Додаткова копія: Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату обласної державної адміністрації

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.10.2019 р. N 477

Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату обласної державної адміністрації

Керуючись статтями 118, 119 Конституції України, статтями 39, 40 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263 "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року N 434 (Постанова N 434)), зобов'язую:

1. Затвердити розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження голови облдержадміністрації від 13.11.2018 N 588 "Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 588);

розпорядження голови облдержадміністрації від 24.09.2019 N 456 "Про покладання обов'язків на заступника голови облдержадміністрації Кудерчук М. М. (стажування)".

3. Це розпорядження набуває чинності 9 жовтня 2019 року.

 

Голова

В. Туринок

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
02 жовтня 2019 року N 477

РОЗПОДІЛ
обов'язків в обласній державній адміністрації між головою, його першим заступником, заступниками голови та керівником апарату

I. Голова обласної державної адміністрації:

керує діяльністю обласної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території області, а також реалізацію повноважень, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою;

виконує функції керівника державної служби в обласній державній адміністрації по відношенню до керівника апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права та працівників патронатної служби апарату облдержадміністрації;

укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх першого заступника та заступників;

погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України;

у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів обласної державної адміністрації і використовує їх виключно за цільовим призначенням;

інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну та екологічну ситуацію в області;

регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію;

спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, голів районних державних адміністрацій;

координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

координує роботу щодо здійснення в області державної політики з питань обороноздатності та розбудови Збройних сил України;

координує роботу щодо запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації;

контролює регулярне проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та її апараті;

контролює режимно-секретну роботу;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

утворює для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами обласної державної адміністрації;

забезпечує вдосконалення міжрегіональних економічних зв'язків;

забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;

забезпечує роботу з реалізації державної політики з питань преси та інформації;

забезпечує роботу щодо зв'язків з державними та недержавними засобами масової інформації;

забезпечує взаємодію облдержадміністрації та її структурних підрозділів з громадськими організаціями;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами;

контролює підготовку та видання презентаційних матеріалів про Запорізьку область;

здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Голова обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

патронатної служби апарату облдержадміністрації;

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації;

Відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації;

відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації;

юридичного управління апарату облдержадміністрації;

сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору контролю апарату облдержадміністрації.

Голова обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Управлінню Служби безпеки України в Запорізькій області;

Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області;

Управлінню Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області;

Запорізькому обласному військовому комісаріату;

Запорізькому гарнізону;

Головному управлінню Державної фіскальної служби України у Запорізькій області;

Запорізькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України;

Головному територіальному управлінню юстиції у Запорізькій області;

Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Запорізькій області;

Управлінню Державної міграційної служби в Запорізькій області.

Запорізькій обласній державній телерадіокомпанії.

При здійсненні своїх повноважень голова облдержадміністрації взаємодіє з прокуратурою Запорізької області.

II. Перший заступник, заступники голови та керівник апарату обласної державної адміністрації:

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, реалізацію повноважень обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

у межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків в обласній державній адміністрації між головою, його першим заступником, заступниками голови та керівником апарату (далі - Розподіл обов'язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

відповідають згідно з Розподілом обов'язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах у голови облдержадміністрації; вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах за участю голови облдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються структурними підрозділами облдержадміністрації, та на засіданнях колегій районних державних адміністрацій;

співпрацюють із відповідними постійними комісіями обласної ради;

здійснюють керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами облдержадміністрації;

спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації (додаток 1);

забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади з територіальними органами центральних органів виконавчої влади (додаток 2);

забезпечують взаємозамінність повноважень за відповідними напрямами діяльності облдержадміністрації (додаток 3);

надають практичну допомогу територіям області у вирішенні питань соціально-економічного розвитку згідно з переліком районів та міст обласного значення, закріплених за керівництвом облдержадміністрації (додаток 4).

III. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Елла Слепян:

виконує обов'язки голови обласної державної адміністрації у разі його відсутності;

координує роботу заступників голови обласної державної адміністрації та керівника апарату обласної державної адміністрації;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов'язаних із забезпеченням діяльності обласної державної адміністрації;

забезпечує складання й подання на затвердження обласною радою проєкту обласного бюджету;

забезпечує виконання обласного бюджету та звітує перед обласною радою про його виконання;

сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;

організовує роботу з контролю за використанням бюджетних коштів;

забезпечує отримання від усіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства, для складання й виконання бюджету;

здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проєкту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни переліку об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку й звітності на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності та передані до сфери управління облдержадміністрації;

організовує реалізацію державної інвестиційної політики, відповідає за інвестиційну діяльність в облдержадміністрації, організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку області;

контролює розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків;

організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку області, здійснює їх моніторинг;

забезпечує керівництво економічною роботою на території області, впровадження територіальних економічних регуляторів;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в області;

забезпечує вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики облдержадміністрації з цих питань;

організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;

сприяє встановленню регіонального контракту на товарну продукцію, що виготовляється на території області, та контролю за його виконанням;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

запроваджує ефективні механізми комунікацій між обласною державною адміністрацією та райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

організовує розробку проєктів програм соціально-економічного розвитку області, подає їх на розгляд обласній раді, організовує виконання схвалених обласною радою програм, звітує перед нею про їх виконання;

організовує роботу щодо внесення пропозицій до проєктів програм приватизації державного й комунального майна та забезпечує їх виконання;

сприяє діяльності у сфері винахідництва та науково-технічних впроваджень, патентування, правової охорони та використання об'єктів інтелектуальної власності;

організовує розроблення та здійснення заходів щодо функціонування банківських і небанківських фінансових установ;

координує роботу з фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності;

забезпечує вдосконалення міждержавних економічних зв'язків;

координує роботу щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;

координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації територіальних програм зайнятості;

сприяє удосконаленню форм і засад соціального партнерства, співробітництву місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, розв'язанню колективних трудових спорів (конфліктів);

сприяє реалізації державної політики з питань: надання адресної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення; надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам та іншим вразливим категоріям громадян; соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО та ООС, інвалідів, людей похилого віку та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

координує роботу щодо додержання законодавства про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, розвитку різних форм виховання цих дітей.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту фінансів;

Департаменту економічного розвитку і торгівлі;

Департаменту соціального захисту населення;

Служби у справах дітей.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:

Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області;

Головного управління статистики у Запорізькій області;

Управління східного офісу держаудитслужби в Запорізькій області;

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області;

Запорізького патентного центру;

Державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області";

Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал";

Запорізької торгово-промислової палати;

ДП "Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації";

Запорізького обласного Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області;

Запорізького обласного центру зайнятості;

Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів;

Запорізького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Запорізької обласної ради професійних спілок;

Відділення Національної служби посередництва і примирення;

Головного управління Держпраці у Запорізькій області;

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області.

IV. Заступник голови обласної державної адміністрації Марина Кудерчук (стажування):

організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм, внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;

організовує реалізацію державної політики у галузі водних ресурсів;

організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації (в частині посадових повноважень);

забезпечує затвердження для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднених речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством;

організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері з питань охорони здоров'я, освіти і науки;

організовує роботу щодо розробки проєктів програм соціально-економічного розвитку стосовно функціонування вищих навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти та охорони здоров'я;

сприяє функціонуванню системи формування національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них;

здійснює керівництво закладами охорони здоров'я, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, з питань організації їх матеріально-фінансового забезпечення;

забезпечує розробку проєктів програм охорони здоров'я;

здійснює керівництво закладами фізкультури і спорту, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації з організації їх матеріально-фінансового забезпечення;

забезпечує розробку проєктів програм фізкультури і спорту, молодіжної політики;

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних, дитячих і жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в області української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження мов;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій;

здійснює керівництво закладами культури, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

забезпечує розробку проєктів програм туризму;

забезпечує реалізацію в області державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії.

Заступник голови обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту екології та природних ресурсів;

Департаменту освіти і науки;

Департаменту охорони здоров'я;

Департаменту культури, туризму, національностей та релігій;

Управління молоді, фізичної культури та спорту.

Заступник голови обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:

Державної екологічної інспекції у Запорізькій області;

Приазовського Національного природного парку;

Національного природного парку "Великий Луг";

Державної Азовської морської екологічної інспекції;

Інституту рибного господарства та екології моря;

Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я;

Управління Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області;

Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства;

Азовського басейнового управління Державного агентства рибного господарства;

Сектору у Запорізькій області Держводагентства;

ОКП "Аптечне об'єднання "Фармація";

Державної установи "Запорізький лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України";

Державної служби з лікарських засобів у Запорізькій області;

Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста;

вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації;

ДП "Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації";

Національного заповідника "Хортиця".

V. Заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Тарасенко (стажування):

організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема з питань формування інфраструктури агропромислового ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

сприяє діяльності наукових установ агропромислового комплексу, розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;

сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;

забезпечує реалізацію державної політики в галузях насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації;

реалізовує разом з відповідними науково-дослідними, проєктними установами, вищими навчальними закладами науково-технічну політику в галузях агропромислового виробництва;

сприяє розробці й реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів;

сприяє ефективному використанню господарствами і окремими власниками меліорованих земель, своєчасному проведенню на них хімічної та інших видів меліорації і технічних робіт, організації роботи зі збереження меліоративних фондів та оновлення дощувальної техніки, розвитку питного водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;

сприяє забезпеченню у встановленому законодавством порядку державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів;

контролює порядок передачі у користування водних об'єктів у комплексі із земельними ділянками та їх використання відповідно до Земельного та Водного кодексів України;

організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного та регіонального замовлення з поставки сільськогосподарської продукції;

сприяє реалізації державної цінової політики на споживчому ринку;

сприяє ефективному використанню майна, що належить до спільної власності територіальних громад області та загальнодержавної власності, в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників галузей агропромислового виробництва;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;

організовує реалізацію державної політики щодо вирішення питань розрахунків підприємств теплоенергетичного комплексу;

забезпечує регулювання цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг населенню підприємствами та організаціями;

координує роботу щодо вирішення питань розрахунків населення за енергоносії та комунальні послуги;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку житлового будівництва;

забезпечує контроль за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів на об'єктах капітального будівництва;

сприяє будівництву та ремонту автомобільних доріг;

сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Заступник голови обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту агропромислового розвитку;

Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва;

Департаменту капітального будівництва.

Заступник голови обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області;

Державної інспекції сільського господарства у Запорізькій області;

Запорізького представництва ПАТ "Аграрний фонд";

Запорізького обласного державного центру експертизи сортів рослин;

Запорізької філії НАК "УкрАгроЛізинг";

Управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області;

Філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Запорізькій області;

Регіонального відділення Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області;

Відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Запорізькій області;

Державної інспекції з енергетичного нагляду у Запорізькій області;

Служби автомобільних доріг у Запорізькій області;

ДП "Запорізький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".

VI. Заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Антонов:

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб;

координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення;

координує промислову політику в області;

організовує реалізацію державної промислової політики та державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів;

відповідає за розміщення на території області нових підприємств і об'єктів інфраструктури всіх форм власності;

організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, продукції імпортозаміщення, розвитку регіональної та державної виробничої кооперації підприємств різних галузей;

здійснює контроль за виконанням на підприємствах заходів щодо ресурсозбереження, заготівлі та здачі металобрухту;

сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;

сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

сприяє раціональному використанню мінерально-сировинної бази області;

сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв'язку;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами зв'язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;

сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів.

Заступник голови обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури;

Департаменту з питань цивільного захисту населення.

Заступник голови обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:

Головного територіального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області;

Запорізької дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці;

Управління Укртрансбезпеки в Запорізькій області.

VII. Заступник голови обласної державної адміністрації (вакансія)

VIII. Заступник голови обласної державної адміністрації (вакансія)

IX. Керівник апарату обласної державної адміністрації Зінаїда Бойко:

є керівником державної служби в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керує діяльністю апарату обласної державної адміністрації, забезпечує діяльність обласної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;

видає в межах своїх повноважень накази, в тому числі з виконання функцій роботодавця стосовно працівників апарату облдержадміністрації, які не є державними службовцями;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови обласної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови обласної державної адміністрації до виконавців;

відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку та звітності;

відповідає за облік кадрів обласної, районних державних адміністрацій, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації та перепідготовку;

організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апаратів районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення у межах і порядку, визначених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату обласної державної адміністрації;

забезпечує підготовку та подання на розгляд голові обласної державної адміністрації проєктів планів роботи та заходів обласної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до Державного архіву Запорізької області;

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;

забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в області, державними та урядовими нагородами, заохоченнями обласної державної адміністрації;

контролює ведення бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату обласної державної адміністрації;

контролює підготовку штатного розпису, видатків апарату обласної державної адміністрації та змін до нього;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов'язаних із забезпеченням діяльності обласної державної адміністрації;

забезпечує реалізацію на території області програми децентралізації влади;

координує роботу щодо сприяння в утворенні та ефективному функціонуванні спроможних територіальних громад;

координує надання організаційної та методичної допомоги територіальним громадам з питання здійснення ними своїх повноважень;

організовує надання методичної та практичної допомоги відділам ведення Державного реєстру виборців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області з питань створення і ведення реєстру виборців;

забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;

організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проєктів, замовником яких виступає обласна державна адміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Керівник апарату обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

організаційного відділу апарату облдержадміністрації;

відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації (в частині посадових повноважень);

загального відділу апарату облдержадміністрації;

юридичного управління апарату облдержадміністрації (в частині посадових повноважень);

відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації;

відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації;

відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації;

відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації;

відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації;

сектору контролю апарату облдержадміністрації (в частині посадових повноважень);

відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи апарату облдержадміністрації;

відділу підготовки аналітичних, інформаційних матеріалів апарату облдержадміністрації;

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації (в частині посадових повноважень);

сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (в частині посадових повноважень);

Управління містобудування та архітектури;

Державного архіву Запорізької області.

Керівник апарату обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:

Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій;

Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпровській та Запорізькій областях;

Запорізького обласного контактного центру;

апаратів районних державних адміністрацій;

Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування;

Регіонального відділення асоціації міст України.

 

Керівник апарату

З. Бойко

 

Додаток 1
до Розподілу обов'язків
(пункт 2)

СХЕМА
організаційної структури обласної державної адміністрації

  

 

Керівник апарату

З. Бойко

 

Додаток 2
до Розподілу обов'язків
(пункт 2)

СХЕМА
взаємодії обласної державної адміністрації та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

  

 

Керівник апарату

З. Бойко

 

Додаток 3
до Розподілу обов'язків

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ
повноважень першого заступника голови обласної державної адміністрації та заступників голови обласної державної адміністрації

Елла Слепян
перший заступник голови облдержадміністрації

Марина Кудерчук
заступник голови облдержадміністрації (стажування)

Володимир Тарасенко
заступник голови облдержадміністрації (стажування)

Андрій Антонов
заступник голови облдержадміністрації

 

Керівник апарату

З. Бойко

 

Додаток 4
до Розподілу обов'язків

ПЕРЕЛІК
районів та міст обласного значення, закріплених за керівництвом обласної державної адміністрації

Перший заступник голови облдержадміністрації

Елла Слепян

м. Запоріжжя
Веселівський район
Запорізький район
Михайлівський район
Новомиколаївський район
Оріхівський район

Заступник голови облдержадміністрації
(стажування)

Володимир Тарасенко

м. Бердянськ
м. Енергодар
Бердянський район
Більмацький район Великобілозерський район
Розівський район
Чернігівський район

Заступник голови облдержадміністрації
(стажування)

Марина Кудерчук

м. Мелітополь
Василівський район
Мелітопольський район
Пологівський район
Приазовський район
Гуляйпільський район

Заступник голови облдержадміністрації

Андрій Антонов

м. Токмак
Вільнянський район
Кам'янсько-Дніпровський район
Приморський район
Токмацький район
Якимівський район

 

Керівник апарату

З. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали