Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Роз'яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2020 року N 3

Київ

Про Роз'яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України

З метою забезпечення однакового застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, дотримання рівних прав і можливостей брати участь у виборчому процесі всіх кандидатів у народні депутати України, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 2 (Закон N 4061-VI), частини третьої статті 3 (Закон N 4061-VI), частини першої статті 9 (Закон N 4061-VI), пункту 9 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), частин першої (Закон N 4061-VI), другої статті 55 (Закон N 4061-VI), частини першої статті 60 (Закон N 4061-VI), статті 107 цього Закону (Закон N 4061-VI), підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України ( N 396-IX), статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Закон N 5492-VI), Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (Постанова N 302) (зі змінами) та від 2 березня 2016 року N 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (Постанова N 207) (зі змінами), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 2 частини другої статті 16, пунктами 2, 13 статті 17, пунктами 1, 6, 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз'яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 29 травня 2019 року N 909 "Про Роз'яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України" (Постанова N 909), від 7 червня 2019 року N 962 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 травня 2019 року N 909" (Постанова N 962), від 11 червня 2019 року N 983 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 травня 2019 року N 909" (Постанова N 983).

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

О. ДІДЕНКО

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
16.01.2020 N 3

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України

Це Роз'яснення розроблено з метою однакового застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Закон), чинних згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України ( N 396-IX) в частині організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України, під час реєстрації Центральною виборчою комісією на проміжних виборах народних депутатів України кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями в одномандатних виборчих округах, кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування (далі - кандидат у депутати).

1. Висування і реєстрація кандидатів у депутати на проміжних виборах народних депутатів України проводяться в порядку, встановленому Законом (Закон N 4061-VI) з особливостями, визначеними статтею 107 Закону (Закон N 4061-VI).

Центральна виборча комісія реєструє кандидата в депутати за умови отримання документів, передбачених частинами першою (Закон N 4061-VI), другою статті 55 Закону (Закон N 4061-VI), які обов'язково повинні містити відомості, зазначені в указаних нормах Закону (Закон N 4061-VI).

Виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 Закону (Закон N 4061-VI) за змістом пункту 7 частини першої статті 60 Закону (Закон N 4061-VI) належить до повноважень Центральної виборчої комісії.

З метою встановлення відповідності кандидата в депутати вимогам статті 9 Закону (Закон N 4061-VI) в разі, якщо кандидат у депутати змінював до дня висування кандидатом у депутати прізвище та/або власне ім'я (одне з власних імен чи всі власні імена) та/або по батькові, в автобіографії зазначаються всі попередні прізвища, власні імена та по батькові, а також дата таких змін.

2. У разі виявлення в документах, поданих до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати, відсутності або неповноти відомостей, які обов'язково повинні міститися у таких документах, про це невідкладно повідомляється політична партія - суб'єкт висування кандидата в депутати, кандидат в депутати відповідним листом за підписом члена Комісії, який надсилається поштовим зв'язком (або за наявності можливості в інших спосіб), з одночасним інформуванням телефонограмою за контактними номерами телефонів, вказаними в поданих до Комісії документах для реєстрації кандидата в депутати.

Для подання виправленого документа встановлюється час у межах визначеного Законом (Закон N 4061-VI) строку для прийняття Комісією рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидата в депутати, про що зазначається у листі за підписом члена Комісії та телефонограмі.

Виправлений документ вноситься до Комісії політичною партією, кандидатом у депутати разом з відповідним супровідним листом.

У разі неподання до Комісії у встановлений строк виправленого документа відповідний документ вважається таким, що не поданий для реєстрації кандидата в депутати.

При цьому відмова в реєстрації кандидата в депутати не перешкоджає повторному поданню до Комісії документів для реєстрації кандидата в депутати в межах строку, встановленого частиною десятою статті 107 Закону (Закон N 4061-VI).

3. За змістом частини першої статті 55 Закону (Закон N 4061-VI) Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, висунутих політичними партіями в одномандатних виборчих округах, за умови отримання документів, визначених у вказаній нормі Закону (Закон N 4061-VI).

Документи для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих політичною партією в одномандатних виборчих округах, подаються до Центральної виборчої комісії відповідною політичною партією.

4. Відповідно до частини другої статті 55 Закону (Закон N 4061-VI) Центральна виборча комісія реєструє кандидата в депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування, за умови пред'явлення ним особисто документа, який підтверджує особу та громадянство України, а саме паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), та за умови отримання документів, визначених у вказаній нормі Закону (Закон N 4061-VI).

Закон (Закон N 4061-VI) не передбачає можливості надсилання до Центральної виборчої комісії документів для реєстрації кандидата в депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування, поштовим зв'язком, засобами електронної пошти або подання їх Комісії в інший спосіб, ніж особисто з пред'явленням документа, що підтверджує особу та громадянство України кандидата.

У разі надходження до Центральної виборчої комісії заяви про самовисування та/або інших документів для реєстрації кандидата в депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі у порядку самовисування, поштовим зв'язком, засобами електронної пошти або подання їх Комісії в інший спосіб, ніж це передбачено Законом (Закон N 4061-VI), вони не вважаються документами, поданими для реєстрації кандидата в депутати, та розглядаються в порядку та строки, визначені частинами другою, сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

5. Народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на виборах народних депутатів України, є, зокрема, паспорт громадянина України.

За змістом частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Закон N 5492-VI), пунктів 3, 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (Постанова N 302) (зі змінами) паспорт громадянина України виготовляється у вигляді паспортної книжечки або картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. При цьому паспорт громадянина України у вигляді картки може бути як у вигляді картки з безконтактним електронним носієм, так і у вигляді картки, що не містить безконтактного електронного носія.

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Закон N 5492-VI) документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності цим Законом (Закон N 5492-VI), є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов'язковій заміні.

Таким чином, у громадянина України, у тому числі в особи, стосовно якої подаються документи для реєстрації кандидатом у депутати, може бути паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки.

Отже, для реєстрації кандидата в депутати до Центральної виборчої комісії подаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки.

6. За змістом частини другої статті 56 Закону (Закон N 4061-VI), якою регламентовано порядок внесення грошової застави для реєстрації кандидатів у депутати, документ про внесення грошової застави відповідно до статті 56 Закону (Закон N 4061-VI), який подається до Комісії разом з іншими документами для реєстрації кандидата в депутати, повинен підтверджувати здійснення банківської операції та має відображати:

внесення грошової застави саме політичною партією, яка висунула кандидата в депутати, або кандидатом у депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування;

дату внесення грошової застави політичною партією чи кандидатом у депутати (після початку виборчого процесу та до подання документів до Комісії для реєстрації);

внесення грошової застави на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії, відкритий для зарахування грошової застави;

внесення грошової застави в розмірі, встановленому частиною другою статті 56 Закону (Закон N 4061-VI).

У документі про внесення грошової застави платником повинно бути зазначено політичну партію - у разі внесення нею грошової застави для реєстрації висунутих нею кандидатів у депутати, або кандидата в депутати - у разі якщо він балотується у порядку самовисування.

Внесення грошової застави політичною партією здійснюється шляхом перерахування коштів з банківського рахунку політичної партії на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

О. ГАТАУЛЛІНА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали