Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 лютого 2010 року N 75/5

Про розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти

На виконання статті 15 Закону України "Про освіту", статей 31, 32 Закону України "Про загальну середню освіту" та з метою розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти наказуємо:

1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) та Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (Мадзігон В. М.) забезпечити розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти.

2. Затвердити склад адміністративного комітету з розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (додаток N 1).

3. Затвердити склад творчих колективів з розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (додаток N 2).

4. Адміністративному комітету:

4.1 забезпечити організаційно-науковий супровід розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти;

4.2. до 28.02.2010 р. розробити концепцію нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти та довести її до відома творчих колективів.

5. Творчим колективам до 10.09.2010 р. забезпечити розроблення проекту нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти.

6. Наукове керівництво розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти покласти на Савченко О. Я., академіка, доктора педагогічних наук, головного наукового співробітника лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України (за згодою).

7. Наказ опублікувати в газетах "Освіта України", "Педагогічна газета", в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайтах МОН та АПН.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б. та першого віце-президента АПН України, директора Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України Мадзігона В. М.

 

Т. в. о. Міністра освіти
і науки України
 

 
О. П. Гребельник
 

Президент Академії
педагогічних наук України
 

 
В. Г. Кремень
 


 

Додаток N 1
до наказу МОН та АПН України
05.02.2010 N 75/5 


Склад адміністративного комітету
з розроблення проекту нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти

1. 

Полянський
Павло Броніславович
 

заступник Міністра - голова адміністративного комітету 

2. 

Савченко
Олександра Яківна
 

доктор педагогічних наук; академік; головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України - співголова - науковий керівник 

Члени адміністративного комітету: 

3. 

Єресько
Олег Вікторович
 

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

4. 

Ляшенко
Олександр Іванович
 

доктор педагогічних наук; академік - секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті Академії педагогічних наук України 

5. 

Ващенко
Лідія Семенівна
 

начальник відділу природничо-математичної та технологічної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

6. 

Омельяненко
Ніна Володимирівна
 

завідувач сектору дошкільної та початкової освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

7. 

Бібік
Надія Михайлівна
 

головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, академік, доктор педагогічних наук, професор 

8. 

Локшина
Олена Ігорівна
 

завідувач лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук 

9. 

Онопрієнко
Оксана Володимирівна
 

завідувач лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук 

10. 

Лунченко
Надія Вікторівна
 

науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи 

11. 

Якименко
Людмила Юріївна
 

старший науковий співробітник Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України 


 

Додаток N 2
до наказу МОН та АПН України
05.02.2010 N 75/5 


Склад творчих колективів
з розроблення проекту нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти

1. Освітня галузь "Мови і літератури" 

Мова навчання 

1. 

Вашуленко
Микола Самійлович
 

головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, академік, доктор педагогічних наук, професор (керівник) 

2. 

Таранік-Ткачук
Катерина Валеріївна
 

головний спеціаліст відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

3. 

Пономарьова
Катерина Іванівна
 

старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук 

4. 

Прищепа
Ольга Юхимівна
 

старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук 

5. 

Сосницька
Надія Петрівна
 

завідувач науково-методичної лабораторії з розвивального навчання Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти 

6. 

Литвин
Любов Петрівна
 

доцент кафедри мови та методики викладання української мови в початковій школі Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, кандидат філологічних наук 

7. 

Жембровська
Антоніна Миколаївна
 

методист вищої категорії сектору початкової освіти відділення дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

8. 

Гайова
Любов Андріївна
 

учитель початкових класів загальноосвітнього навчального закладу N 240 м. Києва, вчитель-методист 

9. 

Лунько
Наталія Іванівна
 

учитель початкових класів гімназії ім. Лесі Українки N 117 м. Києва, вчитель-методист 

Читання 

1. 

Мартиненко
Валентина Олександрівна
 

вчений секретар Інституту педагогіки, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (керівник) 

2. 

Савченко
Олександра Яківна
 

головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, академік, доктор педагогічних наук, професор 

3. 

Щербакова
Лідія Федорівна
 

головний спеціаліст сектору дошкільної та початкової освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

4. 

Вашуленко
Оксана Вікторівна
 

науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України 

5. 

Йолкіна
Лариса Віссаріонівна
 

доцент кафедри української літератури Інституту української філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук 

6. 

Джежелей
Ольга Валентинівна
 

завідувач лабораторії методичного забезпечення навчання системної освіти "Школа-ВУЗ" Харківського національного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, професор 

7. 

Науменко
Віра Орестівна
 

професор кафедри теорії початкової освіти, індивідуального навчання і методики викладання дисциплін гуманітарного циклу Київського університету ім. Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук 

8. 

Лаптєва
Людмила Іванівна
 

учитель початкових класів колежу ім. Василя Сухомлинського м. Києва, вчитель-методист 

Українська мова (державна) у школах з навчанням мовами національних меншин; мова національних меншин (друга мова) 

1. 

Хорошковська
Ольга Назарівна
 

завідувач лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук (керівник) 

2. 

Кононенко
Юрій Григорович
 

завідувач сектору сприяння освіті рідною мовою департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

3. 

Курач
Лариса Іванівна
 

завідувач лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук 

4. 

Корсаков
Володимир Олексійович
 

науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України 

5. 

Петрук
Оксана Миколаївна
 

науковий співробітник лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України 

6. 

Лапшина
Ірина Миколаївна
 

доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського 

7. 

Гайдученко
Тетяна Леонідівна
 

учитель початкових класів загальноосвітнього навчального закладу N 210 м. Києва, вчитель-методист 

8. 

Савчук
Тамара Вікторівна
 

заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів гімназії ім. Олександра Пушкіна, вчитель-методист 

Іноземні мови 

1. 

Редько
Валерій Григорович
 

завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (керівник) 

2. 

Коваленко
Оксана Ярославівна
 

головний спеціаліст відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

3. 

Шулікіна
Наталія Георгіївна
 

учитель англійської мови загальноосвітнього навчального закладу N 57 м. Києва 

4. 

Чепурна
Олена Володимирівна
 

учитель англійської мови загальноосвітнього навчального закладу N 76 м. Києва 

2. Освітня галузь "Математика" 

1. 

Онопрієнко
Оксана Володимирівна
 

завідувач лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (керівник) 

2. 

Прокопенко
Наталія Сергіївна
 

головний спеціаліст відділу природничо-математичної та технологічної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

3. 

Листопад
Наталія Петрівна
 

науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України 

4. 

Пархоменко
Наталія Євгеніївна
 

заступник директора з навчально-виховної роботи I ступеня ЗНЗ N 194 м. Києва; учитель початкових класів; вчитель-методист 

5. 

Лишенко
Григорій Павлович
 

завідувач кафедри педагогіки і методик викладання дисциплін природничо-гуманітарного циклу Київського університету ім. Бориса Грінченка; кандидат педагогічних наук, доцент 

6. 

Кочина
Лідія Петрівна
 

професор кафедри педагогіки і методик викладання дисциплін природничо-гуманітарного циклу Київського університету ім. Бориса Грінченка; кандидат педагогічних наук, доцент 

7. 

Скворцова
Світлана Олексіївна
 

професор кафедри математики та методики початкового навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Костянтина Ушинського; доктор педагогічних наук 

8. 

Ніколайчук
Тетяна Олександрівна
 

методист вищої категорії сектору початкової освіти відділення дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

9. 

Жемчужкіна
Галина Володимирівна
 

науковий співробітник незалежного науково-методичного центру "Розвивальне навчання"; учитель математики загальноосвітньої школи N 114 м. Харкова; вчитель-методист 

10. 

Прима
Наталія Іванівна
 

вчитель початкових класів Великодимерського навчально-виховного комплексу Броварського району Київської області 

3. Освітня галузь "Людина і світ" 

Бібік
Надія Михайлівна
 

головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, академік, доктор педагогічних наук, професор (керівник) 

Байбара
Тетяна Миколаївна
 

провідний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук 

3. 

Бєскова
Наталія Володимирівна
 

начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

4. 

Арцишевський
Роман Антонович
 

професор кафедри філософії і релігієзнавства Волинського національного університету ім. Лесі Українки; доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України 

5. 

Гільберг
Тетяна Георгіївна
 

завідувач кафедри методики навчальних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук 

6. 

Тагліна
Ольга Валентинівна
 

доцент кафедри генетики і цитології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат біологічних наук, доцент 

7. 

Сєдова
Наталія Миколаївна
 

завідувач відділу початкової освіти Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти; лауреат Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 1996" (номінація "Початкові класи") 

8. 

Олійник
Юлія Миколаївна
 

вчитель початкових класів ЗНЗ I - III ступеня N 35 м. Вінниці; переможець Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2008" (номінація "Початкові класи") 

9. 

Кирилюк
Аліна Павлівна
 

методист першої категорії сектору початкової освіти відділення дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

10. 

Котик
Таліна Станіславівна
 

учитель біології колегіуму N 98 м. Запоріжжя, заслужений вчитель України 

11. 

Карпець
Людмила Миколаївна
 

заступник директора Великодимерського навчально-виховного комплексу Броварського району Київської області, вчитель початкових класів, вчитель-методист 

4. Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" 

1. 

Круцевич
Тетяна Юріївна
 

завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (керівник) 

2. 

Фіцайло
Світлана Сергіївна
 

головний спеціаліст відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

3. 

Коваль
Ніна Степанівна
 

старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук 

4. 

Бойченко
Тетяна Євгенівна
 

доцент кафедри права та безпеки життєдіяльності Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти АПН України 

5. 

Деревянко
Вікторія Василівна
 

методист вищої категорії відділення дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

6. 

Страшко
Станіслав Васильович
 

завідувач кафедри медичних знань та охорони здоров'я дітей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук 

7. 

Копилова
Ліана Валентинівна
 

вчитель початкових класів Києво-Печерського ліцею N 171 "Лідер" м. Києва; учитель-методист 

8. 

Турчик
Ірина Хосенівна
 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка; кандидат наук з фізичного виховання і спорту 

5. Освітня галузь "Технологія" 

1. 

Морін
Олег Леонідович
 

завідувач лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання АПН України; кандидат педагогічних наук (керівник) 

2. 

Тименко
Володимир Петрович
 

завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини АПН України; старший науковий співробітник, доцент, кандидат педагогічних наук 

3. 

Дятленко
Сергій Миколайович
 

головний спеціаліст відділу природничо-математичної та технологічної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

4. 

Древаль
Галина Федорівна
 

завідувач сектору початкової освіти відділення дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

5. 

Степанова
Людмила Василівна
 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук 

6. 

Каталанець
Наталія Валеріївна
 

доцент кафедри методик початкового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук 

7. 

Ремезюк
Ірина Ігорівна
 

старший викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова 

8. 

Свінцицька
Людмила Іванівна
 

учитель початкових класів Чернівецького загальноосвітнього навчального закладу I - III ст. N 6, учасник II (заключного) етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2008" (номінація "Початкові класи") 

9. 

Мельник
Леся Дмитрівна
 

вчитель початкових класів гімназії N 183 "Фортуна" м. Києва 

6. Освітня галузь "Мистецтво" 

1. 

Масол
Людмила Михайлівна
 

провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України; кандидат педагогічних наук (керівник) 

2. 

Корнілова
Ольга Василівна
 

головний спеціаліст відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

3. 

Гайдамака
Олена Василівна
 

методист вищої категорії сектору початкової освіти відділення дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

4. 

Івахно
Ірина Миколаївна
 

учитель музичного мистецтва загальноосвітнього навчального закладу N 290 м. Києва; вчитель-методист; голова методичного об'єднання вчителів музичного мистецтва Святошинського району м. Києва 

5. 

Ковальова
Світлана Василівна
 

завідувач кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук 

6. 

Гумінська
Оксана Олексіївна
 

завідувач кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук 

7. 

Федун
Сергій Ігорович
 

завідувач кабінету естетики Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

8. 

Чорний
Олександр Вікторович
 

учитель образотворчого мистецтва, художньої культури, заступник директора з виховної роботи Тульчинського загальноосвітнього навчального закладу I - III ст. N 2 Вінницької області, вчитель-методист 

9. 

Вачкова
Ірина Богданівна
 

учитель образотворчого мистецтва Сокільницького загальноосвітнього навчального закладу I - III ст. Пустомитівського району Львівської області 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали