ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2012 року N 6

Київ

Про Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів" у частині скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради в багатомандатному виборчому окрузі

Відповідно до частини першої статті 24, частини першої статті 38 Конституції України, частини п'ятої статті 2, частини третьої статті 19, частини першої статті 20, пунктів 1, 2 частини першої статті 24, пункту 6 частини другої статті 25, статті 37, частин другої - четвертої, сьомої статті 45 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у частині скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради в багатомандатному виборчому окрузі (додається).

2. Цю постанову надіслати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах виборчих комісій.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
19.01.2012 N 6

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у частині скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради в багатомандатному виборчому окрузі

Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) щодо скасування виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах виборчими комісіями (далі - територіальні виборчі комісії) рішень про реєстрацію кандидатів у депутати відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради в багатомандатному виборчому окрузі.

1. Відповідно до частини третьої статті 19 та частини першої статті 20 Закону територіальні виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Територіальні виборчі комісії зобов'язані діяти відповідно до Конституції України та інших законів України.

2. Згідно із статтею 37 Закону відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, у тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації політичної партії (далі - партія).

3. Територіальна виборча комісія відповідно до частини другої статті 45 Закону скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, з виключенням його з виборчого списку в разі:

звернення кандидата у депутати в будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за два дні до дня виборів, з письмовою заявою про відмову балотуватися в багатомандатному виборчому окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;

звернення місцевої організації партії в будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за два дні до дня виборів, про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати відповідно до рішення цієї місцевої організації. Це звернення відкликанню не підлягає;

припинення громадянства України кандидата в депутати;

визнання судом кандидата в депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

порушення вимог частин третьої - шостої статті 35 Закону;

виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 Закону;

якщо кандидат у депутати після оголошення йому територіальною виборчою комісією попередження, передбаченого частиною шостою статті 45 Закону, повторно порушив вимоги Закону.

4. Законом установлено, що територіальна виборча комісія може скасувати рішення про реєстрацію кандидата в депутати не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування (частина третя статті 45 Закону).

5. Водночас частиною першою статті 38 Конституції України встановлено право громадян України, зокрема, бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Згідно з частиною першою статті 24 Конституції України у цьому праві, як і в інших конституційних правах і свободах, громадяни є рівними.

Частиною п'ятою статті 2 Закону визначено, що участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.

Таким чином, кандидат у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, у тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті рад може звернутися до територіальної виборчої комісії в будь-який час після дня голосування з письмовою заявою щодо скасування рішення про реєстрацію його кандидатом у депутати.

На підставі зазначених норм Конституції України та Закону така заява повинна бути задоволена територіальною виборчою комісією. При цьому територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації відповідного кандидата з виключенням його з виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії, незалежно від часу подання зазначеної заяви після дня голосування.

У разі якщо заява кандидата у депутати щодо скасування рішення про його реєстрацію надійшла до територіальної виборчої комісії після визнання такого кандидата відповідно до частини восьмої статті 77 або частини першої статті 81 Закону обраним депутатом, територіальна виборча комісія з урахуванням положень частини четвертої статті 80 Закону приймає рішення про визнання особи, обраної депутатом у багатомандатному виборчому окрузі, такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації партії та реєструє його в установленому Законом порядку.

6. Згідно із статтею 9 Закону депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Депутатом не може бути обраний громадян України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Враховуючи викладене, територіальна виборча комісія в будь-який час після дня голосування скасовує рішення у частині реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, з виключенням його з виборчого списку, в разі:

припинення громадянства України кандидата в депутати;

визнання судом кандидата в депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 Закону.

7. Згідно з частиною четвертою статті 45 Закону територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію в багатомандатному виборчому окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від місцевої організації партії, у разі ліквідації цієї місцевої організації партії.

Таке рішення територіальна виборча комісія може прийняти у разі ліквідації місцевої організації партії як під час виборчого процесу з місцевих виборів, так і після його завершення.

8. Територіальна виборча комісія після дня голосування може скасувати рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, включеного (включених) до виборчого списку від місцевої організації партії, за наявності підстав, зазначених у пунктах 6, 7 цього Роз'яснення та засвідчених офіційними документами уповноважених органів або посадових осіб.

Таке рішення територіальна виборча комісія приймає лише щодо кандидатів у депутати, які за результатами виборів не були визнані відповідно до частини восьмої статті 77 або частини першої статті 81 Закону обраними депутатами.

9. У разі смерті кандидата в депутати відповідна виборча комісія приймає рішення про виключення його з виборчого списку місцевої організації партії (частина сьома статті 45 Закону).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали