Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про схвалення Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг ("дорожньої карти")

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 лютого 2018 р. N 104-р

Київ

Про схвалення Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг ("дорожньої карти")

1. Схвалити Стратегію імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг ("дорожню карту"), що додається.

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг ("дорожньої карти"), що додається.

3. Міністерству інфраструктури разом з іншими центральними органами виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. N 222 "Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування" (Розпорядження N 222-р) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 24, ст. 678).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. N 104-р

СТРАТЕГІЯ
імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг ("дорожня карта")

Загальна частина

Послуги поштового зв'язку відіграють помітну роль у створенні та підтримці ефективного і динамічного ринку та надзвичайно важливі для економіки в цілому. Згідно з даними Держастату, доходи від надання послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг за 2016 рік1 становили2 усього 4944,3 млн. гривень (+ 19,2 відсотка до попереднього року), з них населенню - 1044,8 млн. гривень (з них від надання міжнародних послуг: усього 1422,1 млн. гривень (+ 32,1 відсотка до попереднього року), з них населенню - 471,3 млн. гривень), у тому числі:

від поштової діяльності - 3997,7 млн. гривень (+ 16,7 відсотка до попереднього року), з них населенню - 1008,8 млн. гривень (з них від надання міжнародних послуг - усього 1290 млн. гривень, з них населенню - 461,1 млн. гривень);

від кур'єрської діяльності - 825,2 млн. гривень (+ 36,6 відсотка до попереднього року), з них населенню - 36 млн. гривень (з них від надання міжнародних послуг - 132,1 млн. гривень, з них населенню - 10,2 млн. гривень);

від спеціального і фельдзв'язку - 121,4 млн. гривень (+ 2,9 відсотка до попереднього року).


1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, в яких органи державної влади не здійснюють свої повноваження.

2 З урахуванням податку на додану вартість.

Надання послуг поштового зв'язку в Україні здійснюється згідно з національним законодавством з урахуванням положень міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актів Всесвітнього поштового союзу.

Відносини у сфері надання послуг поштового зв'язку регулюються Законом України "Про поштовий зв'язок" та Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750; 2016 р., N 12, ст. 511).

Надання універсальних послуг поштового зв'язку забезпечує національний оператор, функції якого згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 10 "Про національного оператора поштового зв'язку" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 75) було покладено на Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта". ПАТ "Укрпошта" відповідно до Статуту, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 16 лютого 2017 р. N 56, утворене Мінінфраструктури шляхом реорганізації (перетворення) Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". Згідно із Статутом 100 відсотків акцій товариства належить державі, товариство є правонаступником Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".

Наказом Мінінфраструктури від 14 червня 2013 р. N 405 "Про визначення Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" оператором поштового зв'язку, який виконує зобов'язання, що випливають із актів Всесвітнього поштового союзу" (Наказ N 405), зареєстрованим у Мін'юсті 5 липня 2013 р. за N 1123/23655, Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта", правонаступником якого є ПАТ "Укрпошта" згідно із Статутом, було визначено призначеним оператором для надання послуг поштового зв'язку і виконання зобов'язань, що випливають з актів Всесвітнього поштового союзу, для здійснення поштових платіжних послуг на території України шляхом використання своєї мережі, а також виконання зобов'язань, що випливають з актів Всесвітнього поштового союзу.

Крім національного оператора поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта", у мережі поштового зв'язку України функціонують оператори поштового зв'язку недержавної форми власності та інші суб'єкти господарювання, які надають послуги з пересилання в сегменті рентабельних поштових відправлень (за експертними оцінками, налічується понад 300 таких суб'єктів).

Послуги поштового зв'язку спеціального призначення (фельд'єгерського і спеціального зв'язку), які надаються окремим категоріям користувачів, здійснюють Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку та Державне підприємство спеціального зв'язку. Зазначене підприємство є також призначеним оператором з надання міжнародних послуг поштового зв'язку "EMS".

Згідно з рейтингом операторів поштового зв'язку України, який проводить Українська асоціація директ маркетингу, ринкова частка компаній в грошовому вимірі за 2015 рік (від об'єму ринку поштової логістики в цілому) становила: Укрпошта - 32,4 відсотка, Нова пошта - 31,5, Міст-Груп (Meest Express) - 12,2, ДХЛ (DHL) - 3,5 інші - 20,4 відсотка.

Роль послуг поштового зв'язку в Україні, як і у світі, зростає стрімко протягом останніх десяти років. З одного боку, обсяги паперової комунікації зменшуються, а електронної комунікації - зростають. З іншого боку, нові технології роблять зручними он-лайн покупки і, таким чином, збільшують кількість пакунків і посилок, що доставляються операторами поштового зв'язку.

На ринку посилок України переважають приватні оператори завдяки кращій гнучкості та вищому рівню автоматизації порівняно з ПАТ "Укрпошта". На кінець 2016 року розрахункова частка ринку приватних операторів становить більш як 80 відсотків. У великих містах щільність конкуренції вища. Разом з тим поширення електронної торгівлі в середні та малі міста формує наступний привабливий сегмент ринку посилок.

Ринок послуг поштового зв'язку має важливе значення для України, яка з урахуванням вигідного географічного розташування може отримати перспективний ринок транзитера поштової логістики для країн Європейського Союзу. Важливою передумовою виходу України на світовий ринок послуг поштового зв'язку є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), невід'ємною частиною якої є положення про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Цю Стратегію розроблено відповідно до пункту 2 доповнення XVII-6 "Положення щодо моніторингу", додатка XVII "Нормативно-правове наближення", розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" та на виконання положень Угоди про асоціацію, згідно з якими передбачено наближення законодавства України у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг до права Європейського Союзу, а саме: підрозділу 4 "Поштові та кур'єрські послуги" частини п'ятої "Нормативно-правова база" глави 6 "Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля" розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею".

Реалізувати Стратегію передбачається шляхом виконання плану заходів, який включає усі заходи, необхідні для імплементації до законодавства України положень актів Європейського Союзу, визначених у доповненні XVII-4 до Угоди про асоціацію.

Мета Стратегії

Метою Стратегії є запровадження режиму внутрішнього ринку у відповідному секторі за принципом взаємності. Відповідно до пункту 3 статті 4 додатка XVII "Нормативно-правове наближення" до Угоди про асоціацію такий режим внутрішнього ринку передбачає відсутність жодних обмежень у наданні послуг юридичною особою на території іншої Сторони стосовно осіб України та держав - членів Європейського Союзу, які засновані в Україні чи Європейському Союзі.

Мета Стратегії також передбачає прийняття Комітетом асоціації у торговельному складі між Україною та Європейським Союзом рішення щодо поетапного взаємного надання доступу до ринку державних контрактів на закупівлю робіт і послуг, щодо набуття повного режиму внутрішнього ринку у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг, що відповідає положенням підрозділу "Ключові показники ефективності досягнення цілі до 2020 року" розділу "Ціль 1 - Економічне зростання" середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275 (План N 275-р).

Завдання Стратегії та основні напрями її реалізації

Основним завданням Стратегії є адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, яка сприятиме лібералізації та взаємному доступу на ринки України і Європейського Союзу та повне виконання Україною зобов'язань у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг за міжнародними договорами України у зазначених сферах.

Україна узгоджує своє законодавство у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг з відповідними нормами Європейського Союзу тією мірою, в якій таке наближення сприятиме цілям лібералізації, взаємному доступу на ринок послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг України та Європейського Союзу, що відповідає положенням підрозділу 4 "Поштові та кур'єрські послуги" Угоди про асоціацію.

Відповідно до положень статті 114 "Адаптація законодавства" підрозділу 4 "Поштові та кур'єрські послуги" частини п'ятої "Нормативно-правова база" глави 6 "Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля" розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію:

"1. Сторони визнають важливість адаптації чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Україна забезпечує, щоб існуючі закони та майбутнє законодавство поступово досягли сумісності з acquis ЄС.

2. Ця адаптація розпочнеться з дати підписання цієї Угоди і поступово пошириться на всі елементи acquis ЄС, зазначені у Додатку XVII до цієї Угоди.".

Згідно з доповненням XVII-4 "Правила, що застосовуються до поштових та кур'єрських послуг" до Угоди про асоціацію повинні бути впроваджені положення таких актів Європейського Союзу:

Директива N 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та вдосконалення якості послуг. Положення Директиви повинні бути впроваджені протягом двох років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію;

Директива N 2002/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 червня 2002 р., якою вносяться зміни до Директиви N 97/67/ЄС щодо подальшої відкритої конкуренції поштових послуг Співтовариства. Положення Директиви повинні бути впроваджені протягом двох років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію;

Директива N 2008/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 р., якою вносяться зміни до Директиви N 97/67/ЄС про повне завершення формування внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства. Положення Директиви повинні бути впроваджені протягом двох років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію.

Важливим завданням Стратегії є забезпечення виконання стандартів Всесвітнього поштового союзу, закріплених у міжнародних договорах України.

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

посилення кадрового потенціалу органів виконавчої влади для проведення аналітичної та нормотворчої роботи у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг;

розроблення нових і перегляд законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг, приєднання до нових договорів у зазначеній сфері;

вивчення кращих практик Європейського Союзу та досвіду компаній, що діють на ринку України;

розроблення та вибір методик розподілу витрат за видами послуг поштового зв'язку;

розроблення вимог до програмного забезпечення до методики розподілу витрат за видами послуг поштового зв'язку;

вивчення, визначення необхідності та перегляд (у разі доцільності) нормативів розміщення об'єктів надання послуг поштового зв'язку;

удосконалення функцій та повноважень незалежного регуляторного органу у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг;

залучення технічної допомоги Європейського Союзу у вигляді консультацій та фінансових ресурсів до підготовки і перегляду законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, перегляду українських перекладів директив Європейського Союзу у сфері поштових та кур'єрських послуг.

Реалізація Стратегії здійснюється шляхом розроблення проектів нормативно-правових актів та їх впровадження.

Моніторинг виконання та перегляду Стратегії і плану заходів щодо її реалізації

Моніторинг реалізації Стратегії та плану заходів здійснюється шляхом реалізації механізму, передбаченого доповненням XVII-6 "Положення щодо моніторингу" додатка XVII до Угоди про асоціацію, відповідно до якого імплементація всіх застосованих положень щодо сектору послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг є предметом постійної оцінки та спільного моніторингу. Відповідно до зазначеного доповнення XVII-6, як тільки Україна вважатиме, що окремий акт Європейського Союзу був належним чином впроваджений, вона повинна повідомити про це Європейському Союзу.

Мінінфраструктури є відповідальним органом за здійснення моніторингу та підготовку звіту про виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії.

Виконавці подають Мінінфраструктури інформацію про стан виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії, за якими вони є головними виконавцями або співвиконавцями. У разі несвоєчасного виконання відповідних пунктів плану заходів щодо реалізації Стратегії відповідальні виконавці повинні повідомити про підстави та причини несвоєчасного виконання та/або невиконання відповідних заходів. У разі потреби відповідальні виконавці подають Мінінфраструктури пропозиції щодо внесення змін до Стратегії та/або плану заходів щодо її реалізації.

Мінінфраструктури подає щокварталу до 10 числа наступного періоду Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії та у разі потреби готує пропозиції щодо внесення змін до Стратегії та/або плану заходів у рамках комплексного звітування про стан виконання плану заходів з виконання Угоди про асоціацію.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. N 104-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг ("дорожньої карти")

Найменування заходу

Виконавці

Строк виконання

Очікувані результати

Індикатори
виконання

1. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок"

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)

квітень 2018 р.

гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання послуг поштового зв'язку, зокрема імплементація положень Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування, доповнена Директивою Європейського Парламенту та Ради 2002/39/ЄС від 10 червня 2002 р., Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради N 1882/2003 від 29 вересня 2003 р., Директивою Європейського Парламенту та Ради 2008/6/ЄС від 20 лютого 2008 р. (далі - Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.) стосовно запровадження правил щодо:
умов, якими регулюється надання послуг поштового зв'язку;
надання універсальних послуг поштового зв'язку;
фінансування універсальних послуг поштового зв'язку на умовах, якими гарантується надання послуг на постійних засадах;
тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних послуг поштового зв'язку;
встановлення стандартів якості для надання універсальних послуг поштового зв'язку та впровадження системи для забезпечення дотримання зазначених стандартів;
гармонізації технічних стандартів;
забезпечення незалежності національного регуляторного органу

набрання чинності Законом України

2. Розроблення пропозицій про внесення змін до:
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. N 1067 (Положення N 1067/2011);

НКРЗІ (за згодою)

у строк, встановлений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" (Закон N 2984-VI) (після його прийняття)

удосконалення функцій і специфікація повноважень національного регуляторного органу щодо державного регулювання у сфері послуг поштового зв'язку, забезпечення незалежності національного регуляторного органу відповідно до глави 9 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

набрання чинності нормативно-правовим актом

Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. N 460 (Постанова N 460);

Мінінфраструктури

у строк, встановлений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" (Закон N 2984-VI) (після його прийняття)

приведення у відповідність з положеннями Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" (Закон N 2984-VI) (після його прийняття) повноважень і сфери компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку

набрання чинності нормативно-правовим актом

Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)

- " -

встановлення єдиних правил та умов, якими регулюється надання послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг відповідно до вимог відповідних положень Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

- " -

3. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів:

 

 

 

 

щодо визначення порядку відбору та визначення призначеного (призначених) оператора (операторів) послуг поштового зв'язку;

- " -

- " -

затвердження порядку відбору та визначення призначеного (призначених) оператора (операторів) послуг поштового зв'язку відповідно до вимог статті 4
глави 2 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

- " -

щодо визначення порядку фінансування універсальних поштових послуг

- " -

- " -

запровадження механізму та визначення порядку фінансування універсальних послуг поштового зв'язку на умовах, якими гарантується надання послуг на постійних засадах відповідно до глави 3 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

- " -

4. Розроблення пропозицій про внесення змін або нової редакції наказу Мінінфраструктури від 28 листопада 2013 р. N 958 "Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень" (Нормативи N 958), зареєстрованого в Мін'юсті 28 січня 2014 р. за N 173/24950

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)

у строк, встановлений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" (Закон N 2984-VI) (після його прийняття)

установлення стандартів якості для надання універсальних послуг поштового зв'язку та впровадження системи для забезпечення дотримання зазначених стандартів відповідно до вимог статті 1
глави 1, глави 2, статей 16 - 18
глави 6, додатка II Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

набрання чинності нормативно-правовим актом

5. Розроблення та прийняття нормативно-правового акта, який визначатиме правила щодо тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних послуг поштового зв'язку (про порядок розподілу (обліку) витрат операторів універсальних послуг поштового зв'язку за видами поштових послуг)

НКРЗІ (за згодою)
Мінінфраструктури

- " -

запровадження правил щодо тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних послуг поштового зв'язку відповідно до вимог статті 1 глави 1, статей 13 - 14 глави 5 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

- " -

6. Розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів:

 

 

 

 

щодо запровадження правил здійснення діяльності у сфері поштового зв'язку;

НКРЗІ (за згодою)
Мінінфраструктури

у строк, встановлений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" (Закон N 2984-VI) (після його прийняття)

запровадження правил здійснення діяльності у сфері поштового зв'язку відповідно до вимог статті 1 глави 1, статті 9 глави 4 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом

щодо встановлення технічних стандартів, які застосовуються у поштовому секторі;

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)

- " -

запровадження правил щодо гармонізації технічних стандартів відповідно до вимог статті 1 глави 1, статті 20 глави 7 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

- " -

щодо встановлення порядку отримання звітності (надання інформації) операторів послуг поштового зв'язку;

НКРЗІ (за згодою)

- " -

запровадження правил щодо надання інформації відповідно до вимог статті 1 глави 1, статті 22а глави 9а Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

- " -

щодо встановлення порядку розгляду скарг споживачів поштових послуг

- " -

- " -

запровадження правил щодо послуг поштового зв'язку згідно з положеннями Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" після його прийняття та відповідно до вимог статті 1 глави 1, статті 19 глави 6 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

- " -

7. Проведення консультацій з представниками Європейського Союзу та залучення технічної та експертної допомоги з питань забезпечення виконання положень Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)

постійно

отримання практичної та методологічної експертної допомоги ЄС з метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання послуг поштового зв'язку, зокрема Директивою 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р.

звіти про результати консультаційної та експертної допомоги, яку отримано
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали