Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про розподіл обов'язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.04.2017 р. N 123-р

Про розподіл обов'язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації

Відповідно до статей 8, 10, 13 - 27, 31 - 36, 39, 40, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року N 667 "Про затвердження Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань" (Постанова N 667), у зв'язку із кадровими змінами:

1. Затвердити розподіл обов'язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації з реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" (далі - розподіл), що додається.

2. Покласти обов'язки з реалізації повноважень:

1) на першого заступника голови облдержадміністрації Боня В. В. - з питань агропромислового розвитку та земельних відносин;

2) на заступника голови облдержадміністрації Кіндратіва В. З. - з соціальних, гуманітарних питань, молоді, туризму та надання адміністративних послуг;

3) на заступника голови облдержадміністрації Кушніра О. В. - з питань фінансів, економічного розвитку, децентралізації та розвитку громадянського суспільства;

4) на заступника голови облдержадміністрації (вакантна посада) - з питань розвитку інфраструктури, будівництва, екології, житлово-комунального господарства та цивільного захисту;

5) на керівника апарату облдержадміністрації (вакантна посада) - з питань діяльності апарату облдержадміністрації.

3. Затвердити розподіл заміщення виконання повноважень першого заступника голови облдержадміністрації та заступників голови облдержадміністрації у разі їх відсутності (додається).

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 12 жовтня 2015 року N 325-р "Про розподіл обов'язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації" (Розпорядження N 325-р).

5. Контроль за виконанням першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків та цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
14 квітня 2017 року N 123-р

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації з реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації"

1. Голова обласної державної адміністрації:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

3) розподіляє обов'язки між першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації;

4) представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

5) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку своїх заступників, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

6) призначає на посади та звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації;

7) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, або уповноважує на це своїх заступників;

8) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад голів районних державних адміністрацій;

9) приймає рішення щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад перших заступників та заступників голів районних державних адміністрацій, керівників апаратів райдержадміністрацій;

10) погоджує призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, звільнення з посад керівників таких підприємств, установ і організацій, в тому числі погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників непідпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу;

11) здійснює попереднє погодження звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, та їх заступників;

12) виступає розпорядником коштів обласної державної адміністрації у межах затвердженого бюджету, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

13) регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на облдержадміністрацію;

14) утворює для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

15) у випадках, передбачених законом, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови;

16) скасовує накази керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

17) формує склад та визначає структуру обласної державної адміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання облдержадміністрації;

18) визначає граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації в межах виділених асигнувань;

19) затверджує положення про апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату;

20) на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, видає розпорядження, які є обов'язковими для виконання на території області всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами;

21) укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;

22) оголошує в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайних ситуацій; здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

23) забезпечує координацію діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань;

24) при необхідності порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів;

25) скасовує розпорядження голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства, або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами;

26) за наявності підстав, передбачених законодавством, порушує питання перед Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій;

27) за результатами роботи районної державної адміністрації застосовує встановлені законодавством заходи заохочення до посадових осіб районної державної адміністрації;

28) постійно інформує Президента України і Кабінет Міністрів України та щороку звітує перед ними про виконання обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на території області, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління;

29) вносить на розгляд обласної ради питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції;

30) щороку звітує перед обласною радою про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку області і делегованих повноважень;

31) спрямовує та контролює діяльність:

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;

головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації;

головного спеціаліста з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації;

32) координує діяльність:

головного управління Національної поліції в Миколаївській області;

33) взаємодіє з:

управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області;

34) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції та контролю за дотриманням Законів України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

35) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

2. Перший заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку та земельних відносин:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;

3) у разі відсутності голови облдержадміністрації виконує його функції і повноваження;

4) спрямовує та контролює діяльність:

департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації;

5) координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства;

управління державного агентства рибного господарства у Миколаївській області;

головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області;

Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів;

головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області;

відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації (з питань оборонної роботи);

сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації;

6) взаємодіє з:

військовим комісаром Миколаївського обласного військового комісаріату;

корпорацією "Миколаївсадвинпром";

асоціацією фермерів та приватних землевласників "Хлібороб Миколаївщини";

обласною організацією Українського товариства мисливців і рибалок;

Миколаївським регіональним відділенням аграрного фонду України;

державною установою "Миколаївська державна сільськогосподарська дослідницька станція інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України";

7) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності;

8) забезпечує організацію роботи підприємств харчової та переробної промисловості області;

9) забезпечує здійснення державного контролю за використанням та охороною внутрішніх водоймищ, відтворенням рибних запасів;

10) забезпечує здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

11) вживає заходів щодо розпорядження землями державної власності відповідно до закону;

12) організовує, в межах повноважень, розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;

13) в межах повноважень готує висновки щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;

14) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій агропромислового господарства;

15) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів агропромислових підприємств, установ, організацій, розташованих на території області, та вносить їх на розгляд голові облдержадміністрації;

16) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів агропромислової продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; за пропозиціями органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

17) бере участь та координує складання і подання на затвердження обласної ради проекту обласного бюджету та забезпечення його виконання;

18) забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

19) забезпечує здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на території області;

20) координує роботу з підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

2. Заступник голови облдержадміністрації з соціальних, гуманітарних питань, молоді, туризму та надання адміністративних послуг:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;

3) спрямовує та контролює діяльність:

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;

департаменту освіти і науки облдержадміністрації; управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації; відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації;

відділу з питань організації надання адміністративних послуг облдержадміністрації;

служби у справах дітей облдержадміністрації;

4) координує діяльність:

головного територіального управління юстиції у Миколаївській області; головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області;

управління Державної міграційної служби у Миколаївській області;

управління Державної пенітенціарної служби у Миколаївській області;

державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області;

Миколаївського обласного центру зайнятості;

обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

5) взаємодіє з:

підприємством комунальної власності області "Фармація";

комунальним підприємством "Миколаївська обласна друкарня";

відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області;

територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Миколаївській області;

виконавчою дирекцією Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області;

обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

обласним відділенням Українського фонду культури;

обласним відділенням Дитячого фонду України;

обласним відділенням Українського фонду миру;

обласним центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

обласною радою профспілок;

обласним фондом милосердя і здоров'я;

обласним благодійним фондом соціальної допомоги малозабезпеченим;

обласною організацією Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України";

обласною організацією товариства "Знання";

обласною організацією ветеранів України;

обласною спілкою воїнів-інтернаціоналістів і запасу;

обласною радою Українського товариства охорони пам'яток історії та культури;

6) забезпечує реалізацію державної політики в галузях науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді;

7) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності, забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів, забезпечує створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

8) забезпечує виконання програм щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, здійснення загального керівництва закладами науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, що належать до сфери управління облдержадміністрації, їх матеріально-фінансового забезпечення;

9) організовує, в межах повноважень, розроблення проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;

10) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку;

11) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

12) організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню, надає у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов'язані з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;

13) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;

14) вживає заходів щодо реалізації державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян-пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;

15) сприяє розвитку соціального забезпечення соціально незахищених громадян, правильному своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та видів допомоги, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

16) вживає заходів щодо створення мережі, забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб, закладів соціального захисту населення, підвищення рівня та якості обслуговування в них;

17) забезпечує розроблення і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, осіб та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє розвитку послуг відповідно до потреб зазначених категорій громадян;

18) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації, встановленню піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

19) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі й на право своєчасного одержання винагороди за працю;

20) забезпечує розроблення та організацію виконання перспективних і поточних територіальних програм зайнятості, заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

21) сприяє забезпеченню проведення згідно з законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

22) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;

23) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби;

24) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

25) розробляє та здійснює заходи щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення на рівні області;

26) вивчає процеси, що відбуваються на ринку праці, у сфері зайнятості населення та професійного навчання, проводить їх оцінку, прогнозування попиту та пропонування робочої сили, інформування населення та органів виконавчої влади про стан ринку праці;

27) здійснює заходи щодо своєчасного запобігання масовому безробіттю;

28) визначає напрями розширення в області сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних галузях економіки, розвитку малого бізнесу, підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств тощо;

29) розробляє та здійснює заходи щодо сприяння працевлаштуванню вивільнених працівників, зокрема професійної орієнтації та професійного навчання;

30) проводить роботу із сприяння зайнятості населення;

31) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;

32) сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

33) забезпечує здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу, соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

34) забезпечує вирішення питань щодо утворення, реорганізації та ліквідації спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

35) здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб;

36) координує діяльність спостережної комісії при облдержадміністрації;

37) здійснює згідно із законодавством комплекс заходів з надання допомоги особам та сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, утримання і виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

38) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку районів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці;

39) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;

40) вживає заходів щодо визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проведення розрахунку коштів та визначення обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб;

41) в межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров'я, переданих у встановленому законом порядку в управління облдержадміністрації органами виконавчої влади вищого рівня або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;

42) в межах своїх повноважень здійснює на території області управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також здійснює делеговані обласною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

43) організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

44) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

45) сприяє в межах повноважень розвитку соціального діалогу, проведенню відповідно до закону консультацій з іншими сторонами соціального діалогу;

46) бере участь у забезпеченні реалізації державних гарантій у сфері праці;

47) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

48) забезпечує вирішення питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до компетенції облдержадміністрації законом;

49) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

50) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

51) забезпечує реалізацію на території області державної політики щодо релігії та церкви, а також дотримання конституційного права громадян на свободу світогляду та віросповідання;

52) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

53) взаємодіє в межах повноважень з релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав таких об'єднань громадян;

54) забезпечує організацію правового інформування і виховання населення;

55) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства;

56) у межах компетенції сприяє органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у додержанні правил паспортної системи;

57) забезпечує на території Миколаївської області реалізацію державної політики стосовно молоді, забезпечення прав та законних інтересів дітей на оздоровлення та відпочинок, туризму та діяльності курортів;

58) бере участь у розробленні та виконанні соціальних програм і здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді у політичному, економічному і культурному житті, сприяє соціальному становленню і розвитку молоді, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку туризму в регіоні;

59) створює організаційні та економічні умови для розвитку внутрішнього та в'їзного туризму, розбудови матеріально-технічної бази туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури, провадження екскурсійної діяльності на території Миколаївської області;

60) організовує розроблення та виконання комплексних і цільових програм розвитку туризму та діяльності курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

61) забезпечує пропагування серед населення здорового способу життя, ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

62) забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання адміністративних послуг та щодо функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території області;

63) забезпечує координацію діяльності органів місцевого самоврядування з питань реалізації ними повноважень у сфері надання адміністративних послуг;

64) забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, які відповідно до законодавства видають документи дозвільного характеру та надають адміністративні послуги;

65) організовує та координує роботу з впровадження на території області системи електронного урядування;

66) здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

67) забезпечує погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони культурної спадщини.

3. Заступник голови облдержадміністрації з питань розвитку інфраструктури, будівництва, екології, житлово-комунального господарства та цивільного захисту:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;

3) спрямовує та контролює діяльність:

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації;

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

управління інфраструктури облдержадміністрації;

управління капітального будівництва облдержадміністрації;

управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;

4) координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області;

управління Укртрансінспекції у Миколаївській області;

служби автомобільних доріг у Миколаївській області;

управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області;

державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

територіального підрозділу Південно-Української гідрогеологічної експедиції Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства;

5) взаємодіє з:

Миколаївським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

спеціалізованою кредитно-фінансовою господарською організацією "Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

ДП "Миколаївський облавтодор" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України";

публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Миколаївгаз";

публічним акціонерним товариством "Миколаївобленерго";

обласним комунальним підприємством "Миколаївоблтеплоенерго";

обласним центром гідрометеорології;

Миколаївською філією публічного акціонерного товариства "Укртелеком";

Миколаївською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта";

6) в межах повноважень готує висновки щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;

7) організовує, в межах повноважень, розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;

8) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території області, та вносить їх на розгляд голові облдержадміністрації;

9) бере участь та координує складання і подання на затвердження обласної ради проекту обласного бюджету та забезпечення його виконання;

10) у спільних інтересах територіальних громад вживає заходів щодо об'єднання на договірній основі бюджетних коштів з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, у тому числі їх придбання для задоволення потреб населення, та забезпечує фінансування здійснення цих заходів;

11) у межах своїх повноважень здійснює на території області управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

12) сприяє організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, транспортного обслуговування незалежно від форм власності;

13) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;

14) забезпечує фінансування заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадським порядком, інших заходів, передбачених законодавством;

15) у межах чинного законодавства вживає заходів щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

16) здійснює координацію діяльності розташованих на території області підприємств морського, річкового, автомобільного, залізничного транспорту та авіації;

17) забезпечує реалізацію державної політики щодо кредитування будівництва, придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам;

18) забезпечує здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;

19) в межах повноважень вживає заходів щодо контролю за виконанням завдань з проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об'єктів житлового, соціального призначення, об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень;

20) сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

21) вживає заходів щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

22) забезпечує розгляд проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

23) організовує перевірку наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку;

24) забезпечує перевірку підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

25) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

26) забезпечує здійснення державного контролю за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

27) забезпечує здійснення державного контролю за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

28) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

29) забезпечує погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури, охорони навколишнього природного середовища;

30) організовує розроблення та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

31) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, здійснює державний контроль у межах визначених повноважень за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів при реалізації затвердженої містобудівної документації;

32) здійснює моніторинг реалізації схеми планування території області, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на обласному рівні, забудови та іншого використання територій;

33) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

34) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації обласного та районних рівнів, бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

35) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

36) бере участь у реалізації державних і місцевих програм з питань будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян;

37) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва житла;

38) вживає заходів щодо розроблення, подання на затвердження обласної ради та забезпечення виконання регіональних екологічних програм; звітування перед обласною радою про їх виконання; внесення до відповідних органів пропозицій щодо державних екологічних програм;

39) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про охорону довкілля;

40) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян;

41) забезпечує інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення;

42) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

43) сприяє залученню до робіт по ліквідації наслідків екологічних аварій підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян;

44) забезпечує здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища, передає відповідні матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

45) забезпечує розроблення та затвердження схем санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів щодо організації окремого збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;

46) забезпечує розроблення та дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, а також зон санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях.

4. Заступник голови облдержадміністрації з питань фінансів, економічного розвитку, децентралізації та розвитку громадянського суспільства:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;

3) спрямовує та контролює діяльність:

департаменту фінансів облдержадміністрації;

департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації;

управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

4) координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

головного управління Державної фіскальної служби України у Миколаївській області;

головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області;

головного управління статистики у Миколаївській області;

управління держпраці у Миколаївській області;

управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області;

Миколаївської митниці Державної фіскальної служби України;

регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області;

5) взаємодіє з:

управлінням Національного банку України в Миколаївській області;

обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

державною бюджетною установою "Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку";

державним підприємством "Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації";

обласною спілкою споживчих товариств "Облспоживспілка";

регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області;

обласною організацією роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини";

представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Миколаївській області;

філією Національної телекомпанії України "Миколаївська регіональна дирекція";

редакцією газети обласної ради "Рідне Прибужжя";

6) забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

7) забезпечує складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком області балансів трудових, матеріально-фінансових ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива та інших;

8) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

9) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних цільових програм, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення;

10) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; за пропозиціями органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

11) забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

12) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету;

13) організовує здійснення делегованих обласною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

14) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;

15) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб щодо його відчуження у власність держави;

16) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, бере участь в організації їх виконання;

17) в межах своїх повноважень сприяє діяльності митних органів;

18) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;

19) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, організовує надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом споживчих товарів, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів;

20) вживає заходів щодо забезпечення виконання на території області зобов'язань України за міжнародними договорами;

21) координує роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва;

22) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території області, незалежно від форм власності;

23) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;

24) вживає заходів щодо організації прикордонної і прибережної торгівлі;

25) вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;

26) сприяє організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності;

27) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону праці;

28) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій побутового, торговельного обслуговування населення;

29) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

30) організовує, в межах повноважень, розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;

31) в межах своїх повноважень здійснює на території області управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління; інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів; вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також здійснює делеговані обласною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

32) взаємодіє в межах повноважень з політичними партіями, громадськими об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав таких об'єднань громадян;

33) забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування області та контроль за здійсненням виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

34) у межах, визначених законодавством, бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою;

35) у межах, визначених законодавством, сприяє забезпеченню системної роботи щодо здійснення заходів з питань децентралізації та реформування місцевого самоврядування;

36) у межах, визначених законодавством, здійснює на території області контроль за додержанням законодавства України з питань реклами та рекламної діяльності;

37) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями телебачення і радіомовлення незалежно від форм власності.

5. Керівник апарату облдержадміністрації:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, є відповідальним за організаційну роботу та забезпечує дотримання законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції;

2) здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;

3) організовує роботу апарату облдержадміністрації, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови облдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан кадрової роботи, діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації з цих питань;

4) спрямовує та контролює діяльність:

організаційного відділу апарату облдержадміністрації;

відділу управління пресоналом апарату облдержадміністрації;

відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації;

юридичного відділу апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

відділу діловодства і контролю апарату облдержадміністрації;

відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації;

відділу комп'ютерного та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації;

сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

головного спеціаліста з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

державного архіву Миколаївської області.

5) координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АРК Крим та м. Севастополя;

6) взаємодіє з:

обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області;

обласним комітетом профспілки працівників державних установ;

контактним центром Миколаївської області;

7) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території області;

8) розглядає питання і вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками, заохоченнями Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації;

9) здійснює управління архівною справою та діловодством;

10) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону;

11) забезпечує здійснення заходів щодо контролю за дотриманням Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

12) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

13) сприяє взаємодії правоохоронних органів області щодо здійснення ними заходів стосовно запобігання та протидії корупції, боротьби з організованою злочинністю;

14) організовує, в межах повноважень, розроблення проектів програм з питань, що належать до його компетенції, і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;

15) організовує здійснення апаратом облдержадміністрації правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації;

16) проводить відповідно до затвердженого головою облдержадміністрації плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищенням кваліфікації та заохоченням працівників обласної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників обласної державної адміністрації;

17) за дорученням голови облдержадміністрації представляє інтереси облдержадміністрації у зносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, а також з міжнародними організаціями;

18) забезпечує організацію надання облдержадміністрацією безоплатної первинної правової допомоги;

19) забезпечує організацію доступу до публічної інформації.

 

Заступник керівника апарату -
начальник відділу забезпечення діяльності
керівництва облдержадміністрації

М. В. Нараєвський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
14 квітня 2017 року N 123-р

РОЗПОДІЛ ЗАМІЩЕННЯ
виконання повноважень першого заступника голови облдержадміністрації та заступників голови облдержадміністрації

Посада

Хто заміщує

Перший заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку та земельних відносин

Заступник голови облдержадміністрації з питань фінансів, економічного розвитку, децентралізації та розвитку громадянського суспільства

Заступник голови облдержадміністрації з питань фінансів, економічного розвитку, децентралізації та розвитку громадянського суспільства

Перший заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку та земельних відносин

Заступник голови облдержадміністрації з соціальних, гуманітарних питань, молоді, туризму та надання адміністративних послуг

Заступник голови облдержадміністрації з питань розвитку інфраструктури, будівництва, екології, житлово-комунального господарства та цивільного захисту

Заступник голови облдержадміністрації з питань розвитку інфраструктури, будівництва, екології, житлово-комунального господарства та цивільного захисту

Заступник голови облдержадміністрації з соціальних, гуманітарних питань, молоді, туризму та надання адміністративних послуг

 

Заступник керівника апарату -
начальник відділу забезпечення діяльності
керівництва облдержадміністрації

М. В. Нараєвський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали