ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.10.2011 р. N 546

Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік

Відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", з метою своєчасного складання проекту обласного бюджету та розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Структуру проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік.

1.2. Рекомендації щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік.

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Гижко А. П.) разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласними установами та організаціями, райдержадміністраціями та виконкомами міських рад міст обласного значення розробити проект Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік (далі - проект Програми).

3. Запропонувати Головному управлінню статистики у Вінницькій області (Ігнатов С. Н.) оперативно забезпечувати структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення відповідними інформаційно-статистичними матеріалами, необхідними для розроблення проекту Програми.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення розробити і подати до 24 жовтня 2011 року Головному управлінню економіки облдержадміністрації відповідні розділи проекту Програми.

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Гижко А. П.) внести підготовлений проект Програми обласній раді для розгляду і затвердження.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 жовтня 2010 року N 448 "Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2011 рік".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

І. Мовчан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
06.10.2011 N 546

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік

1. Проект Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік (далі - проект Програми) розробляється за її структурою.

Структурні підрозділи облдержадміністрації та інші виконавці, що беруть участь у розробленні проекту Програми, готують матеріали щодо напрямів державної політики, розвитку галузей економіки або сфер діяльності по колу підприємств усіх форм власності, що входять до відповідної сфери діяльності. По районах області матеріали даються в цілому за територіями, незалежно від галузевого чи іншого підпорядкування підприємств.

Інформація дається у вигляді максимально конкретного опису тих позитивних змін, на які спрямована діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. У першому розділі проекту Програми "Оцінка соціального та економічного розвитку області (стан, проблеми, причини)" поточний стан відповідної галузі економіки чи сфери діяльності у звітному періоді та реалізації політики, що проводилась, аналізується за наступними параметрами:

завдання, що ставилися перед галуззю (сферою діяльності) у 2011 році;

загальна характеристика галузі (сфери діяльності) та державної політики, яка проводилась у даній галузі (сфері діяльності), а також стан її реалізації;

аналіз існуючої динаміки, тенденцій, пропорцій розвитку та чинників, що їх обумовлюють у звітному періоді;

аналіз проблем та заходів щодо їх подолання;

аналіз виконання програмних заходів щодо розвитку галузі (сфери діяльності);

характеристика змін у нормативно-правовій базі, яка відбулась протягом останнього року і набере чинності з 2012 року або вже чинна, та їх наслідки, що будуть впливати на ситуацію в області протягом 2012 року;

основні ризики та проблеми, пов'язані із застосуванням Бюджетного кодексу України (нова редакція).

Проводиться аналіз проблемних районів у галузі (сфери діяльності) з точки зору виконання основних показників обласної Програми економічного і соціального розвитку області на 2011 рік.

3. У другому розділі проекту Програми "Цілі та завдання на 2012 рік" насамперед зазначаються першочергові завдання, які направленні на вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення.

4. У третьому розділі проекту Програми "Пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку області на 2012 рік" зазначаються основні напрямки у сферах: соціально-гуманітарній, економічній, екологічного захисту та техногенної безпеки, розвитку громадянського суспільства.

У разі потреби пріоритети можуть бути скореговані відповідно до наданого обґрунтування.

5. У четвертому розділі проекту Програми "Шляхи розв'язання головних проблем та досягнення поставлених цілей" до кожного із запропонованих пріоритетів повинні надаватися заходи у вигляді максимально стислого та конкретного опису тих позитивних змін, на які вони спрямовані, а також необхідно показати очікуваний результат (на основі регулятивного показника).

6. У п'ятому розділі проекту Програми "Ризики та можливі перешкоди" викладаються можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню у 2012 році, що розділяються на зовнішні перешкоди та ризики, внутрішні чинники, які можуть привести до перешкод у розвитку економіки, а також особливості розвитку економіки області, що можуть породжувати специфічні для області внутрішні ризики і перешкоди.

7. Матеріали до проекту Програми даються Головному управлінню економіки облдержадміністрації у вигляді повністю підготовлених розділів за структурою, на паперових та електронних носіях (формат текстового файлу Word, шрифт 12 Times New Roman).

8. При розробленні проекту Програми структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інші центральні органи виконавчої влади, обласні установи та організації співпрацюють із відповідними відділами Головного управління економіки облдержадміністрації (відділ аналізу й прогнозування регіонального розвитку та з питань власності, каб. N 825, тел. 66-14-26, E-mail: ueco@vininvest.gov.ua).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
06.10.2011 N 546

Структура проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік

N
з/п

Найменування розділу

Виконавці

 

Вступ

Головне управління економіки облдержадміністрації

1.

Оцінка соціального та економічного розвитку області (стан, проблеми, причини).

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації

2.

Цілі та завдання на 2012 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації

3.

Пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку області на 2012 рік:

Головне управління економіки облдержадміністрації

4.

Шляхи розв'язання головних проблем та досягнення поставлених цілей.

 

4.1.

В соціально-гуманітарній сфері

4.1.1.

Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення області.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації*, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, Вінницький обласний центр зайнятості, Вінницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.2.

Пріоритет 2. Розбудова та модернізація соціальної інфраструктури, в тому числі закладів та установ, що надають соціальні послуги.

Головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку*, фінансове; управління облдержадміністрації: капітального будівництва, охорони здоров'я та курортів, транспорту, освіти і науки, культури і туризму; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.3.

Пріоритет 3. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

Головне фінансове управління облдержадміністрації*; управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації; обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.4.

Пріоритет 4. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

Управління освіти і науки облдержадміністрації*, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.5.

Пріоритет 5. Створення сучасних навчальних програм та подальше покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, реалізація обласних програм: "Вчитель", "Сільська школа ", "Шкільний автобус" тощо.

Головні управління облдержадміністрації: фінансове, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку; управління облдержадміністрації: освіти і науки*, транспорту, у справах сім'ї та молоді, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.6.

Пріоритет 6. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та забезпечення виконання заходів відповідно до прийнятих програм щодо покращення стану здоров'я нації. Підвищення якості медичного обслуговування.

Головне фінансове управління облдержадміністрації; управління облдержадміністрації: охорони здоров'я та курортів*, з питань фізичної культури та спорту; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.7.

Пріоритет 7. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення.

Головні управління облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення*, агропромислового розвитку, економіки; Вінницький обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.8.

Пріоритет 8. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва.

Головне фінансове управління облдержадміністрації; управління облдержадміністрації: культури і туризму*, капітального будівництва, охорони здоров'я та курортів; Державний архів Вінницької області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.9.

Пріоритет 9. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту, участь в заходах з підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року.

Управління облдержадміністрації: з питань фізичної культури та спорту, культури і туризму, у справах преси та інформації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.1.10.

Пріоритет 10. Реалізація обласної Програми "Власний дім" в частині забезпечення житлом населення області, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, в т.ч. сільською комунальною службою.

Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації*; комунальна організація "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву", райдержадміністрації

4.2.

В економічній сфері

4.2.1.

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу області з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами. Розвиток галузі виробництва будівельних матеріалів

Головні управління облдержадміністрації: економіки* та агропромислового розвитку, управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.2.2.

Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу, будівництво сучасних великотоварних ферм

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації*, райдержадміністрації

4.2.3.

Пріоритет 3. Розвиток овочівництва та будівництво овочесховищ з використанням сучасних технологій зберігання продукції

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації*, райдержадміністрації

4.2.4.

Пріоритет 4. Вдосконалення регіональної структури аграрного сектору на основі інтенсифікації виробництва, кооперації, залучення інвестицій в агропромисловий комплекс.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції облдержадміністрації; райдержадміністрації

4.2.5.

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

Головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку*, фінансове, управління облдержадміністрації: охорони здоров'я та курортів, освіти і науки, культури і туризму; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.2.6.

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області.

Головні управління облдержадміністрації: економіки*, агропромислового розвитку; управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.2.7.

Пріоритет 7. Здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування.

Головне управління економіки облдержадміністрації*, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.2.8.

Пріоритет 8. Усунення зайвих регуляторних бар'єрів - як мотивація для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу.

Головне управління економіки облдержадміністрації*, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.2.9.

Пріоритет 9. Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов'язань.

Головні управління облдержадміністрації: фінансове*, економіки; Державна податкова адміністрація у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.2.10.

Пріоритет 10. Розвиток комерційної, соціальної, транспортної інфраструктур та авіаційних перевезень області.

Головні управління облдержадміністрації: фінансове, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку, управління транспорту облдержадміністрації*; служба автомобільних доріг у Вінницькій області, Вінницьке обласне комунальне підприємство "Аеропорт-Вінниця", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.2.11.

Пріоритет 11. Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного та транскордонного співробітництва.

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції облдержадміністрації*; райдержадміністрації, виконком Могилів-Подільської міської ради

4.3.

В сфері природокористування та безпеки життєдіяльності людини

4.3.1.

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу області.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області*, Головне управління Держкомзему у Вінницькій області, управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.2.3.

Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій області від можливих надзвичайних ситуацій.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації*, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.4.

В сфері розвитку громадянського суспільства

4.4.1.

Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки.

Управління: у справах преси та інформації*, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.4.2.

Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім'ї, як основи суспільства.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації*, служба у справах дітей облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.4.3.

Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави, створення якісно нової схеми організації роботи судів області.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації*, Головне управління МВС України у Вінницькій області, територіальне управління державної судової адміністрації у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.4.4.

Пріоритет 4. Проведення економічного та статистичного аналізу ефективного виконання обласних програм.

Головне управління статистики у Вінницькій області*

4.4.5.

Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за рахунок обласного і державного бюджетів та завдяки міжнародній технічній допомозі.

Головне управління економіки*, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міст обласного значення

5.

Ризики та можливі перешкоди

Головне управління економіки облдержадміністрації

6.

Додатки

6.1.

1. Основні показники економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2012 рік

Структурні підрозділи облдержадміністрації

6.2.

2. Перелік обласних програм, які будуть реалізовуватись у 2012 році.

Структурні підрозділи облдержадміністрації


* - відповідальні за узагальнення та подання інформації за окремими пріоритетами.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали