МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 липня 2011 року N 274

Про розподіл видатків за бюджетною програмою КПКВК 1101390 "Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій" (КЕКВ 1310)

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництва та реконструкції ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 N 228, (далі - Порядок), та з метою створення запасів твердого палива на теплоелектростанціях в обсягах, необхідних для забезпечення їх сталої роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року, наказую:

1. Затвердити Перелік енергогенеруючих компаній, які мають право на часткову компенсацію відсоткової ставки за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік за кредитами, залученими з метою створення запасів твердого палива на теплоелектростанціях, згідно з додатком 1.

2. Утворити комісію для розгляду питань щодо виділення бюджетних коштів для виплати компенсації та визначення переліку підприємств-одержувачів у складі згідно з додатком 2 (далі - Комісія).

3. Затвердити форму Розрахунку компенсації за кредитами, залученими у ВАТ "Державний ощадний банк України", для використання державним підприємством "Енергоринок", згідно з додатком 3.

4. Затвердити форму Розрахунку необхідного помісячного обсягу запасів твердого палива у кількісному та вартісному виразі, в тому числі обсягу, що планується придбати за рахунок кредиту, відсоткова ставка за яким частково компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік, згідно з додатком 4.

5. Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) забезпечити контроль за створенням запасів твердого палива для теплоелектростанцій за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік.

6. Керівникам енергогенеруючих компаній, визначених у додатку 1 до цього наказу, надати Міненерговугілля документи відповідно до пункту 7 Порядку одночасно з листом-зверненням енергогенеруючої компанії про виділення бюджетних коштів для виплати компенсації із зазначенням реквізитів поточного рахунку такої компанії.

7. Керівникам енергогенеруючих компаній, визначених у додатку 1 до цього наказу, та державного підприємства "Енергоринок" надати Міненерговугілля документи відповідно до пункту 8 Порядку, одночасно з листом-зверненням державного підприємства "Енергоринок" про виділення бюджетних коштів для виплати компенсації із зазначенням реквізитів поточного рахунку.

8. Комісії (Чех С. М.):

8.1. Розглядати документи, передбачені пунктами 6 і 7 цього наказу, у двотижневий термін від дати їх надходження;

8.2. За результатами засідання ухвалювати рішення про виділення бюджетних коштів для виплати компенсації та визначати їх одержувача, або рішення про відмову у виділенні бюджетних коштів, яке оформлювати протоколом за підписом усіх присутніх членів Комісії та подавати на затвердження Міністру.

9. Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.) визначити відповідальним за:

9.1. Підготовку та організацію засідання Комісії;

9.2. Організацію спільно з Департаментом фінансово-економічної політики та Управлінням бухгалтерського обліку і звітності розгляд наданих документів, передбачених у пунктах 6 і 7 цього наказу, та узагальнення результатів їх опрацювання.

10. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.) на підставі ухваленого Комісією та затвердженого Міністром рішення здійснювати перерахування бюджетних коштів відповідно до Порядку.

11. Узяти до відома, що відповідальність за достовірність наданих документів, на підставі яких здійснено розрахунок компенсації, покладено на першого керівника підприємства - одержувача бюджетних коштів.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток 1
до наказу Міненерговугілля України
08.07.2011 N 274

ПЕРЕЛІК
енергогенеруючих компаній, які мають право на часткову компенсацію відсоткової ставки за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік за кредитами, залученими з метою створення запасів твердого палива на теплоелектростанціях

1.

Публічне акціонерне товариство "Дніпроенерго"

2.

Публічне акціонерне товариство "Донбасенерго"

3.

Публічне акціонерне товариство "Західенерго"

4.

Публічне акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія Центренерго".

 

Додаток 2
до наказу Міненерговугілля України
08.07.2011 N 274

СКЛАД
Комісії для розгляду питань щодо виділення бюджетних коштів для виплати компенсації та визначення переліку підприємств-одержувачів

Чех С. М.

- заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, голова Комісії.

Члени Комісії:

 

Грачова О. М.

- заступник директора Департаменту фінансово-економічної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

Сухопарова Л. В.

- заступник директора - начальник відділу Департаменту електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

Головань С. Я.

- начальник відділу Управління бухгалтерського обліку і звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

Подільчук Н. Б.

- начальник відділу Департаменту фінансово-економічної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

Бурлака О. А.

- головний спеціаліст Департаменту електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, секретар Комісії;

Тринєєв О. Г.

- головний спеціаліст управління енергоринку Національної комісії регулювання електроенергетики України (за згодою);

Токарева Л. М.

- начальник відділу Департаменту генерацій національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"(за згодою);

Сова С. С.

- заступник директора Департаменту економіки і фінансів національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (за згодою);

Сутченко Р. В.

- заступник директора з фінансових питань державного підприємства "Енергоринок" (за згодою);

Лисенко Н. О.

- начальник департаменту фінансових операцій електроенергії державного підприємства "Енергоринок" (за згодою).

 

Додаток 3
до наказу Міненерговугілля України
08.07.2011 N 274

РОЗРАХУНОК
компенсації за кредитами, залученими у ВАТ "Державний ощадний банк України" для використання державним підприємством "Енергоринок"

 

Одиниця виміру

Місяць

РАЗОМ

2010

2011

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Залучено кредитних коштів ДП "Енергоринок" у ВАТ "Державний ощадний банк України" відповідно до договорів та постанов НКРЕ всього:

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок кредитних коштів на 1 число місяця, наступного за звітним

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума відсоткової ставки ДП "Енергоринок"

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИ НКРЕ N, дата

Угода з ДП "Енергоринок" N, дата

Договір від _N _________, транш ________ млн. грн., в т. ч.:

N ____ від __________

 

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок кредитних коштів на 1 число місяця, наступного за звітним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума відсоткової ставки ДП "Енергоринок"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до наказу Міненерговугілля України
08.07.2011 N 274

ПОГОДЖЕНО
посада керівника НАК "Енергетична компанія України"
підпис, П. І. Б., дата, печатка

ЗАТВЕРДЖЕНО
посада керівника енергогенеруючої компанії
підпис, П. І. Б., дата, печатка

РОЗРАХУНОК
необхідного помісячного обсягу запасів твердого палива у кількісному та вартісному виразі, в тому числі обсягу, що планується придбати за рахунок кредиту, відсоткова ставка за яким частково компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік

Назва енергогенеруючої компанії

Од. виміру

Грудень 2010 року

місяці 2011 року

Всього за 2011 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Обсяг і вартість запасів твердого палива на складах, підтверджені актом інвентаризації

тис. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. обсяг і вартість твердого палива, придбаного за рахунок власних кредитів енергогенеруючої компанії

тис. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг і вартість запасів твердого палива на складах відповідно до прогнозного розрахунку залишку запасів твердого палива станом на 01.11.2011

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні кредити енергогенеруючої компанії

тис. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залучення кредиту

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення кредиту

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума відсотків за користування кредитом (річна ставка ____ %)

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума компенсації відсотків

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали