ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.11.2011 р. N Р-800/0/3-11

Про схвалення Концепції розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації Дніпропетровської області та затвердження Плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", підпункту 7 пункту 1 рішення Ради регіонів від 07.02.2011 N 1-1/223 та з метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року N 896-р "Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції" (План N 896-р):

1. Схвалити Концепцію розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації Дніпропетровської області, що додається.

2. Затвердити План заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції, що додається.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації: Головному управлінню промисловості, Головному управлінню праці та соціального захисту населення, Головному управлінню будівництва та архітектури, Головному управлінню агропромислового розвитку, Головному управлінню освіти і науки, Головному управлінню охорони здоров'я, управлінню транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва, управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управлінню розвитку споживчого ринку та підприємництва, управлінню культури і туризму, управлінню у справах сім'ї та молоді, управлінню у справах фізичної культури та спорту, службі у справах дітей, управлінню житлово-комунального господарства, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управлінню з питань внутрішньої політики, управлінню преси та інформації, управлінню інформаційно-комп'ютерного забезпечення інформувати Головне управління економіки облдержадміністрації про стан виконання цього розпорядження щоквартально, до 20 числа останнього місяця кварталу.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подавати кожні півроку, до п'ятого числа місяця, що настає за звітним періодом, до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію про стан виконання плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Головне управління економіки облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Задорожного В. К.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул


 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
09.11.2011 N Р-800/0/3-11


КОНЦЕПЦІЯ
розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації Дніпропетровської області

КОНЦЕПЦІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, МЕТА, ПЕРЕДУМОВИ, ЗАВДАННЯ

Концепція розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації Дніпропетровської області (далі - Концепція) визначає мету, передумови, завдання та механізми розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації.

Метою Концепції є встановлення, розвиток та поглиблення соціальних, науково-технічних, торговельно-економічних, гуманітарних та культурних відносин з областями України.

Передумовою розроблення Концепції є рішення Ради регіонів від 07.02.2011 N 1-1/223

Основними завданнями розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації є:

- усебічний розвиток області;

- обмін досвідом щодо підвищення конкурентоспроможності області та тиражування успішних проектів;

- упровадження сучасних методів виробництва за допомогою новітніх технологій;

- активізація роботи з використання міжнародної технічної допомоги, у тому числі донорських організацій;

- проведення робочих зустрічей, форумів, спільних конференцій, семінарів тощо.

Механізми розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації базуються на пріоритетах, визначених Комплексною стратегією розвитку Дніпропетровської області до 2015 року, затвердженою рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24.06.2011 N 132-7/VI.

ДІЮЧІ МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

НАПРЯМИ ВІДНОСИН У РАМКАХ ДІЮЧИХ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ОБЛАСТІ

-ТЕРНОПІЛЬСЬКА-
ОБЛАСТЬ

 

Ю 

- співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища;
- обмін досвідом, результатами досліджень, публікаціями та інформацією науково-технічного та іншого характеру;
- обмін спеціалістами та їх стажування з метою вивчення досвіду і особливостей організації виробництва та умов економічної діяльності областей;
- обмін досвідом у сфері державного управління


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ОДЕСЬКА-
ОБЛАСТЬ

  

Ю 

- науково-технічне співробітництво;
- підтримка високотехнологічних проектів;
- організація взаємовідносин з питань упровадження технологій електронного урядування;
- обмін електронними документами між органами державної влади та місцевого самоврядування на базі єдиного формату повідомлень


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-м. СЕВАСТОПОЛЬ-

 

Ю 

- розробка та реалізація спільних інвестиційних проектів та міжрегіональне співробітництво;  
- підтримка підприємництва у фінансово-кредитній та інноваційній сферах;
- організація науково-педагогічних семінарів і робочих зустрічей, а також здійснення програм обміну студентськими та молодіжними творчими об'єднаннями і фондами та стажуванню вчених, дослідників, спеціалістів, студентів;
- Проведення Днів культури, художніх виставок, гастролей колективів і солістів, вистав, тематичних симпозіумів і круглих столів, всебічна співпраця в галузі культурно-освітньої роботи та самодіяльної творчості;
- обмін досвідом роботи, результатами досліджень, публікаціями в галузі охорони здоров'я, проведення спільних семінарів, симпозіумів, конференцій та ділових зустрічей фахівців з питань охорони здоров'я


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ДОНЕЦЬКА-
ОБЛАСТЬ

 

Ю 

- сприяння торговельно-економічній співпраці, інноваційно-інвестиційній діяльності, розвитку транзитного потенціалу;
- розвиток малого і середнього бізнесу, нових ефективних форм спільної підприємницької діяльності, взаємодія в інноваційній підтримці підприємництва; реалізація спільних інвестиційних проектів, зокрема у галузях будівництва, реконструкції й модернізації підприємств, транзиту енергоносіїв, міжрегіонального співробітництва;
- взаємодія в галузі охорони здоров'я населення, питаннях охорони довкілля, організації виробництва екологічно чистих продуктів харчування та контролю за дотриманням встановлених нормативів при їх поставках споживачам;
- співпраця між областями в освітній галузі, у сферах туризму і спорту


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ЛУГАНСЬКА-
ОБЛАСТЬ

 

Ю 

- розширення рамок торговельно-економічної співпраці, інноваційно-інвестиційної діяльності, використання транзитного потенціалу, здійснення взаємних перевезень пасажирів та транспортування вантажів;
- проведення ярмарків, виставок-продажу товарів і послуг провідних підприємств усіх галузей промисловості, активізація розвитку малого і середнього бізнесу
- розвиток науки і техніки, взаємодія у сфері підготовки наукових кадрів, організація наукових семінарів, конференцій, робочих зустрічей;
- співпраця у сфері освіти, охорони здоров'я, культури та мистецтва, туризму і спорту
- реалізація спільних природоохоронних програм та проектівОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА КООПЕРАЦІЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

ВІДСУТНІСТЬ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА КООПЕРАЦІЇ

Ю 

узгодження мети та завдань Концепції з Комплексною стратегією розвитку Дніпропетровської області до 2015 року та визначення основних пріоритетів розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації

ВІДСУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ УКЛАДЕНИХ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ УГОД

Ю 

розробка механізму реалізації міжрегіональних угод створення цільової (спільної робочої) групи;
розробка, затвердження, виконання спільного плану заходів;
створення спільних проектів та кластерів;
упровадження спільних масштабних заходів; обмін кращим досвідом, тиражування кращих практик; проведення моніторингу

ВІДСУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО Л ДІЮЧИХ ІНСТИТУЦІЙ, завданнями яких була б розробка спільних програм та проектів, реалізація яких можлива із залученням міжнародної технічної допомоги, у тому числі донорських організацій

Ю 

створення професійних інституцій;
навчання тренерів для підготовки спеціалістів; навчання спеціалістів; визначення відповідальних;
розробка програм та проектів для залучення міжнародної технічної допомоги; реалізація програм та проектів

БРАК ДОСВІДУ у представників органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу та неурядових організацій З РОЗРОБКИ КОНКРЕТНИХ ПРОЕКТІВ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА КООПЕРАЦІЇ

Ю 

обмін кращим досвідом, у тому числі залучення міжнародних експертів; використання ресурсу спеціалізованих громадських організацій;
тиражування кращих практик;
навчання спеціалістів області у регіонах-партнерах


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА КООПЕРАЦІЇ З РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

  

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ: КЛЮЧОВІ ЕТАПИ

  

  

ПЛАН НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

НАПРЯМИ ВІДНОСИН У РАМКАХ ЗАПЛАНОВАНИХ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ОБЛАСТІ

-КІРОВОГРАДСЬКА- ОБЛАСТЬ

 

Ю 

- спільний розвиток міжрегіональних кластерів;
- взаємодія у сферах освіти, культури та мистецтва;
- обмін досвідом, результатами досліджень, інформацією науково-технічного та іншого характеру;
- спільне проведення семінарів, нарад, робочих зустрічей


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ЛЬВІВСЬКА-
ОБЛАСТЬ

  

Ю 

- обмін досвідом у сфері отримання міжнародної технічної і фінансової допомоги та соціальних інвестицій;
- взаємодія у сферах молодіжної політики, туризму і спорту;
- обмін досвідом, результатами досліджень, публікаціями та інформацією науково-технічного та іншого характеру


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ЗАКАРПАТСЬКА-
ОБЛАСТЬ

  

Ю 

- розвиток міжрегіональної кластерної взаємодії;
- проведення круглих столів з обміну досвідом щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів, діалогу між бізнесовими колами регіонів і владою, робочих зустрічей, спільних конференцій, семінарів тощо;
- взаємодія у галузях охорони здоров'я, довкілля, науки і техніки, сферах туризму і спорту, освіти, культури;
- спільне проведення ярмарків, виставок-продажів товарів і послуг провідних підприємств усіх галузей економіки


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ПОЛТАВСЬКА-
ОБЛАСТЬ

  

Ю 

- спільний розвиток міжрегіональних кластерів
- обмін досвідом, результатами досліджень, публікаціями та інформацією науково-технічного та іншого характеру;
- взаємодія у галузях культури та мистецтва, молодіжної політики, туризму і спорту


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ХАРКІВСЬКА-
ОБЛАСТЬ

  

Ю 

- спільний розвиток міжрегіональних кластерів;
- обмін досвідом щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів;
- взаємодія у сферах туризму і спорту, соціальній;
- спільне проведення семінарів, нарад, робочих зустрічей;
- обмін досвідом, результатами досліджень, публікаціями та інформацією науково-технічного та іншого характеру


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ЗАПОРІЗЬКА-
ОБЛАСТЬ

  

Ю 

- опрацювання та реалізація спільних природоохоронних програм і проектів;
- обмін досвідом щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів;
- проведення робочих зустрічей, спільних конференцій, семінарів тощо;
- розвиток зв'язків у галузях науки і техніки, охорони здоров'я, сферах туризму і спорту, освіти, культуриЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА КООПЕРАЦІЇ ОБЛАСТІ

  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА КООПЕРАЦІЇ ОБЛАСТІ

  

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління економіки
облдержадміністрації

О. С. Псарьов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
09.11.2011 N Р-800/0/3-11


План заходів
щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції (далі - План заходів)

N
з/о

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Розробити проект примірної угоди про міжрегіональне співробітництво, кооперацію та інтеграцію

Протягом IV кварталу 2011 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, управління внутрішньої політики облдержадміністрації

2.

Забезпечити укладення угод про міжрегіональне співробітництво, кооперацію та інтеграцію (далі - угоди)

Постійно

Управління внутрішньої політики облдержадміністрації, Головне управління економіки облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

3.

Вжити заходів щодо ведення реєстру укладених угод

Постійно

Загальний відділ облдержадміністрації

4.

Розробляти, затверджувати та погоджувати з відповідною стороною план заходів, направлених на виконання угод

Протягом кварталу з дня укладення угоди

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації (угоди з регіонами України), управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації (угоди з адміністративно-територіальними одиницями інших країн)

5.

Організувати виконання плану заходів до укладених угод

У визначені планом заходів терміни

Головне управління економіки облдержадміністрації, Головне управління промисловості облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління у справах фізичної культури та спорту облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, управління преси та інформації облдержадміністрації, управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації

6.

Забезпечити укладення міжрегіональних угод з адміністративно-територіальними одиницями інших країн.

Постійно

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

7.

Провести роботу стосовно організації форумів, бізнес-зустрічей, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, круглих столів тощо в рамках укладених угод з адміністративно-територіальними одиницями інших країн

Постійно

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

8.

Активізувати співпрацю з державами - учасницями СНД шляхом запрошення їх представників для участі у заходах (форумах, виставках тощо), що проходитимуть в області

Постійно

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

9.

Надавати до Головного управління економіки облдержадміністрації інформацію згідно з додатком:

 

Головне управління промисловості облдержадміністрації, Головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації, управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації

для створення обласної бази даних про обсяги попиту та пропонування товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) підприємствами області;

До 15 грудня 2011 року

для оновлення обласної бази даних про обсяги попиту та пропонування товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) підприємствами області

Щорічно, до 15 березня

10.

Організувати обмін досвідом між регіонами з питань ефективного залучення інвестицій і супроводження інвестиційних проектів

Постійно

Головне управління економіки облдержадміністрації

11.

Проводити міжрегіональні виставки і форуми з метою розширення ринку збуту продукції промислових підприємств області

Постійно

Головне управління промисловості облдержадміністрації, Головне управління економіки облдержадміністрації

12.

Забезпечити складення регіонального балансу виробництва основних видів сільськогосподарської продукції з метою своєчасного формування державних і регіональних ресурсів, запобігання виникненню їх дефіциту та стримування зростання цін на сільськогосподарську продукцію

Протягом IV кварталу 2011 року

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

13.

Організувати роботу з укладення суб'єктами господарювання договорів про постачання плодоовочевої та інших видів сільськогосподарської продукції для потреб населення

Постійно

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

14.

Здійснити обмін інформацією про туристичний та історико-культурний потенціал

IV квартал 2011 року,
2012 - 2014 роки

Управління культури і туризму облдержадміністрації

15.

Брати за напрямами роботи участь у форумах регіонів України

Постійно

Керівники Головного управління економіки облдержадміністрації, Головного управління промисловості облдержадміністрації, Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації, Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління у справах фізичної культури та спорту облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, управління преси та інформації облдержадміністрації, управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління економіки
облдержадміністрації

О. С. Псарьов


 

Додаток
до Плану заходів


Інформація
про попит та пропонування товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) підприємствами Дніпропетровської області

N
з/о

Назва підприємства, контактна інформація

Галузь виробництва/
сфера діяльності

Пропонування товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються)

Попит у товарах (роботах, послугах), які виробляються (виконуються, надаються)

Назва

Обсяги

Регіон-
партнер

Назва

Обсяги

Регіон-
партнер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______
                      (Підпис керівника)

__________
(П. І. Б., посада)

______
                     (Підпис виконавця)

__________
(П. І. Б., посада)

телефон: ___ факс: _____ електронна пошта: ______


 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління економіки
облдержадміністрації

О. С. Псарьов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали