___
                                                                                                                суб'єкта подання кандидатур до складу виборчої комісії)
просить припинити повноваження таких членів (такого члена) _________
                                                                                                                                                                                                         (назва міської (міста районного значення),
___:
                                                                            районної у місті (крім районної в містах Києві, Севастополі), селищної, сільської виборчої комісії)

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідної виборчої комісії такі кандидатури (таку кандидатуру):

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму
(за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Власноручно написані заяви (написана заява) осіб (особи), запропонованих (запропонованої) до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _________
                                                                                         (назва районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій
                                                                                                                                                             сесії Верховної Ради України поточного скликання)

____
(назва посади керівника районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання)

  
М. П.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання.

2. Подання районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, про заміну членів відповідної територіальної виборчої комісії скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

 

________
(назва районної, міської (міста обласного значення) виборчої комісії)

ПОДАННЯ

___
                                                 (назва зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці районної, міської
___
                                                                                    організації політичної партії - суб'єкта подання кандидатур до складу виборчої комісії)
просить припинити повноваження такого члена _________
                                                                                                                             (назва міської (міста районного значення), районної у місті (крім районної в містах Києві, Севастополі),                                                                                                                                                                                                                селищної, сільської виборчої комісії)
___:

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідної виборчої комісії таку кандидатуру:

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму
(за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропонована особа відповідає вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Власноручно написана заява особи, запропонованої до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _________
                                                                                                                                                        (назва районної, міської організації політичної партії)

____
(назва посади керівника зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній
адміністративно-територіальній одиниці районної, міської організації політичної партії)

  
М. П.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію районної, міської організації політичної партії засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання.

2. Подання зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці районної, міської організації політичної партії про заміну членів відповідної територіальної виборчої комісії скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

__
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

________
(назва районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

___
                                              (назва республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії,
___
            про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, - суб'єкта подання кандидатур до складу
                                                                                                                                           дільничної виборчої комісії)
просить припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць, утворених у межах ______:
                                                                                                                                                                               (назва району, міста, району в місті, селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (відповідної дільничної виборчої комісії звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах , такі кандидатури (таку кандидатуру):
                                                  (назва району, міста, району в місті, селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _________
                                                                                          (назва республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної
                                                                                    партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання)

____
(назва посади керівника республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання)

  
М. П.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.

2. Подання республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, про заміну членів відповідної дільничної виборчої комісії засвідчене печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації відповідної політичної партії вищого рівня, вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

__________
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

________
(назва районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

___
                                          (назва республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії,
___
                       кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному виборчому окрузі - суб'єкта подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії)
просить припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць, утворених у межах ______:
                                                                                                                                                                            (назва району, міста, району в місті, селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (відповідної дільничної виборчої комісії звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах , такі кандидатури (таку кандидатуру):
                                                   (назва району, міста, району в місті, селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _________
                                                                                        (назва республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної
                                                                                                                           партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному виборчому окрузі)

____
(назва посади керівника республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному виборчому окрузі)

 
М. П.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному виборчому окрузі, засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.

2. Подання республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному виборчому окрузі, про заміну членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчене печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації відповідної політичної партії вищого рівня, вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

_______
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

________
(назва районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

Я, , кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі N ___ з виборів депутатів
                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
___________ ради прошу припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих
                             (назва селищної ради / сільської ради)
комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах :
                                                                                                                                                                                       (назва селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подаю на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ___________, такі
                                                                                                        (назва району, міста, району в місті, селища, села)
кандидатури (таку кандидатуру):

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі N ____
з виборів депутатів ___________ ради
                                                               (назва селищної / сільської ради)

 


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітка. Подання кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів селищної, сільської ради про заміну членів відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) вноситься за підписом кандидата на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 11
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

__
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

________
(назва районної, міської (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

Я, __, кандидат на посаду __________ голови
                                (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                                     (згідно з назвою села, селища, міста)
прошу припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ___:
                                                                                                                            (назва міста, району в місті, селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подаю на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ___________, такі
                                                                                                            (назва району, міста, району в місті, селища, села)
кандидатури (таку кандидатуру):

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

Кандидат на посаду ____ голови
                                                                                   (згідно з назвою села, селища, міста)

 


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітка. Подання кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови про заміну членів відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) вноситься за підписом кандидата на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 12
до постанови Центральної виборчої комісії
07.09.2015 N 236

__________
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

________
(назва районної, міської (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

Я, ___________, кандидат на посаду старости ___________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                                                               (згідно з назвою села, селища)
прошу припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ___:
                                                                                                            (назва селища, села у складі об'єднаної територіальної громади)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подаю на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ___________, такі
                                                                                                     (назва району, міста, району в місті, селища, села)
кандидатури (таку кандидатуру):

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

Кандидат на посаду старости ___
                                                                                                                    (назва села або селища)

 


(підпис)


(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

Примітка. Подання кандидата на посаду старости про заміну членів відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) вноситься за підписом кандидата на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали