Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про розширення провадження господарської діяльності ТОВ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 червня 2018 року N 235

Про розширення провадження господарської діяльності ТОВ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Відповідно статті 13 (Закон N 222-VIII) та частини дев'ятої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446), і Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 N 32 (Постанова N 32), наказую:

1. Розширити провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ТОВ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (ЄДРПОУ 38358876) згідно з переліком суб'єктів господарювання, щодо яких прийнято рішення про розширення ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що додається.

2. Відділу захисту інформації та захисту електронних сервісів (Булика Д. Б.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Мінприроди в день його реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

В. М. Вакараш

 

Додаток
до наказу Мінприроди
25.06.2018 N 235

ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, щодо яких прийнято рішення про розширення ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

N
з/п

Дата надходження та номер заяви

Назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код

Місце знаходження та місце провадження господарської діяльності

Вид господарської діяльності

Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримано ліцензію

Реквізити оплати за видачу ліцензії

1

2

3

4

5

6

7

1.

N 16910/10-18 від 15.06.2018

ТОВ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (38358876)

Місце знаходження:
04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21, оф. 1/4
Місце провадження господарської діяльності, на яке розширяється ліцензія:
м. Київ, вул. Червоноткацька, 60.

Збирання
Зберігання

1. Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення, в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку.
2. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті.
3. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані.
4. Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені у
Зеленому переліку відходів.
5. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії.
6. Відходи та брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до
Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку.
7. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення, та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку.
8. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у
Зеленому переліку відходів.
9. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт.
10. Відпрацьоване активоване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів.
11. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів.
12. Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини.
13. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у
Зеленому переліку відходів.
14. Гальванічний шлам.
15. Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів.
16. Відходи галогенованих органічних розчинників.
17. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням.
18. Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей батарей, наведених у Зеленому переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у
Зеленому переліку відходів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення (3), в кількості, що перетворює їх у небезпечні.
19. Відходи скла від електронно-променевих трубок та іншого активованого скла.
20. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші).

Згідно статті 14 Закону (Закон N 222-VIII) сплатити за видачу ліцензії: один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії та зараховуються до Державного бюджету України і вносяться на рахунки, відкриті в місцевих органах Держказначейства України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання (код бюджетної класифікації за доходами 22011800); плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії.
Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінал документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

 

Директор Департаменту екологічної
безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності

С. І. Лук'янчук




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали