Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 лютого 2020 року N 110-рш

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільності діяльності банків України Правління Національного банку України вирішило:

1. Схвалити Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року N 803-рш (Методика N 803-рш) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Рішення набирає чинності з 01 березня 2020 року.

 

В. о. Голови

К. Рожкова

 

СХВАЛЕНО
Рішення Правління Національного банку України
10 лютого 2020 року N 110-рш

Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (Методика N 803-рш)

1. У розділі II:

1) абзац п'ятий пункту 5 після цифр "40" доповнити цифрами ", "41", "49"";

2) у пункті 6:

у колонці 2 рядка 1 таблиці 1 абзацу п'ятого:

цифри та літери "1508/R011(1,2,3,4,5,6)АП" замінити цифрами та літерами "1508/R011(1,7)АП";

колонку після цифр та літер "1607A," доповнити цифрами та літерами "1832/R011(7,8,A,B)A,";

у колонці 2 рядка 1 таблиці 2 абзацу восьмого цифри та літери "1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(1)A, 1418/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)A, 1428/R011 (2,3,4,D,E)/S580(1)А, 3018/R011(2)/S580(1)A, 3118/R011(2)/S580(1)A, 3218/R011 (1)/S580(1) A," виключити;

у колонці 2 рядка 1 таблиці 3 абзацу дванадцятого:

цифри та літери "1509/R011(1,2,3,4,5,6)КА" замінити цифрами та літерами "1509/R011(1,7)КА";

колонку після цифр та літер "1609/R011(3)КA," доповнити цифрами та літерами "1839/R011(2,3,4,5,6)КA,";

у колонці 2 рядка 1 таблиці 4 абзацу тринадцятого:

колонку після цифр та літер "3116/R011(6,A,C,D,K,P)П" доповнити цифрами та літерами "3119/R011(6,A,C,D,K,P)КА";

цифри та літери "1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(1)АП, 1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(1)П, 1416/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)П, 1419/R011(2,3,4,D,E)/ S580(1)КА, 1426/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)П, 1426/R011(2,3,4,D,E)/S580(1)КА, 3015/R011(2)/S580(1)АП, 3016/R011(2)/S580(1)П, 3116/R011(2)/S580(1)П, 3119/R011(2)/S580(1)КА, 3216/R011(1)/S580(1)П, 3219/R011(1)/S580(1)КА" виключити;

в абзаці чотирнадцятому після цифри "1" цифру "3" виключити.

2. У розділі III:

1) у пункті 14:

абзац перший після цифр "368," доповнити словами, знаком та цифрами "з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених Положенням N 351 (Положення N 351)";

в абзаці дванадцятому цифри та літери "1602/R011(4), 2602/R013(1), 2622/R013(1)," замінити цифрами та літерами "1932/R011(1), 2932/R013(1), 2942/R013(1), 2952/R013(1),";

2) у підпункті 1 пункту 15:

абзац п'ятий після цифр "181," доповнити цифрами "183,";

абзац п'ятнадцятий:

після цифр "191," доповнити цифрами "192, 193,";

після цифр "290," доповнити цифрами "293, 294, 295,".

3. У розділі VI:

1) у пункті 38:

в абзаці другому:

у першому реченні цифри та літеру ", 9500/R013(3)" виключити;

друге речення виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Придбані за операціями репо необтяжені ОВДП, що рефінансуються НБУ, та боргові цінні папери, емітовані НБУ, з переходом права власності на такі цінні папери, включаються до розрахунку показників А, Ал без урахування строку до погашення за даними файла 42X за показником А42002 за параметром аналітичного обліку F099 зі значенням "C3".";

2) в абзаці другому підпункту 2 пункту 40 цифри та літери "1509/R013(4)КА" замінити цифрами, літерами та знаками "1509/R011(1,7)/R013(4)КА + 1832/R011(2,3,4,5,6) - 1839/R011(2,3,4,5, 6)/R013(4)КА".

4. У розділі VII:

1) абзац четвертий пункту 44 після літер "Зс" доповнити словами, знаком та цифрами "з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених Положенням N 351 (Положення N 351)";

2) абзац четвертий пункту 46 після літер "Зв" доповнити словами, знаком та цифрами "з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених Положенням N 351 (Положення N 351)";

3) абзац четвертий пункту 48 після літер "Зін" доповнити словами, знаком та цифрами "з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених Положенням N 351 (Положення N 351)".

5. Абзац другий пункту 55 розділу X після цифр та літери "2638П" доповнити знаком, цифрами та літерою "+ 2942П";

6. У додатках до Методики:

1) у додатку 1:

у рядку 4:

у колонці 3:

цифри та літери "1455АП/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1455/S245(1)АП";

цифри та літери "1502/R011(4,5)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1832/R011(4,5,9,A)/S245(1)";

цифри та літери "1508/R011(4,5)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1839/R011(4,5)/S245(1)АП";

цифри та літери "1509/R011(4,5)/S245(1)КА" виключити;

цифри та літери "3599/R011(2)/R013(A)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "3599/R011(2)/R013(A)/S245(1)КА";

у колонці 4 літери та цифру "C5X", що відповідають виключеним з колонки 3 цифрам та літерам "1509/R011(4,5)/S245(1)КА", виключити;

у колонці 5 цифру "1", що відповідає виключеним з колонки 3 цифрам та літерам "1509/R011(4,5)/S245(1)КА", виключити;

у рядку 6:

колонку 3 після цифр та літер "1890/R011(1,3)/S245(1)КА" доповнити цифрами, літерами та словами

"1832/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ

1839/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ";

колонку 4 доповнити цифрами та літерою "26X" навпроти цифр, літер та слів

"1832/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ

1839/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ", зазначених у колонці 3;

колонку 5 доповнити цифрою "1" навпроти цифр, літер та слів

"1839/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ",

"1839/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ", зазначених у колонці 3;

у колонці 3:

у рядку 7:

цифри та літери "2046/R011(5,8)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2046/R011(5,8)/S245(1)АП";

цифри та літери "2066/R011(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2066/R011(2)/S245(1)АП";

цифри та літери "2086/R011(1)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2086/R011(1)/S245(1)АП";

цифри та літери "2378/R011(1,3,5,7)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "2378/R011(1,3,5,7)/S245(1)";

цифри та літери "2388/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "2388/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)";

у рядку 12:

цифри та літери "2369/R011(3,6,9,C)/S245(1)КА" замінити цифрами та літерами "2369/R011(3,6,9,C)/S245(1)АП";

цифри та літери "2388/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "2388/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)";

рядок 16 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

16

депозити овернайт та інші короткострокові депозити, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

1502/R011(7)/K180(1)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1508/R011(7)/K180(1)/S181(1)/S245(1) АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1509/R011(7)/K180(1)/S181(1)/S245(1) КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1510/K180(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1513/K180(1)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1516/K180(1)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1518/K180(1)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1519/K180(1)/S181(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1832/R011(6,B)/K180(1)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

1839/R011(6)/K180(1)/S181(1)/S245(1) КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)

26X

3

";

у колонці 3:

у рядку 19:

цифри та літери "1405/R011(4)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1405/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП";

цифри та літери "1406/R011(4)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1406/R011(4)/K030(2)/S245(1)АП";

цифри та літери "1408/R011(4)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1408/R011(4)/K030(2)/S245(1)";

у рядку 26 цифри та літери "2248/R011(5)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "2248/R011(5)/S245(1)";

у рядку 30:

цифри та літери "2378/R011(2,4,6,8)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "2378/R011(2,4,6,8)/S245(1)";

цифри та літери "2388/R011(5,A)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "2388/R011(5,A)/S245(1)";

у рядку 31:

у колонці 3:

цифри, літери та слово "1502/K180(1,2)/R011(2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)" замінити цифрами, літерами та словом "1832/K180(1,2)/R011(2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри та літери "1508/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)" виключити;

цифри та літери "1509/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)" замінити цифрами та літерами "1839/K180(1, 2)/R011(2)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

у колонці 4 літеру та цифри "26X", що відповідають виключеним з колонки 3 цифрам, літерам та слову "1508/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)", виключити;

у колонці 5 цифру "4", що відповідає виключеним з колонки 3 цифрам, літерам та слову "1508/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)", виключити;

у колонці 3:

у рядку 32 цифри та літери "3692/R011(2)/S245(1,2)" замінити цифрами та літерами "3692/R011(2)/S245(1,2)П";

у рядку 38 цифри та літери "2248/R011(4)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "2248/R011(4)/S245(1)";

у рядку 47:

у колонці 3:

цифри та літери "1502/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1502/K180(2)/R011(7)/S181(1)/S245(1)";

цифри та літери "1508/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1508/K180(2)/R011(7)/S181(1)/S245(1)АП";

цифри та літери "1509/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)КА" замінити цифрами та літерами "1509/K180(2)/R011(7)/S181(1)/S245(1)КА ";

колонку після цифр та літер "1519/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)КА" доповнити цифрами та літерами

"1832/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)

1839/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)КА";

колонку 4 доповнити цифрами та літерою "26X" навпроти цифр та літер "1832/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)

1839/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)КА", зазначених у колонці 3;

колонку 5 доповнити цифрою "5" навпроти цифр та літер "1832/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)

1839/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)КА", зазначених у колонці 3;

у рядку 49:

у колонці 3:

цифри, літери та слово "1502/K180(1,2)/R011(3)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)" замінити цифрами, літерами та словом "1832/K180(1,2)/R011(3,8)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

цифри, літери та слово "1508/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)" виключити;

цифри, літери та слово "1509/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)" замінити цифрами, літерами та словом "1839/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)";

у колонці 4 літеру та цифри "26X", що відповідають виключеним із колонки 3 цифрам, літерам та слову "1508/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ)", виключити;

у колонці 5 цифру "5", що відповідає виключеним з колонки 3 цифрам, літерам та слову 1508/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК, ЄІБ, ЄІФ), виключити;

у колонці 3 рядка 51 цифри та літери "1528/K180(1, 2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1528/K180(1, 2)/R011(6)/S181(2)/S245(1)";

у рядку 54:

колонку 3 після цифр та літери "2806/S245(1)" доповнити цифрами та літерою "2807/S245(1)";

колонку 4 доповнити літерами та цифрою "C5X" навпроти цифр та літери "2807/S245(1)", зазначених у колонці 3;

колонку 5 доповнити цифрою "5" навпроти цифр та літери "2807/S245(1)", зазначених у колонці 3;

у колонці 3:

у рядку 59:

цифри та літери "1403/R011(9)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1403/R011(9)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1404/R011(B)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1404/R011(B)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1405/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1405/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП";

цифри та літери "1406/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1406/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП";

цифри та літери "1408/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1408/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1413/R011(9)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1413/R011(9)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1414/R011(B)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1414/R011(B)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1415/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1415/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП";

цифри та літери "1416/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1416/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП";

цифри та літери "1418/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1418/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1419/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)КА" замінити цифрами та літерами "1419/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)КА";

цифри та літери "1423/R011(9)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1423/R011(9)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1424/R011(B)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1424/R011(B)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1426/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1426/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)АП";

цифри та літери "1428/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1428/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)";

цифри та літери "1429/R011(9,B)/K077(2)/S245(1)КА" замінити цифрами та літерами "1429/R011(9,B)/K077(3)/S245(1)КА";

у рядку 63 цифри та літери "3041/R011(2)/S2451)" замінити цифрами та літерами "3041/R011(2)/S245(1)";

у рядку 66 цифри та літери "9300/R013(1,2)/S245(1,2)П" замінити цифрами та літерами "9300/R013(1,2)/S245(1,2)";

у рядку 68 після цифр "9202" доповнити цифрами "9203";

2) у додатку 2:

цифри та літери "1509/R013(4)КА" замінити цифрами, літерами та знаками "1509/R011(1,7)/R013(4)КА + 1832/R011(2,3,4,5,6) - 1839/R011(2,3,4,5, 6)/R013(4)КА";

цифри та літеру "1602/R011(5)" замінити цифрами "1602";

додаток після цифр та літер "1626АП" доповнити знаком, цифрами та літерою "+ 1932/R011(9)";

знак, цифри та літеру "+ 9500/R013(3)" виключити;

3) у додатку 3:

додаток після цифр "1300" доповнити знаком та цифрами "+ 1302";

додаток після цифр та літер "1623/S240(Z)" доповнити знаком та цифрами "+ 1922";

цифри та літеру "2602/R013(2,9)" замінити цифрами "2602";

цифри та літеру "2622/R013(2,9)" замінити цифрами "2622";

додаток після цифр "2651" доповнити знаком та цифрами "+ 2652";

додаток після цифр, літер та знаків "(2924П - 2924А)" доповнити цифрами, літерами та знаками "+ 2932/R013(9) + 2942/R013(9) + 2952/R013(9)";

цифри, літери та знаки "1602/R011(4) + 2602/R013(1) + 2622/R013(1)" замінити цифрами, літерами та знаками "1932/R011(1) + 2932/R013(1) + 2942/R013(1) + 2952/R013(1)";

цифри та літеру "1602/R011(5)" замінити цифрами "1602";

додаток після цифр та літер "1626АП" доповнити знаком, цифрами та літерою "+ 1932/R011(9)";

цифри та літери "1509/R013(4)КА" замінити цифрами, літерами та знаками "1509/R011(1,7)/R013(4)КА + 1832/R011(2,3,4,5,6) - 1839/R011(2,3,4,5, 6)/R013(4)КА";

4) у таблиці додатка 4:

у колонці 2:

у рядку 1 цифри та літери "1502/R011(2,3,6)A" замінити цифрами та літерою "1502А";

у рядку 2 цифри та літери "1508/R011(2,3,6)/R013(2)AП" замінити цифрами та літерами "1508/R011(7)/R013(2)AП";

у рядку 3 цифри та літери "1509/R011(2,3,6)/R013(2,4)КA" замінити цифрами та літерами "1509/R011(7)/R013(2,4)КА";

таблицю після рядка 32 доповнити трьома новими рядками 33 - 35 такого змісту:

"

1

2

33

1832/R011(2,3,6)А

34

1832/R011(7,8,B)/R013(2)А

35

1839/R011(2,3,6)/R013(2,4)КА

".

У зв'язку з цим рядки 33 - 319 уважати відповідно рядками 36 - 322;

таблицю після рядка 227 доповнити новим рядком 228 такого змісту:

"

1

2

228

2807/R011(7)А

".

У зв'язку з цим рядки 228 - 322 уважати відповідно рядками 229 - 323;

5) у додатку 5:

додаток після цифр "1300" доповнити знаком та цифрами "+ 1302";

додаток після цифр "1919" доповнити знаками та цифрами "+ 1922 + 1932";

додаток після цифр "2651" доповнити знаком та цифрами "+ 2652";

додаток після цифр та літери "2924П" доповнити знаками та цифрами "+ 2932 + 2942 + 2952";

знаки, цифри та літеру "± 5108АП" замінити знаком, цифрами та літерою "+ 5108П";

6) у додатку 6:

додаток після цифр "1819" доповнити знаком та цифрами "+ 1832";

додаток після цифр "2806" доповнити знаком та цифрами "+ 2807".

 

Директор Департаменту методології
регулювання діяльності банків

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали