ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.09.2010 р. N 305

Про розроблення проекту Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2011 - 2015 роки "Чернігівщина-2015"

Відповідно до Конституції України, законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання п. 13 доручення Президента України від 20 квітня 2010 року N 1-1/729, з урахуванням положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма):

1. Утворити робочу групу з підготовки проекту Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області "Чернігівщина-2015" (далі - Програма), як II етапу реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку області на період до 2015 року, та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Затвердити:

1.1. Робочий план підготовки проекту Програми (додається).

1.2. Примірну структуру Програми (далі - примірна структура) із зазначенням відповідальних осіб за підготовку її розділів (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади - членам робочої групи:

2.1. Забезпечити безумовне виконання Робочого плану та вжити інших заходів, спрямованих на підготовку галузевих розділів проекту Програми "Чернігівщина - 2015", залучення до цієї роботи органів місцевого самоврядування, науковців, широкого кола громадськості, обговорення її положень.

2.2. Подати до 1 грудня 2010 року відповідні розділи проекту Програми "Чернігівщина - 2015" на розгляд робочій групі згідно із затвердженими рекомендаціями та примірною структурою розділів.

3. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити регулярне висвітлення ходу підготовки проекту Програми "Чернігівщина - 2015" у засобах масової інформації, створивши відповідну тематичну рубрику, у тому числі на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

4. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук надавати необхідну інформацію відповідно до примірної структури Програми та запитів відповідальних розробників розділів Програми.

5. Головному управлінню статистики в області оперативно забезпечувати структурні підрозділи облдержадміністрації та територіальні представництва центральних органів виконавчої влади інформаційно-статистичними матеріалами, необхідними для розроблення проекту Програми.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
16.09.2010 N 305


СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2011 - 2015 роки "Чернігівщина-2015"

Прокопенко
Станіслав Миколайович

перший заступник голови облдержадміністрації, керівник робочої групи;

Білоус
Наталія Василівна

заступник голови облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи;

Стрілець
Микола Іванович

заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи;

Тканко
Віктор Миколайович

заступник голови облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи;

Шанойло
Олександр Михайлович

заступник голови облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи;

Хомик
Олександра Дмитрівна

заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації, секретар робочої групи;

Богдан
Микола Андрійович

голова Федерації профспілкових організацій області (за згодою);

Бойко
Анатолій Іванович

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації;

Бойправ
Борис Степанович

голова обласної організації підприємців-роботодавців "Чернігівщина" (за згодою);

Волошок
Леонід Петрович

начальник управління Національного банку України в області (за згодою);

Геращенко
Віктор Михайлович

начальник Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

Горохівський
Іван Олексійович

начальник обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою);

Дудко
Валерій Володимирович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації;

Обушний
Олег Олексійович

заступник голови обласної ради (за згодою);

Заліський
Анатолій Андрійович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери;

Запорощук
Валентин Анатолійович

заступник голови постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку,
зайнятості населення та інвестиційної діяльності (за згодою);

Каленюк
Ірина Сергіївна

ректор Чернігівського державного інституту економіки і управління (за згодою);

Коробка
Іван Іванович

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації;

Кулініч
Петро Іванович

начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області (за згодою);

Курданов
Андрій Леонідович

начальник управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації;

Лазаренко
Микола Григорович

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації;

Максак
Анатолій Миколайович

начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

Михайленко
Олег Володимирович

в. о. начальника управління у справах преси і інформації облдержадміністрації;

Михалевич
Микола Михайлович

голова правління ВАТ "Чернігівське "Хімволокно"", голова правління обласного об'єднання організацій роботодавців (за згодою);

Мойсієнко
Сергій Михайлович

начальник Головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації;

Павленко
Володимир Володимирович

начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;

Падалка
Лідія Василівна

директор обласного центру зайнятості (за згодою);

Петренко
Борис Михайлович

начальник Регіонального відділення Фонду державного майна в області (за згодою);

Подоляк
Леонід Петрович

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації;

Рига
В'ячеслав Миколайович

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

Савченко
Анатолій Віталійович

начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в області (за згодою);

Свиридов
Сергій Сергійович

заступник начальника управління комунального майна обласної ради;

Сердюк
Оксана Станіславівна

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації;

Осипенко
Валентин Васильович

голова Державної податкової адміністрації в області (за згодою);

Харченко
Олександр Іванович

начальник Служби автомобільних доріг в області (за згодою);

Швед
В'ячеслав Дмитрович

начальник Головного управління Держкомзему в області (за згодою);

Ященко
Володимир Іванович

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
16.09.2010 N 305


РОБОЧИЙ ПЛАН
підготовки проекту Програми "Чернігівщина - 2015"

N
п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці, співвиконавці заходів

Результат виконання заходів

1.

Провести анкетне дослідження серед мешканців області і органів місцевого самоврядування з питання визначення критеріїв, цінностей, сильних і слабких сторін, пріоритетів розвитку області на середньостроковий період (далі - анкетне дослідження)

до 10 жовтня 2010 року

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Залучення громадян до формування та реалізації державної політики

2.

Опрацювати результати анкетного дослідження та надати їх Головному управлінню економіки облдержадміністрації для подальшого поширення серед відповідальних виконавців Програми

до 15 жовтня 2010 року

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Визначення факторів, які не враховані в результатах опитування

3.

Провести збір необхідної інформації про основні показники розвитку галузей (сфер діяльності) області за період реалізації І етапу Стратегії соціально-економічного розвитку області на період до 2015 року (2007 - 2010 роки)

до 1 жовтня 2010 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади

Табличні матеріали, діаграми, графіки розвитку галузей (сфер діяльності) за 2007 - 2010 роки

Забезпечити розробників розділів Програми необхідними методичними матеріалами

до 1 жовтня 2010 року

Головне управління економіки облдержадміністрації

Листи з методичними матеріалами виконавцям розділів Програми

Визначити основні позитивні і негативні тенденції розвитку галузей (сфер діяльності) області за період реалізації І етапу Стратегії соціально-економічного розвитку області на період до 2015 року (2007 - 2010 роки)

до 7 жовтня 2010 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади

Відбір найбільш характерних тенденцій, які мають вплив на розвиток економіки і гуманітарної сфери

Опрацювати результати анкетного дослідження у відповідних галузях (сферах діяльності)

до 25 жовтня 2010 року

Визначення критеріїв, які складатимуть основу Програми "Чернігівщина - 2015"

4.

Визначити:
- сильні і слабкі сторони, можливості і загрози розвитку галузей (сфер діяльності);
- місію Програми розвитку галузей (сфер діяльності);
- стратегічні цілі, які необхідно досягти, та оперативні цілі;
- основні завдання для досягнення оперативних цілей

до 25 жовтня 2010 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади

Забезпечення визначення реального стану економіки і соціальної сфери області та пріоритетних напрямків розвитку

5.

Сформувати відповідний розділ проекту Програми "Чернігівщина - 2015"

до 1 листопада 2010 року

Члени робочої групи з підготовки проекту Програми "Чернігівщина - 2015"

Проект розділу Програми "Чернігівщина - 2015"

6.

Провести обговорення відповідних розділів проекту Програми "Чернігівщина - 2015" за участю представників громадських організацій, підприємств, науковців, депутатів рад, засобів масової інформації

протягом листопада 2010 року

Члени робочої групи з підготовки проекту Програми "Чернігівщина - 2015"

Рекомендації щодо доповнення чи внесення змін до визначення головних проблем, пріоритетних напрямків розвитку галузей (сфер діяльності), місії Програми тощо

7.

Подати відповідні розділи проекту Програми "Чернігівщина - 2015" Головному управлінню економіки облдержадміністрації для узагальнення

до 1 грудня 2010 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади

Забезпечення всебічного підходу до формування розділів проекту Програми "Чернігівщина - 2015"

8.

Організувати проведення обговорення проекту Програми "Чернігівщина - 2015" на засіданнях Регіонального комітету з економічних реформ та інших дорадчих органів облдержадміністрації

грудень 2010 року - січень 2011 року

Керівник та члени робочої групи з підготовки проекту Програми "Чернігівщина - 2015"

Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики

9.

Підготувати проект рішення обласної ради "Про затвердження Програми "Чернігівщина - 2015" та внести його на розгляд сесії обласної ради

до 1 березня 2011 року

Головне управління економіки облдержадміністрації

Виконання облдержадміністрацією повноважень щодо соціально-економічного розвитку області

10.

Забезпечити супровід обговорення проекту Програми "Чернігівщина - 2015" на засіданнях постійних комісій обласної ради та під час пленарного засідання обласної ради

згідно з графіком засідань постійних комісій обласної ради

Головне управління економіки облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади

Затвердження Програми "Чернігівщина - 2015"

11.

Забезпечити підготовку Програми "Чернігівщина - 2015" у презентаційному форматі

до 1 березня 2011 року

Головне управління економіки облдержадміністрації

Доведення положень Програми "Чернігівщина - 2015" у доступному вигляді для широкого кола громадськості


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
16.09.2010 N 305


ПРИМІРНА СТРУКТУРА
проекту Програми "Чернігівщина - 2015"

Назва розділу Програми

Відповідальні розробники та співвиконавці розділів Програми

Відповідальні за узгодження основних показників, завдань, заходів

I. Сталий економічний розвиток

Відновлення потенціалу та модернізація базових секторів промисловості

Головне управління економіки, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Подоляк Л. П

Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери

Головне управління економіки облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

Використання природно-ресурсного потенціалу

Головне управління економіки облдержадміністрації, обласне управління лісового та мисливського господарства, КП "Чернігівоблагроліс", Деснянське басейнове управління водних ресурсів

Подоляк Л. П., Горохівський І. О., Нагалюк С. І.

Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління Держкомзему в області

Максак А. М., Швед В. Д.

Підвищення ефективності агропромислового комплексу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Максак А. М.

II. Модернізація інфраструктури та базових секторів економіки

Модернізація транспортної інфраструктури

Головне управління економіки облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг в області

Подоляк Л. П.

Створення сучасної мережі зв'язку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

Підвищення ефективності і реструктуризація житлово-комунального господарства

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Геращенко В. М.

Розвиток паливно-енергетичного комплексу:
- нафтогазовий комплекс;
- торф'яна промисловість

Головне управління економіки облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня техногенної безпеки

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Савченко А. В., Рига В. М.

III. Підвищення стандартів життя населення

Демографічна ситуація, підтримка сімей та молоді

Управління у справах сім'ї та молоді, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Сердюк О. С., Ященко В. І.

Збільшення доходів населення

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління економіки облдержадміністрації

Коробка І. І.

Трудові ресурси

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

Коробка І. І.

Культура

Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації

Мойсієнко С.М.

Збільшення потенціалу туристичної та курортно-рекреаційної сфер

Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації

Мойсієнко С. М.

Розширення інформаційного простору області

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Михайленко О. В.

Розвиток фізичної культури і спорту - запорука здоров'я населення

Відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

Лазаренко М. Г.

Впорядкування відносин на споживчому ринку області

Головне управління економіки облдержадміністрації, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Подоляк Л. П.

Стимулювання розвитку житлового будівництва, ринку доступного житла

Головне управління економіки облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

Реформування медичної галузі

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Ященко В. І.

Підвищення якості й конкурентоспроможності освіти

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Заліський А. А.

Гідне пенсійне забезпечення

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Кулініч П. І.

Підвищення адресності системи соціального забезпечення

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Коробка І. І.

IV. Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій

Підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Дудко В. В.

Підвищення ефективності адміністрування податків

Державна податкова адміністрація в області

Осипенко В. В.

Підтримка розвитку малого бізнесу

Головне управління економіки облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

Регуляторна політика

Головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій

Головне управління економіки, Головне управління агропромислового розвитку, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

Розвиток та стимулювання будівництва

Головне управління економіки, управління капітального будівництва облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

V. Міжнародна інтеграція та співпраця

Зовнішньоекономічна діяльність

Головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

Прикордонне та транскордонне співробітництво

Головне управління економіки облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

VI. Управління державною і комунальною власністю

Ефективне управління державною та комунальною власністю

Головне управління економіки облдержадміністрації, регіональне відділення Фонду державного майна України в області, управління комунального майна обласної ради

Подоляк Л. П.

VII. Додатки

Основні показники середньострокової Програми соціально-економічного розвитку області на 2011 - 2015 роки "Чернігівщина-2015"

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади

Подоляк Л. П.

Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області

Головне управління економіки, управління містобудування та архітектури, управління капітального будівництва, Головне управління житлово-комунального господарства, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконкоми міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

Подоляк Л. П., Геращенко В. М.

Перелік основних інвестиційних проектів суб'єктів господарювання, що мають наміри щодо їх реалізації у 2011 - 2015 роках

Головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, економіки, райдержадміністрації, виконкоми міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

Геращенко В. М., Максак А. М., Подоляк Л. П.

Перелік угод (договорів, проектів), які укладені із міжнародними організаціями, установами та підприємствами, центральними органами виконавчої влади, іншими регіонами та підприємствами України та будуть виконуватись у 2011 - 2015 роках

Головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

Подоляк Л. П.

Паспорт Програми

Головне управління економіки облдержадміністрації

Подоляк Л. П.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали