Додаткова копія: Про щорічну атестацію пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 25 квітня 2018 року N 261

(з основної діяльності)

м. Київ

Про щорічну атестацію пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

З метою перевірки і визначення рівня підготовки пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС за загальним, спеціальним курсом дресирування та допущення їх до виконання завдань за призначенням наказую:

1. Затвердити Порядок проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС, що додається.

2. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації (Демчук В. В.) забезпечити організацію проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС до 1 липня 2018 року, а в подальшому щороку до 1 вересня.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови

О. Мельчуцький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
25 квітня 2018 року N 261

ПОРЯДОК
проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС (далі - атестація).

2. Метою атестації є проведення випробувань з перевірки рівня підготовки пошуково-рятувальних собак за загальним та спеціальним курсом дресирування, придатності за станом здоров'я і допущення їх до виконання завдань за призначенням.

3. Атестації підлягають всі пошуково-рятувальні собаки кінологічних підрозділів ДСНС, що пройшли підготовку за загальним та спеціальним курсом дресирування і не молодше 18 місяців.

4. Випробування проводяться щороку з метою присвоєння, підтвердження або підвищення рівня підготовки пошуково-рятувальних собак на базі навчально-тренувального комплексу Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України або за окремим рішенням ДСНС на базі інших органів та підрозділів ДСНС за наявності відповідної навчально-тренувальної бази.

5. За результатами випробувань з урахуванням отримання загальної кількості балів визначається рівень підготовки пошуково-рятувального собаки (рівні "A" або "B").

6. Тривалість дії атестації пошуково-рятувальних собак з моменту її здачі становить 18 місяців.

7. Пошуково-рятувальні собаки кінологічних підрозділів ДСНС, що не пройшли випробування або за результатами здачі атестації не отримали (не підтвердили) відповідний рівень підготовки, підлягають повторним випробуванням через 3 місяці. У разі повторного незадовільного результату службові собаки не допускаються до виконання завданням за призначенням.

8. В окремих випадках для з'ясування обставин (причин) не проходження атестації може призначатися додаткова перевірка в установленому порядку.

II. Загальні правила випробувань пошуково-рятувальних собак

1. Випробування складаються з перевірки підготовленості пошуково-рятувальних собак за загальним та спеціальним курсом дресирування. Управління пошуково-рятувальними собаками безпосередньо здійснюється кінологами, за якими закріплені ці службові собаки.

2. Результати випробувань оцінюються в балах і визначаються різницею між максимальною кількістю балів та нарахованими штрафними балами за виконання кожної вправи.

3. Остаточний результат визначається сумою балів з виконання вправ за загальним і спеціальним курсом дресирування, кількістю виявлених умовних постраждалих та оформлюється зведеним протоколом підсумкових результатів щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС (додаток 1 цього Порядку).

4. За загальним курсом дресирування пошуково-рятувальні собаки виконують 9 вправ на слухняність та спритність:

вправа N 1 "Рух поруч без повідка" - 10 балів;

вправа N 2 "Контроль на відстані" - 15 балів;

вправа N 3 "Апортування предмета на рівній поверхні" - 10 балів;

вправа N 4 "Нестабільна дошка" - 10 балів;

вправа N 5 "Горизонтальна драбина" - 10 балів;

вправа N 6 "Труба (тунель)" - 10 балів;

вправа N 7 "Направлення на тумби" - 15 балів;

вправа N 8 "Перенесення і передача собаки" - 10 балів;

вправа N 9 "Укладання з витримкою при подразниках, що відволікають" - 10 балів.

5. Максимальна оцінка за вказаними вправами становить 100 балів.

6. Мінімальна кількість балів за рівнями "A" або "B" становить 60 балів.

7. За спеціальним курсом дресирування пошуково-рятувальні собаки здійснюють пошук людей, які імітують умовних постраждалих (далі - статисти), та виконують такі види пошукових робіт:

пошук у завалі (в умовах завалів зруйнованих будівель і споруд);

пошук у природному середовищі (лісова, гірсько-лісова місцевість);

пошук по запаховому сліду (в умовах природного середовища);

пошук по запаховому сліду (в умовах населеного пункту).

8. Максимальна оцінка за виконання кожного виду пошукових робіт становить 200 балів.

9. Загальна кількість можливих балів із виконання вправ за загальним та спеціальним курсом дресирування становить 300 балів.

10. За місяць до визначеної дати проведення атестації від аварійно-рятувальних формувань подаються заявки на участь у щорічній атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС (додаток 2 цього Порядку) до апарату ДСНС через Департамент реагування на надзвичайні ситуації.

11. За день до проведення атестації суддею з ветеринарного забезпечення здійснюється огляд службових собак щодо їх фізичного стану, проходження щорічних профілактичних щеплень та чипування (таврування).

12. Хворі службові собаки до випробувань не допускаються, тічні суки проходять тестування останніми та утримуються окремо від інших службових собак.

13. Послідовність виступу кінологічних розрахунків визначається жеребкуванням, яке проводиться за день до початку атестації, за результатами якого складається загальна таблиця виходу учасників на старт з визначенням часових показників та послідовності участі кінологічних розрахунків у випробуваннях.

14. Випробування кожного кінологічного розрахунку розпочинається з доповіді кінолога. Для цього кінолог зі службовим собакою за окремою командою та у визначений час прибуває до місця здачі випробування і доповідає судді за встановленим формулюванням: "Кінолог (прізвище) із пошуково-рятувальним собакою (зазначається кличка) для здачі випробувань прибув".

15. У разі недостатньої слухняності суддя дає кінологу три спроби для повернення контролю над собакою. Якщо собака не проявляє слухняності після третьої голосової команди, виконання вправи припиняється, при цьому бали, що вже нараховано до цього моменту, зберігаються. Подача повторних голосових команд кінологом здійснюється з дозволу судді.

16. За відсутності навиків пошуку, явного наведення, відсутності позначення в межах визначеного часу, неможливості повернути собаку, який покинув район пошуку понад 5 хвилин, невиконання вказівок судді, агресію собаки до судді або статистів кінологічний розрахунок знімається з проходження атестації.

17. Для позначення статистів собакою застосовуються такі типи оповіщення: обгавкування, брингзель, підводка.

18. Після успішного складання кінологічним розрахунком випробування робиться запис у робочу книжку службового собаки щодо отриманого статусу:

пошуково-рятувальний собака, атестований на пошук у завалі (рівень "A", рівень "B");

пошуково-рятувальний собака, атестований на пошук у лісі (рівень "A", рівень "B");

пошуково-рятувальний собака, атестований на пошук по сліду (рівень "A", рівень "B").

III. Склад суддівської бригади та її основні обов'язки

1. Для проведення атестації рішенням ДСНС створюється суддівська бригада з числа кваліфікованих судів національної, міжнародної категорії з дресирування собак, керівників кінологічних служб, підрозділів ДСНС, які особисто підготували пошуково-рятувальних собак за рівнем підготовки "B".

2. Для незалежного оцінювання (суддівства) до складу суддівських бригад дозволяється запрошувати суддів з відповідною кваліфікацією та суддівською категорією від інших органів державної влади, громадських організацій, за їх згодою.

3. До складу суддівської бригади входять:

головний суддя;

заступник головного судді;

секретар та секретаріат;

судді за загальним курсом дресирування - до 3 суддів;

судді за видами пошукових робіт - до 6 суддів;

суддя з ветеринарного забезпечення (ветеринарний лікар, фельдшер).

4. Головний суддя є керівником атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС і забезпечує організацію атестації відповідно до цього Порядку.

Основні обов'язки та права головного судді:

проведення жеребкування послідовності виступів кінологічних розрахунків;

доведення до учасників програми атестації та умов її проведення;

організація роботи суддів та здійснення контролю за їх роботою;

проведення інструктажу суддів та учасників атестації щодо дотримання заходів безпеки;

відсторонення від атестації учасника, який порушує дисципліну та вимоги цього Порядку;

скасовування рішення суддів у разі, якщо вони суперечать вимогам цього Порядку, а також приймання рішення про повторне випробування кінологічного розрахунку;

підбиття підсумків кожного етапу випробування кінологічних розрахунків;

організація перевірки спеціального одягу, спорядження учасників атестації та місць проведення випробувань кінологічних розрахунків;

затвердження зведеного протоколу підсумкових результатів щорічної атестації пошуко-рятувальних собак підрозділів ДСНС.

5. Основні обов'язки заступника головного судді:

перевірка готовності місць проведення випробувань пошуко-рятувальних собак за загальним та спеціальним курсом дресирування;

надання пропозицій щодо кандидатів до складу суддівської бригади;

здійснення розподілу суддів для суддівства за видами пошукових робіт;

контроль за роботою суддів, виконанням вимог учасниками атестації цього Порядку та дотримання заходів безпеки;

оцінювання пошуко-рятувальних собак;

після завершення виконання вправ надання секретарю узагальнених відомостей про кількість набраних балів учасниками атестації.

6. Секретар та секретаріат.

Секретар керує роботою секретарів та відповідає за підрахунок результатів, а також за підготовку та оформлення документації проведення атестації. Секретар та секретаріат призначаються із числа працівників кінологічних підрозділів.

Обов'язки секретаріату:

прийняття заявок на участь в атестації;

складання списків учасників атестації зі службовими собаками (з інформацією про учасника, кличку, стать, породу та вік собаки);

проведення жеребкування та складання протоколів старту;

забезпечення суддів робочою документацією;

підрахування результатів випробувань і оформлення зведеного протоколу підсумкових результатів щорічної атестації пошуко-рятувальних собак підрозділів ДСНС.

7. Загальні обов'язки суддів:

суддя повинен знати і виконувати вимоги цього Порядку, бути неупередженим, організованим, дисциплінованим та мати відповідний практичний досвід у сфері рятувальної кінології;

повідомляти головному судді (заступнику головного судді) про будь-які випадки порушення цього Порядку, норм поведінки учасниками атестації;

слідкувати за дотриманням заходів безпеки учасниками атестації під час випробувань за загальним та спеціальним курсом дресирування;

не залишати місце проведення атестації без дозволу головного судді (заступника головного судді).

8. Суддя з ветеринарного забезпечення (ветеринарний лікар, фельдшер) виконує обов'язки щодо:

перевірки наявності печаток щодо проходження щорічних профілактичних щеплень службових собак;

організації та проведення щоденного обстеження службових собак учасників атестації, місць їх тимчасового розміщення;

недопущення до участі в атестації хворих службових собак, організацію розміщення їх в ізоляторі та надання ветеринарної допомоги;

організації проведення необхідних профілактичних заходів, спрямованих проти виникнення, поширення інфекційних захворювань у службових собак у місцях їх розміщення та проведення випробувань;

інформування головного судді (заступника головного судді) про підсумки ветеринарного обстеження і підготовки списку службових собак, яких не допущено до атестації;

контролю за виконанням учасниками атестації ветеринарно-санітарних вимог у місцях розміщення службових собак та проведення випробувань.

IV. Організація проведення випробування пошуково-рятувальних собак за загальним курсом дресирування

1. Загальні правила виконання вправ на слухняність та спритність

1.1. Вимоги щодо виконання вправ за загальним курсом дресирування в основному однакові для всіх пошуково-рятувальних собак незалежно від рівня проходження тестування та видів пошукових робіт.

1.2. Пошуково-рятувальні собаки, які за спеціальним курсом дресирування здійснюють пошук умовних постраждалих по запаховому сліду в умовах населеного пункту, під час випробування за загальним курсом дресирування виконують лише вправу N 1 "Рух поруч без повідка". При цьому дозволяється виконання вправи на короткому повідку.

1.3. Виконання вправ на слухняність та спритність за загальним курсом дресирування проводиться на стадіоні (рівній ділянці), розмірами не менше ніж 50 х 70 м, на якому у послідовності, визначеній головним суддею, розміщуються навчальні снаряди (перешкоди).

1.4. У випробуванні одночасно беруть участь два кінологічні розрахунки, з яких один службовий собака виконує вправи N 1 - 8, інший службовий собака виконує умови вправи N 9 "Укладання з витримкою при подразниках, що відволікають". Після завершення виконання вправ здійснюється заміна у виконанні зазначених вправ.

1.5. Послідовність виконання вправ N 1 - 8 визначається безпосередньо перед стартом шляхом проведення жеребкування.

1.6. Для управління собакою кінолог використовує короткі голосові команди. Використання клички собаки разом з командою вважається голосовою командою.

1.7. Жести руками допускаються під час виконання вправ, визначених цим Порядком.

1.8. Під час випробування собака має працювати без повідка і виконувати вправи швидко, енергійно, зацікавлено, не проявляючи агресію до людей, інших собак і не відволікаючись на звукові та інші подразники.

1.9. При виконанні вправи N 1 "Рух поруч без повідка" помічником судді здійснюються підряд два постріли (калібр 6 - 9 мм) за межами стадіону під час проходження кінологічним розрахунком першої прямої при виконанні команди "Поруч". Собака має спокійно реагувати на постріли та залишатися під контролем кінолога.

1.10. Виконуючи пересування, собака має рухатися поруч з кінологом, одночасно повторюючи запропонований ним темп та напрямок руху (не відставати, не випереджати, не ухилятися в сторону). Команди дозволяється подавати один раз під час кожної зміни напрямку чи темпу руху, а також у разі зупинки після закінчення вправи.

1.11. Кожна вправа починається зі стартової позиції по команді судді, проміжки між окремими вправами не оцінюються.

1.12. Із вихідного положення (собака біля лівої ноги кінолога у положенні сидячи) кінолог голосовою командою та/або жестом відсилає собаку пройти по навчальним снарядам (перешкодам) або проповзти через трубу (тунель).

1.13. Допускається короткочасне заохочення собаки після виконання вправи шляхом погладжування та словами. Перед початком наступної вправи кінологічний розрахунок займає нову стартову позицію.

1.14. Нечітке, невпевнене виконання навичок, допомога собаці, повторні команди і додаткові впливи кінолога на собаку, а також інші відхилення і порушення при виконанні вправ вважаються помилками, за що нараховуються штрафні бали та знижується оцінка відповідно до таблиці оцінювання (додаток 3 цього Порядку).

1.15. Суддя оцінює виконання вправ за загальним курсом дресирування шляхом нарахуванням балів за кожну виконану вправу з різницею штрафних балів відповідно до оціночного листа із виконання вправ на слухняність та спритність пошуково-рятувального собаки (додаток 4 цього Порядку) з визначенням загальної кількості нарахованих балів.

1.16. Якщо собака потребує повторної команди для виконання вправи, оцінювання в цій вправі зменшується на два бали.

1.17. Перевірка слухняності та спритності вважається завершеною у разі виконання службовим собакою усіх вправ і проходження всіх перешкод.

2. Умови виконання вправ для перевірки слухняності і спритності пошуково-рятувальних собак за загальним курсом дресирування

2.1. Вправа N 1 "Рух поруч без повідка"

2.1.1. Схему руху кінолога із собакою під час виконання вправи N 1 "Рух поруч без повідка" наведено у додатку 5 цього Порядку.

2.1.2. За рішенням головного судді може бути замінено місцями розміщення групи людей та виконання поворотів у русі.

2.1.3. Кінологічний розрахунок зі стартової позиції (позначено маркуванням на траві) із вихідного положення розпочинає рух прямо звичайним кроком, собака рухається поруч, зліва від кінолога.

2.1.4. Через 40 м (місце позначено маркуванням на траві) кінолог виконує поворот кругом і у зворотному напрямку продовжує рух у різному темпі руху по 10 м (звичайним кроком, бігом, повільним кроком, звичайним кроком). Зміна темпу руху від бігу до повільного кроку виконується різко, без додаткових кроків між ними.

2.1.5. Далі кінолог виконує поворот праворуч, проходить 15 м звичайним кроком, виконує ще один поворот праворуч, проходить 20 м, виконує поворот кругом, продовжує рух у зворотному напрямку та зупиняється через 10 метрів.

2.1.6. Після зупинки за командою судді кінолог із собакою продовжує рух звичайним кроком, через 10 м виконує поворот ліворуч і через 15 м зупиняється біля стартової позиції.

2.1.7. За командою судді продовжує рух у напрямку групи людей, що складається із 4 осіб, у тому числі кінолога, собака якого знаходиться на витримці.

2.1.8. Група людей рухається по колу за годинниковою стрілкою, дві особи з групи людей мають бути із собаками на повідках (кобель, сука).

2.1.9. Кінологічний розрахунок проходить повз групу людей по зовнішньому колу проти годинникової стрілки та зупиняється, при цьому група людей продовжує рух по колу і, виконавши повне коло, зупиняється.

2.1.10. Кінолог із собакою за командою судді здійснює рух усередині групи у вигляді вісімки, зупиняється у центрі кола, а собака самостійно приймає вихідне положення.

2.1.11. За командою судді кінологічний розрахунок залишає групу людей і завершує цю вправу на стартовій позиції у вихідному положенні.

2.1.12. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

забігання собак уперед, відставання або відхилення в сторону більшу, ніж довжина тулуба собаки;

повільна або невпевнена усадка, відволікання на звукові подразники;

додаткові команди голосом або жестом.

2.2. Вправа N 2 "Контроль на відстані"

2.2.1. Кінологічний розрахунок зі стартової позиції (позначено маркуванням на траві) із вихідного положення розпочинає рух прямо звичайним кроком, собака рухається поруч, зліва від кінолога. Через 10 - 15 м, не змінюючи темпу руху, кінолог подає команду голосом і/або жестом "Сидіти!", за якою собака негайно повинен сісти і залишитися на місці.

2.2.2. Кінолог продовжує рух, не озираючись, і без зміни темпу руху проходить по прямій близько 30 м (місце позначено маркуванням на траві), зупиняється і повертається обличчям до собаки.

2.2.3. За вказівкою судді кінолог підзиває собаку голосом і/або жестом "До мене!", за якою собака у прискореному темпі рухається до кінолога.

2.2.4. Після подолання собакою приблизно половини шляху кінолог подає команду голосом і/або жестом "Лежати!", за якою собака повинен негайно лягти.

2.2.5. По наступній вказівці судді кінолог подає собаці команду голосом і/або жестом "Стояти!", після виконання якої кінолог підзиває собаку за командою "До мене!".

2.2.6. За цією командою собака підбігає впритул до кінолога та сідає перед ним. Після чого подається команда "Поруч!" і собака повинен сісти біля лівої ноги кінолога у вихідне положення.

2.2.7. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

помилки у послідовності виконання вправи;

повільне, неспокійне або із запізненням виконання собакою команд;

занадто повільний підхід до кінолога і повільна фронтальна усадка;

неправильне виконання собакою команди, зайняття іншого положення (за кожне невиконання знімається 2 бали).

2.3. Вправа N 3 "Апортування предмета на рівній поверхні"

2.3.1. Для виконання вправи використовується апортувальний предмет або власний побутовий предмет кінолога.

2.3.2. Кінологічний розрахунок зі стартової позиції (позначено маркуванням на траві) у вихідному положенні. Кінолог кидає на відстань біля 10 метрів апортувальний предмет, витримує паузу (не менше 4 с) та подає команду голосом і жестом "Апорт!" після того як апортувальний предмет буде непорушно лежати на землі.

2.3.3. За цією командою собака, який сидить поруч з кінологом, має самостійно і швидко відшукати предмет, підняти, принести його, впритул сісти перед провідником і утримувати предмет у пащі (не менше 4 с).

2.3.4. За командою голосом "Дай!", "Поруч!" собака віддає апортувальний предмет кінологу та сідає біля його лівої ноги у вихідне положення.

2.3.5. Протягом виконання вправи кінолог не повинен переміщатися (сходити) з місця до закінчення виконання вправи.

2.3.6. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

надто маленька відстань (до 5 метрів) викиду предмета і допомога провідника, але без зміни його місця розташування;

помилки у вихідному положенні, повільне вибігання до предмета та повернення до кінолога;

помилки при захопленні предмета, його падіння, гра із предметом або жування предмета;

помилки при фронтальній усадці та виконанні команди "Поруч!" під час закінчення вправи;

зміна місця розташування кінолога до закінчення виконання вправи.

2.4. Вправа N 4 "Нестабільна дошка"

2.4.1. Навчальний снаряд (перешкода) "нестабільна дошка" представляє собою дерев'яну дошку (довжина - 4 м, ширина - 0,3 м, товщина - 0,04 м), що лежить на двох бочках однакового розміру (діаметр - 0,4 м). Планки для фіксації дошки по обидві сторони бочок обмежують рухливість дошки по напрямку руху не менше 0,2 м.

2.4.2. Кінолог із собакою без повідка займає вихідне положення на відстані 1 - 1,5 м від перешкоди. За командою голосом і/або жестом "Вперед!" собака повинен заплигнути на дошку і за командою кінолога миттєво зафіксуватися у напрямку руху у першій половині перешкоди.

2.4.3. За вказівкою судді провідник підходить до собаки, дає йому команду голосом і/або жестом для продовження руху і йде з ним до кінця перешкоди, де собака повинен самостійно зафіксуватися.

2.4.4. По наступній вказівці судді кінолог подає собаці команду голосом і/або жестом для продовження руху і кінологічний розрахунок проходить кілька кроків після перешкоди та зупиняється.

2.4.5. Після зупинки кінолога собака самостійно приймає вихідне положення.

2.4.6. Собака повинен пройти по всій довжині дошки, не проявляючи ознак страху і бажання зістрибнути.

2.4.7. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

нерішуче заплигування;

невпевнене просування через перешкоду;

помилки при фіксації або сплигуванні.

2.5. Вправа N 5 "Горизонтальна драбина"

2.5.1. Навчальний снаряд (перешкода) "горизонтальна драбина" - це нерухома дерев'яна драбина (довжина - 4 м, ширина - 0,5 м), з поперечними планками (ширина планки - 0,05 м, відстань між планками - 0,30 м), що горизонтально розташована на двох опорах (висота - 0,5 м) з трапом для підйому (довжина - 1,2 м, ширина - 0,5 м, з набитими поперечними планками для підйому).

2.5.2. Кінолог із собакою без повідка займає вихідне положення на відстані 1 - 1,5 м від перешкоди. За командою голосом і/або жестом для руху вперед собака піднімається по трапу, самостійно проходить по поперечним планкам до краю драбини і без команди кінолога зупиняється у напрямку руху.

2.5.3. У цей час кінолог рухається позаду вздовж драбини не торкаючись собаки та перешкоди.

2.5.4. Наприкінці драбини кінолог прийнятним для себе способом знімає собаку на землю і за командою голосом і/або жестом собака приймає вихідне положення.

2.5.5. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

нерішучий або занадто прискорений підйом на драбину;

невпевнене проходження по поперечним планкам до краю драбини;

падіння між поперечних планок або допомога собаці при проходженні перешкоди кінологом;

завчасне зістрибування з перешкоди.

2.6. Вправа N 6 "Труба (тунель)"

2.6.1. Навчальний снаряд (перешкода) "труба (тунель)" - це труба із жорсткою основою (довжина - 3 м, діаметр - 0,5 м), вихід якої нерозривно переходить у м'який тунель із брезенту (довжина - 3 м).

2.6.2. Кінолог із собакою без повідка займає вихідне положення на відстані 1 - 1,5 м від перешкоди. За командою голосом і/або жестом для руху вперед собака повинен пройти через перешкоду.

2.6.3. Після виходу із тунелю, за командою голосом і/або жестом "Лежати!" собака має виконати команду та зафіксуватися.

2.6.4. За вказівкою судді провідник підходить до собаки і голосом і/або жестом подає команду на заняття вихідного положення.

2.6.5. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

нерішучий вхід у перешкоду або його проходження повз перешкоду;

тривале затримання собаки всередині перешкоди та невихід самостійно із тунелю.

2.7. Вправа N 7 "Направлення на тумби"

2.7.1. Для виконання вправи використовуються три тумби (розмір - 1 х 1 м, висота - 0,5 м) та пілон у вигляді конуса дорожнього пластикового (висота - 0,4 м).

2.7.2. Тумби виставляють у формі рівностороннього трикутника на відстані 30 м між ними. Схема розміщення тумб для виконання вправи N 7 "направлення на тумби" наведена у додатку 6 цього Порядку.

2.7.3. Перед початком виконання вправи суддя надає кінологу один із шести варіантів послідовності направлення на тумби методом жеребкування.

2.7.4. Кінолог із собакою без повідка займає вихідне положення.

2.7.5. За вказівкою судді кінолог, не змінюючи свого місця розташування, голосом і/або жестом висилає собаку до пілона, при досягненні якого собака має зафіксуватися на місці самостійно або за командою кінолога.

2.7.6. Далі за командою голосом і/або жестом кінолог почергово (згідно з вибраним варіантом) направляє собаку на тумби.

2.7.7. Під час подачі команд голосом і/або жестом щодо направлення на тумби кінологу дозволяється зробити крок ногою у напрямку висилання собаки.

2.7.8. При досягненні тумби собака повинен самостійно або за командою кінолога заплигнути на неї і зафіксуватися на ній у будь-якому із положень.

2.7.9. За голосовою командою і/або жестом кінолог почергово направляє собаку на другу і третю тумби.

2.7.10. Після фіксації собаки на останній тумбі кінолог повертається в сторону тумби (у напрямку тумби) і підзиває собаку за голосовою командою "До мене!".

2.7.11. За цією командою собака підбігає впритул до кінолога та сідає перед ним. Після чого за командою голосом і/або жестом собака займає вихідне положення.

2.7.12. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

відхилення від заданого напрямку руху в сторону пілона та тумб;

недотримання послідовності проходження у напрямку визначених тумб;

повільне, неспокійне або із запізненням виконання собакою команд;

нерішуче наближення до пілона або до однієї із тумб;

повторні команди кінолога або помилки при завершенні вправи;

неправильне виконання собакою команди, зайняття іншого положення (за кожне невиконання знімається 2 бали).

2.8. Вправа N 8 "Перенесення і передача собаки"

2.8.1. Для виконання цієї вправи призначається помічник для перенесення собаки.

2.8.2. Кінолог бере собаку (знаходиться на одній із тумб) на руки, підхоплюючи обхватом за ноги, переносить його у напрямку помічника, який знаходиться на відстані 10 метрів, та передає йому собаку на руки.

2.8.3. Помічник акуратно приймає собаку, обертається кругом, бережно переносить собаку на відстань 10 м, повертається обличчям до кінолога і опускає собаку на землю. Під час перенесення собака повинен мати можливість вільно рухати хвостом.

2.8.4. Собака повинен спокійно, не проявляючи агресії, зреагувати на перенесення і залишатися на місці, поки, за вказівкою судді, провідник не підкличе його за командою голосом і/або жестом "До мене!".

2.8.5. За цією командою собака підбігає впритул до кінолога та сідає перед ним. Після чого за командою голосом і/або жестом собака займає вихідне положення.

2.8.6. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

конфліктна, неспокійна поведінка собаки при перенесенні;

самостійне сплигування собаки з рук кінолога або помічника;

надмірно боягузлива або агресивна поведінка до помічника.

2.9. Вправа N 9 "Укладання з витримкою при подразниках, що відволікають"

2.9.1. Місця для фіксації собак (окремо для кобелів та сук) - це дві рівні площадки розміром 1,5 х 1,5 м, що знаходяться на відстані 2 м одна від одної, окреслені по периметру та позначені табличками (букви "К", "С").

2.9.2. Кінолог із собакою без повідка займає вихідне положення біля відповідної таблички і за вказівкою судді укладає собаку за командою "Лежати!" і відходить від собаки (не залишаючи поруч із ним жодних предметів) на відстань не менше 20 м, займає місце, вказане суддею, і залишається там стояти обличчям до собаки.

2.9.3. Собака повинен спокійно залишатися в положенні лежачи, без жодного додаткового впливу кінолога, у той час як інший кінологічний розрахунок виконує вправи N 1 - 8.

2.9.4. За вказівкою судді кінолог залучається до роботи у складі групи людей під час виконання іншим кінологічним розрахунком вправи N 1 "Рух поруч без повідка", а після закінчення цієї вправи повертається на попереднє місце.

2.9.5. Під час завершення виконання іншим кінологічним розрахунком вправ N 1 - 8, за вказівкою судді кінолог підходить до собаки та стає праворуч від нього.

2.9.6. Після наступної вказівки судді провідник голосом подає команду для собаки "Сидіти!". Собака повинен виконати команду швидко і сісти прямо.

2.9.7. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

собака неспокійно лежить або занадто рано встає/сідає;

переміщення собаки від місця витримки більш ніж на три метри до завершення виконання четвертої вправи іншим кінологічним розрахунком;

неспокійна поведінка провідника, а також інша прихована допомога собаці.

V. Організація проведення випробування щодо пошуку у завалі

1. Основні вимоги із організації випробування пошуку у завалі

1.1. Завали - це одно-триповерхова напівзруйнована будівля (споруда) із залізобетонних плит, їх уламків, різних елементів металевих, дерев'яних конструкцій, побутових та виробничих предметів.

1.2. Елементи і конструкції у завалах мають виключати їх переміщення і падіння при пересуванні ними людей і собак. Місце випробувань позначається по периметру прапорцями та маркерною стрічкою.

1.3. У завалах обладнуються місця (закладки) для укриття статистів, що виключає можливість їх візуального виявлення та самостійного проникнення собаки всередину укриття. Глибина (висота) закладки залежить від умов виконання вправи та рівня тестування службового собаки.

1.4. Закладки у завалах мають бути без ризику обвалу, забезпечувати достатньо простору та безпеку для статиста.

1.5. У зоні пошуку має бути обладнано не менше шести, не пов'язаних між собою закладок, що розміщуються у різних місцях та на різних поверхах, а саме:

у пустотах темних приміщень;

глибинні та висотні закладки всередині будівлі (споруди);

глибинні закладки за межами будівлі (споруди).

Мінімальна відстань між окремими закладками має складати не менше 10 метрів.

1.6. Глибинні закладки мають мати максимально можливу товщину укриття до 1 м для рівня "A" та до 1,5 м для рівня "B".

1.7. Висотні закладки обладнують у переносних укриттях на висоті до 2 м для тестування за рівнем "B".

1.8. Загальна площа пошуку у завалі складає 700 - 800 кв. м для рівня "A" та 1000 - 1200 кв. м для рівня "B".

1.9. Кількість статистів для пошуку у завалі має складати:

за рівнем "A" - 2 статисти;

за рівнем "B" - 3 статисти.

1.10. Тривалість пошуку у завалі становить:

за рівнем "A" - 20 хвилин;

за рівнем "B" - 30 хвилин.

1.11. Статистам забороняється мати при собі в закладках будь-які допоміжні засоби (іграшки чи корм для собак, мобільні телефони, харчові продукти), користуватися парфумами, а також впливати на собаку, привертаючи до себе увагу будь-яким чином, та видавати своє місце знаходження.

1.12. За годину до початку пошукового етапу, для забезпечення фонового запаху пожежі, за межею зони пошуку запалюють багаття, яке за 30 хвилин до старту першого кінологічного розрахунку необхідно загасити і залишити тліючим.

1.13. Перед початком випробувань члени суддівської бригади визначають місця закладок і за 20 хвилин до початку випробування здійснюють укриття статистів. Потім зону пошуку мають перетнути 2 - 3 помічники у різних напрямках.

1.14. До початку пошукової роботи у зоні пошуку організовують помилкові закладки постраждалих у вигляді манекенів, а також розкладають приховані залишки їжі у недосяжних для собаки місцях.

1.15. Під час пошукового етапу поблизу зони пошуку створюють шумові перешкоди з використанням машин та інструментів (працюють двигуни, компресори, механічна пила, болгарка інше). Замість цього дозволяється транслювати запис шуму двигунів, що працюють, та інструментів.

1.16. Також у зоні пошуку мають знаходитися 2 - 3 помічники, які імітують проведення рятувальних робіт.

1.17. По завершенню випробування кожних 5 - 6 кінологічних розрахунків робиться перерва тривалістю 20 - 30 хвилин. Під час перерви статистів витягають із укриттів, надають їм можливість розім'ятися та оправитися, а закладки залишають відкритими для вентиляції.

1.18. Після перерви статисти укриваються у визначених закладках або за рішенням судді можуть бути використані заздалегідь підготовлені інші закладки.

1.19. Перед продовженням пошукового етапу суддя і помічники декілька разів перетинають зону пошуку у різних напрямках для забезпечення рівномірного фонового запаху.

2. Умови виконання випробування щодо пошуку у завалі

2.1. До початку пошукового етапу кінологічні розрахунки знаходяться у визначеному місці за межами зони випробовування, що виключає візуальну видимість завалу.

2.2. Кінолог повинен бути у спеціальному одязі та взутті встановленого зразка відповідно до погодних умов. При собі мати захисну каску, рукавиці, рюкзак, індивідуальну аптечку, ліхтар, флягу з водою, повідок для собаки. У разі відсутності зазначеного спорядження кінологічний розрахунок до пошукового етапу не допускається.

2.3. За окремою командою кінологічний розрахунок прибуває до місця випробування та відрекомендовується судді.

2.4. Кінологу надається короткий опис ситуації на пошуковому етапі з визначенням межі зони пошуку, небезпечних зон, обмеження по пересуванню кінолога та інші фактори, що можуть вплинути на його роботу. При цьому також надається план-схема будівлі (споруди) або ескіз зони пошуку.

2.5. Деталі обставин у зоні пошуку кінолог уточнює самостійно шляхом опитування.

2.6. Із отриманої інформації кінолог визначає тактику застосування службового собаки із урахуванням погодних умов, масштабу і типу руйнувань, дотримання заходів безпеки та інших факторів, що можуть вплинути на роботу собаки, та інформує суддю про порядок своїх дій.

2.7. Перед початком пошуку кінолог повідомляє суддю про тип оповіщення його собаки та за командою судді направляє собаку (без нашийника та шлеї) від краю завалу у зону пошуку.

2.8. Відлік часу на пошук розпочинається з моменту перетинання собакою межі зони пошуку.

2.9. Під час пошуку кінолог повинен рухатися тільки у межах визначеного коридору або вздовж периметра зони пошуку та управляти собакою, направляючи його голосовими командами і/або жестами для обстеження завалу.

2.10. Собака самостійно, мотивовано і ретельно має обстежити зону пошуку, відшукати вихід людського запаху із закладок, а також впевнено пересуватися по конструкціям, елементам завалу, входити у пустоти, темні приміщення та не припиняти пошук при відволіканні наявними подразниками.

2.11. У випадку, якщо собака покинув зону пошуку, кінолог має право протягом 5 хвилин повернути собаку для продовження обстеження завалу. При цьому штрафні бали не нараховуються.

2.12. У разі виявлення виходу людського запаху із закладки собака має самостійно позначити (оповістити) це місце заявленим кінологом способом.

2.13. Далі кінолог піднімає руку і доповідає судді: "Є виявлення!", після чого з дозволу судді підходить до собаки і встановлює прапорець на місці позначення.

2.14. Після установки прапорця суддя інформує кінолога про результат - правильне чи помилкове позначення. У разі правильного позначення кінологу дозволяється заохотити собаку без використання корму або допоміжних засобів.

2.15. Подальше продовження пошуку кінолог може здійснити за командою судді одним із наступних способів:

направити собаку на пошук безпосередньо від місця виявлення і найкоротшим шляхом швидко повернутися у визначений коридор;

взяти собаку на короткий повідок, вивести найкоротшим шляхом із зони пошуку, відстебнути повідок та знову направити собаку у зону пошуку.

2.16. У випадку помилкового позначення або неможливості визначити точне місце перебування статиста за місцем виявлення собакою виходу запаху об'єкта пошуку, кінолог повинен залишити зону пошуку.

2.17. Повторне позначення собакою вже знайдених осіб не вважається помилкою, якщо за відповідною командою провідника собака знову починає пошук інших статистів.

2.18. Загальний відлік часу пошукового етапу та часові показники фіксації виявлення статиста веде суддя, про що вносить запис в оціночний лист із виконання пошукової роботи у завалі (додаток 7 цього Порядку). За проханням кінолога суддя інформує його про час, що залишився до завершення пошукового етапу.

2.19. По завершенню контрольного часу робота кінологічного розрахунку на пошуковому етапі припиняється незалежно від результатів та кількості виявлених статистів. При цьому кінолог відзиває собаку, бере його на повідок та доповідає судді про закінчення пошукового етапу і кількість знайдених статистів.

2.20. У випадку якщо контрольний час минув після доповіді кінолога "Є виявлення!", але до установки прапорця, то кінологу надається можливість підійти до собаки і встановити прапорець. Результат цього позначення зараховується.

2.21. Випробування вважається складеним, якщо собака самостійно позначив 2 статистів за рівнем "A" та 3 статистів за рівнем "B" у закладках протягом визначеного часу.

3. Критерії оцінювання пошуку у завалі

3.1. За підсумками проходження етапу пошуку умовних постраждалих у завалі оцінювання роботи кінологічного розрахунку здійснюється за такими критеріями:

тактика кінолога (10 балів) - оцінка ситуації кінологом із отриманої інформації від судді; вибір тактики пошуку, її дотримання та реалізація; опитування та уточнення у судді деталей обставин у зоні пошуку; точність визначення місця знаходження статиста за результатом оповіщення собакою;

керування на відстані (20 балів) - оцінка майстерності і цілеспрямованості відсилання провідником свого собаку у напрямку первинної зони пошуку та скеровування систематичного обшуку у завалі; ретельного виконання команд та підтримання мотивації до пошуку;

інтенсивність пошуку (30 балів) - оцінка самостійності і мотивованості собаки після отримання вказівок провідника обшуку зони завалу на присутність людського запаху до остаточного знаходження статистів; пошукової поведінки; пошукового драйву; темпераменту;

пересування у зоні завалу (10 балів) - оцінка рівня спритності; спокійного проходження через завал; впевненості пересування по конструкціям, елементам завалу; безбоязного входу у темні приміщення, пустоти; подолання інших труднощів;

незалежність (10 балів) - розвиток незалежного пошукового драйву до роботи; мотивоване продовження пошуку собакою людського запаху, незважаючи на відволікання наявних подразників (вогонь, дим, акустичні подразники, залишки їжі);

позначення статистів за рівнем "A" (2 статисти по 60 балів - 120 балів) - оцінка виявлення собакою захованих осіб, точності і без допомоги провідника самостійного і чіткого позначення місця знахідки;

позначення статистів за рівнем "B" (3 статисти по 40 балів - 120 балів) - оцінка виявлення собакою захованих осіб, точності і без допомоги провідника самостійного і чіткого позначення місця знахідки.

3.2. Максимальна кількість можливих балів в оцінюванні роботи кінологічного розрахунку на пошуковому етапі у завалі становить 200 балів.

3.3. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

недоліки у тактиці кінолога, керуванні собакою на відстані;

низька інтенсивність пошуку, невпевнене пересування собаки по завалу, відволікання на подразники;

позначення собакою, викликане за допомогою кінолога або статиста;

перше помилкове позначення - нараховується мінус 40 балів;

друге помилкове позначення - припинення пошукового етапу (дискваліфікація);

самостійне залишення собакою зони пошуку більш ніж на 5 хвилин, відсутнє реагування собаки на команди кінолога щодо повернення в зону пошуку та продовження роботи - припинення пошукового етапу (дискваліфікація).

3.4. Якщо собака припиняє позначення самостійно і залишає місце позначення на короткий час, а потім знову повертається і продовжує виконувати позначення, то це не вважається помилкою і штрафні бали не нараховуються.

3.5. Випробування вважається нескладеним, якщо одного із статистів не знайдено. У разі позначення (за умови знайдених) лише 2 статистів за рівнем "B" - вважається підтвердженням складеного випробування за рівнем "A".

VI. Організація проведення випробування щодо пошуку у природному середовищі (лісова, гірсько-лісова місцевість)

1. Основні вимоги по організації випробування пошуку у природному середовищі (лісова, гірсько-лісова місцевість)

1.1. Випробування проводиться в умовах природного середовища, що представляє собою важкопрохідну ділянку лісової, гірсько-лісової пересічної місцевості з природними та/або штучними перешкодами:

печери, яри, насипи, завали дерев;

підлісок з густою рослинністю (чагарник);

ділянки порослі травою (не менше 1 м);

прибережна зона водоймища з трав'яною порослю;

глибокий сніг;

штучні укриття (глибинні, висотні), що обмежують вільний доступ собаки до статиста.

1.2. У зоні пошуку обладнуються закладки (відкритого, закритого типу) для укриття статистів, що виключає можливість їх візуального виявлення кінологом.

1.3. Мінімальна відстань між окремими закладками має складати не менше 20 метрів.

1.4. Для закладок відкритого типу використовують наявні поглиблення в землі, чагарник, місця з високою травою. Статисти перебувають у закладках відкритого типу у положенні лежачи або сидячи.

1.5. Для захисного прикриття статистів у закладках закритого типу використовують лише природні допоміжні засоби (гілки дерев, лази з обмеженим доступом).

1.6. Висотні закладки обладнують на дереві (мисливській вежі) на висоті до 2 м лише для тестування за рівнем "B".

1.7. Конструкції закладок мають забезпечити безпеку статистів та учасників тестування.

1.8. Загальна площа пошуку складає:

за рівнем "A" - 20000 кв. м (100 х 200 м) частково відкритої території, що покрита рослинністю (чагарник, рідколісся), та лісової ділянки;

за рівнем "B" - 30000 кв. м (100 х 300 м) території, що покрита рослинністю (чагарник, рідколісся), та лісової ділянки.

1.9. Межі ділянки візуально маркуються по периметру зони пошуку.

1.10. Кількість статистів для пошуку має складати:

за рівнем "A" - 2 статисти у закладках відкритого типу;

за рівнем "B" - 3 статисти (одна закладка відкритого типу, дві закладки - закритого).

1.11. Тривалість пошуку становить:

за рівнем "A" - 20 хвилин;

за рівнем "B" - 30 хвилин.

1.12. Статистам забороняється мати при собі в закладках будь-які допоміжні засоби (іграшки чи корм для собак, мобільні телефони, харчові продукти), користуватися парфумами, а також впливати на собаку, привертаючи до себе увагу будь-яким чином та видавати своє місце знаходження.

1.13. Перед початком випробувань члени суддівської бригади визначають місця закладок і за 20 хвилин до початку випробування здійснюють укриття статистів, які заходять з бокової зони пошуку. Потім зону пошуку мають перетнути 2 - 3 помічники (один із собакою) у різних напрямах.

1.14. По завершенню випробування кожних 5 - 6 кінологічних розрахунків робиться перерва тривалістю 20 - 30 хвилин. Під час перерви статистів витягають із укриттів, надають їм можливість розім'ятися та оправитися, а закладки залишають відкритими для вентиляції.

1.15. Після перерви статисти укриваються у визначених закладках або за рішенням судді можуть бути використані заздалегідь підготовлені інші закладки.

1.16. Перед продовженням пошукового етапу суддя і помічники знову перетинають зону пошуку у різних напрямах для забезпечення рівномірного фонового запаху.

2. Умови виконання випробування щодо пошуку у природному середовищі (лісова, гірсько-лісова місцевість)

2.1. До початку пошукового етапу кінологічні розрахунки знаходяться у визначеному місці за межами зони випробовування, що виключає візуальну видимість зони пошуку.

2.2. Кінолог повинен бути у спеціальному одязі та взутті встановленого зразка відповідно до погодних умов. При собі мати захисну каску, рукавиці, рюкзак, індивідуальну аптечку, ліхтар, флягу з водою, повідок для собаки. У разі відсутності зазначеного спорядження кінологічний розрахунок до пошукового етапу не допускається.

2.3. Дозволяється використання шлеї (нашийника), що легко знімається, або GPS-нашийника.

2.4. За окремою командою кінологічний розрахунок прибуває до місця випробування та відрекомендовується судді.

2.5. Кінологу надається схема зони пошуку, короткий опис ситуації на пошуковому етапі з визначенням межі зони пошуку, обмеження із пересування кінолога та інші фактори, що можуть вплинути на його роботу.

2.6. Деталі обставин у зоні пошуку кінолог уточнює самостійно шляхом опитування.

2.7. Із отриманої інформації кінолог визначає тактику застосування службового собаки із урахуванням погодних умов, дотримання заходів безпеки та інших факторів, що можуть вплинути на роботу собаки, та інформує суддю про порядок своїх дій.

2.8. Перед початком пошуку кінолог повідомляє суддю про тип оповіщення його собаки та за командою судді направляє собаку від лінії старту у зону пошуку.

2.9. Відлік часу на пошук розпочинається з моменту перетину собакою межі зони пошуку.

2.10. Кінолог управляє собакою, використовуючи наступні способи ведення пошукових робіт: човниковий пошук, вільний пошук та фронтальний пошук (пошук коридором). Кількість команд голосом і жестом не обмежена. Кінологу дозволяється рухатися по дистанції в обох напрямах.

2.11. По команді кінолога собака швидко і ретельно має обстежити всю зону пошуку із виявленням умовних постраждалих, здійснювати пошук, безбоязно пересуватися по рельєфу місцевості і покидати зону видимості кінолога, не припиняти пошук при відволіканні наявними подразниками.

2.12. У разі виявлення статиста або виходу людського запаху із закладки собака має самостійно позначити (оповістити) це місце заявленим кінологом способом.

2.13. При висотних закладках позначення собакою має здійснюватися у межах 2 метрового радіусу від статиста.

2.14. Далі кінолог піднімає руку і доповідає судді: "Є виявлення!", після чого з дозволу судді підходить до собаки і встановлює місце знаходження статиста.

2.15. Подальше продовження пошуку кінолог здійснює за командою судді з того місця, де він повідомив про виявлення.

2.16. Випадкове повернення собаки назад не вважається за помилку, пошук у зворотному напрямку допускається.

2.17. Суддя та помічники слідують за кінологом на відстані 5 - 10 метрів протягом усієї дистанції.

2.18. Загальний відлік часу пошукового етапу та часові показники фіксації виявлення статиста веде суддя, про що вносить запис в оціночний лист із виконання пошукової роботи у лісі (додаток 8 цього Порядку). За проханням кінолога суддя інформує його про час, що залишився до завершення пошукового етапу.

2.19. По завершенню контрольного часу робота кінологічного розрахунку на пошуковому етапі припиняється незалежно від результатів та кількості виявлених статистів. При цьому кінолог підзиває собаку, бере його на повідок та доповідає судді про закінчення пошукового етапу і кількість знайдених статистів.

2.20. У випадку закінчення контрольного часу після доповіді кінолога "Є виявлення!" йому дозволяється підійти до собаки і встановити місце знаходження статиста. Результат цього позначення зараховується.

2.21. Випробування вважається складеним, якщо собака самостійно позначив усіх статистів у закладках протягом визначеного часу.

3. Критерії оцінювання пошуку у природному середовищі (лісова, гірсько-лісова місцевість)

3.1. За підсумками проходження етапу пошуку умовних постраждалих у природному середовищі оцінювання роботи кінологічного розрахунку здійснюється за такими критеріями:

тактика кінолога (10 балів) - оцінка ситуації кінологом із отриманої інформації від судді; вибір тактики пошуку, її дотримання та реалізація; опитування і уточнення у судді деталей обставин у зоні пошуку; точність визначення місця знаходження статиста за результатом оповіщення собакою;

керування на відстані (20 балів) - оцінка майстерності і цілеспрямованості відсилання провідником свого собаку у напрямку первинної зони пошуку та скеровування систематичного обшуку у зоні пошуку; ретельного виконання команд та підтримання мотивації до пошуку;

інтенсивність пошуку (30 балів) - оцінка самостійності і мотивованості собаки після отримання вказівок провідника обшуку зони пошуку на присутність людського запаху до остаточного знаходження статистів; пошукової поведінки; пошукового драйву; темпераменту;

пересування у зоні пошуку (10 балів) - оцінка рівня спритності; впевненого та безбоязного пересування по рельєфу місцевості та через перешкоди;

незалежність (10 балів) - розвиток незалежного пошукового драйву до роботи; наскільки собака мотивовано продовжує пошук людського запаху, незважаючи на відволікання подразників;

незалежність (10 балів) - розвиток незалежного пошукового драйву до роботи; мотивоване продовження пошуку собакою людського запаху, незважаючи на подразники, що відволікають;

позначення статистів за рівнем "A" (2 статисти по 60 балів - 120 балів) - оцінка виявлення собакою захованих осіб, точності і без допомоги провідника самостійного і чіткого позначення місця знахідки;

позначення статистів за рівнем "B" (3 статисти по 40 балів - 120 балів) - оцінка виявлення собакою захованих осіб, точності і без допомоги провідника самостійного і чіткого позначення місця знахідки.

3.2. Максимальна кількість балів в оцінюванні роботи кінологічного розрахунку на пошуковому етапі у природному середовищі становить 200 балів.

3.3. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

недоліки у тактиці кінолога, керуванні собакою на відстані;

низька інтенсивність пошуку, невпевнене пересування собаки по рельєфу місцевості, відволікання на подразники;

позначення собакою, викликане за допомогою кінолога;

перше помилкове позначення - нараховується мінус 40 балів;

друге помилкове позначення - припинення пошукового етапу (дискваліфікація);

залишення собакою зони пошуку більш як на 5 хвилин, відсутнє реагування собаки на команди кінолога щодо повернення в зону пошуку та продовження роботи - припинення пошукового етапу (дискваліфікація).

3.4. Якщо собака припиняє позначення самостійно і залишає місце позначення на короткий час, а потім знову повертається і продовжує виконувати позначення, то це не вважається помилкою і штрафні бали не нараховуються.

3.5. Випробування вважається нескладеним, якщо одного із статистів не знайдено. У разі позначення (за умови знайдених) лише 2 статистів за рівнем "B" - вважається підтвердженням складеного випробування за рівнем "A".

VII. Організація проведення випробування щодо пошуку по запаховому сліду в умовах природного середовища

1. Основні вимоги із організації випробування щодо пошуку по запаховому сліду в умовах природного середовища.

1.1. Випробування проводиться в умовах пересічної місцевості природного середовища зі змінним ландшафтом, що включає в себе ліс (паркова зона), траву і пашню, а також перетини з вулицею чи дорогою.

1.2. Не допускається проведення випробовування, у тому числі прокладання сліду, під час сильного дощу, за температури повітря вище + 30° C і нижче - 20° C та швидкості вітру 15 м/с і більше.

1.3. Прокладальником сліду є умовний постраждалий (статист), який має бути стороннім для пошуково-рятувального собаки.

1.4. Статистам забороняється мати при собі харчові продукти, тютюнові вироби, мобільні телефони, користуватися парфумами, самостійно змінювати схему прокладання сліду, його довжину, а також впливати на собаку, привертаючи до себе увагу будь-яким чином, та видавати своє місце знаходження в закладці.

1.5. Вимоги для прокладання сліду за рівнем "А":

довжина сліду - 1000 кроків (довжина кроку 70 - 75 см);

час витримки - 90 хвилин;

4 зміни напрямку руху (кути можуть бути прямими і тупими);

5 слідових предметів;

початкове місце сліду - предмет, що має бути ідентифіковано на території площею 20 х 20 метрів. Ліва і права межа цієї площі позначаються на землі, початкове місце сліду не маркується.

1.6. Вимоги для прокладання сліду за рівнем "В":

довжина сліду - 2000 кроків (довжина кроку 70 - 75 см);

час витримки - 180 хвилин;

8 змін напрямку руху (кути можуть бути прямими і тупими);

8 слідових предметів;

початкове місце сліду - предмет, що має бути ідентифіковано на території площею 30 х 30 метрів. Ліва і права межа цієї площі позначаються на землі, початкове місце сліду не маркується.

1.7. Тривалість пошукового етапу становить:

за рівнем "A" - 30 хвилин з урахуванням виявлення ідентифікаційного предмета;

за рівнем "B" - 50 хвилин з урахуванням виявлення ідентифікаційного предмета.

1.8. Під час прокладання сліду статист повинен бути одягнений у звичайний одяг по погоді та у взутті, що носить не менше 3 днів. Заборонено прокладати слід у гумовому взутті.

1.9. Напрямок прокладання сліду вибирається таким чином, щоб напрям вітру був боковим або попутним. Не допускається зустрічний вітер, особливо на першій прямій початку пошукового етапу.

1.10. Слід прокладається окремо для кожного учасника, також можуть прокладатися сліди для різних собак паралельно, при цьому слідові доріжки повинні бути на відстані не менше 50 метрів одна від іншої.

1.11. Під час сильного вітру відстань між ними може бути збільшено за рішенням судді.

1.12. Слідові предмети мають бути з різних матеріалів та не повинні перевищувати за розміром середній розмір черевика і бути не менше за розміром сірникової коробки.

1.13. Як слідові предмети використовуються предмети побуту, що належать статисту: макети стільникових телефонів, рукавички, хустинки, зв'язки ключів інше.

1.14. Колір речей не повинен виділятися на фоні місцевості, на якій прокладено слід. На відкритій місцевості необхідно використовувати слідові предмети плоскі за формою і матові за відтінком.

1.15. Слідові предмети та ідентифікаційний предмет мають знаходитися у статиста не менше 30 хвилин до початку прокладки сліду в руці, в кишені або за пазухою для набрання запахових часток статиста.

1.16. Перед прокладкою сліду суддя видає статисту схему сліду з прив'язкою до місцевості, обумовлюються візуальні об'єкти, за якими статист буде орієнтуватися по напрямку руху і на поворотах, початкове місце сліду, місця укладання ідентифікаційного предмета, слідових предметів та місце укриття статиста.

1.17. Статист передає судді контрольний предмет у спеціальній упаковці, входить на територію тестування з лівої або з правої сторони і розташовує на середині майданчика ідентифікаційний предмет, який означає початок сліду.

1.18. З цього місця через 5 хвилин статист розпочинає прокладання сліду у середньому темпі руху без зупинок, ретельне притоптування місць повороту сліду забороняється.

1.19. Слідові предмети укладаються статистом безпосередньо на слідову доріжку таким чином, що виключає можливість їх візуального виявлення, при цьому слідові предмети не розташовуються у межах 5 метрів від кута (повороту) і на першій прямій. Останній слідовий предмет розміщується статистом не ближче ніж за 300 м до місця завершення сліду.

1.20. Статист має позначити на схемі прокладеного сліду місця знаходження слідових предметів.

1.21. Після завершення прокладання сліду статист розміщується у природному укритті у положенні лежачи або сидячи, що виключає його візуальне виявлення кінологічним розрахунком на відстані до 3 метрів, при цьому закладка не має бути глухою (закритою).

1.22. Статисту дозволяється після завершення прокладання сліду за рівнем "B" залишити місце свого укриття, заздалегідь обумовленим шляхом із суддею, але з обов'язковим повернення туди за 30 хвилин до початку випробування кінологічного розрахунку по сліду.

1.23. Відлік часу давності сліду розпочинається з моменту завершення його прокладання, про що статист інформує суддю з використанням засобу зв'язку (переносна радіостанція).

2. Умови виконання випробування щодо пошуку по запаховому сліду в умовах природного середовища.

2.1. До початку пошукового етапу кінологічні розрахунки знаходяться у визначеному місці за межами зони випробовування, що виключає візуальну видимість зони пошуку.

2.2. Кінолог повинен бути у спеціальному одязі та взутті встановленого зразка відповідно до погодних умов. При собі мати захисну каску, рукавиці, рюкзак, індивідуальну аптечку, флягу з водою. Для роботи собаки використовується слідова шлея або м'який нашийник та 10-ти метровий повідок.

2.3. У разі відсутності зазначеного спорядження кінологічний розрахунок до пошукового етапу не допускається.

2.4. За окремою командою кінологічний розрахунок прибуває до місця випробування та відрекомендовується судді.

2.5. Після доповіді учасника, суддя повідомляє кінологу ситуаційну легенду, інструктує кінолога про межі квадрата пошуку початкового місця сліду (ідентифікаційного предмета) та інші фактори, що впливають на роботу кінологічного розрахунку.

2.6. Деталі обставин у зоні пошуку кінолог уточнює самостійно шляхом опитування.

2.7. Із отриманої інформації кінолог визначає тактику застосування службового собаки із урахуванням погодних умов, дотримання заходів безпеки та інших факторів, що можуть вплинути на роботу собаки. Після цього інформує суддю про порядок своїх дій та про тип оповіщення його собаки (обгавкування, брингзель, підводка).

2.8. Суддя видає кінологу контрольний предмет - зразок запахового сліду статиста, який залишається у кінолога до кінця пошукового етапу, і карту (схему) місцевості, на якій проводиться випробування.

2.9. Перед початком пошукового етапу кінолог дає собаці занюхати контрольний предмет та направляє на пошук ідентифікаційного предмета, який собака має знайти протягом 3 хвилин, при цьому кінологу дозволяється управляти собакою за допомогою голосових команд та/або жестів та знаходитися за межами визначеної ділянки, розміри якої встановлено окремо для кожного рівня.

2.10. Випробування зі слідової роботи розпочинається з пошуку службовим собакою ідентифікаційного предмета на визначеній ділянці. Відлік часу роботи кінологічного розрахунку розпочинається з моменту подачі кінологом команди на пошук.

2.11. Під час роботи собаки суддя має знаходитися з підвітряної сторони по відношенню до початкової ділянки пошуку в межах 20 - 30 метрів від неї.

2.12. Коли ідентифікаційний предмет буде знайдено, кінолог бере собаку на довгий повідок і направляє на подальший пошук сліду.

2.13. Якщо службовий собака не знаходить ідентифікаційний предмет, проте знаходить слід, кінологу дозволяється взяти собаку на довгий повідок і направити на подальший пошук сліду або з дозволу судді слідувати за собакою без використання повідка.

2.15. У випадку, якщо собака не в змозі знайти ідентифікаційний предмет або слід протягом визначеного часу (3 хв.), кінолог з собакою можуть продовжити спроби взяти слід за рахунок загального часу, проте суддя може перервати пошук, якщо зрозуміло, що собака відмовляється працювати або не може виконати завдання.

2.16. Під час виконання пошукового етапу собака обстежує територію нижнім чуттям та має йти ретельно по сліду, який залишив статист, без пропусків ділянок, зрізання кутів та втрати сліду, а кінолог повинен рухатися на відстані 10 метрів від собаки.

2.17. Суддя слідує за кінологічним розрахунком на відповідній відстані.

2.18. При виявленні слідових предметів собака має сигналізувати про це фіксацією тіла (укладання, посадка, стійка).

2.19. Кінолог відмічає місце виявлення на карті (схемі) місцевості, підбирає слідовий предмет та направляє собаку для продовження опрацювання сліду.

2.20. Кінологу дозволяється переривати пошук, проте будь-які перерви здійснюються за рахунок загального часу. Також під час пошуку кінологу дозволяється прочистити очі і ніс собаки, а також дати собаці попити води.

2.21. Кінологічний розрахунок працює повністю самостійно. При втраті сліду собакою кінолог повинен це визначити, повернутися з собакою до загубленого сліду, дати собаці повторно занюхати контрольний предмет та направити собаку на продовження пошуку.

2.22. При виявленні статиста службовий собака не повинен проявляти до нього агресії та має самостійно позначити (оповістити) це місце чітким заявленим кінологом способом.

2.23. Кінолог піднімає руку і доповідає судді: "Є виявлення!", після чого з дозволу судді підходить до собаки і встановлює місце знаходження статиста.

2.24. Далі кінолог доповідає судді про завершення пошукового етапу, представляє схему та знайдені слідові предмети, після чого суддя робить записи в оціночний лист із виконання пошукової роботи по сліду в умовах природного середовища (додаток 9 цього Порядку) та надає оцінку роботи кінологічному розрахунку.

3. Критерії оцінювання пошуку по запаховому сліду в умовах природного середовища.

3.1. Суддя оцінює роботу на початковому етапі зі знаходження ідентифікаційного предмета, взяття та слідування по сліду, виявлення знайдених слідових предметів та позначення собакою статиста на завершальному пошуковому етапі.

3.2. Основний параметр оцінки - можливість або неможливість застосування пошуково-рятувального собаки для пошуку людини по запаховому сліду під час пошуково-рятувальних заходів.

3.3. Собака має показати впевнену, самостійну, інтенсивну і якісну роботу із виявлення запахового сліду статиста і слідувати за ним переважно нижнім чуттям (нюхом) без втрати сліду, виявляти та позначати залишені статистом слідові предмети, а пройшовши по сліду до кінця, позначити місце знаходження статиста.

3.4. Незначне відхилення службового собаки від лінії сліду припускається, якщо собака надалі самостійно повертається та рухається по сліду.

3.5. Кінолог повинен розуміти дії собаки під час пошуку людини по запаховому сліду, знати індивідуальні особливості поведінки собаки у процесі роботи, вміти правильно налаштувати його на роботу та керувати ним, вибирати час для відпочинку собаки у разі необхідності та довіряти собаці, контролюючи при цьому його дії.

3.6. За підсумками проходження етапу пошуку умовних постраждалих у природному середовищі по запаховому сліду оцінювання роботи кінологічних розрахунків здійснюється за такими критеріями:

виявлення ідентифікаційного предмета - 20 балів;

знаходження початкового сліду - 10 балів;

дотримання лінії прокладеного сліду - 50 балів;

виявлення слідових предметів за рівнем "A" (5 х 8 балів) - 40 балів;

виявлення слідових предметів за рівнем "B" (8 х 5 балів) - 40 балів;

позначення статиста - 80 балів.

3.7. Максимальна кількість балів в оцінюванні роботи кінологічного розрахунку на пошуковому етапі по запаховому сліду становить 200 балів.

3.8. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

недоліки у тактиці кінолога, керуванні собакою на відстані;

низька інтенсивність пошуку, невпевнене пересування собаки по рельєфу місцевості, відволікання на подразники;

позначення собакою, викликане за допомогою кінолога або статиста - нараховується мінус 80 балів;

кожний незнайдений або самостійно непозначений слідовий предмет - нараховується мінус 8 балів за рівнем "A" та 5 балів за рівнем "B";

залишення собакою зони пошуку більш ніж на 5 хвилин, відсутнє реагування собаки на команди кінолога щодо повернення в зону пошуку та продовження роботи - припинення пошукового етапу (дискваліфікація).

3.9. Суддя може припинити пошуковий етап, якщо він переконаний, що службовий собака не може працювати далі самостійно з виявлення сліду.

3.10. Неможливістю самостійного виявлення службовим собакою сліду вважається ситуація, коли кінологічний розрахунок відхилився від лінії сліду, рухається у напрямку, протилежному сліду і не повертається на нього, а також, якщо після повернення до місця знаходження шуканого сліду собака не може його виявити протягом 15 хвилин.

3.11. Випробування вважається нескладеним, якщо статиста не знайдено та не позначено.

VIII. Організація проведення випробування щодо пошуку по запаховому сліду в умовах населеного пункту

1. Основні вимоги з організації випробування щодо пошуку по запаховому сліду в умовах населеного пункту.

1.1. Випробування проводиться переважно в умовах населеного пункту та частково в умовах пересічної місцевості природного середовища зі змінним ландшафтом.

1.2. Для пошуку по запаховому сліду використовується методика Кохера (ментрейлінг) - собака на довгому повідку здійснює вільний пошук та обстежує територію верхнім чуттям.

1.3. Не допускається проведення випробовування, у тому числі прокладання сліду, під час сильного дощу, за температури повітря вище + 30° C і нижче - 20° C та швидкості вітру 15 м/с і більше.

1.4. Прокладальником сліду є умовний постраждалий (статист), який має бути стороннім для пошуково-рятувального собаки.

1.5. Статистам забороняється мати при собі харчові продукти, тютюнові вироби, мобільні телефони, користуватися парфумами, самостійно змінювати схему прокладання сліду, його довжину, а також впливати на собаку, привертаючи до себе увагу будь-яким чином, та видавати своє місцезнаходження.

1.6. Вимоги для прокладання сліду за рівнем "А":

довжина сліду - 1 - 2 км (довжина кроку 70 - 75 см);

час витримки - 180 хвилин;

2 зміни напрямку руху в умовах природного середовища (кути можуть бути прямими і тупими);

4 зміни напрямку руху в умовах населеного пункту, з них на одному перехресті доріг;

початкове місце сліду - стартовий майданчик площею 20 х 20 м на околиці населеного пункту.

1.7. Вимоги для прокладання сліду за рівнем "В":

довжина сліду - 3 - 4 км (довжина кроку 70 - 75 см);

час витримки - 300 хвилин;

6 змін напрямку руху в умовах населеного пункту, з них на двох перехрестях доріг;

3 зміни напрямку руху в умовах природного середовища (кути можуть бути прямими і тупими);

початкове місце сліду - стартовий майданчик площею 30 х 30 м у межах населеного пункту.

1.8. Під час прокладання сліду статист повинен бути одягнений у звичайний одяг по погоді та у взутті, що носить не менше 3 днів. Прокладальник сліду повинен рухатися звичайним кроком, не допускаються біг, протоптування сліду, зупинки та перетинання парканів.

1.9. Напрямок прокладання сліду вибирається таким чином, щоб проходив повз 2 - 3 місця з масовим перебуванням людей (торговельні площі, вокзали, школи, дитсадки).

1.10. Слід прокладається окремо для кожного учасника, маркування сліду не здійснюється.

1.11. Ідентифікаційний предмет - зразок запахового сліду статиста, який має знаходитися у статиста не менше 60 хвилин до початку прокладання сліду в руках, у кишені або за пазухою для набрання запахових часток статиста.

1.12. Перед прокладанням сліду суддя видає статисту схему сліду з прив'язкою до місцевості, обумовлюються візуальні об'єкти, за якими статист буде орієнтуватися в напрямку руху і на поворотах, початкове місце сліду та місце перебування статиста на завершальному пошуковому етапі.

1.13. Статист передає судді ідентифікаційний предмет у поліетиленовому пакеті із застібками та входить на територію майданчика початкового місця сліду з лівої або з правої сторони.

1.14. У межах визначеної площі статист перетинає 2 - 3 рази територію майданчика у різних напрямах до 3 хвилин та розпочинає прокладання сліду у середньому темпі руху без зупинок, ретельне притоптування місць повороту сліду забороняється.

1.15. Після завершення прокладання сліду статист самостійно обирає відкрите місце свого перебування залежно від умов населеного пункту (лавка біля житлового будинку, на зупинці громадського транспорту, місце на майданчику біля кафе тощо).

1.16. Статисту дозволяється після завершення прокладання сліду залишити місце свого перебування, заздалегідь обумовленим шляхом із суддею, але з обов'язковим поверненням туди за 30 хвилин до початку випробування кінологічного розрахунку по сліду.

1.17. Відлік часу давності сліду розпочинається з моменту завершення його прокладання, про що статист інформує суддю з використанням засобу зв'язку (переносна радіостанція).

2. Умови виконання випробування щодо пошуку по запаховому сліду в умовах населеного пункту.

2.1. До початку пошукового етапу кінологічні розрахунки знаходяться у визначеному місці за межами зони випробовування, що виключає візуальну видимість зони пошуку.

2.2. Кінолог повинен бути у спеціальному одязі, взутті встановленого зразка відповідно до погодних умов та жилетці зі світловідбивними стрічками. При собі мати рюкзак, індивідуальну аптечку, рукавиці, одноразові латексні рукавички, флягу з водою. Для роботи собаки використовується слідова (нагрудна) шлея (нашийник) та повідок до 10 метрів. Дозволяється використовувати GPS-нашийник.

2.3. У разі відсутності зазначеного спорядження кінологічний розрахунок до пошукового етапу не допускається.

2.4. За окремою командою кінологічний розрахунок прибуває до місця випробування та відрекомендовується судді. У разі необхідності кінологічний розрахунок доставляється до місця випробування автотранспортом.

2.5. Після доповіді учасника суддя повідомляє кінологу ситуаційну легенду, інструктує кінолога про межі квадрата пошуку початкового місця сліду та інші фактори, що впливають на роботу кінологічного розрахунку.

2.6. Деталі обставин у зоні пошуку кінолог уточнює самостійно шляхом опитування.

2.7. Із отриманої інформації кінолог визначає тактику застосування службового собаки із урахуванням погодних умов, дотримання заходів безпеки та інших факторів, що можуть вплинути на роботу собаки, та інформує суддю про порядок своїх дій.

2.8. Суддя видає кінологу ідентифікаційний предмет у поліетиленовому пакеті, який залишається у кінолога до кінця пошукового етапу, і карту (схему) місцевості, на якій проводиться випробування.

2.9. Виявлення початкового місця сліду перед початком пошукового етапу може здійснюватися такими способами:

кінолог дає собаці занюхати ідентифікаційний предмет та направляє на майданчик для пошуку сліду, який собака має знайти протягом 10 хвилин, при цьому кінологу дозволяється управляти собакою за допомогою голосових команд і/або жестів та знаходитися за межами визначеної ділянки, розміри якої встановлено окремо для кожного рівня;

кінолог із собакою (на повідку) проводить обстеження периметру стартового майданчика, після чого дає собаці занюхати ідентифікаційний предмет та за командою голосом і/або жестом направляє собаку на пошук по запаховому сліду.

2.10. Випробування зі слідової роботи та відлік часу розпочинається з моменту подачі кінологом команди на пошук. Швидкість та тривалість пошукового етапу не впливають на оцінювання результату.

2.11. Коли собака своєю поведінкою показує (демонструє) про знаходження початкового місця сліду, кінолог бере собаку на довгий повідок і направляє його на подальший пошук сліду.

2.12. Якщо собака не може взяти слід протягом визначеного часу, з дозволу судді дозволяється повторний старт на пошук. У разі повторного незнаходження початкового місця сліду або напрямку прокладеного сліду випробування припиняється, завдання вважається невиконаним.

2.13. Під час виконання пошукового етапу собака має йти по сліду, що проклав статист, а кінолог повинен рухатися на відстані 3 - 10 метрів від собаки. Суддя слідує за кінологічним розрахунком на відповідній відстані, що не заважає роботі собаки.

2.14. В окремих випадках (перехід через дорогу, рух повз групу людей) кінологу дозволяється скоротити довжину повідка до 1 м.

2.15. Допускається пропуск ділянок, зрізання кутів, спорожнення собаки, а також тимчасова втрата сліду або відхилення від лінії прокладеного сліду.

2.16. Кінологу дозволяється переривати пошук, проте будь-які перерви здійснюються за рахунок загального часу. Також під час пошуку кінологу дозволяється прочистити очі і ніс собаки, а також дати собаці попити води.

2.17. Кінологічний розрахунок працює повністю самостійно. У разі втрати сліду собакою кінолог повинен це визначити, повернутися з собакою до загубленого сліду, дати собаці повторно занюхати ідентифікаційний предмет та направити собаку на продовження пошуку.

2.18. У разі виявлення статиста службовий собака не повинен проявляти до нього агресії та має самостійно позначити (оповістити) це місце заявленим кінологом способом.

2.19. Кінолог піднімає руку і доповідає судді: "Є виявлення!", після чого з дозволу судді підходить до собаки.

2.20. Далі кінолог доповідає судді про завершення та результати пошукового етапу, після чого суддя робить записи в оціночний лист із виконання пошукової роботи по сліду в умовах населеного пункту (додаток 10 цього Порядку) та надає оцінку роботи кінологічному розрахунку.

3. Критерії оцінювання пошуку по запаховому сліду в умовах населеного пункту.

3.1. Суддя оцінює роботу зі знаходження початкового місця сліду, взяття та слідування по сліду та позначення собакою статиста на завершальному пошуковому етапі.

3.2. Основний параметр оцінки - можливість або неможливість застосування пошуково-рятувального собаки для пошуку людини по запаховому сліду.

3.3. Собака має показати впевнену, самостійну, інтенсивну і якісну роботу із виявлення запахового сліду статиста і слідувати за ним переважно верхнім чуттям (нюхом), а пройшовши по сліду до кінця, позначити місце знаходження статиста.

3.4. Відхилення службового собаки від лінії сліду припускається, якщо собака надалі самостійно повертається та рухається по сліду.

3.5. Кінолог повинен розуміти дії собаки під час пошуку людини по запаховому сліду, знати індивідуальні особливості поведінки собаки у процесі роботи, вміти правильно налаштувати його на роботу та керувати ним, вибирати час для відпочинку собаки у разі необхідності та довіряти собаці, контролюючи при цьому його дії.

3.6. За підсумками проходження етапу пошуку умовних постраждалих у населеному пункті по запаховому сліду оцінювання роботи кінологічних розрахунків здійснюється за такими критеріями:

виявлення початкового місця сліду - 20 балів;

дотримання лінії прокладеного сліду - 10 балів;

інтенсивність пошуку (пошукова поведінка, пошуковий драйв, темперамент) - 30 балів;

самостійність та стресостійкість (оцінюється наскільки незалежно, самостійно і мотивовано собака рухається по сліду, подолання інших труднощів) - 20 балів;

тактика кінолога (оцінка ситуації кінологом із отриманої інформації від судді, опитування та уточнення у судді деталей обставин у зоні пошуку) - 20 балів;

виявлення та позначення статиста - 100 балів.

3.7. Максимальна кількість балів в оцінюванні роботи кінологічного розрахунку на пошуковому етапі по запаховому сліду становить 200 балів.

3.8. До нарахування штрафних балів та зниження оцінки призводять:

недоліки у тактиці кінолога, керуванні собакою на відстані;

низька інтенсивність пошуку, невпевнене пересування собаки по рельєфу місцевості, відволікання на подразники;

позначення собакою, викликане за допомогою кінолога, не зараховується.

3.9. Суддя може припинити пошуковий етап, якщо він переконаний, що службовий собака не може працювати далі самостійно з виявлення сліду.

3.10. Неможливістю самостійного виявлення службовим собакою сліду вважається ситуація, коли кінологічний розрахунок відхилився від лінії сліду, рухається у напрямку, протилежному сліду і не повертається на нього, а також, якщо після повернення до місця знаходження шуканого сліду собака не може його виявити протягом 15 хвилин.

3.11. Випробування вважається нескладеним, якщо статиста не знайдено та не позначено.

 

Директор Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації

В. Демчук

 

Додаток 1
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний суддя
________
"___" 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
підсумкових результатів щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

N з/п

Найменування підрозділу

Кличка собаки, рік народження

Порода, стать

Отримано кількість балів

Результат

ЗКД

СКД

Всього

 

Пошук у завалі (рівні "A", "B")

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук у природному середовищі (рівні "A", "B")

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук по сліду (рівні "A", "B")

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник головного судді:

___________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

Судді:

___________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 

___________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 2
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ЗАЯВКА
на участь у щорічній атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

 

Найменування аварійно-рятувального підрозділу ДСНС

 

Скорочена назва

 

Найменування кінологічного підрозділу

 

Кінолог:

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Посада

 

Номер мобільного телефону

 

E-mail

 

Службовий собака:

Кличка

 

Порода

 

Дата народження

 

Стать (кобель, сука)

 

N родовідної картки

 

N чипа (таврування)

 

N робочої книжки собаки

 

Вид пошукових робіт (пошук у завалі, пошук у природному середовищі, пошук по сліду)

 

Рівень підготовки за попередньою атестацією (рівні "A", "B")

 

Отримання, підтвердження або підвищення рівня підготовки
("A", "B")

 

_________
                      (дата)

__________
(підпис)

_
(прізвище та ініціали керівника)

 

Додаток 3
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ

Бали

Відмінно
(V)

Дуже добре
(SG)

Добре
(G)

Задовільно
(B)

Незадовільно
(M)

5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0 - 0

7

7.0

6.5

6.0

5.5 - 5.0

4.5 - 0

8

8.0

7.5

7.0 - 6.5

6.0

5.5 - 0

10

10.0

9.5 - 9.0

8.5 - 8.0

7.5 - 7.0

6.5 - 0

15

15.0 - 14.5

14.0 - 13.5

13.0 - 12.0

11.5 - 10.5

10 - 0

20

20.0 - 19.5

19.0 - 18.0

17.5 - 16.0

15.5 - 14.0

13.5 - 0

25

25.0 - 24.0

23.5 - 22.5

22.0 - 20.0

19.5 - 17.5

17.0 - 0

30

30.0 - 29.0

28.5 - 27.0

26.5 - 24.0

23.5 - 21.0

20.5 - 0

35

35.0 - 33.5

33.0 - 31.5

31.0 - 28.0

27.5 - 24.5

24.0 - 0

40

40.0 - 38.5

38.0 - 36.0

35.5 - 32.0

31.5 - 28.0

27.5 - 0

50

50.0 - 48.0

47.5 - 45.0

44.5 - 40.0

39.5 - 35.0

34.5 - 0

60

60.0 - 57.5

57.0 - 54.0

53.5 - 48.0

47.5 - 42.0

41.5 - 0

70

70.0 - 67.0

66.5 - 63.0

62.5 - 56.0

55.5 - 49.0

48.5 - 0

80

80.0 - 76.5

76.0 - 72.0

71.5 - 64.0

63.5 - 56.0

55.5 - 0

90

90.0 - 86.0

85.5 - 81.0

80.5 - 72.0

71.5 - 63.0

62.5 - 0

100

100 - 95.5

95.0 - 90.0

89.5 - 80.0

79.5 - 70.0

69.5 - 0

120

120 - 114.5

114 - 108.0

107.5 - 96.0

95.5 - 84

83.5 - 0

140

140 - 133.5

133 - 126.0

125.5 - 112.0

111.5 - 98.0

97.5 - 0

200

200 - 190.5

190 - 180.0

179.5 - 160

159.5 - 140

139.5 - 0

300

300 - 285.5

285 - 270.0

269.5 - 240

239.5 - 210

209.5 - 0

відсотки

95 %

95 - 90 %

89 - 80 %

79 - 70 %

69 - 0 %

 

Додаток 4
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ
із виконання вправ на слухняність та спритність пошуково-рятувального собаки

Місце проведення: ________
Дата проведення: ________

  рівень "A"  рівень "B"

Стартовий номер

Прізвище та ініціали кінолога

Найменування підрозділу

Примітки

 

 

 

 

Кличка собаки

Порода собаки

Рік народження

N чіпа

Стать собаки

 

 

 

 

  К  С

N вправи

Найменування вправи

Максимальна оцінка (в балах)

Нараховано штрафних балів

Оцінка (набрано балів)

1

Рух поруч без повідка

10

 

 

2

Контроль на відстані

15

 

 

3

Апортування предмета на рівній поверхні

10

 

 

4

Нестабільна дошка

10

 

 

5

Горизонтальна драбина

10

 

 

6

Труба (тунель)

10

 

 

7

Направлення на тумби

15

 

 

8

Перенесення і передача собаки

10

 

 

9

Укладання з витримкою при подразниках, що відволікають

10

 

 

ВСЬОГО

100

 

 

Судді:

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 5
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

СХЕМА РУХУ КІНОЛОГА ІЗ СОБАКОЮ
під час виконання вправи N 1 "рух поруч без повідка"

  

 

Додаток 6
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТУМБ
для виконання вправи N 7 "Направлення на тумби"

  

 

Додаток 7
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ
із виконання пошукової роботи у завалі

Місце проведення: ________
Дата проведення: ________

  рівень "A"  рівень "B"

Стартовий номер

Прізвище та ініціали кінолога

Найменування підрозділу

Примітки

 

 

 

 

Кличка собаки

Порода собаки

Рік народження

N чіпа

Стать собаки

 

 

 

 

  К  С

План-схема завалу та місця закладок

Час виявлення
1 статиста

__________

Час виявлення
2 статиста

__________

Час виявлення
3 статиста

_________

Загальний час пошукової роботи

_________

тактика кінолога

 

10

 

 

керування на відстані

 

20

 

 

інтенсивність пошуку

 

30

 

 

пересування у зоні завалу

 

10

 

 

незалежність

 

10

 

 

позначення статистів
рівень "A" (2 статисти х 60 балів)

 

120

 

 

позначення статистів
рівень "B" (3 статисти х 40 балів)

 

 

 

Загальна кількість балів

200

 

 

Судді:

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 8
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ
із виконання пошукової роботи у лісі

Місце проведення: ________
Дата проведення: ________

  рівень "A"  рівень "B"

Стартовий номер

Прізвище та ініціали кінолога

Найменування підрозділу

Примітки

 

 

 

 

Кличка собаки

Порода собаки

Рік народження

N чіпа

Стать собаки

 

 

 

 

  К  С

План-схема місцевості та місця закладок

Час виявлення
1 статиста

__________

Час виявлення
2 статиста

__________

Час виявлення
3 статиста

_________

Загальний час пошукової роботи

_________

тактика кінолога

 

10

 

 

керування на відстані

 

20

 

 

інтенсивність пошуку

 

30

 

 

пересування у зоні завалу

 

10

 

 

незалежність

 

10

 

 

позначення статистів
рівень "A" (2 статисти х 60 балів)

 

120

 

 

позначення статистів
рівень "B" (3 статисти х 40 балів)

 

 

 

Загальна кількість балів

200

 

 

Судді:

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 9
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ
із виконання пошукової роботи по сліду в умовах природного середовища

Місце проведення: ________
Дата проведення: ________

  рівень "A"  рівень "B"

Стартовий номер

Прізвище та ініціали кінолога

Найменування підрозділу

Примітки

 

 

 

 

Кличка собаки

Порода собаки

Рік народження

N чіпа

Стать собаки

 

 

 

 

  К  С

План-схема прокладеного сліду

Час виявлення
1 статиста

__________

Час виявлення
2 статиста

__________

Час виявлення
3 статиста

_________

Загальний час пошукової роботи

_________

виявлення ідентифікаційного предмета

 

20

 

 

знаходження початкового сліду

 

10

 

 

дотримання лінії прокладеного сліду

 

50

 

 

позначення статиста

 

80

 

 

виявлення слідових предметів за рівнем "A" (5 х 8 балів)

 

40

 

 

виявлення слідових предметів за рівнем "B" (8 х 5 балів)

 

 

 

Загальна кількість балів

200

 

 

Судді:

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 10
до Порядку проведення щорічної атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ
із виконання пошукової роботи по сліду в умовах населеного пункту

Місце проведення: ________
Дата проведення: ________

  рівень "A"  рівень "B"

Стартовий номер

Прізвище та ініціали кінолога

Найменування підрозділу

Примітки

 

 

 

 

Кличка собаки

Порода собаки

Рік народження

N чипа (таврування)

Стать собаки

 

 

 

 

  К  С

План-схема прокладеного сліду

виявлення початкового місця сліду

 

20

 

 

дотримання лінії прокладеного сліду

 

10

 

 

інтенсивність пошуку

 

30

 

 

самостійність та стресостійкість

 

20

 

 

тактика кінолога

 

20

 

 

виявлення та позначення статиста

 

100

 

 

Загальна кількість балів

200

 

 

Загальний час пошукової роботи

 

 

 

Судді:

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

___________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали