МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.04.2012 р. N 97-р

Про розподіл обов'язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації

Відповідно до статей 8, 10, 13 - 27, 31 - 36, 39, 40, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням розпорядження голови облдержадміністрації від 6 квітня 2012 р. N 62-рк "Про звільнення з посади Катвалюка І. А.":

1. Затвердити розподіл обов'язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації з реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" (далі - розподіл), що додається.

2. Покласти обов'язки з реалізації повноважень:

1) на першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г. Б. - з питань економіки, фінансів, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства;

2) на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б. - з соціальних та гуманітарних питань;

3) на заступника голови облдержадміністрації Травянка В. І. - з питань агропромислового розвитку та торгівлі;

4) на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М. - з політико-правових питань.

3. Затвердити розподіл заміщення виконання повноважень першого заступника голови облдержадміністрації, заступників голови облдержадміністрації та заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації у разі їх відсутності (додається).

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 25 травня 2010 р. N 157-р "Про розподіл обов'язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації" та від 15 лютого 2012 р. N 39-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2010 N 157-р".

5. Контроль за виконанням першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків та цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
09.04.2012 N 97-р


РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації з реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації"

1. Голова обласної державної адміністрації:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

3) розподіляє обов'язки між першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації;

4) представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

5) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

6) призначає на посади та звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації;

7) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, або уповноважує на це своїх заступників;

8) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад голів районних державних адміністрацій;

9) приймає рішення щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад перших заступників та заступників голів районних державних адміністрацій, керівників апаратів райдержадміністрацій;

10) погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників непідпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу;

11) виступає розпорядником коштів обласної державної адміністрації у межах затвердженого бюджету, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

12) регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на облдержадміністрацію;

13) утворює для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

14) у випадках, передбачених законом, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови;

15) скасовує накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

16) формує склад та визначає структуру обласної державної адміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання облдержадміністрації;

17) визначає граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату облдержадміністрації, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації в межах виділених асигнувань;

18) затверджує Положення про апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, підрозділи апарату облдержадміністрації;

19) на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень видає розпорядження, які є обов'язковими для виконання на території області всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами;

20) укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;

21) оголошує в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайних ситуацій; здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

22) забезпечує координацію діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань;

23) при необхідності порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів;

24) при необхідності скасовує розпорядження голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами;

25) за наявності підстав, передбачених законодавством, порушує питання перед Президентом України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій;

26) за результатами роботи районної державної адміністрації застосовує встановлені законодавством заходи заохочення до посадових осіб районної державної адміністрації;

27) постійно інформує Президента України і Кабінет Міністрів України та щороку звітує перед ними про виконання обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на території області, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління;

28) вносить на розгляд обласної ради питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції;

29) щороку звітує перед обласною радою про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку області і делегованих повноважень;

30) координує діяльність:

управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області;

Миколаївської митниці;

31) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

2. Перший заступник голови облдержадміністрації з питань економіки, фінансів, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;

3) у разі відсутності голови облдержадміністрації виконує його функції і повноваження;

4) спрямовує та контролює діяльність:

головного управління економіки облдержадміністрації;

головного фінансового управління облдержадміністрації;

управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації;

управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції облдержадміністрації;

відділу державних адміністраторів та забезпечення їх діяльності облдержадміністрації;

управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації;

управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації;

управління капітального будівництва облдержадміністрації;

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

5) координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

державної податкової служби у Миколаївській області;

державної фінансової інспекції в Миколаївській області;

головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області;

регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області;

головного управління статистики у Миколаївській області;

територіального управління МНС у Миколаївській області;

управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області;

територіального підрозділу Південно-Української гідрогеологічної експедиції Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства;

служби автомобільних доріг у Миколаївській області;

інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області;

територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті України в Миколаївській області;

територіального управління Держгірпромнагляду у Миколаївській області;

державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

6) взаємодіє з:

Миколаївською митницею;

обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

відділом з питань банкрутства головного управління юстиції у Миколаївській області;

публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Миколаївгаз";

публічним акціонерним товариством енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго";

обласним комунальним підприємством "Миколаївоблтеплоенерго";

Миколаївською філією публічного акціонерного товариства "Укртелеком";

Миколаївською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта";

обласним комунальним підприємством "Облпаливо";

ДП "Миколаївський облавтодор" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України";

Миколаївським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

спеціалізованою кредитно-фінансовою господарською організацією "Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

обласним центром гідрометеорології;

управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області;

регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області;

обласною організацією роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини";

управлінням Національного банку України в Миколаївській області;

державною бюджетною установою "Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку";

7) готує висновки щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;

8) забезпечує складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком області балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива та ін.;

9) організовує розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;

10) забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

11) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

12) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території області, та вносить їх на розгляд голові облдержадміністрації;

13) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; за пропозиціями органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

14) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення;

15) бере участь та координує складання і подання на затвердження обласної ради проекту обласного бюджету та забезпечення його виконання;

16) забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

17) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету;

18) у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, у тому числі їх придбання для задоволення потреб населення, та забезпечує фінансування здійснення цих заходів;

19) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;

20) у межах своїх повноважень здійснює на території області управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

21) організовує здійснення делегованих обласною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

22) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;

23) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб щодо його відчуження у власність держави;

24) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, бере участь в організації їх виконання;

25) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, організовує надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом споживчих товарів, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів;

26) сприяє організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;

27) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового обслуговування населення;

28) вживає заходів щодо забезпечення виконання на території області зобов'язань України за міжнародними договорами;

29) координує роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;

30) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території області, незалежно від форм власності;

31) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;

32) вживає заходів щодо організації прикордонної і прибережної торгівлі;

33) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб, створенню умов для їх належного функціонування;

34) вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;

35) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України;

36) забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування області та контроль за здійсненням виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

37) у межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення фінансування заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадським порядком, інших заходів, передбачених законодавством;

38) у межах чинного законодавства вживає заходів щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

39) здійснює координацію діяльності розташованих на території області підприємств морського, річкового, автомобільного, залізничного транспорту та авіації;

40) організовує розроблення та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

41) забезпечує розроблення та затвердження схем санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів щодо організації окремого збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;

42) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про охорону довкілля;

43) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян;

44) забезпечує інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення;

45) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

46) забезпечує здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища, передає відповідні матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

47) забезпечує реалізацію державної політики щодо кредитування будівництва, придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам;

48) сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

49) вживає заходів щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

50) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

51) забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

52) забезпечує здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території області;

53) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби;

54) координує роботу з підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

55) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. Заступник голови облдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством.;

3) спрямовує та контролює діяльність:

головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації;

управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

управління освіти і науки облдержадміністрації;

управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації;

управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації;

управління культури і туризму облдержадміністрації;

служби у справах дітей облдержадміністрації;

4) координує діяльність:

обласного центру зайнятості населення;

обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області;

територіальної державної інспекції з питань праці у Миколаївській області;

державної служби з лікарських засобів у Миколаївській області;

головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області;

управління Державної пенітенціарної служби у Миколаївській області;

5) взаємодіє з:

обласним центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

підприємством комунальної власності "Фармація";

відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області;

обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

обласним відділенням Українського фонду культури;

обласним відділенням Дитячого фонду України;

обласною радою Українського товариства охорони пам'яток історії та культури;

обласним фондом милосердя і здоров'я;

обласним благодійним фондом соціальної допомоги малозабезпеченим;

обласним відділенням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

обласною організацією Союзу організацій інвалідів України;

обласним відділенням Українського фонду миру;

6) забезпечує реалізацію державної політики в галузях науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді, туризму і курортів;

7) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності, забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів, забезпечує створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

8) забезпечує виконання програм щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, здійснення загального керівництва закладами науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, що належать до сфери управління облдержадміністрації, їх матеріально-фінансового забезпечення;

9) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку;

10) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

11) організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню, надає у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов'язані з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;

12) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;

13) вживає заходів щодо реалізації державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян-пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;

14) сприяє розвитку соціального забезпечення соціально незахищених громадян, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомог, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

15) вживає заходів щодо збереження та створення мережі закладів соціального захисту населення, забезпечення зміцнення і розвитку їх матеріально-технічної бази, підвищення рівня та якості обслуговування в них;

16) забезпечує розроблення і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування;

17) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної інформації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації, встановленню піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

18) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;

19) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі й на право своєчасного одержання винагороди за працю;

20) сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

21) забезпечує здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу, соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

22) забезпечує вирішення питань щодо утворення, реорганізації та ліквідації спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

23) координує діяльність спостережної комісії при облдержадміністрації;

24) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

25) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці;

26) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;

27) вживає заходів щодо визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проведення розрахунку коштів та визначення обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб;

28) в межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров'я, переданих у встановленому законом порядку в управління облдержадміністрації органами виконавчої влади вищого рівня або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;

29) в межах своїх повноважень здійснює на території області управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також здійснює делеговані обласною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

30) організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

31) бере участь у вирішенні питань про визнання територій як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

32) забезпечує вирішення питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до компетенції облдержадміністрації законом;

33) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

34) забезпечує розроблення та організацію виконання перспективних і поточних територіальних програм зайнятості, заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

35) сприяє забезпеченню проведення згідно з чинним законодавством оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

36) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць.

4. Заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку та торгівлі:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством.

3) спрямовує та контролює діяльність:

головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

4) координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

головного управління Держкомзему у Миколаївській області;

головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області;

державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області;

державної інспекції сільського господарства в Миколаївській області;

Миколаївського регіонального управління водних ресурсів;

обласного управління водних ресурсів;

прикордонної державної інспекції з карантину рослин по Миколаївській області;

державної фітосанітарної інспекції Миколаївської області;

обласного управління лісового та мисливського господарства;

управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Миколаївській області;

державної інспекції з контролю за цінами в Миколаївській області;

Держспоживінспекції у Миколаївській області;

5) взаємодіє з:

корпорацією "Миколаївсадвинпром";

асоціацією фермерів та приватних землевласників "Хлібороб Миколаївщини";

обласною організацією Українського товариства мисливців і рибалок;

державним підприємством "Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації";

обласною спілкою споживчих товариств "Облспоживспілка";

6) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності;

7) вживає заходів щодо розпорядження землями державної власності відповідно до закону;

8) розробляє, подає на затвердження обласної ради та забезпечує виконання регіональних екологічних програм; звітує перед обласною радою про їх виконання; вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

9) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

10) сприяє залученню до робіт по ліквідації наслідків екологічних аварій підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян;

11) забезпечує розроблення та дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, а також зон санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях;

12) забезпечує організацію роботи підприємств харчової та переробної промисловості області;

13) організовує укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції для забезпечення державного замовлення і контролює їх виконання;

14) забезпечує здійснення державного контролю за використанням та охороною внутрішніх водоймищ, відтворенням рибних запасів;

15) забезпечує здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

16) сприяє організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування незалежно від форм власності;

17) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій торговельного обслуговування населення.

5. Заступник голови з політико-правових питань - керівник апарату облдержадміністрації:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, є відповідальним за організаційну роботу та забезпечує дотримання законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;

3) організовує роботу апарату облдержадміністрації, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови облдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан кадрової роботи, діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації з цих питань;

4) спрямовує та контролює діяльність:

організаційного відділу апарату облдержадміністрації;

відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації;

відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації;

юридичного відділу апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

загального відділу апарату облдержадміністрації;

відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації;

відділу контролю апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

сектора комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації;

сектора мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

сектора режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації;

управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації;

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації;

відділу у справах релігій облдержадміністрації;

відділу у справах національностей облдержадміністрації;

державного архіву Миколаївської області;

5) координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

управління державної служби Головного управління державної служби України в Миколаївській області;

головного управління юстиції у Миколаївській області;

територіального управління Державної судової адміністрації в Миколаївській області;

управління Державної міграційної служби у Миколаївській області;

6) взаємодіє з:

обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

обласною державною телерадіокомпанією;

комунальним підприємством "Миколаївська обласна друкарня";

обласною організацією товариства "Знання";

обласною радою профспілок;

редакцією газети обласної ради "Рідне Прибужжя";

обласною організацією ветеранів України;

обласною спілкою воїнів-інтернаціоналістів і запасу;

представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Миколаївській області;

управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області;

військовим комісаром Миколаївського обласного військового комісаріату;

7) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

8) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території області;

9) забезпечує організацію правового інформування і виховання населення;

10) розглядає питання і вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками, заохоченнями Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації;

11) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства;

12) у межах компетенції сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;

13) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

14) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

15) у межах, визначених законодавством, бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно - територіального устрою;

16) здійснює управління архівною справою та діловодством;

17) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до законодавства;

18) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

19) сприяє взаємодії правоохоронних органів області щодо здійснення ними заходів стосовно запобігання та протидії корупції, боротьби з організованою злочинністю;

20) забезпечує розроблення та реалізацію обласних програм з питань, які входять до його компетенції;

21) забезпечує реалізацію на території області державної політики щодо релігії та церкви, а також дотримання конституційного права громадян на свободу світогляду та віросповідання;

22) взаємодіє з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав цих об'єднань;

23) організовує здійснення апаратом облдержадміністрації правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації;

24) проводить відповідно до затвердженого головою облдержадміністрації плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищенням кваліфікації та заохоченням працівників обласної державної адміністрації, створенням кваліфікованого кадрового резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників обласної державної адміністрації;

25) у межах, визначених законодавством, здійснює на території області контроль за додержанням законодавства України з питань реклами та рекламної діяльності;

26) за дорученням голови облдержадміністрації представляє інтереси облдержадміністрації у зносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, а також з міжнародними організаціями;

27) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями телебачення і радіомовлення незалежно від форм власності;

28) забезпечує організацію надання облдержадміністрацією безоплатної первинної правової допомоги;

29) забезпечує організацію доступу до публічної інформації.

 

Заступник керівника апарату,
начальник організаційного відділу
облдержадміністрації

М. О. Василенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
09.04.2012 N 97-р


РОЗПОДІЛ ЗАМІЩЕННЯ
виконання повноважень першого заступника голови облдержадміністрації, заступників голови облдержадміністрації та заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації

Посада

Хто заміщує

Перший заступник голови облдержадміністрації з питань економіки, фінансів, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства

Заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку та торгівлі

Заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку та торгівлі

Перший заступник голови облдержадміністрації з питань економіки, фінансів, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства

Заступник голови облдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань

Заступник голови з політико-правових питань - керівник апарату облдержадміністрації

Заступник голови з політико-правових питань - керівник апарату облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань


 

Заступник керівника апарату,
начальник організаційного відділу
облдержадміністрації

М. О. Василенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали