Додаткова копія: Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 грудня 2015 року N 847

Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" та на підставі Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 946/11226 (зі змінами), Правління Національного банку України постановляє:

1. Схвалити Методику розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції, що додається.

2. Уповноважені банки, з якими Національний банк України уклав письмові угоди про вжиття заходів щодо забезпечення дотримання лімітів відкритих валютних позицій або прийняв окремі рішення щодо їх діяльності, здійснюють подальше приведення своєї діяльності до вимог Національного банку України відповідно до встановлених у письмових угодах або окремих рішеннях умов і строків.

3. Уповноваженим банкам з метою уникнення валютних ризиків ужити заходів щодо зміни валюти виконання зобов'язань за кредитами, наданими в іноземній валюті, на національну валюту.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України:

від 31 березня 2014 року N 182 "Про приведення лімітів відкритої валютної позиції банківської системи України до міжнародних стандартів" (Постанова N 182);

від 14 квітня 2015 року N 248 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 248);

від 1 жовтня 2015 року N 658 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року N 182" (Постанова N 658).

5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

6. Організацію виконання цієї постанови покласти на Департамент банківського нагляду (Рожкова К. В.), Департамент фінансового моніторингу (Береза І. В.).

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

8. Постанова набирає чинності з дня її підписання.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

СХВАЛЕНО
Постанова Правління Національного банку України
01 грудня 2015 року N 847

Методика розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції

Ця Методика розроблена відповідно до вимог Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 946/11226 (зі змінами), яким установлені порядок визначення лімітів відкритої валютної позиції банку (Л13, Л13-1, Л13-2) та вимога щодо обов'язкового їх дотримання уповноваженими банками (далі - банк).

Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку [ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1), ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)] розраховується за такою формулою:

Л13 (Л13-1, Л13-2) =

ВПБ
РК

. 100 %,

де Л13 (Л13-1, Л13-2) - ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку);

ВПБ - відповідна загальна (довга/коротка) відкрита валютна позиція банку за балансовими та позабалансовими вимогами і зобов'язаннями банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті (розрахунок здійснюється за звітну дату), яка визначається як підсумок за всіма іноземними валютами і банківськими металами різниць значень за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом балансових та позабалансових вимог банку (Ві) і балансових та позабалансових зобов'язань банку (Зі). Різниця значень Ві і Зі за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом визначається окремо. До розрахунку ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку береться позитивна різниця значень Ві і Зі за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом. До розрахунку ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку береться від'ємна різниця значень Ві і Зі за кожною іноземною валютою і кожним банківським металом. До розрахунку ліміту загальної відкритої валютної позиції банку беруться абсолютні величини (без урахування знака) різниць значень Ві і Зі за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом;

Ві - обсяг балансових та позабалансових вимог в i-й іноземній валюті (банківському металі).

Ві дорівнює сумі активних залишків балансових рахунків, що включені до розділів рахунків з 10 "Готівкові кошти" до 37 "Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки" уключно; з 39 "Розрахунки між філіями банку" до 42 "Інвестиції в дочірні компанії" уключно, які зменшуються на суму пасивних залишків контрактивних рахунків зазначених розділів, та сумі активних залишків за групами позабалансових рахунків 920 "Валюта та банківські метали до отримання", 930 "Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу", 935 "Активи до отримання".

До показника Ві включається сума балансової вартості придбаних облігацій внутрішніх державних позик з індексованою вартістю, зменшена на розмір нарахованого купонного доходу;

Зі - обсяг балансових та позабалансових зобов'язань в i-й іноземній валюті (банківському металі).

Зі дорівнює сумі пасивних залишків балансових рахунків, що включені до розділів рахунків з 10 "Готівкові кошти" до 37 "Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки" уключно; з 39 "Розрахунки між філіями банку" до 42 "Інвестиції в дочірні компанії" уключно, які зменшуються на суму активних залишків контрпасивних рахунків зазначених розділів, та сумі пасивних залишків за групами позабалансових рахунків 921 "Валюта та банківські метали до відправлення", 931 "Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу", 936 "Активи до відправлення";

РК - регулятивний капітал банку, що розраховується відповідно до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою Правління Національного банку України від 02 червня 2009 року N 315 (зі змінами).

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали