РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 5 січня 1979 р. N 4

Київ

Про розширення використання в народному господарстві республіки високоінтенсивних тепломасообмінних технологічних процесів

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що міністерства і відомства УРСР провели значну роботу по впровадженню у виробництво нових ефективних тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування, розроблених установами Академії наук УРСР.

У виробничих умовах освоєно нове тепломасообмінне устаткування для сушіння вологих продуктів, одержання стійких емульсій і суспензій, обробки синтетичних волокон і тканин, виробництва бітуму, руберойду та інших матеріалів. Це дозволило істотно прискорити технологічні процеси, поліпшити якість продукції і умови праці.

Разом з тим обсяги впровадження у виробництво високоінтенсивних тепломасообмінних технологічних процесів ще недостатні. На підприємствах Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР слабо використовуються для підвищення ефективності виробництва розробки Академії наук УРСР в галузі тепломасообміну.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Головному управлінню по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР, Головному управлінню рибного господарства внутрішніх водойм УРСР, Укоопспілці, Академії наук УРСР і Українському промислово-збутовому об'єднанню по переробці риби і реалізації рибної продукції Міністерства рибного господарства СРСР провести дослідно-промислову перевірку та розширити обсяги застосування у виробництві нових тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування згідно з додатками N 1 і 2.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, на підприємствах яких застосовуються тепломасообмінні процеси, вжити заходів до скорочення строків впровадження методів їх інтенсифікації.

3. Міністерству харчової промисловості УРСР значно розширити на підпорядкованих підприємствах впровадження розробок Академії наук УРСР в галузі тепломасообміну.

4. Міністерству охорони здоров'я УРСР прискорити вирішення питань санітарно-гігієнічної оцінки продукції, що випускається за новою технологією.

5. Академії наук УРСР:

розширити науково-дослідні роботи по створенню нових прогресивних тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування, звернути особливу увагу на розвиток наукових основ і розробку нових методів інтенсифікації технологічних процесів у виробництві будівельних матеріалів, в хімічній, легкій, мікробіологічній і медичній промисловості, а також застосування тепломасообмінних процесів для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

систематично інформувати відповідні міністерства і відомства УРСР про розроблені установами Академії наук УРСР нові прогресивні тепломасообмінні технологічні процеси і устаткування та подавати рекомендації про їх ефективне використання у виробництві;

провести у II кварталі 1979 року тематичний показ результатів науково-дослідних робіт по створенню нових прогресивних тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування, на основі якого разом з відповідними міністерствами і відомствами республіки розробити і здійснити заходи по впровадженню в народне господарство результатів вказаних робіт;

разом з Виставкою досягнень народного господарства УРСР провести семінар по обміну досвідом по розробці і впровадженню нових прогресивних тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування;

видати заінтересованим міністерствам і відомствам УРСР вихідні дані по проектуванню і будівництву виробничих приміщень для встановлення нового тепломасообмінного устаткування;

разом з заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР розробити і подати Держплану УРСР на затвердження науково-технічні програми на 1979 - 1985 роки по:

- створенню і застосуванню в будівництві високоміцного гіпсоцементного зв'язуючого;

- виробництву і застосуванню цукровмісних порошків з фруктових вичавків та некондиційних фруктів і овочів;

створити в 1979 році в Інституті технічної теплофізики Академії наук УРСР дослідно-конструкторське бюро теплофізичного приладобудування, поклавши на нього розробку нових приладів і устаткування для контролю та автоматизації теплотехнічного та спеціального енергетичного обладнання.

6. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР забезпечити розвиток наукових досліджень у Львівському політехнічному інституті з питань розробки ефективних методів сушіння і концентрування матеріалів, у Київському політехнічному інституті - з питань створення нових установок для сушіння матеріалів у киплячому шарі, в Одеському технологічному інституті харчової промисловості - з питань розробки установок для сушіння сільськогосподарських і харчових продуктів.

7. Покласти на Інститут технічної теплофізики Академії наук УРСР функції головної організації по розробці нових тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування в республіці.

8. Схвалити ініціативу Академії наук УРСР і Міністерства харчової промисловості УРСР по розробці і дослідно-промисловій перевірці технології виробництва цукровмісних порошків з яблучних вичавків і виготовлення з їх домішкою кондитерських виробів на Ворошиловградській кондитерській фабриці та нової технології одержання цукристих речовин, збагачених поживними та біологічними компонентами, на Узинському цукровому заводі.

Визначити вказані підприємства виробничо-науковими базами по апробації і впровадженню нових прогресивних тепломасообмінних технологічних процесів у харчову промисловість.

9. Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР разом з підприємствами Міністерства харчової промисловості УРСР протягом 1979 - 1980 років провести комплекс робіт по створенню технології виробництва порошків з вичавків груші, сливи, абрикоса та інших фруктів, по розробці нових технологій одержання харчових порошків з моркви, гарбуза, столових буряків для створення натуральних барвників і наповнювачів харчових продуктів і забезпечити дальше удосконалення обладнання та існуючих технологій.

10. Держплану УРСР:

разом з міністерствами і відомствами УРСР передбачати у проектах річних і перспективних планів економічного і соціального розвитку завдання по розширенню використання в народному господарстві високоінтенсивних тепломасообмінних технологічних процесів;

для прискореного проведення науково-дослідних та експериментальних робіт по впровадженню в народне господарство нових розробок по тепломасообмінних технологічних процесах разом з Держпостачем УРСР і Академією наук УРСР розглянути питання про додаткове виділення в 1979 - 1980 роках фондів на прокат чорних металів, труби і металовироби, а також виділити комплектуючі вироби згідно з додатком N 3;

передбачити можливість виділення в 1979 році Академії наук УРСР для Інституту технічної теплофізики автомобілів УАЗ-469 і ПАЗ-652;

виділити Академії наук УРСР на 1979 рік ліміт на проведення проектно-розвідувальних робіт по реконструкції Піївського експериментально-механічного заводу в розмірі 30 тис. карбованців.

11. Держплану УРСР і Академії наук УРСР разом з відповідними міністерствами і відомствами УРСР доповісти Раді Міністрів УРСР в грудні 1979 р. про проведену роботу по впровадженню нових тепломасообмінних процесів.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 5 січня 1979 р. N 4

ЗАВДАННЯ
на проведення дослідно-промислової перевірки нових тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування, розроблених установами Академії наук УРСР

Найменування тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування та їх характеристика

Одиниця виміру

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Апарат для гомогенізації продуктів дитячого харчування

Забезпечується виготовлення сумішей високої однорідності

1 установка

1979

Одеський ордена "Знак Пошани" дослідний консервний завод імені В. І. Леніна Мінхарчопрому УРСР

Установка для одержання фруктового борошна із яблучних вичавків

Забезпечується одержання порошку, що вміщує цукор, для використання в промисловому виробництві

1 установка

1979

Ворошиловградський сільськогосподарський інститут Мінсільгоспу СРСР, Ворошиловградська кондитерська фабрика Мінхарчопрому УРСР

Установка для одержання копчено-печеної риби за допомогою аеродинамічного нагріву

Прискорюється процес термообробки в 5 - 7 разів, розширюється асортимент рибопродуктів

1 установка

1979

Київське промислово-збутове об'єднання по переробці риби і реалізації рибної продукції "Київриба" Укррибпромзбуту Мінрибгоспу СРСР

Технологія виготовлення емульсій-замінників незбираного молока

Забезпечується можливість заміни незбираного молока для відгодівлі молодняка худоби

1 установка

1979

Яготинський маслозавод Мінм'ясомолпрому УРСР

Технологія одержання цукристих речовин, збагачених поживними і біологічними компонентами

Забезпечується збільшення виходу цукру на 2 проценти і підвищення біологічної цінності продукту

1 установка

1979

Узинський цукровий завод Мінхарчопрому УРСР

Технологія виготовлення надміцного гіпсу для відливки фарфоро-фаянсових виробів, що збільшує строк служби форм в 1,5 - 2 рази

5 тонн гіпсу

1979

Київський експериментальний кераміко-художній завод Мінлегпрому УРСР
Деконський комбінат буддеталей Мінбудматеріалів УРСР

Установка для приготування водожирових емульсій для обробки шкіри

Забезпечується економія жиру до 20 процентів, поліпшується еластичність шкіри

1 установка

1980

Бердичівське виробниче шкіряне об'єднання імені Ілліча Мінлегпрому УРСР

Примітка.

Виготовлення устаткування і підготовку його для випробування забезпечує Академія наук УРСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 5 січня 1979 р. N 4

ЗАВДАННЯ
по розширенню обсягів застосування у виробництві нових тепломасообмінних технологічних процесів і устаткування

Завдання

Строк виконання
/рік/

Відповідальні за виконання

Виготовити та впровадити:

 

 

установки для прискорення у 1,5 - 2 рази дозрівання тканин при фарбуванні та для поліпшення якості за рахунок збільшення на 5 - 20 % на них зафіксованого барвника на:

 

Академія наук УРСР
Мінлегпром УРСР

Черкаському шовковому комбінаті імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції - 1 установка

1979

 

Горлівській фабриці трикотажного полотна - 1 установка

1979

 

Ворошиловградській ордена "Знак Пошани" трикотажній фабриці імені XXV з'їзду КПРС - 1 установка

1979

 

Миколаївському виробничому трикотажному об'єднанні імені XXV з'їзду КПРС - 1 установка

1980

 

Львівському виробничому трикотажному об'єднанні "Промінь" - 1 установка

1980

 

установку для зволоження шкіри, яка дозволяє підвищити якість продукції та поліпшити умови праці робітників, на Бердичівському виробничому шкіряному об'єднанні імені Ілліча

1980

- " -

установки для сушіння та гігротермічної обробки моченцевого льону, що прискорюють процес сушіння у 3 рази та поліпшують якість продукції за рахунок підвищення виходу довгого волокна, на:

 

Академія наук, УРСР
Мінлегпром УРСР

Козелецькому льонозаводі - 1 установка

1979

 

Макарівському льонозаводі - 1 установка

1979

 

Іванівському льонозаводі - 1 установка

1980

 

швидкісні стрічкові сушарки "СКО-90" з вогневим калорифером, які прискорюють процес у 1,5 - 2 рази, на підприємствах Головплодвинпрому УРСР:

 

Академія наук УРСР
Головплодвинпром УРСР

2 установки

1979

 

3 установки

1980

 

аератори для рибних господарств, які дозволяють підвищити вміст кисню у водоймищах, знизити кількість загиблих мальків цінних порід:

 

Академія наук УРСР
Укрголоврибгосп

70 штук

1979

 

50 - " -

1980

 

80 - " -

1981

 

установки для одержання формозмащувальних емульсій для хлібобулочних виробів:

 

Академія наук УРСР
Мінхарчопром УРСР

10 установок

1979

 

10 - " -

1980

 

10 - " -

1981

 

технологічні лінії по виробництву харчових порошків:

 

Академія наук УРСР
Мінхарчопром УРСР
Мінрадгоспів УРСР
Укоопспілка
Головплодвинпром УРСР

на підприємствах Мінхарчопрому УРСР

 

 

1 лінія

1979

 

2 лінії

1980

 

3 лінії

1981

 

в одному з радгоспів Київської області - 1 лінія

1980

 

в одному з радгоспів Запорізької області - 1 лінія

1982

 

на підприємствах Головплодвинпрому УРСР

 

 

1 лінія

1979

 

3 лінії

1982

 

на підприємствах Укоопспілки - 1 лінія

1980

 

установку для впровадження двозонального способу сушіння цегли, яка дозволяє на 25 % прискорити процес сушіння і поліпшити якість продукції на вінницькому заводоуправлінні "Керамік"

1981

Академія наук УРСР
Мінбудматеріалів УРСР

на Деконському комбінаті буддеталей впровадити спосіб швидкісного сушіння сухої гіпсової штукатурки, що дозволить зменшити на 30 % строк сушіння і поліпшити якість продукції

1980

- " -

впровадити модернізовану установку для сушіння гіпсобетонних панелей, що дозволить прискорити процес у 1,5 - 2 рази і поліпшити якість продукції, на заводі залізобетонних конструкцій N 1, м. Харків

1980

Академія наук УРСР
Мінпромбуд УРСР

впровадити технологію тепломасообмінної обробки бактеріальної культури для одержання сухого нітрагіну, що підвищує вихід життєздатних бактерій на 30 - 40 % і дозволяє здійснити раціональний промисловий випуск нітрагіну в обсязі 5500 гектарних порцій, в обласних управліннях сільського господарства:

 

Академія наук УРСР
Київський облвиконком

Одеський облвиконком

Київського облвиконкому - 1000 гектарних порцій

1979

 

Одеського облвиконкому - 4500 гектарних порцій

1979

 

Примітка.

Виготовлення устаткування і підготовку його для випробування забезпечує Академія наук УРСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 5 січня 1979 р. N 4

ПЕРЕЛІК
комплектуючих виробів, що підлягають виділенню Академії наук УРСР в 1979 - 1980 роках

Найменування /тип, марка/

Одиниця виміру

Кількість

Амперметри 3-378 /9-330/

штук

350

Вольтметри 3-378 /9-330/

- " -

250

Тумблери ТВ 1-2 та ВБТ-2

- " -

250

Кнопка КЕ-011

- " -

600

Арматура сигнальна ЛС-53

- " -

600

Арматура сигнальна АМЕ

- " -

700

Запобіжники ПР-2 500 в 100 А

- " -

400

Запобіжники ППТ-10

- " -

400

Плавка вставка до запобіжників ВТФ-6

- " -

500

Магнітні пускачі ПМЕ-211

- " -

250

Клеми КН-63

- " -

2000

Автомати АЕ-2040-32а

- " -

50

Вентилятор відцентровий N 3 Д4-70

- " -

10

Виконавчі механізми ПР-ІМ

- " -

50

Провід монтажний 0,75 - 1,0 кв. мм

км

35,0

Провід установочний 2,5 кв. мм з мідною жилою /з промпереробки/

- " -

15,0

Провід установочний 4 кв. мм з мідною жилою /з промпереробки/

- " -

5,0

Провід установочний 10 кв. мм з мідною жилою /з промпереробки/

- " -

5,0

Провід установочний 16 кв. мм з мідною жилою /з промпереробки/

- " -

2,0

Міст електронний КВ-I

штук

25

Термометри ТСП-Ш

- " -

50

Фільтр повітря ФВ-6

- " -

25

Діоди Д-226Б

- " -

400

Лампа М036-40 ГОСТ 1182-72

- " -

200

Перемикач пакетний ППМ-3

- " -

150

Реле ВЛ-24

- " -

100

Електродвигуни до 100 кВт

- " -

150

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали