Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 лютого 2017 р. N 100-р

Київ

Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року

Схвалити Концепцію розвитку Національної гвардії на період до 2020 року, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2017 р. N 100-р

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку Національної гвардії на період до 2020 року

Проблема, що потребує розв'язання

Цинічне порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, знехтування принципами непорушності державних кордонів, анексія Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, відкрита збройна агресія проти України, напружена суспільно-політична ситуація в державі, підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої загрози національній безпеці, зокрема активізація терористичної діяльності, призводять до необхідності ефективного реагування на зазначені зміни в оперативній обстановці під час виконання Національною гвардією покладених на неї завдань.

За результатами проведеного комплексного огляду сектору безпеки і оборони, оцінки стану воєнної безпеки держави встановлено, що на сьогодні в умовах реальних та потенційних загроз Національна гвардія має обмежену спроможність до виконання визначених завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, участі в заходах щодо припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також підтримки операцій Збройних Сил у кризових ситуаціях, що загрожують національній безпеці в особливий період.

Існує нагальна потреба в продовженні нарощування здатності Національної гвардії виконувати покладені на неї завдання, що відповідає пріоритетам державної політики, визначеним абзацом шістнадцятим частини другої статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України", абзацом четвертим частини першої статті 6 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", а також Указами Президента України від 14 березня 2016 р. N 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України" (Указ N 92/2016) та від 6 червня 2016 р. N 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" (Указ N 240/2016).

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Основними причинами виникнення проблеми є:

незавершеність процесу переоснащення Національної гвардії спеціальною технікою, сучасним озброєнням, спеціальними засобами, засобами зв'язку для ефективного виконання покладених завдань;

недосконалість системи логістики, медичного забезпечення та реабілітації;

незавершеність переходу на контрактний принцип комплектування Національної гвардії з дотриманням прийнятих НАТО принципів реалізації кадрової політики;

незавершеність формування військових частин (підрозділів) оперативного призначення, загонів спеціального призначення Національної гвардії;

неналежний рівень бойової та спеціальної підготовки військовослужбовців для виконання завдань в умовах суттєвих змін у безпековому середовищі, низький рівень підготовки військовозобов'язаних та резервістів унаслідок непроходження ними протягом тривалого часу зборів;

незавершеність процесу побудови ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження відповідно до прийнятих стандартів держав - членів ЄС та НАТО;

недосконалість нормативно-правового забезпечення щодо окремих питань виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, а також організації взаємодії під час реалізації визначених законом функцій з іншими складовими сектору безпеки і оборони, у тому числі з урахуванням нових викликів;

неузгодженість процедур оборонного планування з бюджетним процесом, недосконалість механізму програмного управління оборонними ресурсами;

недостатній обсяг фінансування з урахуванням зростаючого обсягу завдань Національної гвардії;

необхідність відновлення військових запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів, інших матеріально-технічних засобів (далі - військові запаси).

Для розв'язання проблеми необхідно здійснити програмні комплексні заходи, що передбачають:

підвищення якості спеціальної та бойової підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії;

організацію логістичного забезпечення відповідно до зростаючих потреб Національної гвардії;

створення необхідних непорушних військових запасів;

оснащення військових частин і підрозділів Національної гвардії новітніми та модернізованими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, спеціальними засобами та обладнанням;

покращення медичного забезпечення особового складу Національної гвардії, у тому числі шляхом розроблення та запровадження єдиних військово-медичних стандартів щодо діяльності військово-медичних служб складових сектору безпеки і оборони;

узгодження нормативно-правового забезпечення з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, а також організації взаємодії під час реалізації визначених законом функцій з іншими складовими сектору безпеки і оборони з новими викликами та загрозами;

удосконалення організаційно-штатної структури органів військового управління, систем оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження, інформаційної системи управління ресурсами;

підвищення мотивації для проходження військової служби в Національній гвардії.

Мета Концепції

Метою Концепції є розбудова Національної гвардії як мобільного, боєздатного військового формування з правоохоронними функціями, здатного у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони виконувати визначені правоохоронні і оборонні завдання з протидії загрозам національній безпеці.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - забезпечення розвитку спроможностей Національної гвардії з виконання покладених на неї завдань в межах виділених бюджетних асигнувань.

Основними недоліками зазначеного варіанта є:

відставання Національної гвардії від інших складових сектору безпеки і оборони через повільні темпи нарощування власних спроможностей;

неможливість створення нових елементів логістики для задоволення потреб Національної гвардії;

неможливість відновлення військових запасів;

неможливість підтримання належного рівня взаємодії Національної гвардії з іншими складовими сектору безпеки і оборони під час виконання спільних завдань;

обмежена спроможність Національної гвардії реагувати в межах повноважень на нові виклики і загрози національній безпеці;

другий (оптимальний) - комплексне розв'язання проблеми шляхом надання державної підтримки, залучення допомоги органів державної влади та міжнародної допомоги для поетапного здійснення заходів щодо розвитку Національної гвардії, спрямованих на забезпечення здатності Національної гвардії у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони виконувати завдання за призначенням.

Перевагами такого варіанта є:

забезпечення системного сталого нарощування спроможності Національної гвардії виконувати визначені завдання та функції;

стале планове відновлення непорушних військових запасів;

ефективна взаємодія Національної гвардії з іншими складовими сектору безпеки і оборони під час виконання спільних завдань із забезпечення реалізації правоохоронних функцій з протидії загрозам національній безпеці;

раціональний розподіл видатків, призначених для розвитку Національної гвардії, а також залучення міжнародної допомоги;

наближення за показниками управління, підготовки, технічного оснащення та матеріального забезпечення до стандартів, установлених для аналогічних формувань відповідних держав - членів ЄС та НАТО.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк реалізації Концепції

Розв'язання проблеми здійснюється шляхом виконання комплексу завдань і заходів за такими пріоритетними напрямами:

оснащення військових частин та підрозділів Національної гвардії новітнім та модернізованим озброєнням, військовою та спеціальною технікою, спеціальними засобами та обладнанням з урахуванням їх потреб;

забезпечення розвитку системи бойової та спеціальної підготовки;

удосконалення системи управління Національною гвардією;

реформування системи логістики (технічного та тилового забезпечення) відповідно до зростаючих потреб Національної гвардії;

узгодження системи кадрового відбору з новими завданнями Національної гвардії, пов'язаними із суттєвими змінами в безпековому середовищі;

удосконалення системи медичного забезпечення, реабілітації та психологічної підтримки особового складу Національної гвардії;

відновлення інфраструктури Національної гвардії та військових містечок, розгортання автономних військових баз з відповідною інфраструктурою для розташування військових частин та соціально-побутових об'єктів для військовослужбовців та членів їх сімей;

удосконалення правових засад функціонування Національної гвардії.

Реалізація Концепції здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2017 рік) передбачається:

завершення розгортання загонів спеціального призначення, продовження комплектування військових частин (підрозділів) оперативного призначення;

завершення впровадження системи електронних закупівель матеріально-технічних засобів;

закупівля та оснащення військових частин (підрозділів), на які покладено функції з охорони громадського порядку, охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, охорони важливих державних об'єктів, новітнім та модернізованим озброєнням, спеціальними засобами та обладнанням;

оснащення сучасними системами військового радіозв'язку, засобами військової розвідки тактичного рівня, у тому числі безпілотними авіаційними комплексами;

уніфікація та узгодження норм табельної належності озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів з єдиними стандартами для всіх складових сектору безпеки і оборони;

удосконалення структури і складу головного органу військового управління Національної гвардії, наближення його організаційно-штатної структури до організаційно-штатної структури органів військового управління інших складових сектору безпеки і оборони та аналогічних органів військового управління відповідних військових формувань держав - членів НАТО та ЄС;

реформування системи логістики Національної гвардії відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України;

упровадження новітніх технологій у систему професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби;

створення та впровадження системи комплектування служби у військовому резерві за територіальним та екстериторіальним принципом;

утворення штатних територіальних центрів комплектування Національної гвардії військовослужбовцями, які проходитимуть військову службу за контрактом (рекрутингових центрів);

розроблення характеристик на кожну військово-облікову спеціальність;

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань виконання Національною гвардією функцій, визначених Законом України "Про Національну гвардію України" (Закон N 876-VII), забезпечення функціонування органів військового управління, а також взаємодії Національної гвардії з іншими складовими сектору безпеки і оборони;

утворення допоміжного пункту управління на рухомій базі та ситуаційного центру Головного управління Національної гвардії, створення умов для утворення пунктів управління на рухомій базі оперативно-територіальних об'єднань;

розроблення та проведення апробації нових програм спеціальної та бойової підготовки особового складу та підрозділів, розгортання та обладнання навчальних центрів з підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії, придбання сучасних засобів навчання;

доукомплектування непорушних військових запасів;

удосконалення системи управління військово-медичною службою Національної гвардії, її функціональної та організаційної структури;

упровадження сучасних технологій надання медичної допомоги і лікування хворих відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;

проведення стандартизації та сертифікації психологічної служби;

організація будівництва житла та реконструкції казармених приміщень під службове житло, придбання житла на вторинному ринку.

На другому етапі (2018 - 2020 роки) передбачається:

приведення загальної чисельності особового складу Національної гвардії у відповідність з показниками оборонної достатності в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз;

підвищення рівня укомплектованості посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом;

створення необхідного військового резерву для виконання завдань в особливий період;

забезпечення сучасними засобами ведення військової розвідки оперативного рівня, у тому числі безпілотними авіаційними комплексами;

оптимізація та уніфікація організаційно-штатної структури і чисельності органів військового управління оперативно-територіальних об'єднань, військових частин (підрозділів), вищого військового навчального закладу, центрів, установ Національної гвардії;

модернізація інформаційно-комунікаційної мережі та системи зв'язку пунктів управління Національної гвардії, а також створення автоматизованої системи забезпечення управління силами та засобами;

створення та впровадження інформаційної системи управління ресурсами відповідно до сучасних європейських та євроатлантичних підходів;

завершення утворення пунктів управління на рухомій базі оперативно-територіальних об'єднань;

створення електронної бази даних щодо кадрового ресурсу, обліку резервістів та просування по службі військовослужбовців Національної гвардії;

здійснення перерозподілу повноважень між офіцерами і сержантами, які проходять військову службу за контрактом, стосовно роботи з особовим складом, удосконалення системи оцінювання військовослужбовців;

інтеграція системи бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії до єдиної системи підготовки сектору безпеки і оборони із залученням викладачів, інструкторів з держав - членів НАТО та ЄС, збереження у разі потреби спеціалізації та індивідуальної системи підготовки кадрів Національної гвардії;

завершення утворення навчальних центрів з підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії та об'єктів навчальної матеріально-технічної бази;

упровадження нових програм спеціальної та бойової підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії, сучасних засобів навчання особового складу та підготовки підрозділів (системи симуляції бою тощо);

завершення формування системи логістики;

оснащення парку авіаційних підрозділів новітніми та модернізованими зразками авіаційної техніки з урахуванням визначених завдань, потреб і пріоритетів;

подальше оснащення військових частин та підрозділів новітнім та модернізованим озброєнням, військовою і спеціальною технікою та спеціальними засобами з урахуванням потреб Національної гвардії;

відновлення в повному обсязі непорушних військових запасів для забезпечення формувань воєнного часу відповідно до норм належності;

розроблення та виконання програм і методик медичної реабілітації особового складу;

подальший розвиток реабілітаційної бази закладів охорони здоров'я Національної гвардії, у тому числі за участю міжнародних та громадських організацій;

створення сучасних психотренінгових комплексів для підготовки особового складу до виконання службових завдань за призначенням, центрів психологічної реабілітації військовослужбовців;

модернізація складської бази для зберігання непорушних запасів військових частин;

будівництво автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для розташування військових частин, фондом службового житла та соціально-побутовими об'єктами для військовослужбовців та членів їх сімей.

Очікувані результати реалізації Концепції, визначення її ефективності

Виконання Концепції дасть змогу забезпечити:

створення сучасної ефективної системи військового управління на основі реформованої організаційно-штатної структури органів військового управління Національної гвардії, сумісної з іншими складовими сектору безпеки і оборони та аналогічними органами військового управління відповідних підрозділів держав - членів НАТО та ЄС;

запровадження ефективної уніфікованої системи планування з метою забезпечення розвитку Національної гвардії та з урахуванням системи державного прогнозування та стратегічного планування;

визначення правових та організаційних засад, а також механізму взаємодії Національної гвардії з іншими складовими сектору безпеки і оборони, реагування на внутрішні і зовнішні загрози національній безпеці;

досягнення і підтримання необхідного рівня бойової та мобілізаційної готовності Національної гвардії до виконання завдань за призначенням, наближення її за складом, рівнем підготовки та оснащення озброєнням, військовою і спеціальною технікою до стандартів НАТО та ЄС;

приведення чисельності Національної гвардії до 60 тис. осіб, спроможних виконувати завдання за призначенням;

планування витрат та раціональний розподіл видатків на розвиток Національної гвардії і виконання нею визначених завдань та функцій;

запровадження єдиної системи логістики, спроможної в повному обсязі задовольнити потреби Національної гвардії, єдиного реєстру озброєння, військової техніки та майна, а також автоматизацію процесів обліку, закупівель і постачання матеріально-технічних засобів;

відновлення та приведення обсягів військових запасів відповідно до норм для адекватного реагування разом з іншими складовими сектору безпеки і оборони на всі виклики і загрози;

подальше запровадження прозорої системи кадрового відбору особового складу відповідно до стандартів НАТО та ЄС, а також ефективної системи просування по службі військовослужбовців;

укомплектування Національної гвардії професійно підготовленими військовослужбовцями, які проходитимуть військову службу за контрактом, мають високі морально-ділові якості, спроможні якісно виконувати складні завдання як у мирний час, так і особливий період;

створення та утримання готового до розгортання військового резерву, спроможного посилювати угруповання військ (сил) на загрозливих напрямках, забезпечувати ротацію військ (сил), їх поповнення та заміну в разі втрати боєздатності;

набуття військовослужбовцями та резервістами необхідного рівня компетентності для виконання покладених на них службових обов'язків;

створення достатніх потужностей для психологічної підтримки військовослужбовців під час виконання службових завдань, своєчасної психологічної допомоги постраждалим;

подальше створення необхідних умов для надання ефективної та кваліфікованої медичної допомоги, проведення медичної реабілітації та оздоровлення військовослужбовців Національної гвардії;

надання встановлених державних соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей, а також мотивацію для проходження військової служби в Національній гвардії.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Фінансування Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень на відповідний рік, міжнародної допомоги (технічної, гуманітарної, консультативної) та інших джерел, не заборонених законом.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали