ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 червня 2011 року N 209

Про розподіл обов'язків щодо прийому громадян із службових та особистих питань

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", з метою удосконалення порядку організації та проведення особистого прийому громадян наказую:

1. Затвердити Графік особистого прийому громадян Головою, Першим заступником та заступниками Голови та розподіл обов'язків щодо прийому громадян із службових та особистих питань у Державній службі автомобільних доріг України.

2. Адміністративному управлінню (Кіян О. М.) забезпечити організацію особистого прийому громадян відповідно до затвердженого Графіку та розподілу.

3. Першому заступникові Голови, заступникам Голови, керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державної служби автомобільних доріг (далі - Укравтодор) забезпечити виконання цього наказу згідно затвердженого Графіку.

4. Управлінню науково-технічної політики (Крижанівський О. Є.) розмістити наказ на web-сторінці Укравтодору.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укравтодору від 10.08.2010 N 273 "Про розподіл обов'язків щодо прийому громадян із службових та особистих питань".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. Демішкан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби автомобільних доріг України
23.06.2011 N 209

РОЗПОДІЛ
обов'язків щодо прийому громадян із службових та особистих питань у Державній службі автомобільних доріг України

1. Прийом громадян Головою Укравтодору, Першим заступником та заступниками Голови здійснюється за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів Укравтодору згідно з Графіком, що затверджується Головою.

1.1. Прийом громадян керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком керівником відповідного підприємства (організації).

1.2. Прийом народних депутатів України Головою Укравтодору згідно з дорученням Прем'єр-міністра України М. Азарова від 31.05.2010 N 29730/2/1-10 щодо встановлення прийому народних депутатів України членами Кабінету Міністрів України, керівниками інших центральних органів виконавчої влади здійснюється щосереди з 17-00 до 19-00 год.

1.3. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня" проводиться позачергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

1.4. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом, є:

- реалізація положень Закону України "Про звернення громадян", інших законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

- сприяння у вирішенні проблемних питань щодо функціонування дорожньої галузі відповідно до компетенції Укравтодору та згідно з чинним законодавством, з якими звертаються громадяни.

2. Організація особистого прийому громадян в Укравтодорі здійснюється відповідальним працівником Адміністративного управління (далі - Відповідальний).

2.1. Попередній запис на прийом до керівників Укравтодору здійснюється за телефоном: 287-24-49 з обов'язковим поданням у день прийому суті звернення та обґрунтування. Допуск у приміщення Укравтодору громадян із службових та особистих питань здійснюється у супроводі Відповідального працівника.

2.2. На кожного заявника заводиться Картка обліку особистого прийому громадян (далі - Картка) згідно з додатком.

2.3. Відповідальний з'ясовує, в якому структурному підрозділі знаходилось попереднє звернення громадянина (за наявності), який бажає записатись на особистий прийом до керівництва Укравтодору, або до компетенції якого структурного підрозділу належить питання, з яким звернувся громадянин.

2.4. Копії Карток передаються по реєстру структурним підрозділам для опрацювання та надання матеріалів для здійснення особистого прийому.

2.5. Структурні підрозділи надають інформаційну довідку щодо справи громадянина, зазначеного у Картці. Інформаційна довідка повинна містити:

- суть проблеми, стосовно якої звернувся громадянин;

- пропозиції щодо вирішення питання;

- копії попередніх звернень та відповідей на них;

- прізвище, ім'я та по батькові посадової особи (керівника або заступника керівника структурного підрозділу), який має бути залученим до участі в особистому прийомі громадян керівництвом Укравтодору.

2.6. На підставі отриманих від структурних підрозділів матеріалів формується справа, що передається посадовій особі начальником Адміністративного управління Укравтодору або його заступником, яка здійснює особистий прийом громадян, не пізніше ніж за дві години до здійснення особистого прийому.

3. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

3.1. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові надається письмова відповідь за підписом відповідного керівника Укравтодору.

3.2. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Укравтодору, посадова особа роз'яснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися.

3.3. Якщо громадянин не з'явився на особистий прийом або прийом з інших причин не відбувся, про це у графі 7 Картки вноситься відповідний запис, номер реєстрації не ставиться.

3.4. З метою недопущення фальсифікації звернень громадян, Відповідальний звіряє заявлені у зверненні дані щодо особи, яка звертається, з документом, що посвідчує особу.

4. Контроль за виконанням та дотриманням термінів виконання доручень (рішень, резолюцій), наданих під час особистого прийому посадовою особою Укравтодору, здійснюється Адміністративним управлінням Укравтодору.

4.1. Інформація про хід виконання доручення, наданого на особистому прийомі громадян посадовою особою, та остаточні висновки за результатами його розгляду (копії відповідей, рішень тощо) в обов'язковому порядку надаються виконавцями доручення до Адміністративного управління, на підставі якої Відповідальним заповнюється графа 7 Картки та знімається з контролю, якщо доручення виконано.

4.2. Усі наявні матеріали стосовно громадянина після здійснення особистого прийому формуються у справу, до якої після заповнення графи 7 додається Картка обліку особистого прийому.

Картки обліку особистого прийому громадян, які не мають реєстраційного номера через відсутність громадянина на особистому прийомі, зберігаються окремо.

4.3. Картка обліку особистого прийому громадян ведеться на паперових та електронних носіях.

4.4. Відповідальні працівники Адміністративного управління щорічно проводять аналіз розгляду звернень громадян на особистому прийомі та подають його на розгляд керівництву Укравтодору.

4.5. Адміністративне управління щотижня здійснює аналіз невиконаних доручень, наданих під час особистого прийому громадян, та, у разі їх наявності, подають керівництву Укравтодору на апаратну нараду.

4.6. Керівники структурних підрозділів Укравтодору забезпечують систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин, що їх спричинили, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного вирішення, своєчасного розроблення пропозицій по задоволенню потреб громадян.

 

Начальник
Адміністративного управління

О. М. Кіян

 

Додаток
до пункту 2.2 Розподілу обов'язків щодо прийому громадян із службових та особистих питань у Державній службі автомобільних доріг України

КАРТКА N _______
обліку особистого прийому громадян

N
п/п

Дата прийому

Хто приймає

П. І. Б., адреса чи місце роботи, соціальний стан громадянина

Порушені питання

Кому доручено розгляд, зміст доручення, термін виконання

Наслідки розгляду, індекс, дата отримання відповіді від виконавця

короткий зміст

індекси

1

2

3

4

5

6

7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби автомобільних доріг України
23.06.2011 N 209

ГРАФІК
особистого прийому громадян

Голова Державної служби автомобільних доріг України
Демішкан Володимир Федорович

II, IV вівторок місяця

Перший заступник Голови Державної служби автомобільних доріг України
Мездрін М. Г.

I, III вівторок місяця

Заступник Голови Державної служби автомобільних доріг України
Галушко В. О.

I, III четвер місяця

Заступник Голови Державної служби автомобільних доріг України
Підмогильний М. В.

I, III п'ятниця місяця

Заступник Голови Державної служби автомобільних доріг України
Прусенко Є. Д.

II, IV п'ятниця місяця

Адреса: 03680 МСП, м. Київ, вул. Фізкультури, 9
Телефон: (044) 287-24-49
прийом здійснюється (понеділок - четвер) з 16-00 до 18-00
в п'ятницю з 15-00 до 17-00
в робочих кабінетах відповідних керівників

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали