КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 липня 2012 р. N 436-р

Київ

Про схвалення Концепції діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура"

1. Схвалити Концепцію діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура", що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2012 р. N 436-р


КОНЦЕПЦІЯ
діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура"

Проблема, яка потребує розв'язання

Державна телерадіокомпанія "Культура" (далі - телерадіокомпанія) є одним із суб'єктів реалізації державної політики у сфері культури, який виконує важливу функцію у справі збереження національної історичної спадщини, висвітлення культурного життя суспільства.

Втрата моральних та етичних орієнтирів в українському суспільстві є наслідком поширення так званої масової культури і комерціалізації культурного сектору.

Для забезпечення виробництва високоякісного конкурентного телепродукту, збільшення аудиторії телерадіокомпанії, а отже, ефективної реалізації державної гуманітарної політики засобами телебачення необхідно посилити кадровий та технічний потенціал телерадіокомпанії та провести її технологічне переоснащення відповідно до світових стандартів.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є реформування телерадіокомпанії, спрямоване на забезпечення її ефективної роботи із задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб суспільства, зокрема шляхом всебічного висвітлення культурного життя країни, сприяння усвідомленню глядачами зв'язку між культурним розвитком та успішним формуванням громадянського суспільства.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2013 і 2014 років.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає залучення висококваліфікованих працівників до виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм телерадіокомпанією. Такий підхід не забезпечить комплексного розв'язання проблеми.

Другий, оптимальний варіант передбачає:

формування оперативної регіональної кореспондентської мережі;

розроблення механізму фінансового і матеріального забезпечення діяльності телерадіокомпанії, зокрема за рахунок альтернативних джерел фінансування;

створення Інтернет-порталу телерадіокомпанії для забезпечення інтерактивного зв'язку з аудиторією та її розширення за рахунок молодіжного сегмента;

започаткування переговорного процесу та налагодження співпраці з провідними телерадіокомпаніями світу;

проведення кадрових змін серед журналістів та інших працівників телерадіокомпанії виходячи з професійних вимог;

залучення до співпраці популярних телевізійних ведучих, відомих діячів науки, культури та мистецтва;

проведення рекламно-інформаційної кампанії, спрямованої на оновлення іміджу телерадіокомпанії;

технічна модернізація телерадіокомпанії відповідно до вимог професійного телевізійного дизайну;

формування зручної для аудиторії сітки мовлення;

забезпечення трансляції програм телерадіокомпанії на всю територію держави.

Для реалізації Концепції необхідно утворити телецентр телерадіокомпанії у складі п'яти функціонально-структурних підрозділів, а саме:

комплекс ефірного мовлення з двома каналами автоматизованого мовлення з можливістю розширення;

комплекс виробництва інформаційних, інформаційно-аналітичних і публіцистичних програм;

комплекс виробництва документальних, культурологічних та розважальних програм;

апаратно-студійний комплекс, що включає два апаратно-студійні блоки:

перший - студія площею 250 кв. метрів, облаштована студійним світлом, шістьма телевізійними камерами, двомірним відеомікшером, системою графічного оформлення у форматі стандартної якості;

другий - студія площею 700 кв. метрів, облаштована студійним і ефектним світлом, 10 телевізійними камерами, тримірним відеомікшером, системою графічного оформлення у форматі високої якості;

комплекс мобільної телевізійної техніки, що включає 16 телевізійних журналістських комплектів, додаткове операторське обладнання і аксесуари, устатковання для кінозйомки.

Пріоритетом діяльності телерадіокомпанії є виробництво телерадіопрограм, які:

спрямовані на підвищення освітнього і культурного рівня населення і забезпечують реалізацію просвітницької місії телерадіокомпанії;

висвітлюють культурну спадщину української нації, корінних народів та національних меншин;

забезпечують формування свідомого ставлення до культурного процесу, толерантності і порозуміння між представниками різних культур, утвердження національної гідності;

призначені для різних верств і груп населення, зокрема молодіжної аудиторії;

сприяють розширенню аудиторії, залученню молоді до реалізації гуманітарної політики держави;

націлені на підвищення авторитету інтелігенції, престижу розумової і творчої праці, переорієнтацію суспільства з матеріальних цінностей на духовно-культурні;

присвячені видатним особистостям вітчизняної культури, в тому числі сучасної;

розкривають авторське бачення та створюють довірливу атмосферу спілкування з глядачем;

орієнтовані на висвітлення подій культурного життя, забезпечують інтерактивний діалог з аудиторією, широке висвітлення актуальних питань.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

розробити дієвий механізм реалізації гуманітарної, зокрема культурної політики;

забезпечити доступ суспільства до найкращих зразків вітчизняної і світової культурної спадщини;

залучити молодь до реалізації культурної політики держави;

підвищити міжнародний авторитет держави.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування телерадіокомпанії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень телерадіокомпанії, зокрема коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг, виконання робіт, грантів, дарунків та благодійних внесків, а також коштів від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності.

Орієнтовна вартість фінансування реалізації Концепції з державного бюджету становить 90 млн. гривень.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали