НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

від 27 жовтня 2017 року N 1023

Про схвалення Методології оцінювання роботи Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та з метою впровадження системи критеріїв оцінювання роботи Національного агентства з питань запобігання корупції Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило:

1. Схвалити Методологію оцінювання роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н. М.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Н. М. Корчак

 

Протокол засідання Національного агентства
від 27 жовтня 2017 р. N 67

 

СХВАЛЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
27 жовтня 2017 року N 1023

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

1. Стислий огляд

Цей документ містить інструментарій моніторингу діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. Він складається з таблиці моніторингу діяльності та пояснювальної інструкції.

Структура таблиці моніторингу діяльності відповідає схемі документа НАЗК "Стратегія і плани реалізації: квітень 2017 року - квітень 2020 року", що був наданий Агентством 3 березня 2017 року - версія проекту 02 (далі - Стратегія). Діапазон можливих показників діяльності НАЗК, що містяться в Таблиці моніторингу діяльності, відповідає конкретним результатам, висновкам та загальним цілям для кожного із широких тематичних напрямів та загального інституційного функціонування.

У цьому документі принципово не розглядаються питання визначення конкретних результатів, оскільки велика кількість часу і зусиль вже були вкладені в їх формулювання, й існує декілька способів уявити, що є результатом отриманого рівня. Результати та висновки, визначені Стратегією НАЗК, приймаються такими, якими вони є, і лише доповнюються у кількох випадках, коли були виявлені можливості для їх подальшого розширення.

У таблиці подано якомога більше показників для розгляду, тому важливо зазначити, що це проект, який піддягає обговоренню. Абсолютний відбір має ґрунтуватися на оцінюванні значення показника співставлення діяльності НАЗК та її "вартості" в контексті необхідних ресурсів та робочого часу співробітників.

Базові дані та цілі не визначені для більшості показників. Це не є несподіваним у разі новоствореного органу, а перший рік спостереження за діяльністю дасть НАЗК основу для наступних років.

Окрім загальної рекомендації щодо створення системи моніторингу інституційної діяльності у документі містяться додаткові міркування щодо дев'яти категорій показників, які регулярно з'являються та відображають періодичні аспекти діяльності НАЗК, зокрема такі:

1) рівні відповідності;

2) результати запропонованих заходів (санкції);

3) політика, стратегічні документи та законодавство;

4) суспільні/користувацькі уявлення та ставлення;

5) зворотний зв'язок користувачів;

6) звіти медіа;

7) розробка та оприлюднення рекомендацій, звітів та інших матеріалів;

8) проведені тренінги;

9) механізм повідомлення про корупцію.

Незалежно від того, які показники обирає НАЗК, найважливішим є визначення посад, які будуть відповідати за збирання даних. Завдання щодо збирання даних для кожного обраного показника має бути формалізоване у вигляді протоколу (перелік інформації щодо того, хто збирає дані, як часто, з яких джерел, хто їх аналізує тощо), яких потрібно постійно дотримуватися у ході виконання діяльності НАЗК.

2. Вступ

Інструментарій моніторингу діяльності, що міститься у цьому документі, розроблявся в межах спільного проекту "Партнерства заради доброго врядування" РЄ/ЄС "Боротьба із корупцією" - Open Advisory Facility (ПДВ-Україна) та за підтримки і з консультаціями НАЗК.

Інтеграція з документом НАЗК під назвою "Стратегія і плани реалізації: квітень 2017 року - квітень 2020 року" (який було надано НАЗК 3 березня 2017 року - друга версія проекту) проводилася на останніх етапах розробки таблиці, оскільки, на жаль, обидва процеси відбувалися паралельно без координації. Цілі, результати та висновки Стратегії загалом збігаються з тими, які було сформульовано у ході поточної діяльності, хоча деякі розбіжності існують. Більшість невідповідностей є додатковими функціями та заходами, яких не відображено у Стратегії, тому вони є доповненнями до тих, що зафіксовані у Стратегії. Однак певні результати сприймаються дещо інакше, тож спроба гармонізувати їх може бути корисною у контексті обох зусиль.

Пояснювальна рекомендація, що міститься нижче, пояснює структуру таблиці (матриці) для зручності перегляду та надає найважливіші міркування для вибору показників, що відображають ефективність НАЗК, які слід відслідковувати та про які звітувати (принаймні) щорічно.

3. Пояснювальна інструкція

3.1. Структура таблиці моніторингу діяльності

Вертикально структура таблиці наведена за схемою, передбаченою Стратегією НАЗК, що складається з шести функцій, які відповідають функціям відповідних департаментів НАЗК:

1. Запобігання політичній корупції (Департамент з питань запобігання політичній корупції)

2. Фінансовий контроль та моніторинг способу життя посадових осіб (Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя)

3. Антикорупційна політика (Департамент антикорупційної політики)

4. Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції)

5. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції (Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції)

6. Допоміжні функції

Горизонтально розміщені такі колонки:

Колонка 1: Результати відповідно до стратегії

Колонка 2: Можливі альтернативні/додаткові очікувані результати/висновки

Колонка 3: Підсумки

• Висновки відповідно до стратегії

• Додаткові висновки, визначені у ході консультацій (зафарбовано сірим кольором)

Колонка 4: Можливі показники

Колонка 5: Джерела інформації

Колонка 6: Механізм/посада, відповідальна за збирання даних1


1 Механізм(и) та посади, що відповідають за:
- збирання даних;
- аналіз даних;
- використання даних для аналізу та покращення діяльності.

3.2. Можливі показники

Діапазон можливих показників діяльності НАЗК міститься у Колонці 4 та відповідає конкретним результатам, висновкам та загальним цілям для кожного широкого тематичного напряму та загального інституційного функціонування. Таблиця перебуває у проектному стані та підлягає обговоренню; відтак мета полягала у наданні якомога більшої кількості показників для обговорення. Абсолютний відбір має ґрунтуватися на оцінюванні значення показника співставлення діяльності НАЗК та її "вартості" у контексті необхідних ресурсів та робочого часу співробітників.

Зазвичай найважливішим буде визначити показники та відстежувати відповідні дані на рівні результатів та загальний рівень об'єктивності для кожної з основних функцій. Вони мають бути визначені пріоритетними для розгляду.

Однак НАЗК може вирішити відстежувати обсяг результатів агентства, особливо з огляду на проблему вимірювання показників результатів у низці випадків. Деякі показники можуть бути прийняті як частина внутрішніх процедур моніторингу та оцінювання ефективності, оскільки вони містять дані для покращення якості діяльності. Іншими словами, не всі відстежувані показники мають оприлюднюватися - не через те, що є що ховати, а скоріше через те, що ці дані не особливо цікаві будь-кому, окрім співробітників та керівництва НАЗК. Знову ж таки, рівні результату та загальної мети найбільш актуальні для зовнішньої комунікації.

У ході перегляду таблиці стане очевидним, що для певних елементів показники не розробляються так ретельно, як для інших. Це стосується, зокрема, елементів, пов'язаних з режимом конфлікту інтересів, антикорупційними програмами державних органів та призначеними підрозділами / уповноваженими особами, а також з інформаторами. Для цих питань ще не зрозуміло, які механізми та процедури будуть упроваджені та/або які заходи щодо порушень будуть доступні НАЗК.

Базові дані та цілі не визначені для більшості показників, окрім деяких показників, що стосуються навчання (ці показники були визначені у Стратегії). Це не є несподіваним у разі новостворених органів: перший рік спостереження за діяльністю надасть НАЗК основу для наступних років. Цілі на майбутні роки також будуть визначені на основі зафіксованих базових даних більш реалістично. Проте розгляд показників має охоплювати роздуми про можливі цілі на основі минулих/поточних внутрішніх дискусій.

Також обміркувати варто мету, з якою використовуватимуться дані показника. Однією з цілей є підзвітність - мати можливість показати, що НАЗК робить з коштами, які воно отримує, і які воно отримує результати. Однак більша частина даних буде корисна для покращення роботи та/або загальної системи регулювання. Було б корисно окреслити цінність оцінювання/вивчення конкретних показників та посилання на посади, які отримали б вигоду від цієї інформації. Це можна зробити у колонці 6 поряд з посадами, відповідальними за збирання та аналіз даних.

Переглядаючи можливі показники, стане очевидним, що багато з них структуровані аналогічно - це пов'язано з тим, що види діяльності НАЗК та її результати подібні. Щодо окремих груп показників, слід зазначити такі міркування.

3.2.1. Рівні відповідності

Відповідність певному регуляторному режиму - типовий та корисний показник на загальному рівні цілей. Найважливішим питанням, яке варто враховувати, є те, що фактична відповідність лише частково пояснюється різними результатами та висновками, що безпосередньо досягаються НАЗК. Наприклад, відповідність досягатиметься не тільки завдяки навчанню, підвищенню обізнаності та моніторингу/перевірки НАЗК регуляторних зобов'язань державних службовців, а також за допомогою порад власних безпосередніх наглядових органів, інституційної культури агентства, в якому вони працюють, а також ефективності режиму покарань. Питання, наведені наприкінці, не перебувають у компетенції НАЗК, відтак воно не може вирішувати їх безпосередньо.

Звітуючи про ці загальні результати, важливо, щоб НАЗК чітко пояснило, що вони не є відображенням роботи НАЗК, а лише показують загальну ефективність системи, у якій НАЗК має часткову роль.

3.2.2. Результати запропонованих заходів (санкції)

Санкції за порушення регуляторних режимів, охоплених мандатом НАЗК, передусім застосовуються судами. Для переважної більшості передбачених санкцій НАЗК передає або подає заяви до правоохоронних органів та судів. Тут також важливо чітко розмежувати функції НАЗК (виявлення порушень та застосування санкцій) і функції інших органів (подальше розслідування, судове переслідування та розгляд справ). Варто зауважити, що навіть у разі застосування адміністративних покарань розглядати заяви НАЗК можуть лише суди.

У звіті про застосовані покарання важливіше, щоб НАЗК охоплювало увесь спектр результатів. Сюди входить, зокрема, фінансова сума штрафів або відшкодованих активів. Фінансові показники є потужними показниками, які слід включати за можливості.

Звітування про застосовані санкції передбачає подальшу співпрацю НАЗК з відповідними органами влади та надання відповідей на їхні запити стосовно даних. Необхідно створити внутрішні протоколи як на внутрішньому, так і на міжвідомчому рівні, а також призначити співробітників, відповідальних за відстеження та класифікацію даних.

3.2.3. Політика, стратегічні документи та законодавство

Подібна логіка застосовується для вимірювання ефективності впливу на внесок НАЗК у політику, стратегію та законодавство: остаточне прийняття результатів НАЗК перебуває поза контролем НАЗК. Незважаючи на те, що НАЗК імовірно хоче повідомити як про обсяг результатів, так і про висновки (вжиті заходи), слід бути обережним під час звітування про висновки. Низький рівень сприйняття не обов'язково свідчить про низьку якість результатів, однак це може свідчити про відсутність інтересу чи політичної волі з боку органів, відповідальних за них.

3.2.4. Суспільні/користувацькі уявлення та ставлення

Низка показників результатів охоплює заходи щодо ставлення громадян чи державних службовців - припускаємо, що цифри відображають результати діяльності у сфері інформаційної та освітньої діяльності. Велику обережність слід застосовувати під час обговорення результатів, що ґрунтуються на сприйнятті, оскільки на сприйняття впливатимуть не тільки повідомлення НАЗК, але і висвітлення у медіа, і загальне задоволення від способу функціонування держави, послуг, які вона здатна забезпечити громадянам, політичної стабільності тощо.

Можливо, є ще одна проблема, пов'язана з уявленнями та ставленням громадян та державних службовців до конкретних тематичних наслідків, наприклад до результатів політичного партійного режиму фінансування проти режиму конфлікту інтересів. У цьому відношенні надзвичайно важливо, аби щорічні опитування НАЗК були розроблені таким чином, щоб зафіксувати погляди респондентів на усі питання, які становлять інтерес. Щорічне опитування НАЗК є важливим інструментом для вимірювань діяльності, і воно має враховувати відповідні питання, визначені у матриці діяльності. Терміни опитування також можуть бути скориговані з урахуванням графіка звітності щодо ефективності роботи НАЗК з метою отримання достатньої кількості часу для аналізу та включення висновків.

3.2.5. Зворотний зв'язок

Як і в попередньому випадку, НАЗК може отримати додаткові дані про якість конкретних результатів за допомогою інших каналів. Вони можуть включати зворотний зв'язок за допомогою веб-сайту (якщо таку можливість буде створено), коментарі у соціальних мережах, пасивних дзвінків та електронних листів, коментарів до гарячих ліній повідомлення про корупційні правопорушення, а також за допомогою основних медіа. Кожен з цих каналів може надати корисну інформацію про якість та користь матеріалів або інструментів, наданих НАЗК, і це може допомогти визначити незадоволені потреби. Проте для кількісного і якісного звіту ці дані мають бути зібрані, проаналізовані та відображені у структурованому вигляді (тобто відображені структурно відповідно до результатів НАЗК та результатів, які відповідають визначенням у матриці діяльності). Як і в разі з усіма іншими випадками збирання даних, необхідно надати співробітникам необхідний час на виконання роботи та чітко прописані відповідальності.

3.2.6. Повідомлення ЗМІ

Хоча повідомлення засобів масової інформації згадуються у попередній групі, моніторинг медіа створює певні проблеми, що вимагають окремого обговорення. На відміну від інших форм зворотного зв'язку, обговорених у попередньому розділі, моніторинг медіа не охоплює збирання та аналізу даних, внутрішніх для НАЗК. Замість цього мова йде про послідовну методологію збирання даних із зовнішніх джерел. Це досить складне завдання, яке потребує значного часу співробітників та чітко визначеної відповідальності, але, можливо, воно дуже важливе для НАЗК.

Деякі державні органи передають стороннім фірмам обов'язки щодо зовнішнього моніторингу. Такий варіант має бути розглянутий НАЗК. Незалежно від того, здійснюється моніторинг медіа силами органу чи іншими особами, необхідно зробити так, щоб аналіз контенту структурувався відповідно до результатів та висновків НАЗК, які відповідають зазначеним у матриці діяльності.

Якщо НАЗК не може забезпечити створення системи моніторингу медіа, показники, пов'язані з медіа, мають бути виключені з матриці діяльності.

3.2.7. Розробка та оприлюднення рекомендацій, звітів та інших матеріалів

Численні результати НАЗК стосуються розробки різних типів матеріалів, призначених для публікації та розповсюдження. Сюди входять рекомендації державним посадовим особам щодо відповідності, дослідження, звіти та інші публікації.

Пропонується відстежувати кожен з цих результатів за чисельністю і типом, а також за кількістю і типом каналів розповсюдження. Додана вартість в останньому разі полягає у тому, що цей метод служить внутрішнім "контрольним переліком" для персоналу з метою використання всіх наявних засобів. Мета значного поширення, звичайно, багатогранна: для державної освіти, (непряма) зацікавленість участі та внеску суспільства, позитивне інформування про НАЗК тощо. Тому НАЗК буде однаково прагнути виміряти обсяг охоплення, досягнутого за допомогою цих заходів, оскільки агентство отримало показники, що демонструють доступ до цих матеріалів та подальших запитів.

Відстеження за допомогою веб-сайтів може здійснюватися автоматично за допомогою програм, які фіксують кількість звернень, завантажень, географічний розподіл доступу тощо. Інші типи каналів для розповсюдження та відповіді потребують ручного відстеження та вимагають виділення робочого часу та призначених для цієї роботи співробітників.

3.2.8. Тренінги

Хоча велика кількість тренінгів, що проводяться державними органами, НУО та міжнародними організаціями, включають короткі оцінювання тривалості, відповідності та користі від занять їхніми учасниками, деякі з них передбачають наявність інструментів перевірки знань. НАЗК може прагнути розглянути можливість розробки опитувальників ("вікторин") на початку та наприкінці тренінгів. Перша вікторина визначає базові дані; друга визначає безпосередній результат навчання з погляду покращення знань. Вікторини мають бути короткими, доречними й анонімними, оскільки важливіше встановити групову динаміку, аніж окремі результати. Питання мають бути структуровані просто, наприклад, у виглядів варіантів обрання або "правильно/неправильно". Вікторини також допомагають урізноманітнити формат навчання, особливо якщо він складається переважно з лекцій.

Зрозуміло, що вікторини потрібно оцінювати, отримані результати - аналізувати та класифікувати, щоб відповідати не лише результатам та висновкам матриці діяльності, але й конкретним цілям відповідних навчальних планів. Це передбачає виокремлення робочого часу та призначення співробітників. Проте зворотний зв'язок допоможе НАЗК визначити майбутні потреби в навчанні.

3.2.9. Механізм повідомлення про корупцію

Якщо використовувати досвід інших країн у питанні гарячих ліній повідомлення про корупційні правопорушення, НАЗК може очікувати, що значна частка повідомлень від громадськості не буде стосуватися корупції. Громадяни часто використовують такі гарячі лінії для усіх скарг. Частину повідомлень, що не спричинюють жодних подальших дій, слід відслідковувати та аналізувати, щоб (а) оцінити рівень обізнаності громадськості щодо того, чим є корупційне діяння, про НАЗК може розповісти за допомогою власної громадської освітньої діяльності, і (б) розробити внутрішні рекомендації щодо того, як реагувати на такі повідомлення. Важливість цього не слід недооцінювати: значна кількість антикорупційних органів втратили легітимність в очах громадськості через те, що вони або не реагували на повідомлення, яке не тягне за собою застосування заходів, або лише заявляючи, що це питання "перебуває поза нашою компетенцією". Кожен контакт із учасником громадськості - це можливість розбудовувати та покращувати (або руйнувати) образ НАЗК.

3.3. Наслідки з точки зору управління

Згадана дискусія неодноразово підкреслювала наслідки для робочого часу співробітників з метою відстеження та аналізу необхідних даних, що передбачаються показниками. Якщо це можливо, варто зробити оцінювання необхідного додаткового часу працівників та пов'язаних із цим витрат, перш ніж приймати остаточні рішення. Як альтернатива, НАЗК можливо забажає класифікувати показники, які агентство прагне відслідковувати у пріоритетному порядку, і знизити показники з низьким пріоритетом, якщо/коли стане зрозумілим, що вони практично неможливі за наявних ресурсів.

Незалежно від того, які показники обере НАЗК, найважливішим є визначення посад, які відповідатимуть за це. Для багатьох показників набагато простіше планово і постійно відстежувати відповідні дані, аніж намагатися відтворити дані наприкінці року, відкриваючи всі архіви. У зв'язку з цим завдання збирання даних для кожного обраного показника має бути формалізоване у вигляді протоколу (перелік інформації щодо того, хто збирає дані, як часто, з яких джерел, хто їх аналізує тощо), якого необхідно постійно дотримуватися у ході діяльності НАЗК.

Не менш важливим є вивчення потенціалу покращення навчання/діяльності щодо інформації, яка формується за допомогою цієї матриці оцінювання діяльності та спеціальних показників. Це питання було згадане лише у контексті кількох показників, однак цей аспект системи моніторингу ефективності (зокрема цієї) найважливіший. Тому під час визначення показників, які потрібно обрати та відстежувати, рекомендується розглянути всі способи використання даних і перерахувати конкретні функції співробітників, які отримають користь від даних для того, щоб не забути це і щоб протоколи для збирання/аналізу даних також могли містити вичерпний перелік бенефіціарів інформації.

4. ТАБЛИЦЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ НАЗК (МАТРИЦЯ)

Результати відповідно до Стратегії

Можливі альтернативні/додаткові очікувані результати/ висновки

- Результати відповідно до Стратегії (без зафарбовування)
- Додаткові висновки, визначені у ході консультацій (зафарбовано сірим кольором)

Можливі показники

Джерела інформації

Механізм/посада, відповідальна за збирання даних

1. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПОЛІТИЦІ
Департамент з питань запобігання політичній корупції
Мета: Політичні партії та кандидати на виборах відповідають законодавчим вимогам щодо фінансування політичних партій та фінансової звітності

 

 

Рівні відповідності:
% дотримання політичними партіями / кандидатами правил щодо таких вимог:
- своєчасність
- повнота
- достовірність
- витрати відповідно до правил
- інші основні змінні (буде зазначено далі)

- внутрішні дані НАЗК
- звіти НАЗК на веб-сайті

 

Результат 1.1: Імплементація законодавства щодо оцінювання фінансування політичних партій та пропозицій щодо змін, сформульованих для посилення механізмів виконання та усунення прогалин

Законодавча база вдосконалена

Показники рівня результату  

- запропоновані НАЗК зміни було ухвалено
- оцінювання законодавства

- звіти медіа
- експертна оцінка (а також звіти GRECO, ACN тощо)

 

 

1. Опубліковано результати дослідження імплементації положень щодо партійних фінансів та їхнього впливу

- опубліковано дослідження (кількість та тип каналів розповсюдження)
- оцінки висновків

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

 

2. Оприлюднено звіт(и) про прогалини та недоліки у чинній правовій системі

- опубліковано звітів (кількість і тип каналів поширення)
- оцінювання аналізу

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

 

3. Зміни до законодавства, запропоновані після комплексного та відкритого процесу за участі відповідних зацікавлених сторін

- зміни, підготовлені на основі консультацій з відповідними експертами (експертний вклад зафіксовано)
- пропоновані зміни
- оцінювання змін

- звіти медіа
- експертна оцінка (а також звіти GRECO, ACN тощо)

 

Результат 1.2: Політичні партії та кандидати на виборах вчасно подають фінансові звіти в електронній формі, НАЗК проводить ефективну перевірку звітів, застосовує справедливі покарання за порушення та оприлюднює такі звіти

Дотримання політичними партіями / кандидатами правил партійного фінансування встановлюється з урахуванням таких критеріїв:
- своєчасність;
- повнота;
- достовірність;
- витрати відповідно до правил;
- інші основні змінні (буде зазначено пізніше). Прозорість в оцінках звітів політичних партій. Підвищення обізнаності та суспільної уваги до питань фінансування політичних партій. Політичні партії / кандидати отримують покарання за порушення правил партійного фінансування
 

Показники рівня результату  
 

Відсоток повідомлень про дотримання політичними партіями  / кандидатами правил щодо партійного фінансування:
- містить дані про показники, визначені для результату 9;
- доступні на веб-сайті;
- у зручному для користувача форматі;
- у придатній для машинного зчитування формі;
-у межах термінів.
Дані доступу до інформації:
- кількість звернень / завантажень звітів;
- кількість інформаційних/роз'яснювальних запитів від журналістів/НУО тощо;
- висвітлення звітів кандидатів та партій у медіа (необхідна спроможність моніторингу медіа); Результати заходів НАЗК:
- призупинення державного фінансування (компетенція НАЗК);
- передача даних про результати справ/заяв НАЗК іншим відповідним органам

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа
Дані від відповідальних державних установ

 
 

 

4. Електронна платформа для подання фінансових звітів політичними партіями та кандидатами на виборах, які ведуть свою діяльність

- платформа функціонує
- задоволення користувача

- опитування користувачів
- зворотний зв'язок користувачів

 

 

5. Оперативні внутрішні процеси, положення та розподіл праці для вирішення питань щодо фінансування політичних партій

- внутрішні процеси, що функціонують

- внутрішнє оцінювання НАЗК

 

 

6. Процедури отримання інформації та звітування про незаконне політичне фінансування здійснюються та координуються механізмом інформаторства

- механізм функціонує та оприлюднено (кількість і тип каналів розповсюдження)
- кількість і тип каналів для отримання інформації
- кількість отриманих відповідних звітів (NB: це може збігатися з механізмом інформаторства)

- внутрішні дані НАЗК

 

 

7. Імплементовано порядок координації роботи з іншими державними органами у питанні оцінювання та покарання за недотримання законодавчих вимог

- відсоток підписаних необхідних меморандумів про взаєморозуміння
- відсоток інших необхідних функціональних протоколів

- внутрішні дані НАЗК

 

 

8. Фінансові звіти політичних партій та кандидатів на виборах, надані своєчасно, оприлюднені на веб-сайті НАЗК, зокрема у придатній для машинного зчитування формі.
Коментар: Своєчасне подання звітів не є відповідальністю НАЗК, відтак це не є показником результативності NACP, а скоріше дотримання сторонами вимог (це відображено у загальному об'єктивному показнику / даних про дотримання).

- відсоток отриманих звітів:
- опубліковано на веб-сайті
- у придатній для машинного зчитування формі
- у межах термінів

- внутрішні дані НАЗК
- звіти медіа
- зворотний зв'язок користувачів

 

 

9. Поглиблена перевірка фінансових звітів політичних партій та кандидатів на виборах та оприлюднення результатів онлайн.

Результати перевірок, класифіковані за партіями/кандидатами, своєчасно оприлюднені:
- відсоток партій/кандидатів, які подали звіти
- кількість і тип виявлених порушень щодо таких критеріїв:
- своєчасність
- повнота
- витрати відповідно до правил
- інші основні змінні (буде зазначено пізніше)

- внутрішні дані НАЗК
- звіти медіа
- зворотний зв'язок користувачів

 

 

10. Звіти та аналіз наданих даних постійно оприлюднюються у зручному для користувача форматі на веб-сайті

відсоток повідомлень про дотримання політичними партіями / кандидатами вимог правил щодо партійного фінансування:
- опубліковано на веб-сайті;
- у зручному для користувача форматі;
- у межах термінів

- внутрішні дані НАЗК
- звіти медіа
- зворотний зв'язок користувачів

 

 

11. Заходи щодо порушень, що застосовуються НАЗК:
- попередження
- застосування адміністративного покарання
- передача справи правоохоронним органам
- припинення державного фінансування
- рекомендація Міністерству юстиції (Мін'юсту) про заборону діяльності цієї політичної партії

Заходи, що застосовуються до партій/кандидатів, оприлюднюються в терміни, класифіковані за кількістю та типом:
- попередження
- застосування адміністративного покарання
- передача справи правоохоронним органам
- припинення державного фінансування
- рекомендація Міністерству юстиції (Мін'юсту) про заборону діяльності цієї політичної партії

- внутрішні дані НАЗК

 

Результат 1.3: Політичні партії та кандидати на виборах, а також широкий загал та юридичні особи знають про принципи та законодавчі вимоги щодо фінансування політичних партій

 

Показники рівня результату  

Поліпшення статистики відповідності з часом може бути частково пов'язане з цими зусиллями
- громадське ставлення
- висвітлення питань партійного фінансування у медіа

- дані про дотримання
- щорічне опитування НАЗК
- звіти медіа

 

 

12. Навчальні семінари для політичних партій та кандидатів на виборах

- відсоток партій/кандидатів, що проходять навчання

- внутрішні дані НАЗК

 

 

13. Регулярні зустрічі з керівництвом політичних партій

- кількість зустрічей
- кількість охоплених партій

- внутрішні дані НАЗК

 

 

14. Консультації щодо вимог до політичних партій

- кількість та відсоток наданих консультацій (запити/консультації)

- внутрішні дані НАЗК

 

 

15. Інформаційні матеріали розповсюджуються відповідно до комунікаційної стратегії НАЗК

- кількість і тип опублікованих рекомендацій
- кількість і тип каналів розповсюдження
- кількість звернень/завантажень
- відсоток отриманих відповідей на інформаційні/роз'яснювальні запити (медіа, НУО тощо)
- дані про діяльність проти цілей, встановлених комунікаційною стратегією

- внутрішні дані НАЗК

 

 

Рішення про державне фінансування, яке ґрунтується на дотриманні правил партійного фінансування

16. Дозвіл НАЗК на використання бюджетних коштів

- відсоток рішень про фінансування, які відповідають оцінці звітів партій

- оцінювання НАЗК фінансових звітів партій
- суми виділених бюджетних коштів

 

2. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя
Мета: Вимоги щодо фінансового контролю ефективно застосовуються, підвищуючи рівень запобігання та виявлення незаконного збагачення і конфліктів інтересів державних службовців

 

 

Загальні системні показники:
- дані про охоплення НАЗК (кількість і відсоток оброблених декларацій)
- дані про санкції (відсоток від клопотань НАЗК про застосування санкцій)
- дані про дотримання законодавства посадовими особами
- зовнішні оцінювання
- думки суспільства

- внутрішні дані НАЗК
- дані від правоохоронних органів
- експертна оцінка (а також звіти GRECO, ACN тощо)
- щорічне опитування НАЗК

 

Результат 2.1: Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ЄДРД), містить необхідні дані, функціонує безперебійно та легкодоступний для громадськості й уповноважених антикорупційних установ

 

Показники рівня результату  

- задоволення користувача
- висвітлення медіа

- результати опитування щодо задоволення користувачів
- зворотний зв'язок користувачів
- звіти медіа

 

 

17. Забезпечення своєчасного та відповідного вкладу в функції IT-стратегії та IT-підтримки для досягнення функціонування ЄДРД, що містить модулі для автоматичної перевірки та аналізу електронних декларацій

- реєстр електронних декларацій функціонує
- відсоток визначених модулів, що функціонують

- внутрішні дані НАЗК

 

 

18. Проведено оцінку потреб зацікавлених осіб з метою забезпечення надання ЄДРД зацікавленим сторонам належним чином відповідних і необхідних даних. Громадськість має зручний для користувача доступ до інформації ЄДРД на веб-сайті НАЗК, зокрема у придатній для машинного зчитування формі за допомогою відкритого АРІ

- проведено оцінювання потреб
- реєстр надає дані у придатній для машинного зчитування формі
- задоволення користувача

- результати опитування клієнтів
- зворотний зв'язок користувачів

 

 

19. НАБУ має повний доступ до ЄДРД, зокрема у придатній для машинного зчитування формі за допомогою приватного АРІ

- НАБУ має доступ до обмежених даних
- задоволення користувача

- результати опитування клієнтів

 

 

20. Опитування користувачів проводяться щороку, формат для обміну інформацією пристосовується у разі потреби підвищення ефективності роботи

- проводиться щорічне опитування
- до IT-систем вносять корективи відповідно до висновків

- внутрішні дані НАЗК

 

Результат 2.2: Ефективне проведення перевірки електронних декларацій та моніторингу способу життя осіб, уповноважених виконувати функції держави або місцевого самоврядування

 

Показники рівня результату  

- кількість декларацій оброблено
- відсоток оброблених декларацій / кількість співробітників
- відсоток виявлених порушень, що передбачають санкції
- середній час, витрачений працівником на декларацію

- внутрішні дані НАЗК
- дані суду та правоохоронних органів

 

 

21. НАЗК ухвалило правила логічного та арифметичного контролю декларацій і правил автоматизованої перевірки та вагових коефіцієнтів для правил перевірки

- правила ухвалено
- правила доступні на веб-сайті;
- відсоток декларацій, що підлягають автоматичній перевірці
- відсоток декларацій, що підлягають поглибленій перевірці

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК

 

 

22. Усі декларації, що підлягають обов'язковій перевірці, перевіряються своєчасно, а результати перевірки оприлюднюються

- відсоток своєчасно проведених перевірок
- відсоток своєчасно опублікованих звітів щодо перевірки

- внутрішні дані НАЗК
- звіти медіа

 

 

23. Принаймні 80 % інформації, отриманої від державних органів, надходить в електронному вигляді (мета)

- відсоток даних, отриманих від державних органів влади в електронному вигляді (порівняно з метою)
- відсоток інформації, отриманої від суб'єктів декларування в електронному вигляді (порівняно з метою)

- внутрішні дані НАЗК

 

 

24. Принаймні 50 % інформації від суб'єктів декларування надійшло в електронному вигляді за допомогою безпечних каналів 2017 року, 60 % 2018 року, 70 % 2019 року та 80 % 2020 року (мета)

 

 

25. Меморандум про взаєморозуміння з відповідними правоохоронними органами, антикорупційними та іншими державними органами про те, як обмінюватися даними, співпрацювати та створювати координацію, а також вирішувати спори без створення конфлікту

- відсоток підписаних відповідних меморандумів про взаєморозуміння

- внутрішні дані НАЗК

 

 

26. НАЗК має прямий доступ до всіх реєстрів, баз даних та інформаційних систем, необхідних для ефективної перевірки декларацій активів, зокрема за допомогою автоматичного електронного обміну даними

- відсоток визначених установ / баз даних, до яких НАЗК має прямий доступ

- внутрішні дані НАЗК

 

 

27. Внутрішня модель НАЗК для вирішення питань декларації активів функціонує, зокрема чіткі внутрішні процеси, розподіл роботи і компетенції, критерії оцінювання та перевірки, а також процеси використання зовнішніх експертів

- внутрішні процеси, що функціонують

- внутрішні дані НАЗК

 

 

28. Щорічний аудит процесів обробки незалежними аудиторами декларацій про майно з метою встановлення того, чи дійсно НАЗК ефективно вивчає декларації та чи цілі досяжні

- аудит проведено
- відсоток впроваджених рекомендацій аудиту, наданих попереднього року

- аудиторський звіт

 

 

 

29. Заходи застосовуються за порушення правил декларування активів:
- запити на роз'яснення
- попередження
- застосування адміністративних заходів
- передача справи правоохоронним органам
- спеціальні перевірки

Заходи, застосовані стосовно даних про порушення:
- кількість запитів на роз'яснення
- кількість попереджень
- застосування адміністративних заходів
- кількість випадків передачі справи правоохоронним органам
- кількість спеціальних перевірок

- внутрішні дані НАЗК

 

Результат 2.3: Законодавство надає ефективну базу для розкриття активів і перевірки та моніторингу способу життя

 

Показники рівня результату  

- зміни НАЗК було ухвалено
- оцінювання законодавства

- звіти медіа
- експертна оцінка (а також звіти GRECO, ACN тощо)

 

 

30. Оприлюднено оцінювання імплементації чинного законодавства (2017 рік)

- оцінювання оприлюднено

- веб-сайт НАЗК

 

 

31. Запропоновано зміни до закону щодо посилення запропонованої системи фінансового контролю (2017 та 2018 роки)

- пропоновані зміни
- оцінювання законодавства

- запропоновані НАЗК зміни було ухвалено
- звіти медіа
- експертна оцінка (а також звіти GRECO, ACN тощо)

 

Результат 2.4: Поінформованість громадськості про права та обов'язки суб'єктів декларування

 

Показники рівня результату  

Позитивні тенденції стосовно дотримання можуть бути частково пов'язані з цим результатом. Висвітлення режиму декларування активів у медіа.
Покращення поглядів/знань практикантів.
Громадське ставлення

Дані про дотримання Звіти медіа
Оцінка "ефектів навчання та методології обізнаності" (результат 37) щорічне опитування НАЗК

 

 

32. Створення, постійне оновлення на веб-сайті та розповсюдження між суб'єктами декларування іншими зацікавленими сторонами рекомендацій щодо частих запитань, які стосуються обов'язку суб'єкта декларування дотримуватися законодавчих вимог

- кількість і тип опублікованих рекомендацій
- кількість і тип каналів розповсюдження
- дані про користування матеріалами (кількість звернень, завантажень)

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК

 

 

33. Телефон гарячої лінії та онлайн-чат для надання консультацій суб'єктам декларування

відсоток консультацій (порівняно із запитами)
- за допомогою телефона
- за допомогою онлайн-чата

- внутрішні дані НАЗК

 

 

34. Інші засоби/медіа для надання консультацій суб'єктам декларування та іншим зацікавленим особам (наприклад, неурядовим організаціям і засобам масової інформації)

відсоток консультацій (порівняно із запитами)
- за допомогою електронної пошти
- особисто
- інші

- внутрішні дані НАЗК

 

 

35. Створення, постійне оновлення на веб-сайті та розповсюдження між декларантами й іншими зацікавленими сторонами рекомендацій щодо частих запитань, які стосуються обов'язку декларанта дотримуватися законодавчих вимог

- кількість і тип опублікованих рекомендацій
- кількість і тип каналів розповсюдження
- дані про користування матеріалами (кількість звернень, завантажень)

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК

 

 

36. Імплементовано навчання та програми з підвищення рівня обізнаності, спрямовані на суб'єктів декларування, наглядові неурядові організації, журналістів-розслідувачів та інші відповідні зацікавлені сторони

- кількість і тип запроваджених заходів
- відсоток навчальної програми, що імплементовано

- внутрішні дані НАЗК

 

 

37. Систематичне оцінювання впливу методології навчання та обізнаності

- кількість і тип застосованих заходів з оцінювання
- інформаційні зусилля, пристосовані до висновків

- внутрішні дані НАЗК

 

3. Антикорупційна політика.
Департамент антикорупційної політики
Мета: Систематичний перегляд національних антикорупційних політик та стратегій. Їх імплементація підтримувалася, контролювалася і про неї повідомлялося з метою забезпечення належного вирішення корупційних викликів як у законодавстві, так і на практиці

 

 

- громадське сприйняття антикорупційних зусиль та НАЗК
- тенденції повідомлення про корупцію широкому загалу
- експертні оцінювання

- щорічне опитування НАЗК
- звіти медіа
- використання даних з гарячої лінії
- міжнародні звіти

 

Результат 3.1: НАЗК розробляє нову Національну антикорупційну стратегію (2018 - 2020 роки) відповідно до Закону "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), регулярно надає антикорупційним органам та зацікавленим сторонам оцінки та рекомендації щодо її імплементації та результатів.
Коментар: Формулювання цього результату зосереджено лише на НАЗК. У цьому контексті сюди не входить розробка інших антикорупційних політик, зокрема тих, які можуть вирішуватися в межах результату 41

Поліпшення створення політики на основі доказів
Покращення суспільної обізнаності щодо проблеми корупції Державні органи несуть відповідальність за неімплементацію

Показники рівня результату  

- кількість і тип політик, у яких висновки було застосовано (перехресне посилання з НАДУ та іншими політичними процесами)
- думки суспільства
Статистика використання даних:
- кількість звернень/завантажень оприлюднених результатів
- кількість та відсоток інформаційних/роз'яснювальних запитів (медіа, НУО тощо)
- висвітлення результатів у медіа
- відповідальність установ, що не дотримуються вимог

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- щорічне опитування НАЗК
- звіти медіа
- експертні оцінювання

 

38. Опубліковано аналіз імплементації Національної антикорупційної стратегії (2014 -  2017 роки)

- аналіз опубліковано
- кількість і тип каналів розповсюдження
- дані про користування матеріалами (кількість звернень, завантажень)

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК

 

39. Нова Національна антикорупційна стратегія (2018 -  2020 роки) створена у тісному діалозі із зацікавленими сторонами в антикорупційній сфері, громадянським суспільством і міжнародними партнерами та передана уряду на затвердження

- Стратегію прийнято
- широкий перелік зацікавлених сторін (кількість і тип внесків);
- посилання на міжнародні стандарти (GRECO, КПК, інші міжнародні звіти)
- посилання на результати дослідження
- ухвалення плану імплементації (державна програма)

- внутрішні дані НАЗК

 

40. Імплементація стратегії постійно контролюється

- моніторингові звіти оприлюднюються
- кількість і тип каналів розповсюдження
Не компетенція НАЗК, але це може бути корисним для відстеження:
- висвітлення прогресу імплементації у медіа (необхідна спроможність моніторингу медіа)

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

41. Постійна робоча група, створена у НАЗК як платформа для моніторингу та аналізу проблем боротьби з корупцією та розробка пропозицій щодо політики з метою залучення державних органів, громадянського суспільства та міжнародних експертів

- РГ регулярно збирається (кількість засідань/консультацій протягом року)
- РГ включає коло зацікавлених сторін (кількість і категорія)
- кількість і тип розробленої політики та секторів, питання у яких вирішуються
- відсоток прийнятих рекомендованих політик
- відсоток імплементованих політик (якщо НАЗК буде стежити за імплементацією). Результати впровадження можуть бути оприлюднені як висновки

- внутрішні дані НАЗК

 

42. Інші форми співпраці з зацікавленими сторонами та громадськістю щодо розробки та імплементації антикорупційної політики
• Спільні проекти/заходи
• Внески щодо аналізу, створення законодавства
• Інше співробітництво з антикорупційними платформами громадянського суспільства
• Повідомлення про підозру в корупції

Участь громадянського суспільства / інших зацікавлених сторін у конкретних темах:
- кількість і тип внеску або співпраця з громадянським суспільством, приватним сектором
- кількість і тип проектів, що фінансуються донорами
- інші
(NB: механізм звітності про корупцію/викривацтво може вважатися одним із типів співпраці з громадськістю)

- внутрішні дані НАЗК

 

43. Оцінювання рівня корупції в Україні проводиться щорічно відповідно до затвердженої методології. Оцінювання вимірюватиме рівень довіри до антикорупційних та інших державних органів, розповсюдження корупції, поширені види корупції та вимірюватиме їх за допомогою якісних та кількісних показників. Він буде замовлений НАЗК та проводитиметься неурядовим опитувальним/дослідницьким органом. Результати будуть оприлюднені на веб-сайті НАЗК та за допомогою інших доступних інформаційних каналів

- проведено перевірку
- опубліковано результати (кількість і тип каналів поширення)
- висвітлення медіа

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

44. Галузеві дослідження, що ґрунтуються на дослідженнях, проведених міністерствами

- кількість та тема проведених досліджень
- опубліковано результатів (кількість та тип каналів поширення)
- висвітлення медіа

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

Результат 3.2: Професійна компетентність та посилення правових знань державних службовців у органах державної влади та місцевого самоврядування в питаннях запобігання корупції.
Коментар:
Цей набір навчальних закладів необхідно відрізняти від тих, що надаються в межах результатів, пов'язаних із декларуванням активів, режимом конфлікту інтересів тощо

 

Показники рівня результату  

- дані щодо перевірки діяльності знань учасників занять
- інші оціночні показники
- тенденції щодо сприйняття та ставлення до державних службовців
- тенденції щодо дотримання державними службовцями правил конфлікту інтересів та етичної поведінки (перехресні посилання з відповідними розділами)

- оцінки тренінгів зазначені в межах результату 49 (буде оголошено пізніше)
- щорічне опитування НАЗК
- дані про дотримання

 

 

45. Розвиток навчальної спроможності НАЗК, надання технічного оснащення та підготовка презентацій

- відсоток наданого необхідного обладнання
- навчальний план/програма, ухвалена НАЗК
- відсоток розроблених необхідних навчальних матеріалів

- внутрішні дані НАЗК

 

 

46. Підготовка навчального матеріалу за підтримки зовнішніх експертів, інструкції для тренерів, розробка навчальних матеріалів та проведення тренінгів.
Коментар: Рекомендується об'єднати результати 45 та 46, оскільки різниця між ними незрозуміла з погляду різниці між "презентаціями" у результаті 45 та "навчальним матеріалом" у результаті 46

- внутрішні дані НАЗК

 

 

47. Підготовка викладачів у НАЗК на кожному функціональному напрямі діяльності НАЗК

- відсоток імплементованого навчального плану/програми кількість навчальних програм для кожної функціональної сфери (підготовлено/оновлено/затверджено) кількість підготовлених державних службовців

- внутрішні дані НАЗК

 

 

48. Впровадження навчальної програми для 200 - 250-ти викладачів у органах державної влади та місцевого самоврядування

- відсоток навчального плану/програми, що імплементовано
- кількість проведених тренінгів (за державним органом / рівнем влади);
- кількість підготовлених державних службовців

- внутрішні дані НАЗК

 

 

49. Вплив навчальних програм систематично оцінюється
Коментар: Цей результат забезпечить дані на рівні висновків/результатів щодо впливу навчання. Дуже важливо. Деталі потрібно розробити

- кількість і тип впроваджених оцінок (перевірка знань, опитування поглядів тощо);
- результати оцінювання проаналізовано у контексті показників рівня результату (результати оцінювання стануть показниками рівня результату)

- внутрішні дані НАЗК

 

Результат 3.3: Відповідне законодавство або проект законодавства перевіряються та аналізуються з метою виявлення положень, що мають корупційні ризики відповідно до законодавства

Покращена якість законопроектів

Показники рівня результату  

- експертні оцінювання

- отримано зворотний зв'язок
- висвітлення медіа
- проведено національні та міжнародні оцінювання секторів

 

 

50. Впроваджено нову методологію антикорупційної перевірки

- кількість проектів законодавчих актів, які було перевірено
- відсоток правових актів, визначених для потенційної перевірки, які було проаналізовано
- відсоток виданих/ухвалених рекомендацій

- внутрішні дані НАЗК

 

 

51. Співробітники регулярно проходять навчання щодо методології перевірки

- кількість проведених навчань
- кількість підготовлених співробітників
- відсоток кваліфікованих/цільових співробітників, що проходять навчання
- відсоток навчального плану, що імплементовано

- внутрішні дані НАЗК

 

 

52. Працівники визначених державних органів влади проходять навчання відповідно до методики НАЗК щодо підготовки державних службовців

- кількість проведених навчань
- кількість підготовлених співробітників
- відсоток визначених працівників установ, що пройшли навчання, або
- відсоток навчального плану, що імплементовано

- внутрішні дані НАЗК

 

 

53. Вартові й антикорупційні НУО заохочені проводити аналіз законодавства, а їхні проекти щодо положень, які мають корупційні ризики, та результати аналізу використовуються НАЗК

- кількість отриманих аналізів НУО
- відсоток законопроектів, що підлягають аналізу НУО

- внутрішні дані НАЗК

 

Результат 3.4: Зацікавлені сторони обізнані про діяльність НАЗК, а також про принципи та вимоги щодо боротьби з корупцією, та мають рівний доступ до актуальної та своєчасної інформації, охопленої мандатом НАЗК

 

Показники рівня результату  

- тенденції поінформованості суспільства
- суспільне сприйняття НАЗК
- тенденції відповідності (перехресні посилання з відповідними розділами)
- сприйняття/заяви міжнародних зацікавлених сторін
Статистика використання даних:
- кількість звернень/завантажень оприлюднених результатів
- кількість та відсоток інформаційних/роз'яснювальних запитів (медіа, НУО тощо)
- висвітлення результатів у медіа (необхідна спроможність моніторингу медіа)

- щорічне опитування НАЗК
- звіти медіа
- національні/міжнародні звіти
- зворотний зв'язок держави/партнерів
- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК

 

 

54. Комунікаційна стратегія НАЗК (2017 - 2020 роки) імплементована

- кількість імплементованих заходів, зазначених у Комунікаційній стратегії
- відсоток імплементованих заходів Комунікаційної стратегії

- внутрішні дані НАЗК

 

 

55. Інформація про загрози корупції та засоби боротьби з корупцією розповсюджується між відповідними антикорупційними установами та зацікавленими сторонами за допомогою відповідних засобів (наприклад, відеокліпів, рекламних щитів, плакатів, аудіо-повідомлень, оголошень на телебаченні, Facebook і Twitter)

- кількість і тип створених інформаційних ресурсів
- кількість і тип каналів розповсюдження
Статистика використання даних:
- кількість звернень/завантажень оприлюднених результатів
- кількість та відсоток інформаційних/роз'яснювальних запитів (медіа, НУО тощо)
- висвітлення результатів у медіа (необхідна спроможність моніторингу медіа)

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

 

56. Регулярний діалог з міжнародними зацікавленими сторонами.
Коментар: Цей результат можна інтерпретувати як пов'язаний з усіма формами міжнародного співробітництва НАЗК у контексті:
- GRECO, ACN, моніторингу КПК
- участі у міжнародних конференціях та ініціативах
- внутрішнього діалогу/співпраці.
Було б важливо спробувати зафіксувати будь-які результати обміну знаннями / розбудови спроможності як висновки, навіть якщо
це прямо не передбачено висновками Стратегії НАЗК

- кількість звітів, візитів, повідомлень тощо, організованих/створених у контексті співпраці з GRECO, ACN, КПК (розподілення за типом та партнером)
- кількість і тип участі в інших міжнародних ініціативах та відсоток подій із подальшим обміном знаннями в межах НАЗК
- кількість і тип інших форм співпраці (у країні) з міжнародними зацікавленими сторонами (наприклад імплементовані проекти, отримані знання тощо), які мають бути взаємопов'язаними з тематичними проблемами

- внутрішні дані НАЗК

 

 

57. Веб-сайт англійською мовою із основною інформацією про НАЗК, зокрема про: антикорупційне законодавство, мандат НАЗК, річні звіти від 2016 року і надалі, основні партнери зі співпраці та в межах меморандумів взаєморозуміння, Стратегія, організація, уповноважені та співробітники, проведені кампанії та результати заходів.
Коментар: Рекомендується чітко зазначити, що веб-сайт матиме усю цю інформацію як державною мовою, так і англійською

- оприлюднення регулярності оновлень щодо переліку предметів
- задоволення користувача
- висвітлення медіа

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- зворотний зв'язок користувачів
- щорічне опитування НАЗК
- звіти медіа

 

 

58. Громадська рада отримує необхідну інформацію про пріоритети і роботу НАЗК, що дає змогу Раді виконувати свій мандат. НАЗК надає зворотний зв'язок за запитами та рекомендаціями Громадської ради

- частота зустрічей Громадської Ради
- відсоток запитів Ради без відповіді (кількість запитів, на які було отримано відповідь, порівняно із загальною кількістю запитів)
- відсоток, якщо рекомендації Ради були прийняті НАЗК (кількість ухвалених порівняно з кількістю зроблених)
- зворотний зв'язок із зацікавленими сторонами
- висвітлення медіа

- внутрішні дані НАЗК
- звіти Громадської ради про співпрацю з НАЗК
- звіти медіа

 

4. МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ІНШИХ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції
Мета: Державні посадовці дотримуються положень щодо конфлікту інтересів та інших антикорупційних обмежень і вимог. Невідповідність ефективно виявляється; на неї створюється відповідна реакція

 

 

- показники порушень/дотримання правил (буде визначено пізніше)

- внутрішні дані НАЗК

 

Результат 4.1: Імплементована надійна інфраструктура для запобігання, виявлення та реагування на конфлікти інтересів та порушення інших антикорупційних обмежень.

Порушення встановлюються та караються

Показники рівня результату  

- дані про порушення, виявлені за допомогою механізму НАЗК
- результати застосованих заходів

- внутрішні дані НАЗК
- дані від відповідальних органів

 

59. Імплементована політика та процедури реагування на випадки потенційного та реального конфлікту інтересів.
Коментар: Після визначення фактичних процедур можуть бути визначені відповідні показники

- політики та процедури, що функціонують

- внутрішні дані НАЗК

 

60. Опублікована методологія та рекомендації щодо запобігання, виявлення та реагування на конфлікти інтересів

- методологія опублікована
- висвітлення медіа

- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

61. IT забезпечується необхідною інформацією для створення та підтримки системи управління справами для обробки інформації, автоматизації аналітичних даних, необхідних для моніторингу, контролю за порушеннями і виявлення системних викликів та корупційних ризиків

- система управління справою функціонує
- справи розглядаються своєчасно (час для обробки справ у порівнянні з термінами затягування)

- внутрішні дані НАЗК

 

62. Прямий доступ до баз даних та інформаційних систем державних органів встановлено, він підтримується

- відсоток баз даних, необхідних для реалізації повноважень, та до яких функціонує прямий доступ

- внутрішні дані НАЗК

 

63. Заходи застосовуються у разі порушень положень щодо конфлікту інтересів та правил етичної поведінки:
- адміністративні санкції
- передача справи правоохоронним органам
- інші
Коментар: Було б корисно вказати механізм, за допомогою якого НАЗК виявляє можливі порушення. Це лише методологія оцінювання ризику? Якщо існують інші механізми, можна також відстежувати пов'язані тенденції. Наприклад, якщо гарячі лінії для інформаторів / повідомлення про корупційні випадки є додатковим механізмом, дані мають бути перехресними

- кількість вивчених заяв (повідомлень) про можливі правопорушення;
- кількість виявлених правопорушень за видами, у тому числі за які передбачена адміністративна відповідальність;
- кількість застосованих заходів за видами: складено протоколів, внесено приписів, надіслано обґрунтованих висновків спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції

- внутрішні дані НАЗК

 

Результат 4.2: Державні посадовці та зацікавлені сторони обізнані про конфлікт інтересів та інші антикорупційні обмеження та вимоги

 

Показники рівня результату  

- знання/ставлення державних службовців
- дані про дотримання/порушення законодавства
- висвітлення медіа

- щорічне опитування НАЗК
- внутрішні дані НАЗК про порушення
- звіти медіа

 

 

64. Імплементовано методику підготовки підрозділів/уповноважених (осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи)

- імппементована методологія (відсоток тренінгів з використанням методології)

- внутрішні дані НАЗК

 

 

65. Співробітники НАЗК проводять тренінги та семінари

- кількість проведених тренінгів (розподілені за типом та цільовою аудиторією)
- кількість підготовлених державних службовців
- відсоток охоплених визначених цільових установ / посадових осіб

- внутрішні дані НАЗК

 

 

66. На території усієї країни проводиться кампанія з підвищення обізнаності із залученням інших антикорупційних органів та, можливо, інших НУО, яка ґрунтується на оцінюванні потреб

- проведено оцінювання потреб
- кількість і тип імплементованих кампаній з підвищення обізнаності
- відсоток визначених потреб, охоплених кампаніями
- відсоток імплементованого інформаційного плану

- внутрішні дані НАЗК

 

 

67. Рекомендації щодо відповідності значно поширюються

- кількість і тип опублікованих рекомендацій
- кількість і тип каналів розповсюдження
- дані про користування (кількість звернень, завантажень)
- відсоток запитів на проведення консультацій (кількість отриманих запитів порівняно з кількістю відповідей), розподілені за матеріалами і темою:
- електронна пошта/телефон/особисто
- висвітлення медіа

- внутрішні дані НАЗК

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ
Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції
Мета: Надійна система, що забезпечує запобігання та виявлення корупції у державному та приватному секторах та надає захист викривачам

 

 

Показники на рівні результатів

 

 

Результат 5.1: Державні органи влади імплементували антикорупційні програми, розроблені на основі оцінки корупційних ризиків та містять заходи щодо усунення корупційних ризиків, причин та умов корупції. Імплементація антикорупційних програм ретельно контролюється, що приводить до постійного вдосконалення

Недотримання карається

Показники рівня результату  

Відсоток державних органів, що впроваджують затверджені антикорупційні програми
Відсоток державних органів із затвердженими відповідальними особами / підрозділами з питань протидії корупції
Дані про покарання за недотримання

- внутрішні дані НАЗК

 

 

68. Запропоновано законопроект, пов'язаний з антикорупційними підрозділами / уповноваженими з метою посилення їхньої ролі та забезпечення їхньої ефективної координації з боку НАЗК

- пропоновані зміни до законодавства
- оцінювання законодавства

- внутрішні дані НАЗК
- звіти медіа
- експертна оцінка (а також звіти GRECO, ACN тощо)

 

 

69. Допомога під час проведення оцінки ризику

- кількість консультацій
- кількість відгуків про програми
- інші

- внутрішні дані НАЗК

 

 

70. НАЗК погоджує антикорупційні програми юридичних осіб

- % юридичних осіб, що мають антикорупційні програми
- % юридичних осіб, що мають антикорупційні програми за сприяння НАЗК
- % юридичних осіб, чия програма погоджена НАЗК

- внутрішні дані НАЗК

 

 

71. Механізми антикорупційних моніторингових програм функціонують, зокрема регулярні перевірки на місці, заповнення опитувальників, надання рекомендацій та пропозицій, винесення приписів

- відсоток відстежених антикорупційних програм (охоплення)
- відсоток антикорупційних програм, які оцінюються НАЗК як задовільні
- відсоток створених рекомендацій у порівнянні з прийнятими рекомендаціями
- відсоток антикорупційних програм, що позитивно оцінюються зовнішніми джерелами

- внутрішні дані НАЗК

 

 

72. Контроль та забезпечення вимоги щодо того, щоб усі органи державної влади мали підрозділи / уповноважених осіб з питань протидії корупції (загалом близько 500 підрозділів в Україні) виконується НАЗК

Дані про функціональність підрозділів:
- відсоток державних органів, оцінених позитивно
- заходи, що застосовуються НАЗК
- результати опубліковано

- внутрішні дані НАЗК

 

 

73. НАЗК реалізує власну методологію та ефективно координує, надає поради та допомогу, здійснює моніторинг підрозділів / уповноважених осіб з питань протидії корупції в органах державної влади, зокрема створюючи звіти та відповідаючи на опитувальники, а також проводячи перевірки діяльності органів державної влади у сфері протидії корупції

- відсоток антикорупційних підрозділів перевірено
- кількість наданих консультацій
- відсоток підрозділів, що отримують консультації
- відсоток проведених перевірок
- відсоток перевірених підрозділів
- відсоток підрозділів, які було оцінено як ефективні

- внутрішні дані НАЗК

 

 

74. Заходи, що застосовуються в разі недотримання:
- приписи
- застосування адміністративних заходів
- передача справи правоохоронним органам
- інші

Буде оголошено пізніше
- кількість виявлених порушень
- кількість застосованих заходів (керівників органів, що ке дотримуються законодавства); Результати застосування:
- кількість і тип запроваджених санкцій
- відсоток порушень, покараних відповідальними органами

- внутрішні дані НАЗК
- дані від органів, які мають повноваження на санкції

 

 

75. Опубліковано і розповсюджено модель антикорупційної програми для юридичних осіб приватного сектору, впроваджена методологія проведення оцінки ризиків, проведено відповідне навчання та проведено моніторинг імплементації антикорупційних програм юридичних осіб.
Коментар: Лише приватні організації, які беруть участь у процедурах державних закупівель, можуть бути змушені вживати таких заходів. Для приватного сектору проблема полягає у стимулюванні співпраці, відтак у цьому разі застосовується інша низка критеріїв оцінювання

- розповсюджено програму моделі (кількість і тип каналів поширення)
- використання даних (звернення, завантаження, інформаційні/роз'яснювальні запити)
- кількість наданих консультацій
- кількість проведених навчань
- відсоток імплементованого навчального плану
- кількість застосованих моніторингових заходів
- відсоток охоплених органів
- відсоток органів, які мають задовільні програми з протидії корупції
- висвітлення медіа

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

 

Можливі результати:
- бізнес-спільнота обізнана з програмою / цікавиться нею
- бізнес-спільнота приймає програми

76. Просування (моделі) антикорупційної програми для бізнесу

- розповсюджено програму моделі (кількість та тип каналів поширення)
- використання даних (звернення, завантаження, інформаційні/роз'яснювальні запити)
- кількість наданих консультацій
- кількість проведених навчань
- відсоток навчального плану, що імплементовано
Якщо передбачено механізм моніторингу:
- кількість застосованих моніторингових заходів
- відсоток охоплених органів
- відсоток органів, які мають задовільні програми з протидії корупції
- висвітлення медіа

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

Результат 5.2: Викривачі покладаються на ефективну систему захисту

 

Показники рівня результату  

Статистика звітування про активність викривачів/корупцію
- кількість повідомлень порівняно з випадками відшкодування особами, щодо яких було подано повідомлення, коштів
- відсоток випадків, коли відповідальні особи були захищені /  ресурс було застосовано
- результати заходів НАЗК у зв'язку з викривачами
- суспільне сприйняття системи та НАЗК

- внутрішні дані НАЗК
- щорічне оцінювання НАЗК
- дані від правоохоронних органів
- звіти медіа
- щорічне опитування НАЗК

 

 

 

77. Запропоновано вдосконалену законодавчу базу щодо викривачів, зокрема передбачено надійні механізми захисту, інструменти контролю за дотриманням законодавства, узгодження з іншими законодавчими актами та особисту відповідальність роботодавців за переслідування викривачів

- пропоновані зміни до законодавства
- оцінювання законодавства

- внутрішні дані НАЗК
- звіти медіа
- експертна оцінка (а також звіти GRECO, ACN тощо)

 

 

 

78. Оприлюднені та імплементовані процедури отримання, перевірки та розгляду звітів про випадки корупції

- кількість та тип операційних механізмів для отримання повідомлень про випадки корупції
- кількість повідомлень, отриманих за допомогою кожного методу
- % повідомлень оцінено як такі, що "можуть бути виконані"
- % повідомлень відхилено (наприклад, вважаються такими, що не містять порушення антикорупційного законодавства або неприйнятний з інших причин. Відстеження цих тенденцій може бути показником обізнаності щодо правил)
- статистика за кількістю і типом порушень, виявлених за допомогою механізму

- внутрішні дані НАЗК
- дані інших державних органів (особливо органів виконавчої влади)

 

 

 

79. Суспільство та викривачі поінформовані про канали повідомлення про корупцію

- розповсюджено інформацію/рекомендації (кількість і тип каналів поширення)
- використання даних (звернення, завантаження, інформаційні/роз'яснювальні запити)
- кількість консультацій
- кількість проведених навчань (відсоток навчального плану, що імплементовано)

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

 

 

80. Імплементовано та оцінено результати кампанії з підвищення обізнаності, що просуває позитивні образи та заохочує викривачів

- кампанію імплементовано
- кількість застосованих заходів з оцінювання

- внутрішні дані НАЗК
- звіти медіа

 

 

 

81. Ефективність механізму повідомлення про корупцію оцінюється щороку, наприклад, якщо кампанії підвищення обізнаності сприяють збільшенню кількості повідомлень, їх якості та ефективності НАЗК у питанні розгляду скарг, зокрема подальшу діяльність щодо вирішення питань по суті

- оцінку проведено
- відсоток впроваджених рекомендацій, наданих попереднього року

- внутрішні дані НАЗК

 

Результат 5.3: Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, функціонує та є надійним

 

Показники рівня результату  

- задоволення користувача

- щорічне опитування НАЗК
- форми зворотного зв'язку, інші механізми
- звіти медіа

 

 

 

82. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр), створено, вік функціонує належним чином

- Реєстр функціонує

- внутрішні дані НАЗК

 

 

 

83. Наявні дані з реєстру Міністерства юстиції передано до Реєстру НАЗК

- дані передано

- внутрішні дані НАЗК

 

 

 

84. IT-підтримка має необхідну інформацію з метою гарантування того, що Реєстр функціонує з технічного та правового погляду, його дані оновлюються невідкладно та видаляються, коли цього вимагає законодавство

- IT-підтримка надійна

- внутрішні дані НАЗК

 

 

 

85. Аналіз даних з Реєстру регулярно проводиться, він включається до річних звітів та інших публікацій НАЗК

Результати аналізу даних оприлюднюються:
- кількість і тип каналів розповсюдження

- внутрішні дані НАЗК
- веб-сайт НАЗК
- звіти медіа

 

 

 

86. НАЗК імплементує та оприлюднює власні рекомендації щодо доступу до інформації та видалення інформації з Реєстру, копи цього вимагає закон

- рекомендації опубліковано
- дані про доступ до інформації: відсоток запитів, поданих у межах терміну

- внутрішні дані НАЗК

 

6. ІНСТИТУЦІЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЗК
Мета: Професійна та стабільна установа з високою спроможністю та кадровими компетенціями

 

 

- думки суспільства
- експертні оцінювання

- щорічне опитування НАЗК
- звіти медіа
- зовнішні оцінювання (а також звіти GRECO, ACN тощо)

 

Результат 6.1: Належні людські, технічні, матеріально-технічні, фінансові та юридичні ресурси для виконання мандату

 

87. Річний бюджет НАЗК відповідає рівню його мандату

- річний бюджет (ретроспективний погляд на п'ятирічний період і далі)

- внутрішні дані НАЗК
- дані державного бюджету

 

 

88. Зовнішня фінансова підтримка сприяє виконанню функцій

- рівні зовнішньої підтримки на кожну тематичну область (підфункція)

- внутрішні дані НАЗК

 

 

89. Члени Ради є незалежними, кваліфікованими фахівцями

- експертні оцінювання
- думки суспільства

- зовнішні оцінювання (а також звіти GRECO, ACN тощо)
- щорічне опитування НАЗК
- звіти медіа

 

 

90. НАЗК затвердив рівні персоналу, достатні для виконання власних обов'язків

- відсоток заповнених систематизованих штатних посад
- кількість співробітників на тематичну площу
- тривалість часу роботи (людиногодини) в окремих підрозділах (підфункції)
- відсоток понаднормового робочого часу
- дані про затримки

- внутрішні дані НАЗК
- зовнішні оцінювання

 

 

91. Зовнішня експертиза доступна за потребою

- відсоток задоволених зовнішніх експертних потреб

- внутрішні дані НАЗК

 

 

92. Надані приміщення підходять для виконання обов'язків

- відсоток наданих приміщень для регіональних відділень
- забезпечені приміщення доступні в разі потреби
- приміщення, доступні для зустрічей, прес-конференцій тощо
- відсоток співробітників з достатнім офісним приміщенням

- внутрішні дані НАЗК
- зовнішні оцінювання
 
 

 

 

93. Надане обладнання підходить для виконання обов'язків

- відсоток співробітників з персональним комп'ютером
- відсоток співробітників з доступом до принтерів
- інше доступне обладнання

 

 

94. Належна IT-підтримка

Інфраструктура IT відповідає потребам
- час відповіді на запити IT-підтримки

 

Результат 6.2: Надійна система управління на місці

 

95. Належне управління людськими ресурсами є

- підбір персоналу та його підвищення на підставі чітких та прозорих критеріїв
- відсоток співробітників з чіткими посадовими інструкціями
- забезпечення задоволеності співробітників у питанні:
- можливостей для розширення
- винагороди
- підтримки та навчання
- інших критеріїв

- внутрішні/зовнішні оцінювання
- аудит

 

 

96. Фінансовий менеджмент, зокрема щодо державних закупівель та внутрішнього аудиту, відповідає національному законодавству та найкращим практикам

- оцінювання висновків
- результати аудитів

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали