Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 2 грудня 2019 року N 900-рш

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільності діяльності банків України Правління Національного банку України вирішило:

1. Схвалити Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року N 803-рш (Методика N 803-рш) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Рішення набирає чинності з 28 грудня 2019 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

СХВАЛЕНО
Рішення Правління Національного банку України
02 грудня 2019 року N 900-рш

Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (Методика N 803-рш)

1. У пункті 2 розділу I:

пункт після підпункту 6 доповнити двома новими підпунктами 61, 62 такого змісту:

"61) ЄІБ - Європейський інвестиційний банк;

62) ЄІФ - Європейський інвестиційний фонд;";

у підпункті 8 слова "(компаній) Fitch IBCA, Standard&Poor's, Moody's" замінити словами "Fitch Ratings", "Standard&Poor's", "Moody's Investors Service".

2. У розділі II:

1) у пункті 6:

у колонці 2 рядка 1 таблиці 1 абзацу п'ятого:

після цифр та літер "1408/R011(5,9,B)A," доповнити цифрами та літерами "1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(3,4,5)A,";

після цифр та літер "1418/R011(5,9,B)A," доповнити цифрами та літерами "1418/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)A,";

після цифр та літер "1428/R011(5,9,B)A," доповнити цифрами та літерами "1428/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)A,";

після цифр та літер "3018/R011(5,9,B,E,F,O)A," доповнити цифрами та літерами "3018/R011(2)/S580(3,4,5)A,";

після цифр та літер "3118/R011(5,7,B,E,F,L)A," доповнити цифрами та літерами "3118/R011(2)/S580(3,4,5)A,";

після цифр та літер "3218/R011(2,3,6,9,A,C)A," доповнити цифрами та літерами "3218/R011(1)/S580(3,4,5)A,";

у колонці 2 рядка 1 таблиці 2 абзацу восьмого:

цифри та літери "1408/R011(1,2,3,4,6,7,8,A,C,D,E)A" замінити цифрами та літерами "1408/R011(6,7,8,A)A, 1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(1)A";

цифри та літери "1418/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)A" замінити цифрами та літерами "1418/R011(6,7,8,A)A, 1418/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)А";

цифри та літери "1428/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)A" замінити цифрами та літерами "1428/R011(6,7,8,A)A, 1428/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)A";

цифри та літери "3018/R011(2,8,A,J,K,N,P)A" замінити цифрами та літерами "3018/R011(8,A,J,K,N,P)A, 3018/R011(2)/S580(1)A";

цифри та літери "3118/R011(2,6,A,С,D,K,P)A" замінити цифрами та літерами "3118/R011(6,A,С,D,K,P)A, 3118/R011(2)/S580(1)А";

цифри та літери "3218/R011(1,4,5,7,8,B,P)A" замінити цифрами та літерами "3218/R011(4,5,7,8,B,P)A, 3218/R011(1)/S580(1)A";

у колонці 2 рядка 1 таблиці 3 абзацу дванадцятого:

після цифр та літер "1405/R011(5,9,B)АП," доповнити цифрами та літерами "1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(3,4,5)АП,";

після цифр та літер "1406/R011(5,9,B)П," доповнити цифрами та літерами "1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(3,4,5)П,";

після цифр та літер "1416/R011(5,9,B)П," доповнити цифрами та літерами "1416/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)П,";

після цифр та літер "1419/R011(5,9,B)КА," доповнити цифрами та літерами "1419/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)КА,";

після цифр та літер "1426/R011(5,9,B)П," доповнити цифрами та літерами "1426/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)П,";

після цифр та літер "1429/R011(5,9,В)КА," доповнити цифрами та літерами "1429/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)КА,";

після цифр та літер "3015/R011(5,9,B,E,F,O)АП," доповнити цифрами та літерами "3015/R011(2)/S580(3,4,5)АП,";

після цифр та літер "3016/R011(5,9,B,E,F,O)П," доповнити цифрами та літерами "3016/R011(2)/S580(3,4,5)П,";

після цифр та літер "3116/R011(5,7,B,Е,F,L)П," доповнити цифрами та літерами "3116/R011(2)/S580(3,4,5)П,";

після цифр та літер "3119/R011(5,7,B,Е,F,L)КА," доповнити цифрами та літерами "3119/R011(2)/S580(3,4,5)КА,";

після цифр та літер "3216/R011(2,3,6,9,A,C)П," доповнити цифрами та літерами "3216/R011(1)/S580(3,4,5)П,";

після цифр та літер "3219/R011(2,3,6,9,A,C)КА," доповнити цифрами та літерами "3219/R011(1)/S580(3,4,5)КА,";

у колонці 2 рядка 1 таблиці 4 абзацу тринадцятого:

цифри та літери "1405/R011(1,2,3,4,6,7,8,A,C,D,E) АП" замінити цифрами та літерами "1405/R011(6,7,8,A)АП, 1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(1)АП";

цифри та літери "1406/R011(1,2,3,4,6,7,8,A,C,D,E)П" замінити цифрами та літерами "1406/R011(6,7,8,A)П, 1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(1)П";

цифри та літери "1416/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)П," замінити цифрами та літерами "1416/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)П, 1416/R011(6,7,8,A)П";

цифри та літери "1419/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)КА," замінити цифрами та літерами "1419/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)КА, 1419/R011(6,7,8,A)КА";

цифри та літери "1426/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)П," замінити цифрами та літерами "1426/R011(6,7,8,A)П, 1426/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)П";

цифри та літери "1429/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)КА" замінити цифрами та літерами "1429/R011(6,7,8,A)КА, 1426/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)КА";

цифри та літери "3015/R011(2,8,A,J,K,N,P)АП" замінити цифрами та літерами "3015/R011(8,A,J,K,N,P)АП, 3015/R011(2)/S580(1)АП";

цифри та літери "3016/R011(2,8,A,J,K,N,P)П" замінити цифрами та літерами "3016/R011(8,A,J,K,N,P)П, 3016/R011(2)/S580(1)П";

цифри та літери "3116/R011(2,6,A,C,D,K,P)П" замінити цифрами та літерами "3116/R011(6,A,C,D,K,P)П, 3116/R011(2)/S580(1)П";

цифри та літери "3119/R011(2,6,A,C,D,K,P)КА" замінити цифрами та літерами "3119/R011(2)/S580(1)КА";

цифри та літери "3216/R011(1,4,5,7,8,B,P)П" замінити цифрами та літерами "3216/R011(4,5,7,8,B,P)П, 3216/R011(1)/S580(1)П";

цифри та літери "3219/R011(1,4,5,7,8,B,P)КА" замінити цифрами та літерами "3219/R011(4,5,7,8,B,P)КА, 3219/R011(1)/S580(1)КА";

в абзаці чотирнадцятому цифру "1" замінити цифрами та знаками "1", "3";

2) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо ОК має від'ємне або нульове значення, то до розрахунку нормативу Н3 береться його умовне значення - одна гривня.";

3) у підпункті 6 пункту 10:

в абзаці першому:

після слова "влади" доповнити словом "України";

слово та літери "та ДІУ" замінити літерами та словами "ДІУ та органами місцевого самоврядування України";

в абзаці другому:

цифри та літери "3011/R011(3)/R013(V)", "3111/R011(3)/R013(V)" виключити;

цифри та літери "3015/R011(3,6,C,L)/R013(1,4)АП" замінити цифрами та літерами "3015/R011(6,C,L)/R013(1,4)АП";

цифри та літери "3016/R011(3,6,C,L)/R013(1,4,5)АП" замінити цифрами та літерами "3016/R011(6,C,L)/R013(1,4,5)АП";

цифри та літери "3018/R011(3,6,C,L)/R013(V)" замінити цифрами та літерами "3018/R011(6,C,L)/R013(V)";

цифри та літери "3115/R011(3,8,G,I)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3115/R011(8,G,I)/R013(V)АП";

цифри та літери "3116/R011(3,8,G,I)/R013(1,4,5)АП" замінити цифрами та літерами "3116/R011(8,G,I)/R013(1,4,5)АП";

цифри та літери "3118/R011(3,8,G,I)/R013(V)" замінити цифрами та літерами "3118/R011(8,G,I)/R013(V)";

цифри та літери "3119/R011(3,8,G,I)/R013(1,4)" замінити цифрами та літерами "3119/R011(8,G,I)/R013(1,4)".

3. У пункті 14 розділу III:

пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"IV група ризику - 30 відсотків;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

в абзаці восьмому цифри "IV" замінити цифрою "V";

в абзаці дев'ятому цифру "V" замінити цифрами "VI";

пункт після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"VII група ризику - 75 відсотків;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

в абзаці одинадцятому цифри "VI" замінити цифрами "VIII";

пункт після абзацу дванадцятого доповнити п'ятьма новими абзацами тринадцятим - сімнадцятим такого змісту:

"До розрахунку показника Ар приймається балансова вартість боргових цінних паперів в іноземній валюті, що емітовані органами центральної виконавчої влади України/органами місцевого самоврядування України, що зазначені в додатку 1 до цієї Методики, зважена на коефіцієнт ризику відповідної групи (I або III, або VI, або VIII) та помножена на додатковий коефіцієнт згідно з пунктом 1.4 глави 1 розділу IV Інструкції N 368, а саме:

до 31 березня 2020 року - 0;

з 31 березня 2020 року - 0,2;

з 30 червня 2020 року - 0,5;

з 31 грудня 2020 року - 1.".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом вісімнадцятим.

4. У пункті 39 розділу VI слова та літери ", не нижчий, ніж "ВВВ-" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній) Fitch IBCA та Moody's Investors Service" замінити словами та літерами "за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service".

5. У додатках до Методики:

1) у додатку 1:

рядок 5 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

5

боргові цінні папери органів центральної виконавчої влади України, емітовані в національній валюті (гривні)

1400/R011(1,2,C,D)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1401/R011(3,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1402/R011(4)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1410/R011(2,D)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1411/R011(3,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1412/R011(4)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1415/R011(2,3,4,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1416/R011(2,3,4,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1418/R011(2,3,4,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1419/R011(2,3,4,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

1

1420/R011(2,D)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1421/R011(3,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1422/R011(4)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1426/R011(2,3,4,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1428/R011(2,3,4,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1429/R011(2,3,4,D,E)/R030(980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

1

3010/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3015/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3016/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3018/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3110/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3115/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3116/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3118/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3119/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

1

3210/R011(1)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3216/R011(1)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3218/R011(1)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3219/R011(1)/R030(980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

1

";

у рядку 6:

у колонці 2 слова та літери "активи за операціями з МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

у колонці 3:

цифри, літери та слово "1500/K180(1)/S245(1)А для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1502/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1508/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1509/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1510/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1513/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1516/K180(1)/S245(1) АП для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1518/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1519/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1520/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1521/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1522/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1524/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1526/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1528/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1529/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1532/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1533/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1535/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1536/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1538/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1542/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1543/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1545/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1546/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1548/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1549/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1600/K180(1)/S245(1)А для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1607/K180(1)/S245(1)А для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

цифри, літери та слово "1609/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК" доповнити літерами ", ЄІБ, ЄІФ";

рядки 8, 14 - 17 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

8

цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1400/R011(1,2,C,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1401/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1402/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1402/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

1

1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1405/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

1

1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1406/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

1

1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1408/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

1

1410/R011(2,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1411/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1412/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1412/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

1

1415/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1415/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

1

1416/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1416/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

1

1418/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1418/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

1

1419/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

1

1419/R011(4)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

1

1420/R011(2,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1421/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1422/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

1

1422/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1426/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

1426/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

1

1428/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

1428/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

1

1429/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

1

1429/R011(4)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

1

3010/R011(P)/S245(1)

C5X

1

3010/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3015/R011(P)/S245(1)АП

C5X

1

3015/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3016/R011(P)/S245(1)АП

C5X

1

3016/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3018/R011(P)/S245(1)

C5X

1

3018/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3110/R011(P)/S245(1)

C5X

1

3110/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3115/R011(P)/S245(1)АП

C5X

1

3115/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3116/R011(P)/S245(1)АП

C5X

1

3116/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3118/R011(P)/S245(1)

C5X

1

3118/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3119/R011(P)/S245(1)КА

C5X

1

3119/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

1

3210/R011(P)/S245(1)

C5X

1

3210/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3216/R011(P)/S245(1)АП

C5X

1

3216/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

1

3218/R011(P)/S245(1)

C5X

1

3218/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

1

3219/R011(P)/S245(1)КА

C5X

1

3219/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

1

";

"

1

2

3

4

5

14

боргові цінні папери органів місцевого самоврядування України, емітовані в національній валюті (гривні)

1402/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1405/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1406/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1408/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1412/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1415/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1416/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1418/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1419/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

1422/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1426/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1428/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1429/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

3011/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3015/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3016/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3018/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3111/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3115/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3116/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3118/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3119/R011(5)/R030(980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

3211/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3216/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3218/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3219/R011(2)/R030(980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

15

кошти до запитання, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1500/K180(1)/S245(1)А (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1508/R011(1)/K180(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1509/R011(1)/K180(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

16

депозити овернайт та інші короткострокові депозити, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1502/R011(6)/K180(1)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1508/R011(6)/K180(1)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1509/R011(6)/K180(1)/S181(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1510/K180(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1513/K180(1)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1516/K180(1)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1518/K180(1)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1519/K180(1)/S181(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

17

кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові кредити, надані банкам, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1521/K180(1)/R011(2)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1522/K180(1)/R011(3,4)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1524/K180(1)/R011(6)/S181(1)/S245(1)

26X

3

1526/K180(1)/R011(2,3,4,6)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1528/K180(1)/R011(2,3,4,6)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1529/K180(1)/R011(2,3,4,6)/S181(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1532/K180(1)/R011(1,2)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1533/K180(1)/R011(3)/S181(1)/S245(1)

26X

3

1535/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1) АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1536/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1) АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1538/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1542/K180(1)/R011(1,2)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1543/K180(1)/R011(3)/S181(1)/S245(1)

26X

3

1545/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1546/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1548/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1549/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1600/K180(1)/S245(1)А (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1607/K180(1)/S245(1)А (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1609/K180(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

";

рядок 18 виключити.

У зв'язку з цим рядки 19 - 55 уважати відповідно рядками 18 - 54;

у колонці 2 рядка 18 слова "банком-контрагентом, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас" замінити словами та літерами "банками-контрагентами, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

таблицю після рядка 18 доповнити шістьма новими рядками 19 - 24 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

19

цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1400/R011(1,2,C,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1401/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1402/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1402/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1405/R011(4)/S245(1)АП

C5X

3

1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1406/R011(4)/S245(1)АП

C5X

3

1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1408/R011(4)/S245(1)

C5X

3

1410/R011(2,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1411/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1412/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1412/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1415/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

1415/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1416/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

1416/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1418/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1418/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1419/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

1419/R011(4)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

3

1420/R011(2,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1421/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1422/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1422/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1426/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1426/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

1428/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1428/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1429/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

1429/R011(4)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

3

3010/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3010/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3015/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3015/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3016/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3016/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3018/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3018/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3110/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3110/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3115/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3115/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3116/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3116/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3118/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3118/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3119/R011(2)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

3

3119/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

3210/R011(1)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3210/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3216/R011(1)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3216/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3218/R011(1)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3218/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3219/R011(1)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

3

3219/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

20

цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1402/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1402/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1405/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

1405/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1406/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

1406/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1408/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1408/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1412/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1412/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1415/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

1415/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1416/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

1416/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1418/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1418/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1419/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

3

1419/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

1422/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1422/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1426/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

1426/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

1428/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

1428/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

1429/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

3

1429/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

3011/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3011/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3015/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3015/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3016/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3016/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3018/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3018/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3111/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3111/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3115/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3115/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3116/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3116/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3118/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3118/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3119/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

3

3119/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

3211/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3211/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3216/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

3

3216/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

3

3218/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

3

3218/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

3

3219/R011(2)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

3

3219/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

3

21

цінні папери, емітовані суб'єктами господарювання, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1403/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1404/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1405/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

3

1406/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

3

1408/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1413/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1414/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1415/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

3

1416/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

3

1418/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1419/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)КА

C5X

3

1423/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1424/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1426/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

3

1428/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

3

1429/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)КА

C5X

3

3003/R011(6)/S245(1)

C5X

3

3005/R011(B)/S245(1)

C5X

3

3007/R011(6,B)/S245(1)АП

C5X

3

3008/R011(6,B)/S245(1)

C5X

3

3103/R011(2,5)/S245(1)

C5X

3

3105/R011(6,9)/S245(1)

C5X

3

3107/R011(2,5,6,9)/S245(1)АП

C5X

3

3108/R011(2,5,6,9)/S245(1)

C5X

3

3013/R011(E)/S245(1)

C5X

3

3014/R011(O)/S245(1)

C5X

3

3015/R011(E,O)/S245(1)АП

C5X

3

3016/R011(E,O)/S245(1)АП

C5X

3

3018/R011(E,O)/S245(1)

C5X

3

3113/R011(E)/S245(1)

C5X

3

3114/R011(L)/S245(1)

C5X

3

3115/R011(E,L)/S245(1)АП

C5X

3

3116/R011(E,L)/S245(1)АП

C5X

3

3118/R011(E,L)/S245(1)

C5X

3

3119/R011(E,L)/S245(1)КА

C5X

3

3213/R011(9)/S245(1)

C5X

3

3214/R011(C)/S245(1)

C5X

3

3216/R011(9,C)/S245(1)АП

C5X

3

3218/R011(9,C)/S245(1)

C5X

3

3219/R011(9,C)/S245(1)КА

C5X

3

22

боргові цінні папери, емітовані банками, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1403/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

3

1405/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

3

1406/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

3

1408/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

3

1413/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

3

1415/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

3

1416/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

3

1418/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

3

1419/R011(9)/K077(1)/S245(1)КА

C5X

3

1423/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

3

1426/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

3

1428/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

3

1429/R011(9)/K077(1)/S245(1)КА

C5X

3

3012/R011(9)/S245(1)

C5X

3

3015/R011(9)/S245(1)АП

C5X

3

3016/R011(9)/S245(1)АП

C5X

3

3018/R011(9)/S245(1)

C5X

3

3112/R011(7)/S245(1)

C5X

3

3115/R011(7)/S245(1)АП

C5X

3

3116/R011(7)/S245(1)АП

C5X

3

3118/R011(7)/S245(1)

C5X

3

3119/R011(7)/S245(1)КА

C5X

3

3212/R011(3)/S245(1)

C5X

3

3216/R011(3)/S245(1)АП

C5X

3

3218/R011(3)/S245(1)

C5X

3

3219/R011(3)/S245(1)КА

C5X

3

23

IV група активів із ступенем ризику 30 відсотків

24

боргові цінні папери, емітовані банками, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1403/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

7

1405/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

7

1406/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

7

1408/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

7

1413/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

7

1415/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

7

1416/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

7

1418/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

7

1419/R011(9)/K077(1)/S245(1)КА

C5X

7

1423/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

7

1426/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

7

1428/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

7

1429/R011(9)/K077(1)/S245(1)КА

C5X

7

3012/R011(9)/S245(1)

C5X

7

3015/R011(9)/S245(1)АП

C5X

7

3016/R011(9)/S245(1)АП

C5X

7

3018/R011(9)/S245(1)

C5X

7

3112/R011(7)/S245(1)

C5X

7

3115/R011(7)/S245(1)АП

C5X

7

3116/R011(7)/S245(1)АП

C5X

7

3118/R011(7)/S245(1)

C5X

7

3119/R011(7)/S245(1)КА

C5X

7

3212/R011(3)/S245(1)

C5X

7

3216/R011(3)/S245(1)АП

C5X

7

3218/R011(3)/S245(1)

C5X

7

3219/R011(3)/S245(1)КА

C5X

7

".

У зв'язку з цим рядки 19 - 54 уважати відповідно рядками 25 - 60;

у рядку 25 цифри "IV" замінити цифрою "V";

у рядку 27 цифру "V" замінити цифрами "VI";

у колонці 2 рядків 28, 29 слова "інших банках, що не належать до інвестиційного класу" замінити словами та літерами "банках, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

у колонці 3 рядка 31:

цифри, літери та слово "1502/K180(1,2)/R011(2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1502/K180(1,2)/R011(2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1508/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1508/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1509/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1509/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

у колонці 2 рядка 35 слова "банком-контрагентом, що не належить до інвестиційного класу" замінити словами та літерами "банками-контрагентами, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

у колонці 2 рядка 36 слова "іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу" замінити словами та літерами "банкам, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

таблицю після рядка 39 доповнити шістьма новими рядками 40 - 45 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

40

цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1400/R011(1,2,C,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1401/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1402/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1402/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1405/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1406/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1408/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1410/R011(2,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1411/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1412/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1412/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1415/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1415/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1416/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1416/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1418/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1418/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1419/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

4

1419/R011(4)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

4

1420/R011(2,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1421/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1422/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1422/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1426/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

4

1426/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

1428/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1428/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1429/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

4

1429/R011(4)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

4

3010/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3010/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3015/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3015/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3016/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3016/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3018/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3018/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3110/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3110/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3115/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3115/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3116/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3116/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3118/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3118/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3119/R011(2)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

4

3119/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

4

3210/R011(1)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3210/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3216/R011(1)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3216/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3218/R011(1)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3218/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3219/R011(1)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

4

3219/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

4

41

цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1402/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1402/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1405/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1405/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1406/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1406/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1408/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1408/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1412/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1412/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1415/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1415/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1416/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1416/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1418/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1418/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1419/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

4

1419/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

4

1422/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1422/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1426/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

1426/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

1428/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

1428/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

1429/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

4

1429/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

4

3011/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3011/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3015/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3015/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3016/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3016/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3018/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3018/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3111/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3111/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3115/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3115/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3116/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3116/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3118/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3118/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3119/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

4

3119/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

4

3211/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3211/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3216/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

4

3216/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

4

3218/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

4

3218/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

4

3219/R011(2)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

4

3219/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

4

42

цінні папери, емітовані суб'єктами господарювання, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1403/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1404/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1405/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

4

1406/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

4

1408/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1413/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1414/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1415/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

4

1416/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

4

1418/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1419/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)КА

C5X

4

1423/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1424/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1426/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

4

1428/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

4

1429/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)КА

C5X

4

3003/R011(6)/S245(1)

C5X

4

3005/R011(B)/S245(1)

C5X

4

3007/R011(6,B)/S245(1)АП

C5X

4

3008/R011(6,B)/S245(1)

C5X

4

3103/R011(2,5)/S245(1)

C5X

4

3105/R011(6,9)/S245(1)

C5X

4

3107/R011(2,5,6,9)/S245(1)АП

C5X

4

3108/R011(2,5,6,9)/S245(1)

C5X

4

3013/R011(E)/S245(1)

C5X

4

3014/R011(O)/S245(1)

C5X

4

3015/R011(E,O)/S245(1)АП

C5X

4

3016/R011(E,O)/S245(1)АП

C5X

4

3018/R011(E,O)/S245(1)

C5X

4

3113/R011(E)/S245(1)

C5X

4

3114/R011(L)/S245(1)

C5X

4

3115/R011(E,L)/S245(1)АП

C5X

4

3116/R011(E,L)/S245(1)АП

C5X

4

3118/R011(E,L)/S245(1)

C5X

4

3119/R011(E,L)/S245(1)КА

C5X

4

3213/R011(9)/S245(1)

C5X

4

3214/R011(C)/S245(1)

C5X

4

3216/R011(9,C)/S245(1)АП

C5X

4

3218/R011(9,C)/S245(1)

C5X

4

3219/R011(9,C)/S245(1)КА

C5X

4

43

боргові цінні папери, емітовані банками, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1403/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

4

1405/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

4

1406/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

4

1408/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

4

1413/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

4

1415/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

4

1416/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

4

1418/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

4

1419/R011(9)/K077(1)/S245(1)КА

C5X

4

1423/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

4

1426/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

4

1428/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

4

1429/R011(9)/K077(1)/S245(1)КА

C5X

4

3012/R011(9)/S245(1)

C5X

4

3015/R011(9)/S245(1)АП

C5X

4

3016/R011(9)/S245(1)АП

C5X

4

3018/R011(9)/S245(1)

C5X

4

3112/R011(7)/S245(1)

C5X

4

3115/R011(7)/S245(1)АП

C5X

4

3116/R011(7)/S245(1)АП

C5X

4

3118/R011(7)/S245(1)

C5X

4

3119/R011(7)/S245(1)КА

C5X

4

3212/R011(3)/S245(1)

C5X

4

3216/R011(3)/S245(1)АП

C5X

4

3218/R011(3)/S245(1)

C5X

4

3219/R011(3)/S245(1)КА

C5X

4

44

VII група активів зі ступенем ризику 75 відсотків

45

цінні папери, емітовані суб'єктами господарювання, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1403/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1404/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1405/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

8

1406/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

8

1408/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1413/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1414/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1415/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

8

1416/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

8

1418/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1419/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)КА

C5X

8

1423/R011(9)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1424/R011(B)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1426/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП

C5X

8

1428/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)

C5X

8

1429/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)КА

C5X

8

3003/R011(6)/S245(1)

C5X

8

3005/R011(B)/S245(1)

C5X

8

3007/R011(6,B)/S245(1)АП

C5X

8

3008/R011(6,B)/S245(1)

C5X

8

3103/R011(2,5)/S245(1)

C5X

8

3105/R011(6,9)/S245(1)

C5X

8

3107/R011(2,5,6,9)/S245(1)АП

C5X

8

3108/R011(2,5,6,9)/S245(1)

C5X

8

3013/R011(E)/S245(1)

C5X

8

3014/R011(O)/S245(1)

C5X

8

3015/R011(E,O)/S245(1)АП

C5X

8

3016/R011(E,O)/S245(1)АП

C5X

8

3018/R011(E,O)/S245(1)

C5X

8

3113/R011(E)/S245(1)

C5X

8

3114/R011(L)/S245(1)

C5X

8

3115/R011(E,L)/S245(1)АП

C5X

8

3116/R011(E,L)/S245(1)АП

C5X

8

3118/R011(E,L)/S245(1)

C5X

8

3119/R011(E,L)/S245(1)КА

C5X

8

3213/R011(9)/S245(1)

C5X

8

3214/R011(C)/S245(1)

C5X

8

3216/R011(9,C)/S245(1)АП

C5X

8

3218/R011(9,C)/S245(1)

C5X

8

3219/R011(9,C)/S245(1)КА

C5X

8

".

У зв'язку з цим рядки 40 - 60 уважати відповідно рядками 46 - 66;

у рядку 46 цифри "VI" замінити цифрами "VIII";

у колонці 2 рядка 47 слова "інших банках, що не належать до інвестиційного класу" замінити словами та літерами "банках, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

у колонці 3 рядка 48:

цифри, літери та слово "1513/K180(1,2)/S181(2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1513/K180(1,2)/S181(2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1516/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1516/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1518/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1518/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1519/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1519/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

у колонці 3 рядка 49:

цифри, літери та слово "1502/K180(1,2)/R011(3)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1502/K180(1,2)/R011(3)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1508/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1508/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1509/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1509/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

у рядку 50:

у колонці 2 слова "іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу" замінити словами та літерами "банкам, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

у колонці 3:

цифри, літери та слово "1536/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами та літерами "1536/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП";

цифри, літери та слово "1538/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами та літерами "1538/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)";

у колонці 3 рядка 52:

цифри, літери та слово "1520/K180(1,2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1520/K180(1,2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1526/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1526/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1528/K180(1,2)/R011(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1528/K180(1,2)/R011(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1529/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)" замінити цифрами, літерами та словом "1529/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

рядки 57, 58 замінити чотирма новими рядками такого змісту:

"

1

2

3

4

5

57

цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1400/R011(1,2,C,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1401/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1402/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1402/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1405/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1406/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1408/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1410/R011(2,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1411/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1412/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1412/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1415/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1415/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1416/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1416/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1418/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1418/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1419/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

5

1419/R011(4)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

5

1420/R011(2,D)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1421/R011(3,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1422/R011(4)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1422/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1426/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1426/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1428/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1428/R011(4)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1429/R011(2,3,4,D,E)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

5

1429/R011(4)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

5

3010/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3010/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3015/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3015/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3016/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3016/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3018/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3018/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3110/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3110/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3115/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3115/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3116/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3116/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3118/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3118/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3119/R011(2)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

5

3119/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

5

3210/R011(1)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3210/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3216/R011(1)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3216/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3218/R011(1)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3218/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3219/R011(1)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

5

3219/R011(1)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

5

58

цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування країн, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1402/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1402/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1405/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1405/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1406/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1406/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1408/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1408/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1412/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1412/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1415/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1415/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1416/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1416/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1418/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1418/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1419/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

5

1419/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

5

1422/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1422/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1426/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

1426/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

1428/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

1428/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

1429/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

5

1429/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

5

3011/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3011/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3015/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3015/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3016/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3016/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3018/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3018/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3111/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3111/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3115/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3115/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3116/R011(5)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3116/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3118/R011(5)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3118/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3119/R011(5)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

5

3119/R011(5)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

5

3211/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3211/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3216/R011(2)/K030(2)/S245(1)АП

C5X

5

3216/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)АП

C5X

5

3218/R011(2)/K030(2)/S245(1)

C5X

5

3218/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)

C5X

5

3219/R011(2)/K030(2)/S245(1)КА

C5X

5

3219/R011(2)/R030(#980)/K030(1)/S245(1)КА

C5X

5

59

цінні папери, емітовані суб'єктами господарювання, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1403/R011(9)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1404/R011(B)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1405/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП

C5X

5

1406/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП

C5X

5

1408/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1413/R011(9)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1414/R011(B)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1415/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП

C5X

5

1416/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП

C5X

5

1418/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1419/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)КА

C5X

5

1423/R011(9)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1424/R011(B)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1426/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП

C5X

5

1428/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)

C5X

5

1429/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)КА

C5X

5

3003/R011(6)/S245(1)

C5X

5

3005/R011(B)/S245(1)

C5X

5

3007/R011(6,B)/S245(1)АП

C5X

5

3008/R011(6,B)/S245(1)

C5X

5

3103/R011(2,5)/S245(1)

C5X

5

3105/R011(6,9)/S245(1)

C5X

5

3107/R011(2,5,6,9)/S245(1)АП

C5X

5

3108/R011(2,5,6,9)/S245(1)

C5X

5

3013/R011(E)/S245(1)

C5X

5

3014/R011(O)/S245(1)

C5X

5

3015/R011(E,O)/S245(1)АП

C5X

5

3016/R011(E,O)/S245(1)АП

C5X

5

3018/R011(E,O)/S245(1)

C5X

5

3113/R011(E)/S245(1)

C5X

5

3114/R011(L)/S245(1)

C5X

5

3115/R011(E,L)/S245(1)АП

C5X

5

3116/R011(E,L)/S245(1)АП

C5X

5

3118/R011(E,L)/S245(1)

C5X

5

3119/R011(E,L)/S245(1)КА

C5X

5

3213/R011(9)/S245(1)

C5X

5

3214/R011(C)/S245(1)

C5X

5

3216/R011(9,C)/S245(1)АП

C5X

5

3218/R011(9,C)/S245(1)

C5X

5

3219/R011(9,C)/S245(1)КА

C5X

5

60

боргові цінні папери, емітовані банками, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1403/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

5

1405/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

5

1406/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

5

1408/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

5

1413/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

5

1415/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

5

1416/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

5

1418/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

5

1419/R011(9)/K077(1)/S245(1)КА

C5X

5

1423/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

5

1426/R011(9)/K077(1)/S245(1)АП

C5X

5

1428/R011(9)/K077(1)/S245(1)

C5X

5

1429/R011(9)/K077(1)/S245(1)КА

C5X

5

3012/R011(9)/S245(1)

C5X

5

3015/R011(9)/S245(1)АП

C5X

5

3016/R011(9)/S245(1)АП

C5X

5

3018/R011(9)/S245(1)

C5X

5

3112/R011(7)/S245(1)

C5X

5

3115/R011(7)/S245(1)АП

C5X

5

3116/R011(7)/S245(1)АП

C5X

5

3118/R011(7)/S245(1)

C5X

5

3119/R011(7)/S245(1)КА

C5X

5

3212/R011(3)/S245(1)

C5X

5

3216/R011(3)/S245(1)АП

C5X

5

3218/R011(3)/S245(1)

C5X

5

3219/R011(3)/S245(1)КА

C5X

5

".

У зв'язку з цим рядки 59 - 66 уважати відповідно рядками 60 - 68;

у рядку 63:

колонку 3 після цифр та літер "3044/R011(2)/S245(1)" доповнити цифрами та літерами "3049/R011(2)/S245(1)";

колонку 4 доповнити цифрою та літерами "C5X";

колонку 5 доповнити цифрою "5";

у колонці 3 рядка 68:

цифри "50" замінити цифрами "63";

цифри "55" замінити цифрами "68";

у поясненні до таблиці цифри "50" замінити цифрами "63";

2) у додатку 4:

у таблиці:

після рядка 230 доповнити новим рядком 231 такого змісту:

"

1

2

231

3010/R011(2)/R013(9)/K030(2)А

".

У зв'язку з цим рядки 231 - 306 уважати відповідно рядками 232 - 307;

після рядка 235 доповнити новим рядком 236 такого змісту:

"

1

2

236

3015/R011(2)/R013(2,4)/K030(2)АП

".

У зв'язку з цим рядки 236 - 307 уважати відповідно рядками 237 - 308;

після рядка 239 доповнити новим рядком 240 такого змісту:

"

1

2

240

3016/R011(2)/R013(2,4)/K030(2)П

".

У зв'язку з цим рядки 240 - 308 уважати відповідно рядками 241 - 309;

після рядка 243 доповнити новим рядком 244 такого змісту:

"

1

2

244

3018/R011(2)/R013(2)/K030(2)А

".

У зв'язку з цим рядки 244 - 309 уважати відповідно рядками 245 - 310;

після рядка 256 доповнити новим рядком 257 такого змісту:

"

1

2

257

3110/R011(2)/R013(9)/K030(2)А

".

У зв'язку з цим рядки 257 - 310 уважати відповідно рядками 258 - 311;

після рядка 261 доповнити новим рядком 262 такого змісту:

"

1

2

262

3115/R011(2)/R013(9)/K030(2)АП

".

У зв'язку з цим рядки 262 - 311 уважати відповідно рядками 263 - 312;

після рядка 263 доповнити новим рядком 264 такого змісту:

"

1

2

264

3116/R011(2)/R013(2,4)/K030(2)П

".

У зв'язку з цим рядки 264 - 312 уважати відповідно рядками 265 - 313;

після рядка 267 доповнити новим рядком 268 такого змісту:

"

1

2

268

3118/R011(2)/R013(2)/K030(2)А

".

У зв'язку з цим рядки 268 - 313 уважати відповідно рядками 269 - 314;

після рядка 270 доповнити новим рядком 271 такого змісту:

"

1

2

271

3119/R011(2)/R013(2,4)/K030(2)КА

".

У зв'язку з цим рядки 271 - 314 уважати відповідно рядками 272 - 315;

після рядка 279 доповнити новим рядком 280 такого змісту:

"

1

2

280

3210/R011(1)/K030(2)А

".

У зв'язку з цим рядки 280 - 315 уважати відповідно рядками 281 - 316;

після рядка 284 доповнити новим рядком 285 такого змісту:

"

1

2

285

3216/R011(1)/R013(2,4)/K030(2)П

".

У зв'язку з цим рядки 285 - 316 уважати відповідно рядками 286 - 317;

після рядка 288 доповнити новим рядком 289 такого змісту:

"

1

2

289

3218/R011(1)/R013(2)/K030(2)А

".

У зв'язку з цим рядки 289 - 317 уважати відповідно рядками 290 - 318;

після рядка 291 доповнити новим рядком 292 такого змісту:

"

1

2

292

3219/R011(1)/R013(2,4)/K030(2)КА

".

У зв'язку з цим рядки 292 - 318 уважати відповідно рядками 293 - 319;

пояснення до таблиці викласти в такій редакції:

"До розрахунку показників Зс/Зв/Зін не включаються активи, включені до таких рядків таблиці додатка 1 до цієї Методики:

до рядка 4 - активи за операціями з НБУ;

до рядків 5, 8, 19, 40, 57 - боргові цінні папери органів центральної виконавчої влади України;

до рядка 6 - активи за операціями з МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ;

до рядка 8 - цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service".".

 

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали